THCS Bế Văn Đàn
THCS Bế Văn Đàn
Ngày cập nhật: 9/6/2019
Căn cứ vào công văn số 412/SGD&ĐT ngày 29/1/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019- 2020

 

Căn cứ vào công văn số 412/SGD&ĐT ngày 29/1/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

Căn cứ vào công văn số 148/KH - UBND ngày   24/5/2019 của UBND quận Đống Đa về Kế hoạch công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 – 2020;

         Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất, điều kiện thực tế, địa bàn và phân tuyến tuyển sinh theo quy định của nhà trường.

         Trường THCS Bế Văn Đàn xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, khách quan và hợp lý, theo đúng hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT quận Đống Đa, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giao dục toàn diện ở cấp trung học cơ sở.

2. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo minh bạch theo tinh thần “5 rõ”: chỉ tiêu tuyển sinh, phân tuyến tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh .

3. Tiếp tục thực hiện chủ trương “ba tăng, ba giảm” của ngành giáo dục.

4. Quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác tuyển sinh.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CHI TIẾT

1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh:

Trên cơ sở tờ trình của trường và quyết định của phòng Giáo dục và đào tạo, nhà trường thành lập Hội đồng tuyển sinh gồm 10 thành viên do đồng chí Hiệu trưởng làm chủ tịch, đồng chí Hiệu phó làm phó chủ tịch, 1 thư ký và các ủy viên là đại diện của Hội đồng giáo dục, Thanh tra nhân dân, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên.

2. Tổ chức niêm yết công khai: tại Trường, trên website và UBND các phường theo phân tuyến tuyển sinh những nội dung sau:

2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Số chỉ tiêu:450 học sinh

- Số lớp: 10 lớp

2.2. Thời gian tuyển sinh:

Nhà trường tổ chức tuyển sinh từ ngày 13/7/2019 đến ngày 22/7/2019

2.3. Phương thức tuyển sinh:

Phương thức tuyển sinh là xét tuyển.

 1. Đối tượng tuyển sinh:
 • Là những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.
 • Độ tuổi: 11 tuổi (sinh năm 2008)
 • Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp.

  b. Những trường hợp đặc biệt:

 • Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.
 • Học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với quy định.

  2.4. Phân tuyến tuyển sinh:

  Tuyến tuyển sinh của trường THCS Bế Văn Đàn như sau:

 • Phường Nam Đồng: Tổ dân cư số 1 đến số 54.
 • Phường Quang Trung: Tổ dân cư số 16, 17.

  2.5. Hồ sơ tuyển sinh:

  Theo quy định của Phòng GD&ĐT bao gồm:

 • Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu);
 • Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trường hợp học sinh bị mất học bạ thì Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể;
 • Bản sao khai sinh có công chứng và có đối chiếu bản gốc;
 • Bản photo hộ khẩu có đối chiếu với bản gốc; hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường.
 • Chứng minh thư nhân dân của bố/mẹ, mã số tuyển sinh của trường tiểu học cấp để hỗ trợ nhập liệu.
 • Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

  TM. BGH

  HIỆU TRƯỞNG (Đã kí)

 

  

  Đào Thị Hồng Hạnh

Chi tiết kính mong quý PHHS vui lòng xem tại file đính kèm. Trân trọng!

Tác giả:
Nguồn tin:
Tệp đính kèm: thong_bao_ts_truc_tuyen_196201914.doc

Tệp đính kèm: kh_tuyen_sinh_cong_khai_196201914.doc

Tệp đính kèm: kh_tuyen_sinh_176201910.doc

Truy cập nhanh
LIÊN HỆ
THCS Bế Văn Đàn
Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.35333747
Website: http://thcsbevandan.edu.vn - Email:
Từ cái nôi là trường chuyên của quận với hai bộ môn Toán và Ngoại ngữ , trường đã nhiều năm đóng góp cho quận và thành phố hàng trăm giải học sinh giỏi cấp Thành phố và cấp Quốc gia . Nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc tế đã trưởng thành từ ngôi trường THCS Bế Văn Đàn