THCS Bế Văn Đàn - Đống Đa - Hà Nội
Album ảnh
 • Khai Giảng Năm Học 2010 - 2011

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_4340.JPG

   

 • Khai Giảng Năm Học 2010 - 2011

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_4338.JPG

   

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_4343.JPG

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_1.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_2.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_4.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_6.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_7.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_8.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_9.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_11.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_12.jpg

 • /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_Anh_nhan_bang_khen.jpg

 • Đội tuyển bóng đá đạt giải Nhất cấp Quận chụp ảnh cùng BGH

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0787.JPG

 • Tiếng hát cô giáo Nguyễn Hồng Hạnh

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_DSC_0258.JPG

 • Tiếng hát của các cô giáo Trường THCS Bế Văn Đàn

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_DSC_0266.JPG

 • Tập thể nữ giáo viên nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6301.JPG

 • Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6324.JPG

 • Giao lưu với các Cựu Chiến binh nhân ngày Thành lập QĐNDVN

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0800.JPG

 • Hình ảnh giao lưu với CLB tình nguyện " Mùa đông ấm "

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_5846.JPG

 • Hình ảnh giao lưu với CLB tình nguyện " Mùa đông ấm "

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_5867.JPG

 • Đại diện HS tặng hoa thầy Hiệu trưởng nhân ngày 20/11

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_2192.JPG

 • BGH nhà trường khen thưởng các học sinh và tập thể lớp có nhiều thành tích trong năm học

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_2218.JPG

 • Văn nghệ Thầy và trò chào mừng ngày 20/11

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_2262.JPG

 • BGH nhà trường giao lưu với cựu Cán bộ giáo viên của nhà trường qua các thời kỳ

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_2266.JPG

 • Khai giảng năm học 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_A1.JPG

 • Khai giảng năm học 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_A2.JPG

 • Khai giảng năm học 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_A4.JPG

 • Khai giảng năm học 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_A5.JPG

 • Khai giảng năm học 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_A6.JPG

 • Khai giảng năm học 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_A8.JPG

 • Các cơ quan đơn vị trong quận đến chúc mừng nhà trường nhân ngày khai giảng năm học mới

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_A9.JPG

 • Tập thể giáo viên Tổ Tự nhiên 1 cùng BGH

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6330.JPG

 • Tập thể giáo viên Tổ Xã hội cùng BGH

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6332.JPG

 • Tập thể giáo viên Tổ Tự nhiên 2 cùng BGH

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6333.JPG

 • Tập thể giáo viên Tổ Văn thể mỹ cùng BGH

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6334.JPG

 • Tập thể giáo viên Tổ Ngoại ngữ cùng BGH

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6337.JPG

 • Tập thể cán bộ nhân viên Tổ Hành chính cùng BGH

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6341.JPG

 • Hội thi GVG cấp Thành phố 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0794.JPG

 • Hội thi GVG cấp Thành phố 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0797.JPG

 • Hội thi GVG cấp Thành phố 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0801.JPG

 • Hội thi GVG cấp Thành phố 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0802.JPG

 • Hội thi GVG cấp Thành phố 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0803.JPG

 • Lễ khai mạc Hội giảng - Hội học và giao lưu với CLB Tình thương

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0734.JPG

 • Hội nghị Cán bộ - Giáo viên năm học 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0764.JPG

 • Hội nghị Cán bộ - Giáo viên năm học 2013 - 2014

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0785.JPG

 • Giờ thực hành hóa học

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0415.JPG

 • Phòng truyền thống nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0451.JPG

 • Phòng truyền thống nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0453.JPG

 • Phòng truyền thống nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0455.JPG

 • Phòng truyền thống nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0468.JPG

 • Phòng truyền thống nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0470.JPG

 • Phòng truyền thống nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0471.JPG

 • Phòng truyền thống nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0461.JPG

 • Phòng thực hành hóa học

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0409.JPG

 • Phòng thực hành hóa học

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0410.JPG

 • Giờ thực hành hóa học

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0411.JPG

 • Thư viện nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0424.JPG

 • Phòng thực hành vật lý

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0443.JPG

 • Rèn luyện TDTT tại phòng thể chất

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_0405.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7851.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7908.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7917.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7921.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7940.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7948.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7950.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7959.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7974.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7977.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7983.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận đến chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7867.JPG

 • Toàn trường trong buổi Lễ đón bằng công nhận trường Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7894.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận đến chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7900.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận đến chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7902.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận đến chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7910.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận đến chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7911.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận đến chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7984.JPG

 • Đội nghi thức nhà trường trong Lễ chào cờ

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7986.JPG

 • Nhà trường vinh dự được nhận lẵng hoa lụa chúc mừng của bà Nguyễn Thị Doan - Phó CT nước CHXHCN Việt Nam

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7970.JPG

 • Thầy Hiệu trưởng Lê Hữu Hùng đọc diễn văn báo cáo quá trình xây dựng trường Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_7998.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố đọc quyết định công nhận trường THCS Bế Văn Đàn đạt trường Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8013.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận trao bằng và hoa cho BGH nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8022.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận trao bằng và hoa cho BGH nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8025.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận trao bằng và hoa cho BGH nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8026.JPG

 • Lãnh đạo UBND Quận chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8031.JPG

 • Đại diện các cơ quan, trường học chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8055.JPG

 • Đại diện các cơ quan, trường học chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8056.JPG

 • Thầy Hiệu trưởng Lê Hữu Hùng tiếp nhận những ý kiến xây dựng của các cấp lãnh đạo

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8035.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận đến chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8050.JPG

 • Lãnh đạo Thành phố, Quận đến chúc mừng nhà trường

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8051.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8038.JPG

 • Văn nghệ chào mừng ngày đón bằng công nhận Trường THCS Bế Văn Đàn đạt Chuẩn Quốc gia

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_8040.JPG

Giới thiệu

Nơi lưu giữ những thành tích của các thế hệ Thầy và trò trường THCS Bế Văn Đàn

50 năm (1964 - 2014) xây dựng và trưởng thành, Trường THCS Bế Văn Đàn đã có bề dày thành tích đáng tự hào, xứng đáng là “con chim đầu đàn” của ngành giáo dục Thủ đô. Phòng truyền thống là một bộ phận không thể thiếu trong nhà trường. Giáo dục học sinh qua truyền thống của trường là một nội dung rất quan trọng của giáo dục ngoài giờ lên lớp. Xây dựng phòng truyền thống, vì vậy trở thành một tiêu chí không thể thiếu trong nhà trường nói chung và xây dựng Trường Chuẩn Quốc Gia nói riêng. Xuất phát từ ý nghĩa đó, nhà trường đã xây dựng quyết tâm thực hiện phòng truyền thống đạt chuẩn, vừa đủ các tiêu chí, vừa mĩ thuật...

Tin Nhà Trường

Trường THCS Bế Văn Đàn tưng bừng ngày đón bằng công nhận Trường Chuẩn Quốc Gia

              Ngày 10 tháng 4 năm 2014, trường THCS Bế Văn Đàn, ngôi trường gần 50 tuổi  đã long trọng tổ chức buổi Lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia. Thầy và trò nhà trường vô cùng vinh dự và tự hào được đón tiếp ông Lê Ngọc Quang - Phó GĐ Sở GD & ĐT Hà Nội, bà Đoàn Thị Tố Hoa – Chánh văn phòng Sở GD & ĐT Hà Nội, ông Dương Công Thịnh – Phó Phòng GDTrH  Sở GD & ĐT Hà Nội, bà Hà Thị Lê Nhung - Ủy viên Thường trực Quận Ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận Đống Đa, bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Trưởng phòng Nội vụ Quận Đống Đa, ông Nguyễn Khương Anh – Quận Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa và đại biểu đại diện cho lãnh đạo các phòng ban, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn quận Đống Đa, các ông bà là trưởng các Câu lạc bộ quản lý, Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường THCS và Tiểu học quận Đống Đa, đại biểu CMHS nhà trường, các phóng viên báo đài, các thầy cô giáo nguyên là cán bộ nhà trường, hơn 80 cán bộ giáo viên nhà trường và hơn 1200 em học sinh trường THCS Bế Văn Đàn. Nhà trường đã vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của bà Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

Tin Phòng Giáo Dục

Kế hoạch công tác tháng 6, 7/ 2014

 

 

 

A. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHÁC

1. Tập huấn, bồi dưỡng

- Quán triệt các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác hè 2014 của Sở và Phòng GD-ĐT, kế hoạch và nhiệm vụ công tác hè, công tác tuyển sinh năm học mới…tới từng CB-GV nhà trường.

- Tổ chức học tập quy chế thi đối với 100% các CB-GV nhà trường tham gia các kì thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT của Sở GD.

- Tham dự và tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho CB-GV trong hè.

Thông Báo

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2014 - 2015

 

 

 

   Căn cứ vào công văn số 5251 /SGD&ĐT ngày 18/4/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nội và công văn số 121/KH- PGD&ĐT ngày 20/5/2014 của PGD&ĐT quận Đống Đa về hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2014-2015.

    Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất , điều kiện thực tế , địa bàn dân cư của nhà trường . Trường THCS Bế Văn Đàn xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2014-2015 như sau : 

Công Tác Dạy Và Học

Kinh nghiệm soạn giáo án điện tử

 

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy đang trở thành một xu hướng tất yếu trong ngành giáo dục. Tuy nhiên, với điều kiện thực tại về công tác trang bị cơ sở vật chất tại các nhà trường, đi kèm với công tác trang bị kiến thức CNTT của giáo viên vẫn còn khiêm tốn, một câu hỏi lớn được đặt ra: làm sao để ứng dụng CNTT trong giảng dạy trở nên hiệu quả? Sau đây là kinh nghiệm soạn giáo án điện tử bằng phần mềm Microsoft Powerpoint. Mời bạn đọc bổ sung và góp ý. 

Video
Album ảnh

Bản quyền website thuộc                                                       Trường THCS Bế Văn Đàn
                                                               Địa Chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
                                                          Điện thoại: (04) 38574030          Email: c2bevandan-dd@hanoiedu.vn
 

>