AlCl3 + 3KOH → Al(OH)3↓ + 3KCl – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

    AlCl3 + 3KOH → Al(OH)3↓ + 3KCl

Quảng cáo

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng

Cách thực hiện phản ứng

– Cho AlCl3 công dụng với KOH

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Xuất hiện kết tủa keo trắng trong dung dịch

Bạn có biết

ZnCl2 và những muối khác của nhôm và kẽm cũng có phản ứng tương tự tạo kết tủa keo trắng

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho các thí nghiệm sau:

1. Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2
2. Sục khí NH3 vào dung dịch AlCl3 .
3. Nhỏ từ từ đến dư dd HCl vào dung dịch NaAlO2 .
Những thí nghiệm có hiện tượng kỳ lạ giống nhau là :
A. 1 và 2 B. 1 và 3
C. 2 và 3 D. Cả 1, 2 và 3

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 và sục khí NH3 vào dung dịch AlCl3 đều cho hiện tượng kỳ lạ tạo kết tủa keo trắng và không tan khi khí dư
CO2 + NaAlO2 + H2O → NaHCO3 + Al ( OH ) 3 ↓

3NH3 + AlCl3 + 3H2O → 3NH4Cl + Al(OH)3↓

Quảng cáo

Ví dụ 2: Một dung dịch chứa a mol AlCl3 tác dụng với một dung dịch chứa b mol NaOH. Điều kiện để thu được kết tủa là

A. b > 4 a B. b < 4 a C. a + b = 1 mol D. a – b = 1 mol

Đáp án: B

Hướng dẫn giải

Ban đầu 1 mol AlCl3 tính năng với 3 mol NaOH, thu được kết tủa Al ( OH ) 3
Nếu kết tủa liên tục bị hòa tan mà vẫn thu được được kết tủa thì lượng NaOH còn dư sẽ phải nhỏ hơn lượng Al ( OH ) 3 mới bị sinh ra hay : b – 3 a < a Hay b < 4 a

Ví dụ 3: Trong công nghiệp, người ta điều chế nhôm bằng phương pháp

A. Cho Mg đẩy Al ra khỏi dung dịch AlCl3 .
B. khử Al2O3 bằng
C. Điện phân nóng chảy AlCl3 .
D. Điện phân nóng chảy Al2O3 .

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Điện phân nóng chảy Al2O3 ( Không dùng AlCl3 vì chất này chưa nóng chảy đã thăng hoa. ) .

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-nhom-al.jsp
Các loạt bài lớp 12 khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *