bai-7-trang138-sgk-hoa-11-6339606

Cùng CNTA tham khảo bài viết “Ankadien liên hợp là gì” bên dưới nhé!

nội dung

Video nối đôi liên hợp là gì ?

Ankadien có những tính chất hóa học nào, các nhận biết và điều chế nó ra sao, cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé

Ankađien là những hiđrocacbon không no, mạch hở trong phân tử có chứa 2 liên kết đôi liên hợp là gì còn lại là các liên kết đơn.

bai-7-trang138-sgk-hoa-11-8723212

Ankadien đơn giản nhất – C3H4

– Công thức tổng quát: CnH2n-2(n ≥3). Danh pháp thay thế: số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + a + số chỉ vị trí nối đôi + đien. – Đồng phân: đồng phân ankin, đồng phân xicloanken, đồng phân bixicloankan, đồng phân ankađien. Riêng đồng phân ankađien có các loại: đồng phân mạch C; đồng phân vị trí nối đôi và đồng phân hình học. – Các ankađien tiêu biểu:

CH2 = CH-CH = CH2 Buta-1, 3 – đien hay đivinyl CH2 = C ( CH3 ) – CH = CH2 2 – Metylbuta-1, 3 – đien hay isopren
Buta-1, 3 – đien và isopren là những ankađien liên hợp nổi bật. Phần dưới đây chỉ đề cập đến những chất này .

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng cộng cộng H2, cộng dung dịch Br2và cộng HX – Ankađien liên hợp là chất nào

Do mang link đôi C = C trong phân tử nên ankađien cũng có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng. Các phản ứng cộng xảy ra với ankađien cũng tương tự như như ở anken. Tuy nhiên vì có chứa 2 liên kêt đôi C = C nên ankađien hoàn toàn có thể tham gia phản ứng cộng theo tỉ lệ mol 1 : 1 hoặc 1 : 2 .
a. Cộng tỷ suất mol 1 : 1
– Cộng kiểu 1,2 ( thường xảy ra ở nhiệt độ thấp khoảng chừng – 800C ) : phản ứng này chỉ ảnh hưởng tác động đến 1 link đôi C = C, link còn lại giữ nguyên :
CH2 = CH-CH = CH2 + H2 → CH3-CH2-CH = CH2 ( Ni, t0 )
– Cộng kiểu 1,4 ( thường xảy ra ở nhiệt độ cao hơn khoảng chừng 400C ) : phản ứng này ảnh hưởng tác động đến cả 2 liên kết đôi và tạo ra 1 link đôi C = C mới nằm giữa 2 link đôi khởi đầu .
CH2 = CH-CH = CH2 + H2 → CH3-CH = CH-CH3 ( Ni, t0 )

b. Cộng tỷ lệ mol 1:2

Xem thêm: este – Wiktionary

CH2 = CH-CH = CH2 + 2H2 → CH3-CH2-CH2-CH3 ( Ni, t0 )
→ Ankađien cũng làm mất màu dung dịch nước brom. Bài tập về phản ứng cộng thường hỏi về số loại sản phẩm sinh ra do phản ứng cộng tỷ suất mol 1 : 1 .

2. Phản ứng trùng hợp

Các phản ứng trùng hợp hầu hết xảy ra theo kiểu 1,4 .
nCH2 = CH-CH = CH2 → ( – CH2-CH = CH-CH2 – ) n ( Na, t0 ) ( Cao su buna ) nCH2 = C ( CH3 ) – CH = CH2 → ( – CH2-C ( CH3 ) = CH-CH2 – ) n ( xt, t0, p )
( Cao su isopren )

3. Phản ứng oxi hóa

a. Oxi hóa trọn vẹn
CnH2n-2 + ( 3 n – 1 ) / 2O2 → nCO2 + ( n – 1 ) H2O
Đặc điểm của phản ứng đốt cháy ankađien : nCO2 > nH2Ovà nCO2 – nH2O = nankađien .
b. Oxi hóa không trọn vẹn
Ankađien cũng làm mất màu dung dịch thuốc tím ở ngay nhiệt độ thường .

II. NHẬN BIẾT

Thuốc thử là dung dịch Brom hoặc dung dịch KMnO4. Hiện tượng là dung dịch bị mất màu ( hoặc nhạt màu )

III. ĐIỀU CHẾ

1. Tách H2 từ ankan tương ứng

CH3-CH2-CH2-CH3→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2 CH3-CH(CH3)-CH2-CH3→CH2=C(CH3)-CH=CH2+ 2H2

2. Buta

2C2 H5OH → CH2 = CH-CH = CH2 + 2H2 O + H2 ( MgO, ZnO, 4500C ) CHΞC-CH = CH2 + H2 → CH2 = CH-CH = CH2 ( Pd / PbCO3 ; t0 )
Xem thêm : viết đoạn văn về quyền lợi của máy tính bằng tiếng anh lớp 10
# Ankadien # liên # hợp # là # gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *