Để tác dụng hết với 0,05 mol feo cần dùng vừa hết

Duới đây là những thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề 0 05 mol feo tác dụng vừa đủ với hcl hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp : Để tác dụng hết với 0,05 mol feo cần dùng vừa hết

nội dung

1. 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với bao nhiêu mol HCl

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 18/8/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 35133 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Mô tả: 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với bao nhiêu mol HCl. Câu hỏi: 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: A. 0,02mol HCl. B. 0,1mol HCl. C. 0,05mol HCl. D. 0,01mol HCl. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B. Phương trình phản ứng: FeO + 2HCl → FeCl 2 + H 2 O. 1 mol 2 mol. 0,05 mol → ? mol. Số mol HCl tham gia phản ứng là: ({n_{HCl}} = 2 times 0,05 = 0,1 ……

 • Xem Ngay

Để tác dụng hết với 0,05 mol feo cần dùng vừa hết

2. 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: A. 0,02mol HCl …

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 8/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 93057 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: A. 0,02mol HCl B. 0,1mol HCl C. 0,05mol HCl D. 0,01mol HCl

 • Mô tả: 08.07.2020 · 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: A. 0,02mol HCl B. 0,1mol HCl C. 0,05mol HCl D. 0,01mol HCl…

 • Xem Ngay

Để tác dụng hết với 0,05 mol feo cần dùng vừa hết

3. 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với a 0,02 mol HCl b 0,1 mol …

 • Tác giả: hamchoi.vn

 • Ngày đăng: 19/8/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 41509 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với:

 • Mô tả: 03.12.2021 · 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với a 0,02 mol HCl b 0,1 mol HCl c 0,05 mol HCl d 0,01 mol HCl… Trang chủ Lớp 9 Hóa học Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit. Câu hỏi: 03/12/2021 285….

 • Xem Ngay

4. Câu hỏi 0,05 mol feo tác dụng vừa đủ với: luyện thi vào …

 • Tác giả: luyentap247.com

 • Ngày đăng: 13/8/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 85041 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: 0,05 mol FeO  tác dụng vừa đủ với:

 • Mô tả: FeO + 2HCl → FeCl 2 + H 2 O n FeO = 0,05 mol theo phương trình n HCl = 2 n FeO = 0,1 mol Đáp án B Các câu hỏi liên quan Khử hoàn toàn 0,58 tấn quặng sắt chứa 90 % là Fe3 Oxit là: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường Hòa tan ……

 • Xem Ngay

Để tác dụng hết với 0,05 mol feo cần dùng vừa hết

5. 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với bao nhiêu mol HCl?

 • Tác giả: tuyensinh247.com

 • Ngày đăng: 11/4/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 51155 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với bao nhiêu mol HCl?

 • Mô tả: Theo phương trình hóa học : ⇒nHCl =2nF e=2⋅0,05=0,1(mol) ⇒ n H C l = 2 n F e = 2 ⋅ 0, 05 = 0, 1 ( m o l) Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay Xem bình luận…

 • Xem Ngay

6. 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: – tracnghiem.net

 • Tác giả: tracnghiem.net

 • Ngày đăng: 1/6/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 82123 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: – tracnghiem.net. Đang cập nhật…

 • Mô tả: 20.02.2022 · Hòa tan 1,3 gam kẽm thì cần 14,7 gam H 2 SO 4 20% thu được bao nhiêu gam H 2? 0,5mol CuO tác dụng vừa đủ với: Tìm M biết, hòa tan 18g kim loại M cần 800ml HCl 2,5M. Trong hợp chất NaOH và Ca(OH)2 C a ( O H) 2 thì phần trăm của Na và Ca sẽ lần lượt bằng là? Dung dịch dùng để phân biệt NH 4 NO 3, KCl là gì?…

 • Xem Ngay

7. [LỜI GIẢI] 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 16/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 18728 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: 0,05 mol FeO  tác dụng vừa đủ với:

 • Mô tả: 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: Lời giải của Tự Học 365. Cách giải nhanh bài tập này. FeO + 2HCl → FeCl 2 + H 2 O. n FeO = 0,05 mol. theo phương trình n HCl = 2 n FeO = 0,1 mol. Đáp án B…

 • Xem Ngay

Để tác dụng hết với 0,05 mol feo cần dùng vừa hết

8. 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với:

 • Tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 14/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 7960 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: 0,05 mol FeO  tác dụng vừa đủ với:

 • Mô tả: Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp chất rắn gồm Fe 2 O 3, MgO, CuO, ZnO thì cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch HCl 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch hỗn hợp X gồm các muối. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là…

 • Xem Ngay

9. 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: – tracnghiem.net

 • Tác giả: tracnghiem.net

 • Ngày đăng: 10/1/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 89786 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: – tracnghiem.net. Đang cập nhật…

 • Mô tả: 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: A. 0,02 mol HCl. B. 0,1 mol HCl. C. 0,05 mol HCl. D. 0,01 mol HCl. Sai B là đáp án đúng Xem lời giải. Chính xác Xem lời giải. Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án. Môn: Hóa Học Lớp 9….

 • Xem Ngay

Để tác dụng hết với 0,05 mol feo cần dùng vừa hết

10. 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: – Tuyensinh247.com

 • Tác giả: tuyensinh247.com

 • Ngày đăng: 26/8/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 67698 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: 0,05 mol FeO  tác dụng vừa đủ với:

 • Mô tả: 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: Học Trực Tuyến Nền Tảng Lớp 12 Năm Học 2022-2023. Giảm 30% Khai Giảng Khoá Học Trực Tuyến Năm Học Mới 2022-2023. Tặng Tài Liệu Ôn Thi Học Kì Năm Học 2021-2022. SUN – Giai Đoạn 2 – Khoá Luyện Đề Thi ……

 • Xem Ngay

Để tác dụng hết với 0,05 mol feo cần dùng vừa hết

11. 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: – HOC247

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 14/3/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 47359 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Mô tả: 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Hoà tan 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lít dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là: Có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có ……

 • Xem Ngay

Để tác dụng hết với 0,05 mol feo cần dùng vừa hết

12. Các dạng bài tập oxit bazo tác dụng với axit – Đại Học …

 • Tác giả: dongdo.edu.vn

 • Ngày đăng: 30/2/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 63774 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Tổng hợp Các dạng bài tập oxit bazo tác dụng với axit. Các dạng bài tập oxit bazo tác dụng với axit có lời giải hay nhất.

 • Mô tả: Ta có: n HCl = 0,2.0,5 = 0,1 mol. Áp dụng công thức m muối clorua = m oxi t + 27,5.n HCl m muối clorua = 2,8 + 27,5.0,1 = 5,55 g. III. BÀI TẬP CỦNG CỐ. Bài 1. Cho 2,8g hỗn hợp CuO, MgO, Fe 2 O 3 tác dụng vừa đủ với 50 ml dd 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m ……

 • Xem Ngay

13. Review Cho 10 8g Al tác dụng với dung dịch HCl 2M Mới nhất …

 • Tác giả: webinduced.com

 • Ngày đăng: 29/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 87169 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Top 1 ✅ Cho 10,8 g Al tác dụng với dung dịch HCl 2M ( vừa đủ ) a. Tính thể tích khí thoát ra (đktc)? b. Tính nồng độ mol của chất có trong dung dịch sau k nam

 • Mô tả: 18.04.2022 · Top 1 Cho 10,8 g Al tác dụng với dung dịch HCl 2M ( vừa đủ ) a. Tính thể tích khí thoát ra (đktc)? b. Tính nồng độ mol của chất có trong dung dịch sau k nam…

 • Xem Ngay

Để tác dụng hết với 0,05 mol feo cần dùng vừa hết

14. cho 50g dd hcl 3,65 % tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch …

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 23/3/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 70719 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: cho 50g dd hcl 3,65 % tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch naoh
  a) viết pt phản ứng
  b) tính nồng độ mol của dung dịc…

 • Mô tả: Bài 1: Cho muối Na 2 CO 3 tác dụng đủ với 0,04 lít dung dịch HCL thu được0,224 lít khí (đktc) a,Tính nồng độ mol của dung dịch HCL đã dùng. b, Tính khối lượng của muối tạo thành sau phản ứng. Biết Na=23, O=16, C= 12, CL=35,5…

 • Xem Ngay

15. [LỜI GIẢI] 05 mol CuO tác dụng vừa đủ với – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 21/7/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 63619 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: 0,5 mol CuO tác dụng vừa đủ với

 • Mô tả: 0,5 mol HCl. Đáp án đúng: B Lời giải của Tự Học 365 CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O → n (HCl) = 2n (CuO) = 1 mol CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O → n (H2SO4) = n (CuO) = 0,5 mol…

 • Xem Ngay

Để tác dụng hết với 0,05 mol feo cần dùng vừa hết

16. Bộ bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 9 có đáp án năm 2021

 • Tác giả: vietjack.com

 • Ngày đăng: 20/2/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 24181 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bộ bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 9 có đáp án năm 2021 – Bộ bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 9 năm 2021 mới nhất có đáp án với các dạng bài tập đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng giúp bạn ôn luyện môn Hóa học 9.

 • Mô tả: Bài 10: 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: A. 0,02mol HCl. B. 0,1mol HCl. C. 0,05mol HCl. D. 0,01mol HCl. Lời giải. FeO + 2HCl → FeCl 2 + H 2 O. nFeO = 0,05 mol. theo phương trình nHCl = 2 nFeO = 0,1 mol. Đáp án: B. Bài 11: Hòa tan 4,88 gam hỗn hợp A gồm MgO và FeO trong 200 ml dung dịch H 2 SO 4 0,45M loãng thì phản ứng vừa đủ, thu được dung ……

 • Xem Ngay

17. Hiện tượng quan sát được khi cho cánh hoa hồng vào cốc …

 • Tác giả: hoicay.com

 • Ngày đăng: 16/2/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 7880 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn! Với [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 10 có đáp án (6 đề), chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa học kì 2 Hóa Học 10. Tải xuống Phòng Giáo dục và Đào tạo ….. Đề thi Giữa học kì 2 Năm học 2021 – 2022 Bài thi môn: Hóa Học lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề số 1) Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: F = 19; …

 • Mô tả: 17.04.2022 · – Phần thứ nhất tác dụng hết với dung dịch HCl dư được 155,4 gam muối khan. – Phần thứ hai tác dụng vừa đủ với dung dịch M là hỗn hợp HCl, H 2 SO 4 loãng thu được 167,9 gam muối khan. Số mol của HCl trong dung dịch M là. A. 1,50 mol. B. 1,00 mol…

 • Xem Ngay

Để tác dụng hết với 0,05 mol feo cần dùng vừa hết

18. Cho 12g hỗn hợp gồm MgO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 200g …

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 24/5/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 77476 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Cho 12g hỗn hợp gồm MgO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch axit H2SO4 x%, thì thu được dung dịch chứa 32g 2 muố…

 • Mô tả: Bài 2: Hoà tan 4,88g hỗn hợp A gồm MgO và FeO trong 200ml dung dịch H 2 SO 4 0,45M(loãng) thì phản ứng vừa đủ, thu được dung dịch B. a/ Tính khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp A. b/ Để tác dụng vừa đủ với 2 muối trong dung dịch B cần dùng V(lit) dung dịch NaOH 0,2M, thu được kết tủa gồm 2 hiđrôxit kim loại….

 • Xem Ngay

Để tác dụng hết với 0,05 mol feo cần dùng vừa hết

19. Cho 200 ml dung dịch HCl aM tác dụng vừa đủ 100 gam dung …

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 1/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 40966 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cho 200 ml dung dịch HCl aM tác dụng vừa đủ 100 gam dung dịch AgNO3 8,5%. Giá trị của a là A. 0,5. B. 0,125. C. 0,05. D. 0,25.

 • Mô tả: 14.03.2020 · Cho 200 ml dung dịch HCl aM tác dụng vừa đủ 100 gam dung dịch AgNO3 8,5%. Giá trị của a là A. 0,5. B. 0,125. C. 0,05. D. 0,25….

 • Xem Ngay

Để tác dụng hết với 0,05 mol feo cần dùng vừa hết

20. Tư duy Hóa Học NAP 4.0 Vô Cơ 6-7-8 điểm … – Issuu

 • Tác giả: issuu.com

 • Ngày đăng: 18/6/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 26792 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: https://app.box.com/s/3b8kt75mvroqt1s7c3gkyy0b7ai7iyab

 • Mô tả: Câu 3: Cho 108,8 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO tác dụng với HCl vừa đủ. Thu được 50,8 gam muối FeCl2 và m gam muối FeCl3. Giá trị của m là : A. 146,25. B ……

 • Xem Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *