Al2O3 + HCl → AlCl3 + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn những bạn học viên viết và cân đối phương hóa học Al2O3 công dụng với HCl, đây cũng là phương trình chứng tỏ nhôm oxit là oxit lưỡng tính, vừa công dụng với axit vừa công dụng với bazo. Mời những bạn tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể nội dung dưới đây .

1. Phương trình phản ứng Al2O3 ra AlCl3

Al2O3 + 6HC l → 2A lCl3 + 3H2 O

Nhôm oxit là oxit lươn tính, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với bazo

  • Phương trình Al2O3 tác dụng với dung dịch kiềm

Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O
Bạn đang xem : Al2O3 + HCl → AlCl3 + H2O

2. Điều kiện Al2O3 công dụng với HCl

Nhiệt độ thường

3. Mở rộng kiến thức liên quan Al2O3

a. Tính chất vật lí và nhận biết

Tính chất vật lí: Là chất rắn màu trắng, không tan trong nước, rất bền, nóng chảy ở 2050oC.

Nhận biết: Mang hòa tan Al2O3 vào dung dịch NaOH, thấy tan ra, tạo dung dịch không màu.

Al2O3 + 2N aOH → NaAlO2 + H2O

b. Tính chất hóa học

Al2O3 là oxit lưỡng tính

  • Tác dụng với axit:

Al2O3 + 6HC l → 2A lCl3 + 3H2 O

  • Tác dụng với dung dịch bazơ mạnh

Al2O3 + 2N aOH → NaAlO2 + H2O
hay
Al2O3 + 2N aOH + 3H2 O → 2N a [ Al ( OH ) 4 ]
Al2O3 + 2OH – → 2A lO2 – + H2O

Al2O3 tác dụng với C

Al2O3 + 9C overset{t^{o} }{rightarrow}Al4C3 + 6CO

Điều chế Al2O3

Nhiệt phân Al ( OH ) 3 : 2A l ( OH ) 3 Al2O3 + 3H2 O

4. Bài tâp vận dụng liên quan 

Câu 1. Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm

A. Al công dụng với Fe3O4 nung nóng
B. Al tính năng với H2SO4 đặc nóng
C. Al tính năng với CuO đun nóng
D. Al tính năng với Fe2O3 nung nóng
Đáp án B

Câu 2. Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt Zn(NO3)2 và Al(NO3)3?

A. Dung dịch NaOH
B. Dung dịch Ba ( OH ) 2

C. Dung dịch NH3

D. Dung dịch nước vôi trong
Đáp án C

Câu 3. Cho sơ đồ phản ứng: Al → X → Al2O3 →Al. X có thể là

A. AlCl3 .
B. NaAlO2 .
C. Al ( NO3 ) 3 .
D. Al2 ( SO4 ) 3 .
Đáp án C

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Dung dịch AlCl3 và Al2 ( SO3 ) 3 làm quỳ tím hóa hồng
B. Al ( OH ) 3, Al2O3, Al đều là những chất lưỡng tính
C. Nhôm là kim loai nhẹ và có năng lực dẫn điện Iot
D. Từ Al2O3 có thế điều chế được Al .
Đáp án B

Câu 5. Cho 3,82 gam hợp kim Ba, Al vào nước dư chỉ thu được dung dịch chưa duy nhất một muối. Khối lượng Ba là:

A. 3.425 gam .
B. 1,644 gam .
C. 1,370 gam ,
D. 2,740 gam
Đáp án D
… … … … … … … … … … … … .
Trên đây THPT Sóc Trăng vừa trình làng tới những bạn bài viết Al2O3 + HCl → AlCl3 + H2O, mong rằng qua bài viết này những bạn hoàn toàn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm những môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12 …
Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã xây dựng group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia không lấy phí trên Facebook : Tài liệu học tập lớp 12 Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất .
Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận !
Nguồn san sẻ : Trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng ( thptsoctrang.edu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.