Chuyển đổi đơn vị chức năng lít sang ml rất phổ cập, cả những bài tập trên sách vở hay trên thực tiễn đời sống thì đổi lít sang mililít những bạn cũng rất hay gặp. Và nếu những bạn vô tình quên, không nhớ 1 lít bằng bao nhiêu ml, vậy mời những bạn hãy cùng tìm hiểu thêm bài viết dưới đây để biết 1 lít bằng bao nhiêu ml và những đơn vị chức năng thể tích thường dùng khác .1000ml bằng bao nhiêu lítDưới đây bài viết san sẻ đến những bạn cách quy đổi 1 lít sang ml và đổi 1 lít sang những đơn vị chức năng thể tích thường dùng khác .

Bạn đang đọc: 1000ml bằng bao nhiêu lít

Lít, Mililít là gì?

Lít là đơn vị đo thể tích thuộc hệ mét, lít không phải là đơn vị trong hệ thống đo lường quốc tế (viết tắt SI, tiếng Pháp: Système International d’unités). Nhưng lít cùng với đơn vị như giờ ngày được liệt kê là một trong các đơn vị ngoài SI được chấp nhận sử dụng với SI. Đơn vị đo thể tích của SI là mét khối (m³). Ký hiệu là l hoặc L.

Mililít là đơn vị đo thể tích nhỏ hơn lít, mili là tiền số đứng trước các đơn vị đo theo hệ thống đo lường quốc tế.

1 lít bằng 1 nghìn mililít: 1L = 1 000 mililit (ml)

Đổi ngược lại 1 mililít bằng không phẩy không không một lít: 1ml = 0.001 lít.

Các đơn vị chức năng thể tích khác được quy đổi từ lít như sau :

  • 1 lít = 1.000.000 micrôlit (µL),
  • 1 lít = 1.000 mililit (mL) = 1.000 xentimét (cm³),
  • 1 lít = 100 xentilit (cL),
  • 1 lít = 10 đêxilit (dL),
  • 1 lít = 0,01 hectôlit (hL).

Thể tích lớn hơn hoàn toàn có thể được đo bằng kilôlit ( 1 kL = 1000 lít ) hay mêgalit ( 1M l = 1 000 000 lít ) .

Micrôlit < mililit < xentilit < đêxilit < lít < hectôlit < kilôlit < mêgalit.

Các đơn vị thể tích thường dùng khác

Trong hệ đo lường quốc tế (SI) đơn vị tiêu chuẩn của thể tích là mét khối (m³), đơn vị đo nhỏ hơn m3 là đềximét khối (dm³), xentimét khối (cm³). Các bạn có thể quy đổi như sau:

1 lít = 1 dm³ = 1000 cm³ = 0.001 m³
Vậy 1 m³ = 1000 lít
Như vậy, trên đây bài viết đã san sẻ đến những bạn 1 lít bằng bao nhiêu ml và bằng bao nhiêu những đơn vị chức năng đo thể tích thường dùng. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho những bạn. Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.