Câu hỏi:

Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm là?

A. lớn bằng vật

B. lớn hơn vật

C. nhỏ hơn vật
D. nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi

Đáp án đúng A.

Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm là nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi, gương cầu lõm có công dụng biến hóa một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ quy tụ vào một điểm và ngược lại, đổi khác một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song .

Giải thích lý do vì sao chọn A là đúng

 Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có tính chất sau:

– Là ảnh ảo ( không hứng được trên màn chắn ) .

 – Luôn lớn hơn vật.

 Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm

* Đối với chùng tia tới song song: Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trước gương

* Đối với chùm tia tới phân kỳ: Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể cho một chùm tia phản xạ song song.

→ Gương cầu lõm có tính năng đổi khác một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ quy tụ vào một điểm và ngược lại, biến hóa một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song .

Ứng dụng của gương cầu lõm

– Gương cầu lõm được ứng dụng để làm các pha đèn (đèn pin, đèn ô tô,…), chế tạo kính thiên văn,…;

– Gương cầu lõm cũng được ứng dụng để nung nóng bằng cách sử dụng gương cầu lõm có size lớn tập trung chuyên sâu ánh sáng Mặt Trời vào một điểm ( để đun nước, nấu chảy sắt kẽm kim loại, … ), sử dụng nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời vào việc chạy ôtô, đun nhà bếp, làm pin nhờ vào gương cầu lõm, …

Cách vẽ ảnh tạo bởi gương cầu lõm

– Để dựng ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm ta cũng vận dụng định luật phản xạ ánh sáng. Ta hoàn toàn có thể vẽ tia tới hay tia phản xạ tại mọi điểm trên gương cầu lõm. Vì mỗi điểm trên gương cầu lõm cũng được coi như một gương phẳng nhỏ. Như vậy, pháp tuyến tại mỗi điểm tới trên gương cầu lõm cũng có đường lê dài đi qua tâm mặt cầu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *