ly-thuyet-phong-trao-giai-phong-dan-toc-va-tong-khoi-nghia-thang-tam-1939-1945-5-7860023
Tailieumoi. vn xin trình làng đến những quý thầy cô, những em học viên lớp 12 tài liệu Lý thuyết, trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 16 : Phong trào giải phóng dân tộc bản địa và tổng khởi nghĩa tháng Tám ( 1939 – 1945 ). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sinh ra khá đầy đủ, cụ thể. Tài liệu có 108 trang tóm tắt những nội dung chính về triết lý Bài 16 : Phong trào giải phóng dân tộc bản địa và tổng khởi nghĩa tháng Tám ( 1939 – 1945 ). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sinh ra và 157 câu hỏi trắc nghiệm tinh lọc có đáp án. Bài học Bài 16 : Phong trào giải phóng dân tộc bản địa và tổng khởi nghĩa tháng Tám ( 1939 – 1945 ). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sinh ra môn Lịch sử lớp 12 có những nội dung sau :
Các nội dung được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn cụ thể giúp học viên thuận tiện hệ thống hóa kỹ năng và kiến thức, ôn luyện trắc nghiệm từ đó thuận tiện nắm vững được nội dung Bài 16 : Phong trào giải phóng dân tộc bản địa và tổng khởi nghĩa tháng Tám ( 1939 – 1945 ). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sinh ra Lịch sử lớp 12 .
Mời quí bạn đọc tải xuống để xem khá đầy đủ tài liệu Lý thuyết, trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 16 : Phong trào giải phóng dân tộc bản địa và tổng khởi nghĩa tháng Tám ( 1939 – 1945 ). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sinh ra :

LỊCH SỬ 12 BÀI 16 : PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 – 1945 ). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI

Bài giảng Lịch sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945)

Phần 1 :Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 16 : Phong trào giải phóng dân tộc bản địa và tổng khởi nghĩa tháng Tám ( 1939 – 1945 ). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sinh ra

I. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

1. Tình hình chính trị

a. Thế giới :
– 1/9/1939 : Chiến tranh quốc tế thứ hai bùng nổ .
– Tháng 6/1940, Đức kéo vào Pháp, Pháp đầu hàng Đức, triển khai chủ trương thù địch so với những lực lượng tân tiến trong nước và trào lưu cách mạng ở thuộc địa .

ly-thuyet-phong-trao-giai-phong-dan-toc-va-tong-khoi-nghia-thang-tam-1939-1945-1977632

Quân Đức tiến vào Pari ( tháng 6/1940 )
b. Việt Nam
– Pháp tăng cường vơ vét, bóc lột nhân dân Nước Ta để ship hàng cho cuộc cuộc chiến tranh đế quốc .
– Tháng, 9/1940, Nhật vượt biên giới Việt – Trung vào miền Bắc Nước Ta, Pháp nhanh gọn đầu hàng. ⇒ Pháp cấu kết với Nhật vơ vét, bóc lột nhân dân Nước Ta .
– Tháng 3/1945, Nhật thay máu chính quyền Pháp. ⇒ Lợi dụng thời cơ đó, những đảng phái chính trị ở Nước Ta tăng cường hoạt động giải trí, quần chúng nhân dân sục sôi khí thế, chuẩn bị sẵn sàng vùng lên khởi nghĩa .

2. Tình hình kinh tế – xã hội

a. Kinh tế :
* Chính sách của Pháp :
– Tăng cường vơ vét sức người, sức của của nhân dân Nước Ta để ship hàng cho cuộc chiến tranh quốc tế thứ hai .
– Thi hành chủ trương “ kinh tế tài chính chỉ huy ” .
* Chính sách của Nhật :
– Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền, bắt nhân dân nhổ lúa, ngô trồng đay, thầu dầu ship hàng cho cuộc chiến tranh .
– Buộc Pháp xuất cảng những nguyên vật liệu cuộc chiến tranh sang Nhật với giá rẻ như : than, sắt, cao su đặc, ..
– Đầu tư, mở mang một số ít ngành công nhân Giao hàng nhu yếu quân sự chiến lược như : khai thác sắt, crôm, …
⇒ Hậu quả : + Tài nguyên vạn vật thiên nhiên của Nước Ta ngày càng vơi cạn .
+ Kinh tế Nước Ta nghèo nàn, lỗi thời, tăng trưởng mất cân đối .
b. Xã hội :
– Dưới hai tầng áp bức Pháp – Nhật, đời sống của những những tầng lớp nhân dân Nước Ta ngày càng khổ cực, nghèo nàn .
– Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân Nước Ta chống lại thực dân Pháp và phát xít Nhật diễn ra .
⇒ Chuyển biến về tình hình quốc tế và trong nước yên cầu Đảng Cộng sản Đông Dương phải kịp thời chớp lấy, đề ra đường lối đấu tranh .

II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9/1939 đến tháng 3/1945

1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939

a. Hoàn cảnh :
– Chiến tranh quốc tế thứ hai bùng nổ, tình hình quốc tế có nhiều chuyển biến phức tạp .
– Thực dân Pháp tăng cường vơ vét, bóc lột, đàn áp nhân dân Nước Ta .
⇒ Đòi hỏi Đảng phải kịp thời nắm bắt tình hình, đề ra đường lối đấu tranh đúng đắn .
– Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm ( Hóc Môn ) do Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì .

ly-thuyet-phong-trao-giai-phong-dan-toc-va-tong-khoi-nghia-thang-tam-1939-1945-1-6823837

Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ
b. Nội dung hội nghị :
– Nhiệm vụ, tiềm năng trước mắt là : đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng những dân tộc bản địa ở Đông Dương, làm cho Đông Dương trọn vẹn độc lập .
– Tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, tịch thu ruộng đất của thực dân đế quốc và địa chủ, phản bội quyền hạn dân tộc bản địa, chông tô cao, lãi nặng .
– Thay khẩu hiệu “ Thành lập chính quyền sở tại Xô Viết công nông binh ” bằng khẩu hiệu “ nhà nước dân chủ cộng hòa ” .
– Xác định chiêu thức đấu tranh : chuyển từ đấu tranh đòi dân số, dân chủ sang đánh đổ chính quyền sở tại của đế quốc và tay sai ; từ hoạt động giải trí hợp pháp, nửa hợp pháp sang bí hiểm và phạm pháp .
– Thành lập Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất phản đế Đông Dương .
c. Ý nghĩa : ghi lại bước chuyển hướng quan trọng, đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1, đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp hoạt động cứu nước .

2. Những cuộc đấu tranh mở đầu thời kì mới

a. Khởi nghĩa Bắc Sơn ( tháng 9/1940 )
* Nguyên nhân : tháng 9/1940, quân Nhật tiến công TP Lạng Sơn, quân Pháp thua chạy, rút lui qua châu Bắc Sơn => tạo điều kiện kèm theo khách quan thuận tiện cho cuộc đấu tranh của nhân dân Bắc Sơn .
* Diễn biến chính :
– Tháng 9/1940, Đảng bộ Bắc Sơn chỉ huy quần chúng nhân dân nổi dậy đấu tranh, xây dựng chính quyền sở tại cách mạng .

ly-thuyet-phong-trao-giai-phong-dan-toc-va-tong-khoi-nghia-thang-tam-1939-1945-2-1964136

– Nhật thỏa hiệp với Pháp, quay trở lại đàn áp trào lưu đấu tranh của nhân dân Bắc Sơn .
* Kết quả : Khởi nghĩa Bắc Sơn bị quân Pháp và Nhật đàn áp, khủng bố dã man => thất bại .
* Ý nghĩa : Thể hiện ý thức yêu nước ; Để lại cho Đảng Cộng sản Đông Dương nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề về khởi nghĩa vũ trang, bài học kinh nghiệm về kiến thiết xây dựng lực lượng vũ trang, chọn thời cơ, …
b. Khởi nghĩa Nam Kì ( tháng 11/1940 )
* Nguyên nhân : thực dân Pháp bắt binh lính Nước Ta ra làm bia đỡ đạn cho chúng .
* Diễn biến chính :
– Đêm 22 rạng sáng 23/11/1940, nhân dân hầu khắp những tỉnh Nam Kì nổi dậy đấu tranh dưới sự chỉ huy của Đảng bộ Nam Kì .
– Nghĩa quân triệt hạ được một số ít đồn bốt giặc, xây dựng chính quyền sở tại cách mạng ở nhiều nơi …

ly-thuyet-phong-trao-giai-phong-dan-toc-va-tong-khoi-nghia-thang-tam-1939-1945-3-2073153

Lược đồ khởi nghĩa Nam Kì ( tháng 11/1940 )
* Kết quả : Khởi nghĩa Nam Kì bị quân Pháp khủng bố, đàn áp dã man => thất bại .
* Ý nghĩa : bộc lộ niềm tin yêu nước ; để lại cho Đảng Cộng sản Đông Dương bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề về chọn thời cơ khởi nghĩa …
c. Binh biến Đô Lương ( 13/1/1941 )
* Nguyên nhân : Binh lính người Việt trong quân đội Pháp phản đối việc Pháp đưa lính người Việt sang Lào đánh nhau với quân Đất nước xinh đẹp Thái Lan .
* Diễn biến : Ngày13 / 1/1941 Đội Cung chỉ huy binh lính đồn Chợ Rạng ( Nghệ An ), nổi dậy, đánh chiếm đồn Đô Lương rồi kéo về Vinh, phối hợp với binh lính ở đây chiếm thành .
* Kết quả : Pháp kịp thời đối phó, chiều hôm sau, toàn bộ binh lính tham gia nổi dậy bị bắt .

ly-thuyet-phong-trao-giai-phong-dan-toc-va-tong-khoi-nghia-thang-tam-1939-1945-4-1188959

Lược đồ binh biến Đô Lương
* Ý nghĩa : biểu lộ ý thức yêu nước của binh lính Nước Ta trong quân đội Pháp ; để lại nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề cho Đảng Cộng sản Đông Dương .

3. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Hôi nghị lần 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (05/1941).

a. Hoàn cảnh :
– Thế giới : Chiến tranh quốc tế bước sang năm thứ 3. Ở châu Âu, phát xít Đức ráo riết chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để tiến công Liên Xô, …
– Nước Ta : + Dưới hai tầng áp bức Pháp – Nhật, nhân dân Nước Ta vô cùng khổ cực .
+ 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp chỉ huy cách mạng, triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ở Pắc Bó ( Cao Bằng ) từ ngày 10 đến 19/5/1941 .

ly-thuyet-phong-trao-giai-phong-dan-toc-va-tong-khoi-nghia-thang-tam-1939-1945-5-9564410

Lán Khuổi Nậm – nơi họp Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW Đảng
b. Nội dung Hội nghị :
– Khẳng định trách nhiệm hầu hết trước mắt là giải phóng dân tộc bản địa .
– Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới người cày có ruộng .
– Sau khi đánh đuổi Pháp – Nhật sẽ xây dựng nhà nước nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa .
– Thành lập Mặt trận Nước Ta độc lập liên minh ( Mặt trận Việt Minh ) thay cho Mặt trận Thống nhất phản đế Đông Dương .
– Thay tên những hội phản đế thành hội Cứu quốc, trợ giúp việc lập Mặt trận ở Lào, Campu chia
– Xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa ở Nước Ta : đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa, Hội nghị sẵn sàng chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là trách nhiệm TT của Đảng .
c. Ý nghĩa : Hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng đấu tranh được đề ra từ hội nghị Trung ương tháng 11/1939, nhằm mục đích xử lý tiềm năng số một của cách mạng là độc lập dân tộc bản địa và đề ra nhiều chủ trương phát minh sáng tạo để thực thi tiềm năng ấy .

4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.

a. Bước đầu kiến thiết xây dựng lực lượng cho cuộc khởi nghiã vũ trang :
* Xây dựng lực lượng chính trị :
– Ở Cao Bằng :
+ Cao Bằng là nơi thử nghiệm kiến thiết xây dựng những Hội Cứu quốc .
+ Năm 1942, khắp những châu ở Cao Bằng đều có Hội Cứu quốc, trong đó có ba châu trọn vẹn, Ủy ban Việt Minh tỉnh Cao bằng và liên tỉnh Cao – Bắc – Lạng đựoc xây dựng, …
– Ở miền Bắc và miền Trung : những ” Hội phản đế ” chuyển sang những ” Hội cứu quốc “, nhiều ” Hội cứu quốc ” mới được xây dựng .

– Năm 1943, Đảng đưa ra bản “Đề cương văn hóa Việt Nam” và vận động thành lập Hội văn hóa cứu quốc Việt Nam (cuối 1944) và Đảng dân chủ Việt Nam đứng trong Mặt trận Việt Minh(6/1944).ly-thuyet-phong-trao-giai-phong-dan-toc-va-tong-khoi-nghia-thang-tam-1939-1945-6-4991860

* Xây dựng lực lượng vũ trang :
– Đội du kích Bắc Sơn xây dựng, hoạt động giải trí tại địa thế căn cứ Bắc Sơn – Võ Nhai .
– Năm 1941, những đội du kích Bắc Sơn vững mạnh lên và thống nhất thành Trung đội Cứu quốc quân số I ( 14/2/1941 ), Trung đội cứu quốc quân II ( 15/9/1941 ) .
* Xây dựng căn cứ địa cách mạng :
– Hội nghị Trung ương 11/1940 kiến thiết xây dựng Bắc Sơn – Võ Nhai thành căn cứ địa cách mạng .
– 1941, sau khi về nước, Nguyễn Ai Quốc chọn Cao Bằng để kiến thiết xây dựng căn cứ địa dựa trên cơ sở lực lượng chính trị và tổ chức triển khai tăng trưởng .
⇒ Bắc Sơn – Võ Nhai và Cao Bằng là 2 địa thế căn cứ địa đầu tiaan của Nước Ta .
b. Gấp rút sẵn sàng chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền sở tại .
– Tháng 02/1943, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La ( Đông Anh – Phúc Yên ) vạch ra kế hoạch sẵn sàng chuẩn bị tổng lực cho khởi nghĩa vũ trang .
– 25/2/1944, Trung đội cứu quốc quân III sinh ra .
– Năm 1943, 19 ban “ xung phong “ Nam tiến ” được lập ra để liên lạc với căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai và tăng trưởng lực lượng xuống miền xuôi .
– Ngày 7/5/1944, Tổng bộ Việt Minh ra thông tư “ sửa soạn khởi nghĩa ” .
– 22/12/1944, theo thông tư của Hồ Chí Minh, Đội Nước Ta tuyên truyền giải phóng quân xây dựng. Hai ngày sau, đội thắng hai trận Phay Khắt và Nà Ngần .

ly-thuyet-phong-trao-giai-phong-dan-toc-va-tong-khoi-nghia-thang-tam-1939-1945-7-4466514

Lễ xây dựng Đội Nước Ta tuyên truyền giải phóng quân

III. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

1. Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945)

a. Hoàn cảnh lịch sử :
* Thế giới
– Đầu 1945, Liên Xô vượt mặt phát xít Đức, giải phóng những nước Trung và Đông Âu .
– Ở châu Á – Thái Bình Dương, Nhật thất bại nặng nề .
* Đông Dương : lực lượng Pháp theo phái Đờ Gôn chờ thời cơ phản công Nhật, xích míc Nhật – Pháp trở nên nóng bức => Tối 09/03/1945, Nhật thay máu chính quyền Pháp, độc chiếm Đông Dương .
⇒ Chủ trương của Đảng : Ngày 12/03/1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra thông tư : “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành đông của tất cả chúng ta ”, nhận định và đánh giá :
+ Kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là phát xít Nhật .
+ Thay khẩu hiệu “ Đánh đuổi phát xít Nhật – Pháp ” bằng “ Đánh đuổi phát xít Nhật ” .
+ Hình thức đấu tranh : từ bất hợp tác, bãi công, bãi thị đến biểu tình thị uy, vũ trang du kích và chuẩn bị sẵn sàng chuyển qua tổng khởi nghĩa khi có điều kiện kèm theo .
+ Phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa .
b. Diễn biến khởi nghĩa từng phần
– Ở căn cứ địa Cao – Bắc – Lạng : Đội Nước Ta Tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu quốc quân phối hợp với lực lượng chính trị của quần chúng đập tan chính quyền sở tại địch, xây dựng chính quyền sở tại cách mạng .
– Tại Bắc bộ và Trung Bộ, khẩu hiệu “ phá kho thóc, xử lý nạn đói ” của Trung ương Đảng đã kịp thời cung ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân => tạo nên một trào lưu đấu tranh sôi sục, can đảm và mạnh mẽ .
– Ở Tỉnh Quảng Ngãi, tù chính trị ở nhà lao Ba Tơ nổi dậy, chỉ huy quần chúng khởi nghĩa, giành chính quyền sở tại cách mạng ( 11/3/1945 ), tổ chức triển khai đội du kích Ba Tơ .

ly-thuyet-phong-trao-giai-phong-dan-toc-va-tong-khoi-nghia-thang-tam-1939-1945-8-5036427

Đội du kích Ba Tơ
– Ở Nam Kì, phong đấu tranh của nhân dân tăng trưởng mạnh, đặc biệt quan trọng là ở Mĩ Tho và Hậu Giang .
c. Ý nghĩa :
– Đường lối chỉ huy đúng đắn, sáng suốt, linh động và phát minh sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương .
– Qua cao trào “ Kháng Nhật, cứu nước ” :
+ Đội ngũ cán bộ, đảng viên được thử thách, rèn luyện và ngày càng trưởng thành .
+ Lực lượng cách mạng quần chúng ở cả nông thôn và thành thị đều tăng trưởng nhanh gọn .
+ Lực lượng địch suy yếu nghiêm trọng .
– Để lại nhiều bàu học khởi nghĩa quý báu cho những cuộc đấu tranh yêu nước sau này .
⇒ Cao trào “ Kháng Nhật, cứu nước ” là bước tăng trưởng nhảy vọt của cách mạng Nước Ta, tạo tiền đề trực tiếp cho sự bùng nổ, tăng trưởng và giành thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 .

2. Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày Tổng khởi nghĩa.

– Tháng 4/1945, Hội nghị quân sự chiến lược Bắc Kì được triệu tập ở Hiệp Hòa ( Bắc Giang ). Hội nghị đã quyết định hành động :
+ Thống nhất những lực lượng vũ trang thành Nước Ta Giải phóng quân .
+ Phát triển hơn nữa lực lượng vũ trang và nửa vũ trang .
+ Tích cực tăng trưởng cuộc chiến tranh du kích và thiết kế xây dựng căn cứ địa kháng Nhật, …
– Ngày 16/4/1945, Ủy Ban dân tộc bản địa giải phóng Nước Ta và Ủy Ban Dân tộc giải phóng những cấp xây dựng .
– 15/5/1945, Nước Ta cứu quốc quân và Nước Ta tuyên truyền giải phóng quân thống nhất thành Nước Ta giải phóng quân .
– 4/6/1945 xây dựng Khu giải phóng Việt Bắc. Khu giải phóng Việt Bắc trở thành địa thế căn cứ địa chính của cách mạng cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Nước Ta mới .

ly-thuyet-phong-trao-giai-phong-dan-toc-va-tong-khoi-nghia-thang-tam-1939-1945-9-6859781

Lược đồ Khu giải phóng Việt Bắc

3 .Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

a. Nhật đầu hàng Đồng Minh, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố .
* Nhật đầu hàng Đồng minh .
– Tháng 8/1945, Chiến tranh quốc tế thứ hai bước vào những ngày cuối .
+ Ở châu Âu, phát xít Đức và Italia bị hủy hoại đã đặt quân phiệt Nhật vào thế vô vọng, thất bại là điều không tránh khỏi .
+ Ở châu Á – Thái Bình Dương, quân Đồng minh tiến công can đảm và mạnh mẽ những vị trí của Nhật : ngày 6 và 9/8/1945 Mỹ ném hai trái bom nguyên tử xuống Hirosima và Nagasaki ; ngày 9/8/1945, Hồng quân Liên Xô hủy hoại đội quân Quan Đông của Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc .
⇒ Ngày 15/8/1945, Nhật công bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện kèm theo .

ly-thuyet-phong-trao-giai-phong-dan-toc-va-tong-khoi-nghia-thang-tam-1939-1945-10-9791365

Nhật Bản kí văn kiện đầu hàng Đồng minh không điều kiện kèm theo
– Việc Nhật Bản đầu hàng, đã ảnh hưởng tác động thâm thúy tới tình hình Nước Ta :
+ Lực lượng quân Nhật ở Nước Ta sợ hãi, cơ quan chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim rệu rã .
+ Đại diện quân Đồng minh ( Anh và Trung Hoa Dân quốc ) với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật chưa tiến vào Nước Ta .
⇒ Thời cơ khách quan thuận tiện để nhân dân Nước Ta nổi dậy giành chính quyền sở tại đã tới .
* Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố
– Ngày 13/8/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh xây dựng Ủy ban khởi nghĩa Toàn quốc. Đến 23 giờ cùng ngày, Ủy ban Khởi nghĩa toàn nước ra “ Quân lệnh số 1 ”, phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước .
– Từ 14 đến 15/8/1945, Hội nghị toàn nước của Đảng họp ở Tân Trào ( Tuyên Quang ), trải qua kế hoạch chỉ huy toàn dân Tổng khởi nghĩa, quyết định hành động những yếu tố đối nội và đối ngoại sau khi giành chính quyền sở tại
– Từ 16 đến 17/08/1945, Đại hội quốc dân ở Tân Trào đống ý chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, trải qua 10 chủ trương của Việt Minh, cử ra Ủy ban dân tộc bản địa giải phóng Nước Ta do Hồ Chí Minh làm quản trị, lấy lá cờ đỏ sao vàng năm cánh làm Quốc kỳ, bài Tiến quân ca làm Quốc ca .
b. Diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa :
– Từ ngày 14/8/1945, tại nhiều nơi, cấp bộ Đảng, Việt Minh đã địa thế căn cứ tình hình đơn cử của địa phương và vận dụng thông tư : “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của tất cả chúng ta ”, để phát động nhân dân khởi nghĩa .
– Chiều 16/8/1945, theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, một đơn vị chức năng giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, từ Tân Trào về thị xã Thái Nguyên, khởi đầu cuộc Tổng khởi nghĩa .
– 18/8 / 1945, Bắc Giang, Thành Phố Hải Dương, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Nam giành chính quyền sở tại sớm nhất .
– Tối 19/8/1945 khởi nghĩa thắng lợi ở TP. Hà Nội .

ly-thuyet-phong-trao-giai-phong-dan-toc-va-tong-khoi-nghia-thang-tam-1939-1945-11-4263726

Nhân dân TP.HN đánh chiếm Bắc Bộ phủ
– Ngày 23/8/1945, nhân dân Huế giành được chính quyền sở tại .
– Ngày 25/8/1945, khởi nghĩa giành thắng lợi tại TP HCM .
– Ngày 28/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền sở tại thắng lợi trong cả nước ( trừ 1 số ít thị xã do quân Trung Ha Dân quốc chiếm đóng từ trước ) .
– 30/8/1945, vua Bảo Đại công bố thoái vị. Chế độ phong kiến Nước Ta trọn vẹn sụp đổ .

IV. Nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa được thành lập (2/9/1945)

– 25/8/1945 Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng từ Tân Trào tiến về TP. Hà Nội .
– 28/8/1945, Ủy ban dân tộc bản địa giải phóng Nước Ta cải tổ thành nhà nước lâm thời nước Nước Ta Dân Chủ Cộng Hòa .
– 2/9/1945, tại trung tâm vui chơi quảng trường Ba Đình, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, công bố trước toàn thể quốc dân và nhân dân quốc tế : nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xây dựng .

ly-thuyet-phong-trao-giai-phong-dan-toc-va-tong-khoi-nghia-thang-tam-1939-1945-12-4359449

quản trị Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám năm 1945.

1. Nguyên nhân thắng lợi

a. Nguyên nhân khách quan :
– Chiến thắng của Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít, đã cổ vũ niềm tin, niềm tin cho nhân dân Nước Ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa, tạo thời cơ để nhân dân Nước Ta đứng lên Tổng khởi nghĩa .
b. Nguyên nhân chủ quan :
– Dân tộc ta có truyền thống cuội nguồn yêu nước nồng nàn .
– Đảng đã đề ra đường lối kế hoạch, chỉ huy kế hoạch và sách lược đúng đắn trên cơ sở lý luận Mac – Lê-nin được vận dụng phát minh sáng tạo vào thực trạng Nước Ta .
– Đảng có quy trình sẵn sàng chuẩn bị suốt 15 năm, qua những trào lưu cách mạng 1930 – 1931, 1936 – 1939, 1939 – 1945 và đã rút những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề .
– Toàn Đảng, toàn dân nhất trí, quyết tâm giành độc lập tự do, linh họat, phát minh sáng tạo chỉ huy khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền sở tại .

2. Ý nghĩa lịch sử.

a. Đối với dân tộc bản địa Nước Ta
– Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến, lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa .
– Mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc bản địa – kỉ nguyên độc lập, tự do ; giải phóng dân tộc bản địa gắn liền với giải phóng xã hội .
– Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền, sẵn sàng chuẩn bị điều kiện kèm theo cho những thắng lợi tiếp theo .
b. Đối với quốc tế :
– Góp phần vào thắng lợi chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh quốc tế thứ hai .
– Cổ vũ can đảm và mạnh mẽ những dân tộc bản địa thuộc địa đấu tranh tự giải phóng, có tác động ảnh hưởng trực tiếp và rất to lớn đến cách mạng ở hai nước Miên và Lào .

3. Bài học kinh nghiệm:

– Đảng có đường lối đúng đắn, trên cơ sở vận dụng phát minh sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào thực tiễn Nước Ta, chớp lấy tình hình quốc tế và trong nước để đề ra chủ trương, giải pháp cách mạng tương thích .
– Tập hợp, tổ chức triển khai những lực lượng yêu nước trong Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất, trên cơ sở khối liên minh công nông .
– Kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang, thực thi khởi nghĩa từng phần, chớp thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước .

Phần 2: 157 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

A. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

Câu 1: Cuối năm 1944 – đầu năm 1945, Chính sách bóc lột của Pháp – Nhật đã dẫn đến hậu quả gì cho Việt Nam?

A. Khủng hoảng kinh tế tài chính
B. 2 triệu người dân Nước Ta chết đói
C. Cách mạng bùng nổ trong cả nước
D. Mâu thuẫn dân tộc bản địa tăng trưởng nóng bức

Lời giải: 

Những chủ trương vơ vét, bóc lột của Pháp – Nhật như thu thóc tạ, nhổ lúa trồng đay, cướp đoạt ruộng đất, cưỡng bức mua lương thực với giá rẻ mạt … đã dẫn đến nạn đói cuối năm 1944 – đầu năm 1945 với gần 2 triệu người Nước Ta bị chết đói .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 2: Mục đích của Nhật Bản khi đẩy mạnh tuyên truyền về thuyết Đại Đông Á vào trong nhân dân Đông Dương là

A. Thúc đẩy quy trình giao lưu, truyền bá văn hóa truyền thống Nhật Bản – Nước Ta .
B. Để nhân dân Đông Dương hiểu và tích cực hợp tác với quân đội Nhật Bản trong cuộc đấu tranh thủ tiêu nền thống trị của Pháp ở đây
C. Lừa bịp nhân dân Đông Dương và dọn đường cho việc hất cẳng Pháp sau này
D. Nhằm tạo ra một áp lực đè nén chính trị – xã hội để buộc Pháp phải phục tùng mọi ý đồ quản lý của Nhật

Lời giải: 

Thuyết Đại Đông Á đề cập đến tình hình của cả khu vực châu á đang bị phương Tây xâm lược, và Nhật là nước được chọn để lãnh đạo cả khối châu á đứng lên chống lại sự xâm chiếm đó, xây dựng một “khu thịnh vượng chung Đại Đông Á”. Thực chất đây chỉ là chiêu bài mị dân nhằm hợp thức hóa sự hiện diện của quân đội Nhật Bản, dọn đường cho việc hất cẳng Pháp sau này.

Đáp án cần chọn là : C

Câu 3: Sau khi nhảy vào Đông Dương (9.1940), phát xít Nhật giữ nguyên bộ máy thống trị của thực dân Pháp vì

A. Nhật chưa thể vượt mặt trọn vẹn Pháp .
B. Nhật không muốn làm trộn lẫn tình hình Đông Dương .
C. Nhật muốn dùng nó để Giao hàng cho những hoạt động giải trí vơ vét, bóc lột .
D. Nhật muốn hoà hoãn với Pháp ở Đông Dương

Lời giải: 

Sau khi vào Đông Dương, phát xít Nhật giữ nguyên cỗ máy thống trị của thực dân Pháp, dùng nó để vơ vét kinh tế tài chính ship hàng cho nhu yếu cuộc chiến tranh và đàn áp trào lưu cách mạng ( Giao hàng cho Nhật ). Mới vào Nước Ta nếu không có sự tương hỗ của cỗ máy chính quyền sở tại của thực dân Pháp thì Nhật khó hoàn toàn có thể thực thi những hoạt động giải trí vơ vét, bóc lột nhân dân ta .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 4: Nguyên nhân chủ yếu nào buộc thực dân Pháp phải đồng ý bắt tay với phát xít Nhật cùng cai trị Đông Dương?

A. Quân Pháp ở Đông Dương không đủ năng lực để chống lại Nhật
B. Pháp muốn giữ thế hòa hoãn trong thời điểm tạm thời để chờ thời cơ phản công
C. Nước Pháp đã bị phát xít Đức chiếm đóng, cơ quan chính phủ Đờ – gôn phải lưu vong
D. Do phe Trục đang chiếm lợi thế trên quốc tế

Lời giải: 

Đông Dương là một trong những thuộc địa giàu sang nhất của thực dân Pháp nên Pháp buộc phải giữ Đông Dương bằng mọi giá. Tuy nhiên khi Nhật vào Đông Dương, quân Pháp không đủ năng lực để chống lại nên đã dữ thế chủ động bắt tay với phát xít Nhật cùng quản lý Đông Dương .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 5: Đâu không phải là nguyên nhân khiến phát xít Nhật không đảo chính Pháp ngay từ khi mới vào Đông Dương?

A. Nhật muốn tận dụng Pháp để bóc lột nhân dân Đông Dương
B. Nhật muốn dùng Pháp làm bia đỡ đạn cho những xích míc ở Đông Dương
C. Nhật muốn mượn tay Pháp để đàn áp trào lưu cách mạng Đông Dương
D. Nhật không muốn đụng độ với Mĩ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương – Thái Bình Dương

Lời giải: 

Tháng 9-1940 Nhật vào Đông Dương. Tuy nhiên phát xít Nhật đã không lật đổ ngay thực dân Pháp mà lại bắt tay với Pháp vì : người Pháp đã kiến thiết xây dựng được ở Đông Dương một cỗ máy quản lý hoàn thành xong mà Nhật hoàn toàn có thể tận dụng để vơ vét, bóc lột những tiềm lực của Đông Dương và đàn áp những trào lưu đấu tranh ; đồng thời cũng tránh rủi ro tiềm ẩn lộ tham vọng về thiết kế xây dựng một “ khu thịnh vượng chung Đại Đông Á ” do Nhật thống trị .

Đáp án D: không phải là nguyên nhân khiến Nhật không đảo chính Pháp ngay từ khi mới vào Việt Nam.

Đáp án cần chọn là : D

Câu 6: Để huy động tối đa tiềm lực của Đông Dương cho cuộc chiến tranh đế quốc, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách kinh tế gì?

A. Kinh tế vĩ mô
B. Kinh tế chỉ huy
C. Kinh tế mới
D. Kinh tế thời chiến

Lời giải: 

Khi Chiến tranh quốc tế thứ hai bùng nổ ( 1939 ), thực dân Pháp đã thi hành chủ trương “ kinh tế tài chính chỉ huy ” nhằm mục đích kêu gọi tối đa tiềm lực của Đông Dương cho cuộc cuộc chiến tranh .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 7: Phát xít Nhật đã thi hành chính sách gì ở Việt Nam trong những năm 1940 – 1945?

A. Đầu tư vào những ngành Giao hàng cho nhu yếu quân sự chiến lược, buộc Pháp phải cung ứng những nguyên vật liệu như than sắt, cao su đặc cho chúng với giá rẻ .
B. Thực hiện chủ trương Tổng động viên, vơ vét tiền, của, con người Giao hàng cho cuộc cuộc chiến tranh phát xít
C. Thực hiện chủ trương “ Kinh tế chỉ huy ”, vơ vét tiền của, tài nguyên của quốc gia ta Giao hàng cho cuộc chiến tranh đế quốc
D. Thực hiện chủ trương “ Kinh tế thời chiến ”, phát hành lệnh Tổng động viên, bắt lính .

Lời giải: 

Từ năm 1940 đến năm 1945, Nhật đã góp vốn đầu tư vào những ngành Giao hàng cho nhu yếu quân sự chiến lược như khai thác Mangan, sắt, apatit. Nhật nhu yếu chính quyền sở tại Pháp xuất những nguyên vật liệu kế hoạch sang Nhật như than, sắt, cao su đặc …
Đáp án cần chọn là : A

Câu 8: Tháng 9-1940, ở Đông Dương đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

A. Phát xít Nhật vào Đông Dương
B. Pháp kí với Nhật hiệp định phòng thủ chung Đông Dương
C. Nhật thay máu chính quyền Pháp độc chiếm Đông Dương
D. Nhật đầu hàng trọn vẹn quân Đồng minh

Lời giải: 

Cuối tháng 9-1940, quân Nhật vượt biên giới Việt – Trung tiến vào miền Bắc Nước Ta. Quân Pháp nhanh gọn đầu hàng. Pháp – Nhật câu kết với nhau cùng bóc lột nhân dân Đông Dương .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 9: Khi quân Nhật tiến vào Đông Dương, thực dân Pháp đã làm gì?

A. Nhanh chóng câu kết với phát xít Nhật, để cùng bóc lột nhân dân Nước Ta .
B. Ráo riết chuẩn bị sẵn sàng, chờ thời cơ phản công quân Nhật .
C. Quân Pháp nhanh gọn đầu hàng .
D. Ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân ta .

Lời giải: 

Cuối tháng 9 – 1940, quân Nhật vượt biên giới Việt – Trung tiến vào miền Bắc Nước Ta. Quân Pháp nhanh gọn đầu hàng .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 10: Ngày 9-3-1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Đông Dương?

A. Pháp kí với Nhật hiệp định phòng thủ chung Đông Dương
B. Chiến tranh Pháp – Nhật bùng nổ
C. Nhật thay máu chính quyền Pháp, độc chiếm Đông Dương
D. Pháp thiết lập trở lại nền thống trị trên toàn Nước Ta

Lời giải: 

Ngày 9-3-1945, Nhật giật mình thay máu chính quyền Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Pháp chống cự yếu ở rồi nhanh gọn đầu hàng. Đông Dương trở thành thuộc địa độc chiếm của phát xít Nhật
Đáp án cần chọn là : C

Câu 11: Tại sao khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ Pháp lại thi hành chính sách thù địch với với các lực lượng tiến bộ ở thuộc địa?

A. Để tránh rủi ro tiềm ẩn thuộc địa bị rơi vào tay phe Trục
B. Để ngăn ngừa cách mạng nổ ra
C. Để kêu gọi tối đa tiềm lực của thuộc địa cho cuộc chiến tranh
D. Để tranh rủi ro tiềm ẩn bị liên minh xâm lăng thuộc địa

Lời giải:

Tháng 9 – 1939, cuộc chiến tranh quốc tế thứ hai bùng nổ. Nước Pháp chính thức tham chiến. Việc nước Pháp bận tham chiến chính là thời cơ để những dân thuộc địa nổi dậy đấu tranh. Do đó để ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn cách mạng nổ ra lật đổ nền thống trị của mình, thực dân Pháp đã thi hành chủ trương thù địch với với những lực lượng tân tiến ở thuộc địa .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 12: Tháng 6-1940 sự kiện nổi bật nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai có ảnh hưởng tới Việt Nam là

A. Nhật kéo vào Thành Phố Lạng Sơn Nước Ta .
B. Nhật đánh chiếm Trung Quốc .
C. Chiến tranh quốc tế lần thứ hai bùng nổ .
D. Quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp .

Lời giải: 

Tháng 04/1940, Đức tiến công sang phía Tây, chiếm Đan Mạch, Na-uy, Bỉ, Phần Lan, Lúc-xăm-bua và Pháp. Tấn “ thảm kịch ” nước Pháp “ Quân Đức tiến vào Pari ” : Sau khi chọc thủng phòng tuyến Maginô ở miền Bắc nước Pháp, ngày 05/6/1940, quân Đức tiến về phía Pari như bão táp. nhà nước Pháp công bố “ bỏ ngỏ ” thủ đô hà nội và chạy về Boóc-đo, một bộ phận do tướng Đờ Gôn đứng đầu bỏ đất Pháp ra quốc tế, dựa vào Anh, Mĩ triển khai cuộc kháng chiến chống Đức. Bộ phận còn lại do Pêtanh đứng ra lập chính phủ nước nhà mới, ngày 22/6/1940 kí với Đức hiệp ước đầu hàng nhục nhã ( Pháp bị tước vũ trang, hơn 3/4 chủ quyền lãnh thổ Pháp bị Đức chiếm đóng và Pháp phải nuôi hàng loạt quân đội chiếm đóng Đức ) .
Sau đó ở Đông Dương, Đô đốc Đờ cu đã được cử làm Toàn quyền thay cho G. Catơru. Chính quyền mới này đã thực thi một loạt những chủ trương nhằm mục đích vơ vét sức người sức của, ở Đông Dương để đốc vào cuộc cuộc chiến tranh. Điều này gây khó khăn vất vả cho đời sống nhân dân và trào lưu cách mạng .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 13: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1939-1945 là

A. Đánh đổ đế quốc, phát xít xâm lược giành độc lập dân tộc bản địa
B. Đánh đổ những giai cấp bóc lột giành quyền tự do dân chủ
C. Lật đổ chính sách phong kiến giành ruộng đất cho dân cày
D. Lật đổ chính sách phản động thuộc địa cải tổ dân số

Lời giải: 

Dưới ách thống trị của đế quốc phát xít Pháp – Nhật, xích míc dân tộc bản địa tăng trưởng rất nóng bức. Do đó trách nhiệm số 1 của cách mạng Việt Nam thời kì 1939 – 1945 là đánh đổ đế quốc, phát xít xâm lược giành độc lập dân tộc bản địa. Sau đó nội dung của Hội nghị tháng 11-1939 và Hội nghị tháng 5-1941 cũng đã để cập đến trách nhiệm này .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 14: Sự khác biệt cơ bản giữa phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam từ năm 1939 đến trước ngày 9-3-1945 với các phong trào cách mạng trước đó là gì?

A. Mâu thuẫn dân tộc bản địa tăng trưởng nóng bức
B. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc bản địa đặt ra cấp thiết
C. Chống lại nền thống trị của đế quốc phát xít Pháp – Nhật
D. Có sự link với quốc tế

Lời giải: 

Sự độc lạ cơ bản giữa trào lưu đấu tranh của nhân dân Nước Ta từ năm 1939 đến trước ngày 9-3-1945 với những trào lưu cách mạng trước đó là trách nhiệm dân tộc bản địa được đặt ra cấp thiết .
Với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 – 1939, đã lưu lại bước chuyển hướng quan trọng của Đảng – đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1. Đây chính là điểm độc lạ so với những quá trình cách mạng trước đó .
Hơn nữa, tháng 9-1940, Nhật Bản mới vào Nước Ta, từ sau năm 1940 ta có quân địch mới là phát xít Nhật .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 15: Kẻ thù của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939 – 1945 là

A. đế quốc, phát xít .
B. thực dân, phong kiến .
C. phát xít Nhật, tay sai .
D. phản động thuộc địa và tay sai .

Lời giải: 

– Trước năm 1940, đế quốc Pháp vẫn là quân địch của cách mạng Nước Ta .
– Từ 1940, khi Nhật vào Nước Ta và cấu kết với Pháp cùng thống trị nhân dân ta thì quân địch cách mạng Nước Ta có thêm Nhật .
=> Kẻ thù của cách mạng Nước Ta tiến trình 1939 – 1945 là đế quốc, phát xít .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 16: Tình hình Việt Nam sang tháng 3-1945 có sự chuyển biến quan trọng gì

A. Pháp thiết lập trở lại nền thống trị trên toàn Nước Ta .
B. Vai trò thống trị của Pháp ở Nước Ta trọn vẹn bị thủ tiêu .
C. Cách mạng Nước Ta chuyển sang thời kì đấu tranh mới : chống cuộc chiến tranh đế quốc .
D. Nhân dân Nước Ta chịu cảnh áp bức, bóc lột của phát xít Pháp – Nhật .

Lời giải:                      

Ngày 9-3-1945, Nhật triển khai thay máu chính quyền Pháp để độc chiếm Đông Dương, vai trò thống trị của Pháp ở Nước Ta trọn vẹn bị thủ tiêu .
Đáp án cần chọn là : B

B. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 – 1939 đến tháng 3 – 1945

Câu 1: Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã mở đầu quá trình chuyển hướng đấu tranh trong giai đoạn 1939-1945?

A. Hội nghị tháng 11-1939
B. Hội nghị tháng 11-1940
C. Hội nghị tháng 5-1941
D. Hội nghị tháng 2 – 1943

Lời giải: 

Những quyết định hành động của hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 ghi lại bước chuyển hướng quan trọng của Đảng – đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1, đưa nhân dân ta bước vào thời kì trực tiếp hoạt động cứu nước .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 2: Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng – đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

A. Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ( đầu năm 1930 ) .
B. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ( 5 – 1941 ) .
C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ( 7 – 1936 ) .
D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ( 11 – 1939 ) .

Lời giải: 

Nghị quyết Hội nghị tháng 11-1939 đã lưu lại bước chuyển hướng quan trọng – đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1, đưa nhân dân bước vào thời kì trực tiếp hoạt động cứu nước .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 3: Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939 được tổ chức tại

A. Chiêm Hoá – Tuyên Quang
B. Bà Điểm – Hóc Môn
C. Pác Pó – Cao Bằng
D. Từ Sơn – TP Bắc Ninh

Lời giải: 

Tháng 11 – 1939, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập tại Bà Điểm ( Hóc Môn, Gia Định ) do Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 4: Những chủ trương được đề ra tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 đã được hoàn chỉnh tại hội nghị nào?

A. Hội nghị tháng 11-1940
B. Hội nghị tháng 5-1941
C. Hội nghị tháng 2 – 1943
D. Hội nghị tháng 3-1945

Lời giải: 

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ( 5-1941 ) đã hoàn hảo chủ trương được đề ra tại Hội nghị Trung ương ( 11-1939 ) nhằm mục đích xử lý tiềm năng số một của cách mạng là dân tộc bản địa giải phóng và đề ra nhiều chủ trương phát minh sáng tạo để thực thi tiềm năng ấy .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 5: Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) có ý nghĩa lịch sử to lớn gì đối với Cách mạng tháng Tám 1945?

A. Hoàn chỉnh chủ trương được đề ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 .
B. Củng cố được khối đoàn kết nhân dân .
C. Giải quyết được yếu tố ruộng đất cho nông dân .
D. Giải quyết được yếu tố khó khăn vất vả về kinh tế tài chính .

Lời giải: 

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng có ý nghĩa lịch sử to lớn, đã hoàn hảo chủ trương được đề ra từ Hội nghị tháng 11/1939 nhằm mục đích xử lý tiềm năng số một của cách mạng là dân tộc bản địa giải phóng và đề ra nhiều chủ trương phát minh sáng tạo để thực thi tiềm năng ấy .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 6: Căn cứ địa đầu tiên của Việt Nam được Đảng Cộng sản Đông Dương xây dựng trong giai đoạn 1939-1945 là

A. Cao Bằng
B. Việt Bắc
C. Bắc Sơn – Võ Nhai
D. Thái Nguyên

Lời giải: 

Vùng Bắc Sơn – Võ Nhai được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ( 11-1940 ) chủ trương kiến thiết xây dựng thành căn cứ địa cách mạng. Đó là căn cứ địa đầu tiên của cách mạng Nước Ta
Đáp án cần chọn là : C

Câu 7: Địa phương được chọn làm nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các Hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh là

A. TP Lạng Sơn
B. Thái Nguyên
C. Bắc Kạn
D. Cao Bằng

Lời giải: 

Xây dựng lực lượng chính trị là một trong những trách nhiệm cấp bách của đảng – Vận động quần chúng tham gia Mặt trận Việt Minh. Cao Bằng được chọn làm nơi thử nghiệm cuộc hoạt động kiến thiết xây dựng những Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh. Đến năm 1942, khắp những châu ở Cao Bằng đều có những Hội Cứu Quốc, trong đó có ba châu trọn vẹn .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 8: Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (1941 – 1945), một trong những nhiệm vụ cấp bách của Đảng Cộng sản Đông Dương là vận động quần chúng tham gia

A. Các Ủy ban hành vi .
B. Mặt trận Việt Minh .
C. Các Hội Phản đế .
D. Hội Liên Việt .

Lời giải: 

Một trong những trách nhiệm cấp bách của Đảng Cộng sản Đông Dương là hoạt động quần chúng tham gia mặt trận Việt Minh để thiết kế xây dựng họ trở thành một lực lượng chính trị hùng hậu, rèn luyện qua thực tiễn đấu tranh để tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền sở tại .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 9: Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) để tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân và phân hóa kẻ thù, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trương thành lập mặt trận nào?

A. Mặt trận Liên Việt
B. Mặt trận Đồng Minh
C. Mặt trận Việt Minh
D. Mặt trận phản đế Đông Dương .

Lời giải: 

Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, Nước Ta đôc lập liên minh ( Việt Minh ) đã sinh ra ( 19-5-1941 ). Nhằm tập hợp phần đông quần chúng nhân dân và phân hóa quân địch. Năm tháng sau, Tuyên ngôn, Chương trình, Điều lệ của Việt Minh được công bố chính thức. Chương trinh cứu nước của Việt Minh được phần đông những những tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Mặt trận Việt Minh góp thêm phần quan trọng chuẩn bị sẵn sàng lực lượng chính trị cho Cách mạng tháng Tám .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 10: Hình thức mặt trận nào được Đảng chủ trương thành lập ở Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11-1939)?

A. Hội phản đế Đồng minh Đông Dương .
B. Mặt trận dân chủ Đông Dương .
C. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương .
D. Mặt trận thống nhất dân tộc bản địa phản đế Đông Dương .

Lời giải: 

Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11-1939) đã chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương gọi tắt là Mặt trận phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

Đáp án cần chọn là : D

Câu 11: Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương được thành lập trong hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11-1939 với mục tiêu

A. Đoàn kết những những tầng lớp nhân dân triển khai trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa
B. Đoàn kết quần chúng nhân dân đấu tranh dân chủ công khai minh bạch
C. Giác ngộ rèn luyện quần chúng đấu tranh và thiết kế xây dựng căn cứ địa cách mạng
D. Cùng lãnh đạo nhân dân Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi

Lời giải: 

Mặt trận thống nhất dân tộc bản địa phản đế Đông Dương được xây dựng vào tháng 11 – 1939 với tiềm năng : đoàn kết những những tầng lớp nhân dân thực thi trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 12: Tại hội nghị tháng 11-1939, khẩu hiệu lập chính quyền Xô Viết công nông binh được thay thế bằng khẩu hiệu gì?

A. Lập chính quyền sở tại dân chủ
B. Lập chính phủ nước nhà nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
C. Lập chính phủ nước nhà dân chủ cộng hòa
D. Lập chính quyền sở tại cộng hòa

Lời giải: 

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ( 11-1939 ) đã thay khẩu hiệu lập chính quyền sở tại Xô Viết công nông binh bằng khẩu hiệu lập cơ quan chính phủ dân chủ cộng hòa .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 13: “Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập” là chủ trương của Đảng tại

A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Ðảng cộng sản Ðông Dương ( 11/1939 ) .
B. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 7/1936 ) .
C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 11/1940 ) .
D. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( 5/1941 ) .

Lời giải: 

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Ðảng cộng sản Ðông Dương ( 11/1939 ) đã xác lập trách nhiệm, tiềm năng trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng những dân tộc bản địa Đông Dương, làm cho Đông Dương trọn vẹn độc lập .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 14: Các tổ chức quần chúng trong Mặt trận Việt Minh đều có tên gọi chung là

A. Hội Phản đế .
B. Hội Cứu tế .
C. Hội Ái hữu .
D. Hội Cứu quốc .

Lời giải: 

Mặt trận Việt Minh sinh ra ( 5 – 1941 ) với những tổ chức triển khai quần chúng trong mặt trận là những hội Cứu quốc .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 15: Ngày 19-5-1941, tổ chức nào của cách mạng Việt Nam dưới đây ra đời:

A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương
B. Nước Ta độc lập liên minh
C. Mặt trận thống nhất dân tộc bản địa phản đế Đông Dương
D. Mặt trận dân chủ Đông Dương

Lời giải:

Ngày 19-5-1941, Nước Ta độc lập liên minh sinh ra ( gọi tắt là Mặt trận Việt Minh ). Là liên minh chính trị do Đảng Cộng sản Đông Dương xây dựng với mục tiêu công khai minh bạch là “ Liên hiệp toàn bộ những những tầng lớp nhân dân, những đảng phái cách mạng, những đoàn thể dân chúng yêu nước, đang cùng nhau đánh đuổi Nhật – Pháp, làm cho Nước Ta trọn vẹn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ” .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 16: Trung đội Cứu quốc quân I được thành lập vào tháng 2-1941 dựa trên cơ sở ban đầu là lực lượng nào?

A. Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Nam Kì .
B. Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn .
C. Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ .
D. Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Đô Lương .

Lời giải: 

Sau khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại, theo chủ trương của Đảng, một bộ phận lực lượng vũ trang khởi nghĩa chuyển sang kiến thiết xây dựng thành những đội du kích hoạt động giải trí ở địa thế căn cứ Bắc Sơn – Võ Nhai. Bước sang năm 1941, những đội du kích Bắc Sơn vững mạnh lên và thống nhất lại thành Trung đội Cứu quốc quân I ( 2-1941 ) .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 17: Bộ phận lực lượng vũ trang sau khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại chuyển sang

A. kiến thiết xây dựng thành những đội du kích
B. xây dựng Trung đội Cứu quốc quân I
C. kiến thiết xây dựng lực lược chính trị
D. kiến thiết xây dựng căn cứ địa cách mạng

Lời giải: 

Sau khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại, theo chủ trương của Đảng, một bộ phận lực lượng vũ trang khởi nghĩa chuyển sang thiết kế xây dựng thành những đội du kích, hoạt động giải trí ở căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai. Bước sang năm 1941, những đội du kích Bắc Sơn vững mạnh lên và thống nhất lại thành Trung đội Cứu quốc quân I ( 14-2-1941 ) .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 18: Trong quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, vào năm 1943, Đảng Cộng sản Đông Dương đã

A. Đề ra Chương trình hành vi của Việt Minh .
B. Thành lập Hội Phản đế Đồng minh .
C. Thành lập Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam .
D. Đề ra bản Đề cương Văn hóa Nước Ta .

Lời giải: 

Năm 1943, Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra bản Đề cương văn hóa Việt Nam nhằm xây dựng một nền văn hóa mới ở Việt Nam với tinh thần dân tộc – khoa học – đại chúng.

Đáp án cần chọn là : D

Câu 19: Trong quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, vào năm 1943, Đảng Cộng sản Đông Dương đã

A. Đề ra Chương trình hành vi của Việt Minh .
B. Thành lập Hội Phản đế Đồng minh .
C. Thành lập Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam .
D. Đề ra bản Đề cương Văn hóa Nước Ta .

Lời giải: 

Năm 1943, Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra bản Đề cương văn hóa Việt Nam nhằm xây dựng một nền văn hóa mới ở Việt Nam với tinh thần dân tộc – khoa học – đại chúng.

Đáp án cần chọn là : D

Câu 20: Ngày 7 – 5 – 1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị

A. “ Sửa soạn khởi nghĩa ”
B. “ Sắm vũ khí đuổi thù chung ”
C. Thành lập Đội Nước Ta Tuyên truyền giải phóng quân .
D. “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của tất cả chúng ta ”

Lời giải: 

Ngày 7 – 5 – 1944, Tổng bộ Việt Minh ra thông tư cho những cấp “ Sửa soạn khởi nghĩa ” .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 21: Ngày 22-12-1944, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

A. Đội Nước Ta Tuyên truyền Giải phóng quân được xây dựng
B. Các lực lượng vũ trang thống nhất thành Nước Ta Giải phóng quân
C. Trung đội Cứu quốc quân III được xây dựng
D. Hội nghị quân sự chiến lược cách mạng Bắc Kì

Lời giải: 

Ngày 22-12-1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại Nguyên Bình – Cao Bằng. Đây chính là lực lượng tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam.

Đáp án cần chọn là : A

Câu 22: Ngày 22 – 12 – 1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang được thành lập với tên gọi là

A. Trung đội Cứu quốc quân III.
B. Đội du kích Bắc Sơn .
C. Đội Nước Ta Tuyên truyền Giải phóng quân .
D. Nước Ta giải phóng quân

Lời giải: 

Ngày 22-12-1944, theo thông tư của Hồ Chí Minh, Đội Nước Ta tuyên truyền Giải phóng quân được xây dựng .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 23: Mặt trận thống nhất dân tộc đầu tiên của riêng Việt Nam là

A. Hội phản đế Đồng minh Đông Dương .
B. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương .
C. Mặt trận thống nhất dân tộc bản địa phản đế Đông Dương .
D. Mặt trận Nước Ta độc lập liên minh .

Lời giải: 

Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ( 5-1941 ) đã quyết định hành động xây dựng ở mỗi nước Đông Dương một mặt trận riêng. Ở Nước Ta Mặt trận Nước Ta độc lập liên minh ( gọi tắt là Mặt trận Việt Minh ) được xây dựng. Đây là mặt trận thống nhất dân tộc bản địa tiên phong của riêng Nước Ta nhằm mục đích “ Liên hiệp hết thảy với những giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu thế chính trị, để cùng nhau mưu cuộc dân tộc bản địa giải phóng và sống sót ” .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 24: Mặt trận nào có vai trò chuẩn bị trực tiếp cho Cách mạng tháng Tám 1945?

A. Mặt trận Liên Việt .
B. Mặt trận Việt Minh .
C. Mặt trận Dân chủ Đông Dương .
D. Mặt trận Thống nhất Dân tộc phản đế Đông Dương .

Lời giải: 

Ngày 19-5-1941, Mặt trận thống nhất tiên phong của Nước Ta được xây dựng mặt trận này có vai trò sẵn sàng chuẩn bị trực tiếp cho Cách mạng mạng tháng Tám năm 1945, đóng vai trò quan trọng trong thiết kế xây dựng lực lượng vũ trang và căn căn địa cách mạng .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 25: Vì sao trong những năm 1939-1941 Đảng Cộng sản Đông Dương lại phải chuyển hướng chiến lược đấu tranh cách mạng?

A.Do sự đổi khác mau lẹ của tình hình quốc tế
B. Do chủ trương thống trị của Pháp – Nhật
C. Do nhu yếu của sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa đặt ra cấp thiết .
D. Do nhu yếu xử lý yếu tố dân tộc bản địa trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

Lời giải: 

Chiến tranh quốc tế thứ hai bùng nổ và ngày càng lan rộng. Ở Nước Ta, sự câu kết giữa Pháp – Nhật đã đẩy người dân vào tình cảnh “ một cổ hai tròng ”. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc bản địa Nước Ta với đế quốc phát xít Pháp – Nhật tăng trưởng rất nóng bức. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc bản địa đặt ra cấp thiết hơn khi nào hết. Do đó yên cầu Đảng Cộng sản Đông Dương phải kịp thời có sự chuyển hướng kế hoạch đấu tranh, đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1 .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 26: Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?

A. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc bản địa .
B. Hoàn chỉnh chủ trương kế hoạch được đề ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 .
C. Giải quyết được yếu tố ruộng đất cho nông dân .
D. Củng cố được khối đoàn kết toàn dân .

Lời giải: 

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có ý nghĩa lịch sử to lớn, đã hoàn hảo chủ trương được đề ra tại Hội nghị TW tháng 11 – 1939 nhằm mục đích xử lý tiềm năng số 1 của cách mạng là dân tộc bản địa giải phóng và đề ra nhiều chủ trương phát minh sáng tạo để thực thi tiềm năng ấy .

=> Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945.

Đáp án cần chọn là : B

Câu 27: Mối quan hệ giữa hai khẩu hiệu: “Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày” đã được Đảng Cộng sản Đông Dương giải quyết như thế nào trong thời kì 1939 – 1945?

A. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất .
B. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng giải phóng dân tộc bản địa .
C. Tiếp tục triển khai hai khẩu hiệu trên một cách đồng nhất .
D. Tạm gác việc thực thi hai khẩu hiệu trên .

Lời giải: 

Do xích míc dân tộc bản địa tăng trưởng nóng bức, trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa đặt ra cấp thiết hơn khi nào hết, nên Đảng cộng sản Đông Dương đã quyết định hành động tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất và chỉ đề ra những khẩu hiệu dân chủ ở mức độ thấp để Giao hàng trách nhiệm dân tộc bản địa .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 28: Căn cứ địa cách mạng là nơi cần có những điều kiện thuận lợi, trong đó “nhân hòa” là yếu tố quan trọng nhất. Đâu là yếu tố “nhân hòa” để Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng căn cứ địa vào năm 1941?

A. Mọi người đều tham gia Việt Minh
B. Có lực lượng du kích tăng trưởng sớm
C. Sớm hình thành những Hội Cứu quốc
D. Có trào lưu quần chúng tốt từ trước

Lời giải: 

Cao Bằng là nơi có trào lưu quần chúng tốt từ trước. Nhiều chi bộ Đảng đã được xây dựng trong trong những năm 30 của thế kỉ XX. Người dân rất tích cực tham gia vào những trào lưu đấu tranh do Đảng Cộng sản phát động. Do đó sau khi về nước, Nguyễn Ái Quốc đã chọn Cao Bằng làm nơi thiết kế xây dựng căn cứ địa .

=> Căn cứ địa cách mạng ngoài yếu tố về vị trí địa lí, địa thế thì cần cố cơ sở phát triển cách mạng. Cao Bằng được chọn vì có phong trào quần chúng tốt tử trước – đây là yếu tố “nhân hòa” quan trọng nhất.

Đáp án cần chọn là : D

Câu 29: Trong (tháng 12 – 1944), Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân Hồ Chí Minh viết: “Vì cuộc kháng chiến của ta là kháng chiến của toàn dân cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân…”. (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 3, NXB. Chính trị quốc gia, H., 2011, tr. 3) Trong bối cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam lúc đó, câu trích trên thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về

A. Tuyên truyền toàn dân .
B. Quân đội nhân dân .
C. Khởi nghĩa toàn dân .
D. Quốc phòng toàn dân .

Lời giải: 

– Tư tưởng Chiến tranh nhân dân của Hồ Chí Minh khảng định, một dân tộc bản địa đoàn kết ngặt nghèo, đấu tranh nhất quyết, trọn vẹn hoàn toàn có thể vượt mặt bọn đế quốc xâm lược hung hãn và gian ác và có nhiều vũ khí. Xuất phát từ tương quan lực lượng lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, Hồ Chí Minh không chủ trương triển khai kiểu cuộc chiến tranh thường thì, chỉ dựa vào lực lượng quân đội và triển khai 1 số ít trận quyết tử với quân địch mà chủ trương phát động cuộc chiến tranh nhân dân. Chỉ thị xây dựng Đội Nước Ta Tuyên truyền Giải phóng quân ( tháng 12 – 1944 ) của Hồ Chí Minh có nội dung : “ Vì cuộc kháng chiến của ta là kháng chiến của toàn dân cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân … ” là một dẫn chứng cho cuộc khởi nghĩa toàn dân này .
– Tư tưởng cuộc chiến tranh nhân dân của Hồ Chí Minh là ngọn cờ cổ vũ, dẫn dắt cả dân tộc bản địa đứng lên kháng chiến và giành thắng lợi, vượt mặt đế quốc Pháp và Mỹ trong 30 năm cuộc chiến tranh cách mạng Nước Ta, làm ra thắng lợi có tính thời đại thâm thúy .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 30: Tên gọi “Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân” có nghĩa là

A. Chỉ coi trọng hoạt động giải trí chính trị .
B. Chỉ chú trọng hoạt động giải trí quân sự chiến lược .
C. Chính trị quan trọng hơn quân sự chiến lược .
D. Quân sự quan trọng hơn chính trị .

Lời giải: 

Theo thông tư xây dựng của Hồ Chí Minh gửi Võ Nguyên Giáp có đoạn : “ Đội Nước Ta Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự chiến lược. Nó là đội tuyên truyền. Vì muốn có hiệu quả thì về quân sự chiến lược, nguyên tắc chính là tập trung chuyên sâu lực lượng, vì vậy, theo thông tư mới của Đoàn thể, sẽ tinh lọc trong hàng ngũ những du kích Cao – Bắc – Lạng số cán bộ và đội viên nhất quyết, nhiệt huyết nhất và sẽ tập trung chuyên sâu một phần nhiều vũ khí để lập ra đội nòng cốt ” .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 31: Điểm mới giữa Hội nghị tháng 5-1941 so với Hội nghị tháng 11-1939 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là

A. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc bản địa thoáng đãng để chống đế quốc
B. Đề cao trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa, chống đế quốc
C. Giải quyết yếu tố dân tộc bản địa trong khuôn khổ từng nước Đông Dương
D. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, triển khai giảm tô, giảm tức

Lời giải: 

Điểm mới giữa hội nghị tháng 5-1941 so với hội nghị tháng 11-1939 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương Giải quyết yếu tố dân tộc bản địa trong khuôn khổ từng nước Đông Dương, xây dựng ở mỗi nước một mặt trận dân tộc bản địa thống nhất. Ở Nước Ta là Nước Ta độc lập Đồng minh ; Lào là Ai Lao độc lập Đồng minh và Campuchia là Cao Miên độc lập Đồng minh .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 32: Hội nghị tháng 5-1941 và hội nghị tháng 11-1939 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương có điểm khác biệt về

A. Chủ trương đoàn kết những lực lượng dân tộc bản địa .
B. Việc xác lập hình thức chính quyền sở tại cách mạng .
C. Chủ trương xử lý yếu tố dân tộc bản địa tự quyết .
D. Việc xử lý quyền lợi và nghĩa vụ ruộng đất cho nông dân .

Lời giải: 

– Hội nghị tháng 11 -1939: xác định nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Điều này cũng có nghĩa sẽ giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ ba nước Đông Dương.

– Hội nghị tháng 5-1941: Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. Sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp – Nhật sẽ thành lập chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Điều này cũng có nghĩa giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương – giải quyết vấn đề dân tộc tự quyết.

Đáp án cần chọn là : C

Câu 33: Luận điểm nào dưới đây không phải là sự khắc phục triệt để của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 – 1941) với những hạn chế của Luận cương chính trị (10-1930) và khẳng định trở lại tính đúng đắn của Cương lĩnh chính trị (đầu năm 1930)?

A. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa yếu tố dân tộc bản địa – dân chủ, đặt yếu tố giải phóng dân tộc bản địa lên số 1
B. Huy động đến mức cao nhất lực lượng toàn dân tộc bản địa vào cuộc đấu tranh tự giải phóng
C. Bước đầu xử lý yếu tố dân tộc bản địa trong khuôn khổ từng nước Đông Dương
D. Mở rộng hình thức chính quyền sở tại từ công – nông – binh sang dân chủ cộng hòa

Lời giải: 

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ( tháng 5 – 1941 ) đã khắc phục triệt để những hạn chế của Luận cương chính trị ( 10-1930 ) và chứng minh và khẳng định trở lại tính đúng đắn của Cương lĩnh chính trị ( đầu năm 1930 ) ở chỗ :
– Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa yếu tố dân tộc bản địa – dân chủ, đặt yếu tố giải phóng dân tộc bản địa lên số 1 .
– Huy động đến mức cao nhất lực lượng toàn dân tộc bản địa vào cuộc đấu tranh tự giải phóng
– Bước đầu xử lý yếu tố dân tộc bản địa trong khuôn khổ từng nước Đông Dương .
Đáp án D : không phải là ý lý giải đúng nội dung trên .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 34: Để khắc phục điểm hạn chế về nhiệm vụ cách mạng trong Luận cương chính trị (10-1930), thời kì 1939-1945, Đảng đã chủ trương

A. Đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1, tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất .
B. Thay khẩu hiệu xây dựng cơ quan chính phủ xô viết công-nông-binh bằng khẩu hiệu lập chính phủ nước nhà dân chủ cộng hòa .
C. Giảm tô, giảm thuế, chia ruộng đất công, tiến tới triển khai người cày có ruộng .
D. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, đề ra trách nhiệm tịch thu ruộng đất của bọn thực dân, phong kiến chia cho dân cày nghèo .

Lời giải: 

Xuất phát từ những hạn chế của Luận cương chính trị ( 10-1930 ) :
– Xác định trách nhiệm kế hoạch là chống phong kiến và chống đế quốc, chưa xác lập được xích míc cơ bản trong xã hội Đông Dương .
– Chưa xác lập được năng lực tham gia cách mạng của những giai cấp và những tầng lớp ngoài công nhân và nông dân .
Thời kì 1939 – 1945, Đảng ta đã chủ trương chuyển hướng chỉ huy kế hoạch cách mạng, đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1 và tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất. Quá trình chuyển hướng này hoàn hảo tại Hội nghị tháng 5-1941 .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 35: Đâu không phải là nguyên nhân để Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 – 1941) chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương?

A. Do nhu yếu cần triển khai quyền tự quyết của những dân tộc bản địa
B. Do nhu yếu tập trung chuyên sâu tối đa lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa
C. Do nhu yếu chống thủ đoạn lập Liên bang Đông Dương của Pháp
D. Do mỗi nước có một đặc thù lịch sử – văn hóa truyền thống – xã hội riêng

Lời giải: 

Do nhu yếu tập trung chuyên sâu tối đa lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ; do nhu yếu cần triển khai quyền tự quyết của những dân tộc bản địa để làm thất bại thủ đoạn chia rẽ của quân địch và do mỗi nước có một đặc thù lịch sử – văn hóa truyền thống – xã hội riêng nên Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ( tháng 5 – 1941 ) chủ trương xử lý yếu tố dân tộc bản địa trong khuôn khổ từng nước Đông Dương. Còn Liên bang Đông Dương đã được thực dân Pháp xây dựng từ năm 1887 .

Đáp án C: không giải thích đúng nguyên nhân để Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 – 1941) chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.

Đáp án cần chọn là : C

Câu 36: Đâu không phải là sáng tạo của mặt trận Việt Minh trong quá trình xây dựng lực lượng chính trị chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Giải quyết yếu tố dân tộc bản địa trong khuôn khổ từng nước Đông Dương
B. Kết hợp giữa kiến thiết xây dựng với rèn luyện
C. Xây dựng từ thành phần cơ bản đến những tầng lớp trên
D. Xây dựng từ nông thôn, rừng núi đến đô thị, đồng bằng

Lời giải: 

Sáng tạo của mặt trận Việt Minh trong quy trình kiến thiết xây dựng lực lượng chính trị chuẩn bị sẵn sàng cho cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Nước Ta là thiết kế xây dựng lực lượng chính trị từ thành phần cơ bản đến những tầng lớp trên, từ nông thôn, rừng núi đến đô thị, đồng bằng ; phối hợp giữa kiến thiết xây dựng với rèn luyện. Còn việc xử lý yếu tố dân tộc bản địa trong khuôn khổ từng nước Đông Dương đã được xử lý cùng với sự sinh ra của mặt trận Việt Minh năm 1941 .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 37: Sự phát triển của lực lượng chính trị cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kì 1939-1945 có đặc điểm gì?

A. Từ nông thôn tiến về những thành thị .
B. Từ miền núi tăng trưởng xuống miền xuôi .
C. Từ thành thị tăng trưởng về nông thôn .
D. Từ miền xuôi tăng trưởng lên miền ngược .

Lời giải: 

Sự tăng trưởng của lực lượng chính trị trong quá trình 1939 – 1945 được tăng trưởng từ miền núi xuống đồng bằng. Cao Bằng là nơi thử nghiệm cuộc hoạt động kiến thiết xây dựng những Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh. Đến năm 1942, khắp những châu ở Cao Bằng đều có Hội Cứu quốc, trong đó có ba châu trọn vẹn. Sau đó, ở nhiều tỉnh thành Bắc Kì và một số ít tỉnh Trung Kì, hầu hết những hội Phản đế đều chuyển thành những Hội Cứu quốc, đồng thời, nhiều Hội Cứu quốc mới được xây dựng .
Như vậy, lực lượng chính trị tăng trưởng từ miền núi xuống miền xuôi .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 38: 

“ Ôi sáng xuân nay, Xuân 41
Trắng rừng biên giới nở hoa mơ
Bác về, yên lặng, con chim hót
Thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ … ”

Theo anh(chị), những câu thơ trên đã nhắc đến sự kiện lịch sử nào ở Việt Nam?

A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 5-1941
B. Nguyễn Ái Quốc trở lại Nước Ta
C. Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Quảng Tây
D. Nguyễn Ái Quốc được trả tự do

Lời giải: 

Ngày 26-1-1941, sau hơn 30 năm dạt dẹo ở quốc tế, Nguyễn Ái Quốc đã về nước, trực tiếp chỉ huy cách mạng Nước Ta .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 39: “Ba mươi năm ấy chân không mỏi/ Mà đến bây giờ mới tới nơi” (Tố Hữu), là hai câu thơ nói về sự kiện

A. Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô .
B. Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc .
C. Nguyễn Ái Quốc sang Xiêm .
D. Nguyễn Ái Quốc về nước .

Lời giải: 

Câu thơ trên của nhà thơ Tố Hữu nói về sự kiện Nguyễn Ái Quốc về nước, ba mươi năm chân không mỏi tính từ năm 1911 đến năm 1941 .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 40: Điểm khác biệt cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Việt Minh so với Mặt trận thống nhất dân tộc Phản đế Đông Dương là

A. Thực hiện đoàn kết những lực lượng dân tộc bản địa
B. Thực hiện trách nhiệm chống đế quốc giành độc lập dân tộc bản địa
C. Chỉ thực thi trách nhiệm đoàn kết lực lượng công – nông ở Nước Ta
D. Thực hiện thêm công dụng chính quyền sở tại

Lời giải: 

Bên cạnh tính năng đoàn kết những lực lượng dân tộc bản địa trong cuộc đấu tranh tự giải phóng, mặt trận Việt Minh còn triển khai tính năng chính quyền sở tại khi tổ chức triển khai và chỉ huy quần chúng nhân dân nổi dậy giành chính quyền sở tại, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây chính là điểm độc lạ cơ bản về công dụng, trách nhiệm của Mặt trận Việt Minh so với Mặt trận thống nhất dân tộc bản địa Phản đế Đông Dương
Đáp án cần chọn là : D

Câu 41: Hội nghị Trung ương Đảng (11 – 1939) và Hội nghị Trung ương Đảng lần 8 (5 – 1941) đều chủ trương

A. Tạm gác trách nhiệm chống Đế quốc, tôn vinh trách nhiệm dân chủ .
B. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, tôn vinh trách nhiệm chống Đế quốc .
C. Đề cao cả hai trách nhiệm : dân tộc bản địa và dân chủ .
D. Đề cao trách nhiệm đòi dân số dân chủ, tạm gác trách nhiệm dân tộc bản địa .

Lời giải: 

Hội nghị Trung ương Đảng ( 11 – 1939 ) và Hội nghị Trung ương Đảng lần 8 ( 5 – 1941 ) đều chủ trương là hai hội nghị mở màn và hoàn hảo việc chuyển hướng chỉ huy kế hoạch cách mạng, đưa trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1, tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 42: Vì sao Hội nghị trung ương 8 (1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với cách mạng tháng Tám 1945?

A. Xây dựng được khối đoàn kết toàn dân .
B. Giải quyết yếu tố ruộng đất cho nông dân .
C. Đề ra chủ trương chuyển hướng đấu tranh .
D. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc bản địa .

Lời giải: 

Lịch sử Nước Ta từ năm 1939 đến năm 1945 diễn ra quy trình chuyển hướng chỉ huy kế hoạch cách mạng của Đảng. Mở đầu quy trình này là Hội nghị tháng 11/1939, chủ trương đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1 và hoàn hảo là Hội nghị Trung ương 8 ( 5-1941 ), giương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc bản địa .
=> Chính do đó, hội nghị tháng 8/1941 có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng so với cách mạng tháng Tám năm 1945 .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 43: “Hình thái cuộc khởi nghĩa ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa”. Đó là nội dung quan trọng được đề ra trong hội nghị nào?

A. Hội nghị BCH TW Đảng tháng 5/1941 .
B. Hội nghị toàn nước của Đảng tháng 8/1945 .
C. Hội nghị quân sự chiến lược Bắc kì tháng 4/1945 .
D. Hội nghị BCH TW Đảng tháng 11/1939 .

Lời giải: 

Hội nghị BCH TW Đảng tháng 5/1941 xác lập hình thái của cuộc khởi nghĩa ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 44: Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5-1941) xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là

A. khởi nghĩa từng phần tích hợp với tổng khởi nghĩa .
B. đi từ đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang .
C. phối hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang .
D. đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa .

Lời giải: 

Hội nghị tháng 5/1941 xác lập hình thái của cuộc khởi nghĩa ở nước ta đi từ khởi khởi nghĩa từng phần ( Cao trào kháng Nhật cứu nước ) đến tổng khởi nghĩa và nhấn mạnh vấn đề : chuẩn bị sẵn sàng khởi nghĩa là trách nhiệm TT của toàn đảng, toàn dân .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 45: Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945, Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đã  xác định: chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân?

A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 – 1940 .
B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 – 1941 .
C. Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3 – 1945 .
D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 – 1939 .

Lời giải: 

Hội nghị tháng 5-1941 đã xác lập : sẵn sàng chuẩn bị khởi nghĩa là TT của toàn đảng, toàn dân .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 46: Tại sao Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 05-1941 lại chủ trương thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh?

A. Vì muốn tập hợp đoàn kết những lực lượng yêu nước chống quân địch chung .
B. Vì để sẵn sàng chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang .
C. Vì muốn giúp việc xây dựng mặt trận ở những nước Lào và Camphuchia .
D. Vì muốn xử lý yếu tố dân tộc bản địa trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

Lời giải: 

Điểm mới của Hội nghị BCH TW đảng tháng 5-1941 đã ra việc xử lý yếu tố dân tộc bản địa trong khuôn khổ từng nước Đông Dương. Chính vì vậy, quản trị Hồ Chí Minh đã chủ trương xây dựng Mặt trận Nước Ta độc lập liên minh – mặt trận tiên phong của riêng Nước Ta để xử lý yếu tố trên .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 47:  Các Hội Cứu quốc của mặt trận Việt Minh được bắt đầu xây dựng từ

A. Đồng bằng, trung du
B. Trung du miền núi
C. Miền xuôi
D. Miền núi

Lời giải: 

Vận động quần chúng tham gia Mặt trận Việt Minh. Cao Bằng được chọn làm nơi thử nghiệm cuộc hoạt động thiết kế xây dựng những Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh. Đến năm 1942, khắp những châu ở Cao Bằng đều có những Hội Cứu Quốc, trong đó có ba châu trọn vẹn => Hội Cứu quốc của Mặt trận Việt Minh được khởi đầu thiết kế xây dựng từ miền núi .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 48: Gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn là việc làm của tổ chức cách mạng nào?

A. Đội du kích Bắc Sơn
B. Đội Cứu quốc quân
C. Đội du kích Thái Nguyên
D. Đội Nước Ta tuyên truyền giải phóng quân

Lời giải: 

Từ năm 1941, những đội du kích Bắc Sơn vững mạnh lên và thống nhất lại thành Trung đội Cứu quốc quân I ( 14-2-1941 ), Cứu quốc quân phát động cuộc chiến tranh du kích trong 8 tháng ( từ tháng 7 – 1941 đến tháng 2-1942 ) để đối phó với sự vây quét của địch, sau đó phân tán thành nhiều bô phận để kiểm soát và chấn chỉnh lực lượng, thiết kế xây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại những tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thành Phố Lạng Sơn .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 49: Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương tháng 5 – 1941 so với Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương

A. xây dựng chính quyền sở tại nhà nước của toàn dân tộc bản địa .
B. xây dựng ở mỗi nước Đông Dương một đảng riêng .
C. hoàn thành xong triệt để trách nhiệm cách mạng ruộng đất .
D. xây dựng hình thức chính quyền sở tại công nông binh .

Lời giải: 

– Hội nghị TW Đảng tháng 5-1941 đã chủ trương sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp – Nhật sẽ xây dựng cơ quan chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
– Luận cương chính trị tháng 10-1930 không nêu ra yếu tố này. Tuy nhiên trong nội dung luận cương chỉ xác lập vai trò của giai cấp công và nông dân thì không có năng lực sẽ xây dựng một chính quyền sở tại có cả sự tham gia của những giai cấp khác
=> Điểm mới của Hội nghị tháng 5-1941 so với Luận cương chính trị tháng 10-1930 là xây dựng một chính quyền sở tại nhà nước của toàn dân tộc bản địa .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 50: Điểm kế thừa và phát triển của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương đảng (5/1941) so với các hội nghị trước đó là

A. Đề cao giải phóng dân tộc bản địa, chủ trương xây dựng Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương .
B. Đề cao giải phóng dân tộc bản địa, chủ trương xây dựng Mặt trận thống nhất dân tộc bản địa phản đế Đông Dương
C. Đề cao giải phóng dân tộc bản địa, xử lý yếu tố này ở từng nước Đông Dương, chủ trương xây dựng Mặt trận dân chủ Đông Dương .
D. Đề cao giải phóng dân tộc bản địa, xử lý yếu tố này ở từng nước Ðông Dương, chủ trương xây dựng Mặt trận Nước Ta Ðộc lập liên minh .

Lời giải: 

– Điểm thừa kế : tôn vinh giải phóng dân tộc bản địa đã được đề trong gần nhất trong hội nghị tháng 11-1939 .
– Điểm tăng trưởng : chủ trương xử lý yếu tố dân tộc bản địa trong khuôn khổ từng nước Đông Dương, chủ trương xây dựng Mặt trận của riêng Nước Ta là Mặt trận Nước Ta Độc lập liên minh ( gọi tắt là Việt Minh ) .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 51: 

“Hai mươi năm trước ở nơi này 

Đảng vạch con đường đánh Nhật-Tây 

Lãnh đạo toàn dân ta chiến đấu 

Non sông gấm vóc có ngày nay“. 

Địa danh lịch sử được nhắc đến trong đoạn thơ trên là

A. Bắc Sơn ( Thành Phố Lạng Sơn ) .
B. Pác Pó ( Cao Bằng ) .
C. Võ Nhai ( Thái Nguyên ) .
D. Tân Trào ( Tuyên Quang ) .

Lời giải: 

Địa danh lịch sử được nhắc đến trong đoạn thơ trên là Pác Pó ( Cao Bằng ) .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 52: Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong: “Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau cũng không đòi được”.

A. Hội nghị Trung ương Đảng lần 6 ( 11/1939 ) .
B. Hội nghị Trung ương Đảng lần 8 ( 5/1941 ) .
C. “ Tuyên ngôn độc lập ” ( 2/9/1945 ) .
D. “ Lời lôi kéo toàn nước kháng chiến ” ( 19/12/1946 ) .

Lời giải: 

Trung ương Đảng nhận định về tình hình cách mạng nước ta lúc đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định: “Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi lại được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, của giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, đòi hỏi Đảng ta phải tập hợp, đoàn kết được mọi lực lượng trong xã hội, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc vào một mặt trận dân tộc thống nhất. Ngày 19-5-1941, Mặt trân Việt Minh đã ra đời. Điều lệ của Mặt trận Việt Minh ghi rõ: liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước. Kết nạp từng đoàn thể không cứ đảng phái, đoàn thể nào của người Việt Nam hay của các dân tộc thiểu số sống trong nước Việt Nam, không phân biệt giai cấp, tôn giáo và xu hướng chính trị, để cùng nhau đánh đuổi Nhật – Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. 

Đáp án cần chọn là : B

C. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Câu 1: Ngày 9-3-1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Đông Dương?

A. Pháp kí với Nhật hiệp định phòng thủ chung Đông Dương
B. Chiến tranh Pháp – Nhật bùng nổ
C. Nhật thay máu chính quyền Pháp
D. Pháp thiết lập trở lại nền thống trị trên toàn Nước Ta

Lời giải: 

Ngày 9-3-1945, Nhật giật mình thay máu chính quyền Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Pháp chống cự yếu ớt rồi nhanh gọn đầu hàng. Đông Dương trở thành thuộc địa độc chiếm của phát xít Nhật
Đáp án cần chọn là : C

Câu 2: Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra khẩu hiệu nào sau đây?

A. “ Đánh đuổi phản động thuộc địa ”
B. “ Đánh đuổi phát xít Nhật ”
C. “ Đánh đuổi thực dân Pháp ”
D. “ Đánh đổ phong kiến ”

Lời giải: 

Chỉ thị “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của tất cả chúng ta ” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng ( 12-3-1945 ) đã chủ trương thay khẩu hiệu “ Đánh đuổi Nhật – Pháp ” bằng khẩu hiệu “ Đánh đuổi phát xít Nhật ” .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 3: Trong khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến thàng 8 – 1945), nhân dân Việt Nam ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì thực hiện khẩu hiệu:

A. “ Phá kho thóc, xử lý nạn đói ” .
B. “ Người cày có ruộng ”
C. “ Tăng gia sản xuất ”
D. “ Không một tấc đất bỏ phí ” .

Lời giải: 

Trong cuộc khởi nghĩa từng phần ( từ tháng 3 đến tháng 8-1945 ), nhân dân Bắc Kì và Trung Kì đã thực thi khẩu hiệu của đảng “ Phá kho thóc, xử lý nạn đói ” .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 4: Bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam là

A. Thực dân Pháp
B. Phát xít Nhật
C. Pháp – Nhật
D. Thực dân Pháp và tay sai

Lời giải: 

Ngày 12-3-1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã ra thông tư “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của tất cả chúng ta ”, xác lập phát xít Nhật trở thành quân địch chính của nhân dân Nước Ta .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 5: Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong

A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng ( 5 – 1945 ) .
B. Nghị quyết của Đại hội quốc dân Tân Trào .
C. Chỉ thị ” Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của tất cả chúng ta ” .
D. Hội nghị toàn nước của Đảng ( từ 13 đến 15 – 8 – 1945 ) .

Lời giải: 

Chỉ thị “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của tất cả chúng ta ” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng ( 12-3-1945 ) đã chủ trương thay khẩu hiệu “ Đánh đuổi Nhật – Pháp ” bằng khẩu hiệu “ Đánh đuổi phát xít Nhật ” .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 6: Việt Nam giải phóng quân ra đời trên cơ sở thống nhất của những lực lượng vũ trang nào?

A. Các đội Cứu quốc quân .
B. Cứu quốc quân và Nước Ta tuyên truyền giải phóng quân
C. Nước Ta tuyên truyền giải phóng quân và du kích Ba Tơ
D. Cứu quốc quân và du kích Ba Tơ

Lời giải: 

Thực hiện nghị quyết của hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì, ngày 15-5-1945, Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thống nhất thành Việt Nam giải phóng quân

Đáp án cần chọn là : B

Câu 7: Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung thể hiện trong Nghị quyết nào của Đảng?

A. Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8
B. Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ngay trong đêm 9-3-1945 .
C. Nghị quyết của Đại hội quốc dân Tân Trào
D. Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn nước ( 13 đến 15-8-1945 )

Lời giải: 

Từ ngày 13-8-1945, khi nhận được những thông tin về việc Nhật Bản sắp đầu hàng, TW Đảng và Tổng bộ Viêt Minh lập tức xây dựng Ủy ban khởi nghĩa toàn nước. Đến 23 giờ cùng ngày, Ủy ban khởi nghĩa toàn nước ban bố “ Quân lệnh số 1 ”, chính thức phát lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 8: Sự kiện nào dưới đây đã tạo nên cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương trong năm 1945?

A. Pháp thủ đoạn thay máu chính quyền Nhật .
B. Nhật đầu hàng Đồng minh .
C. Nhật thay máu chính quyền Pháp .
D. Đức đầu hàng Đồng minh .

Lời giải: 

Sau khi Nhật thay máu chính quyền Pháp ở Đông Dương ( 9-3-1945 ), Ban thường vụ TW Đảng đã họp và ra thông tư “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của tất cả chúng ta ” ( 12-3-1945 ) và nhận định và đánh giá : cuộc thay máu chính quyền đã tạo nên cuộc khủng hoảng cục bộ chính trị thâm thúy ở Đông Dương nhưng thời cơ cho tổng khởi nghĩa vẫn chưa chín muồi .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 9: Căn cứ địa nào được xem là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới trong cách mạng tháng Tám?

A. Cao Bằng
B. Bắc Sơn – Võ Nhai
C. Cao – Bắc – Lạng
D. Khu giải phóng Việt Bắc

Lời giải: 

Ngày 4-6-1945, theo thông tư của Hồ Chí Minh, khu giải phóng Việt Bắc được xây dựng, gồm có những tỉnh Cao – Bắc – Lạng – Hà – Tuyên – Thái. Tân Trào được chọn làm TP. hà Nội của khu giải phóng. Nơi đây trở thành địa thế căn cứ địa chính của cách mạng cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Nước Ta mới .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 10: Thủ đô của Khu giải phóng Việt Bắc được Đảng và Hồ Chí Minh chọn là

A. Tân Trào ( Tuyên Quang ) .
B. Định Hoá ( Thái Nguyên ) .
C. Bắc Sơn ( TP Lạng Sơn ) .
D. Pác Bó ( Cao Bằng ) .

Lời giải: 

Đảng và quản trị Hồ Chí Minh đã chọn Tân Trào ( Tuyên Quang ) làm Hà Nội Thủ Đô của Khu giải phóng Việt Bắc .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 11: Hai căn cứ địa đầu tiên của cách mạng nước ta trong giai đoạn 1930-1945 là

A. Tuyên Quang, Cao Bằng
B. Thành Phố Lạng Sơn và Cao Bằng
C. Cao Bằng, Bắc Cạn
D. Bắc Sơn – Võ Nhai, Cao Bằng

Lời giải: 

Hai căn cứ địa cách mạng của nước ta trong quá trình 1930 – 1945 là Bắc Sơn – Võ Nhai và Cao Bằng .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 12: Ngay khi nhận được tin về việc Phát xít Nhật sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã

A. Triệu tập ngay hội nghị toàn nước để phát lệnh tổng khởi nghĩa .
B. Triệu tập Đại hội Quốc dân tại Tân Trào .
C. Phát động quần chúng chớp thời cơ tổng khởi nghĩa .
D. Thành lập Ủy ban tổng khởi nghĩa toàn nước .

Lời giải: 

Ngay từ ngày 13-8-1945, khi nhận được những thông tin về việc Nhật Bản sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Đến 23 giờ cùng ngày, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố “Quân lệnh số 1”, chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

Đáp án cần chọn là : D

Câu 13: Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc khi

A. Nội các Nhật Bản trải qua những quyết định hành động đầu hàng
B. Đảng ta nhận được những thông tin về phát xít Nhật sắp đầu hàng
C. nhà nước thân Nhật Trần Trọng Kim bị khủng hoảng cục bộ thâm thúy
D. Phát xít Nhật chính thức đầu hàng liên minh không điều kiện kèm theo

Lời giải: 

Ngay từ khi nhận được tin về việc Nhật sắp đầu hàng ( 13-8-1945 ), Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã lập tức xây dựng Ủy ban khởi nghĩa toàn nước .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 14: Đâu không phải là quyết định của Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào từ ngày 16 đến ngày 17-8-1945?

A. Tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng
B. Thông qua kế hoạch chỉ huy toàn dân tổng khởi nghĩa
C. Thông qua 10 chủ trương của Việt Minh
D. Cử ra Ủy ban dân tộc bản địa giải phóng Nước Ta

Lời giải: 

Từ ngày 16 đến ngày 17-8-1945, Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào ( Tuyên Quang ). Đại hội đã ưng ý chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng, trải qua 10 chủ trương của Việt Minh và cử ra Ủy ban dân tộc bản địa giải phóng Nước Ta do Hồ Chí Minh làm quản trị .
Đáp án B : trải qua kế hoạch toàn dân khởi nghĩa là nội dung của Hội nghị toàn nước của Đảng họp ở Tân Trào ( Sơn Dương – Tuyên Quang ) từ ngày 14 đến ngày 15-8-1945 .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 15: Các đại biểu đều nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sắc lệnh của Việt Minh, lập Ủy ban Dân dân tộc giải phóng miền Nam (chính phủ lâm thời) do chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đó là quyết định của

A. Hội nghị toàn nước của Đảng họp ở Tân Trào ( 15-8-1945 )
B. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào ( 16-8-1945 ) .
C. Đại hội Đảng lần thứ nhất ở Ma cao ( Trung Quốc ) năm 1935
D. Hội nghị Quân sự Bắc Kì ( 4-1945 )

Lời giải: 

Từ ngày 16 đến ngày 17 – 8 – 1945, Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào. Đại hội đống ý chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, trải qua 10 chủ trương của Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Nước Ta do Hồ Chí Minh là quản trị .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 16: Hội nghị quân sự Bắc Kì (15-4-1945) quyết định vấn đề gì?

A. Chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến .
B. Kêu gọi đứng dậy khởi nghĩa
C. Phát động cao trào “ Kháng nhật cứu nước ”
D. Khởi nghĩa giành chính quyền sở tại

Lời giải: 

Để tăng nhanh hơn nữa công tác làm việc chuẩn bị sẵn sàng khởi nghĩa vũ trang, từ ngày 15 đến ngày 20-4-1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị quân sự chiến lược cách mạng Bắc Kì. Hội nghị quyết định hành động thống nhất những lực lượng vũ trang ; tăng trưởng hơn nữa lực lượng vũ trang và nửa vũ trang ; mở trường huấn luyện và đào tạo cấp tốc cán bộ quân sự chiến lược và chính trị ; tích cực tăng trưởng cuộc chiến tranh du kích, thiết kế xây dựng chiến khu, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 17: Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là

A. Bắc Giang, Thành Phố Hải Dương, TP Hà Tĩnh, Quảng Nam
B. Bắc Giang, Thành Phố Hải Dương, TP Hà Tĩnh, Quảng Trị
C. Thái Nguyên, Thành Phố Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Nam
D. Quảng Trị, Bắc Giang, TP Hà Tĩnh, Hà Tiên

Lời giải: 

Ngày 18-8-1945, nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành được chính quyền ở tỉnh lị. Đây là các địa phương giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước.

Đáp án cần chọn là : A

Câu 18: Trong cách mạng tháng Tám, những địa phương giành được chính quyền muộn nhất vào ngày 28-8 bao gồm

A. Châu Đốc, Hà Tiên
B. Đồng Nai Thượng, Hà Giang
C. Tỉnh Lào Cai, Vĩnh Yên
D. Hà Tiên, Đồng Nai Thượng

Lời giải: 

Trong cách mạng tháng Tám, Đồng Nai Thượng và Hà Tiên là những địa phương giành được chính quyền sở tại muộn nhất vào ngày 28-8 .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 19: “Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, Chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang tột độ. Điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa đã đến” (SGK Lịch sử 12, trang 115). Điều kiện khách quan thuận lợi trong đoạn trích trên được hiểu là

A. Quần chúng đã sẵn sàng chuẩn bị đấu tranh
B. Sự ủng hộ tuyệt đối của quân Đồng Minh
C. Các lực lượng vũ trang đã vào vị trí
D. Phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện kèm theo

Lời giải: 

Điều kiện khách quan được nhắc đến ở đoạn trích trên chỉ sự kiện phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện kèm theo .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 20: Phát xít Nhật đầu hàng thì quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê liệt, chính phủ tay sai thân Nhật – Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Đây là thời cơ ngàn năm có một cho nhân dân ta giành độc lập. Đó là hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho:

A. Hưởng ứng thông tư “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành đông của tất cả chúng ta ” .
B. Phá kho thóc Nhật xử lý nạn đói
C. Đảng ta đứng đầu là Hồ Chí Minh kịp thời phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước
D. Cao trào kháng Nhật cứu nước

Lời giải: 

Sau khi Nhật công bố đầu hàng liên minh không điều kiện kèm theo ( 15-8-1945 ), quân Nhật ở Đong Dương rệu rã. nhà nước thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang lo lắng cực độ. Điều kiện khách quan thuận tiện cho tổng khởi nghĩa đã đến. Đảng ta đứng đầu là Hồ Chí Minh kịp thời phát lênh Tổng khởi nghĩa trong cả nước .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 21: Vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam là

A. Trùng Khánh
B. Duy Tân
C. Bảo Đại
D. Khải Định

Lời giải:

Vị vua sau cuối của chính sách phong kiến Nước Ta là Bảo Đại. Chiều ngày 30-8-1945, trong cuộc mít tinh có hàng vạn quần chúng tham gia, vua Bảo Đại công bố thoái vị. Chế độ phong kiến Nước Ta trọn vẹn sụp đổ .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 22: Ngày 30 – 8 – 1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị là sự kiện đánh dấu

A. trách nhiệm dân tộc bản địa của cách mạng triển khai xong .
B. trách nhiệm dân chủ của cách mạng hoàn thành xong .
C. chính sách phong kiến Nước Ta sụp đổ .
D. Tổng khởi nghĩa thắng lợi trên cả nước .

Lời giải: 

Ngày 30-8-1945, vua Bảo Đại công bố thoái vị là sự kiện lưu lại chính sách phong kiến Nước Ta sụp đổ .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 23: Ngày 30/8/1945 ghi dấu sự kiện lịch sử gì trong cách mạng tháng Tám?

A. Vua Bảo Đại thoái vị
B. Cách mạng tháng Tám thành công xuất sắc
C. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền sở tại ở TP HCM
D. Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi ở TP. Hà Nội

Lời giải: 

– Chiều ngày 30/8/1945, nhân dân Huế đã tổ chức triển khai mít tinh trang trọng ở sân vận động để hoan nghênh phái đoàn nhà nước cách mạng lâm thời từ TP. Hà Nội vào nhận sự thoái vị của Bảo Đại .
– Bảo Đại đọc tờ chiếu thoái vị. Khi Bảo Đại đọc xong thì trên kỳ đài, cờ vàng của nhà vua từ từ hạ xuống và lá cờ nền đỏ thắm năm cánh sao vàng được kéo lên giữa những tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô như sấm hòa cùng 21 phát súng lệnh vang lên chào quốc kỳ mới của Tổ quốc hồi sinh .
Tiếng súng lệnh chấm hết, Bảo Đại hai tay đưa lên trao cho ông Trần Huy Liệu, trưởng phi hành đoàn đại biểu nhà nước chiếc quốc ấn bằng vàng nặng gần 10 kg và chiếc quốc kiếm để trong vỏ bằng vàng, nạm ngọc .
=> Vua Bảo Đại thoái vị là một sự kiện có tính bước ngoặt của lịch sử dân tộc bản địa Nước Ta .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 24: Sự kiện nào sau đây không thuộc thời kì cao trào “kháng Nhật cứu nước”?

A. Khởi nghĩa Ba Tơ .
B. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc .
C. “ Phá kho thóc Nhật xử lý nạn đói ” .
D. Chỉ thị “ Sửa soạn khởi nghĩa ” của Tổng bộ Việt Minh .

Lời giải:

Chỉ thị “ Sửa soạn khởi nghĩa ” của Tổng bộ Việt Minh không thuộc thời kì khởi nghĩa từng phần vì nó được đưa ra từ tháng 5-1944 – tức là thời kì chuẩn bị sẵn sàng khởi nghĩa giành chính quyền sở tại .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 25: Giai đoạn khởi nghĩa từng phần (tháng 3 đến giữa tháng 8-1945) của cách mạng nước ta còn được gọi là

A. Cao trào kháng Pháp và Nhật .
B. Cao trào đánh đuổi phát xít Nhật .
C. Cao trào kháng Nhật cứu nước .
D. Phong trào chống Nhật cứu nước .

Lời giải:

Cuộc khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945 còn được gọi là cao trào kháng Nhật cứu nước .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 26: Những thắng lợi của quân Đồng minh trên chiến trường cuối năm 1944 – đầu năm 1945 đã có tác động như thế nào đến thái độ của quân Pháp ở Đông Dương?

A. Hoang mang, lo âu
B. Tiếp tục thỏa hiệp với Nhật
C. Tiến hành lật đổ chính quyền sở tại Nhật ở Đông Dương
D. Ráo riết hoạt động giải trí, chờ thời cơ phản công quân Nhật

Lời giải: 

Cuối năm 1944 – đầu năm 1945, cuộc chiến tranh quốc tế thứ hai bước vào quá trình kết thúc. Quân Đồng minh liên tục giáng cho phát xít Đức và Nhật những đòn nặng nề. Tháng 8-1944, nước Pháp được giải phóng. Lực lượng Pháp theo phái Đờ Gôn ở Đông Dương ráo riết hoạt động giải trí, chờ thời cơ phản công quân Nhật Bản .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 27: Nguyên nhân trực tiếp của sự kiện Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) là

A. Phong trào cách mạng dâng cao gây cho Nhật nhiều khó khăn vất vả
B. Tiến hành theo kế hoạch chung của phe phát xít
C. Thất bại gần kề của Nhật trong cuộc chiến tranh quốc tế thứ thứ hai
D. Mâu thuẫn Pháp – Nhật ngày càng nóng bức

Lời giải: 

Đầu năm 1945, ở mặt trận Châu Á Thái Bình Dương – Thái Bình Dương, quân liên minh đã giáng cho Nhật những đòn nặng nề. Trong khi đó ở Đông Dương, lực lượng quân Pháp theo phái Đờ Gôn ráo riết hoạt động giải trí, chờ thời cơ phản công quân Nhật .

=> Mâu thuẫn Nhật – Pháp ngày càng gay gắt.

=> Trước tình trên Nhật đã ra tay trước, tiến hành đảo chính lật đổ Pháp để độc chiếm Đông Dương.

Đáp án cần chọn là : D

Câu 28: Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi

A. Quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật .
B. Thực dân Pháp mở màn nổ súng xâm lược trở lại Nước Ta .
C. Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền sở tại cách mạng .
D. Nhật giao Đông Dương cho quân Trung Hoa Dân quốc .

Lời giải: 

Thời cơ “ ngàn năm có một ” để nhân dân Nước Ta tổng khởi nghĩa giành chính quyền sở tại chỉ sống sót trong khoảng chừng thời hạn từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật. Vì nếu như nhân dân Nước Ta nổi dậy giành chính quyền sở tại khi quân Đồng minh đã vào tức là Nước Ta đang vi phạm pháp luật quốc tế và chính quyền sở tại được lập ra cũng không được coi là hợp pháp .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 29 : Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh xây dựng Ủy ban khởi nghĩa toàn nước khi
A. Nội các Nhật Bản trải qua những quyết định hành động đầu hàng
B. Đảng ta nhận được những thông tin về phát xít Nhật sắp đầu hàng
C. nhà nước thân Nhật Trần Trọng Kim bị khủng hoảng cục bộ thâm thúy
D. Phát xít Nhật chính thức đầu hàng liên minh vô điều kiện kèm theo

Lời giải: 

Ngày từ ngày 13-8-1945, khi nhận được thông tin về việc Nhật Bản sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức xây dựng Ủy ban khởi nghĩa toàn nước .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 30: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước?

A. Lực lượng cách mạng được củng cố, tăng trưởng vượt bậc
B. Tập dượt quần chúng đấu tranh
C. Thúc đẩy thời cơ cách mạng chín muồi
D. Báo hiệu giờ hành vi quyết định hành động đã đến

Lời giải: 

Qua cao trào kháng Nhật cứu nước, lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng được củng cố, phát triển vượt bậc, làm cho kẻ thù hoang mang suy yếu, thúc đẩy thời cơ cách mạng chín muồi. cao trào kháng Nhật cứu nước đã tập dượt cho quần chúng đấu tranh, báo hiệu giờ hành động quyết định sắp đến.

Đáp án cần chọn là : D

Câu 31: Cao trào kháng Nhật cứu nước (1945) ở Việt Nam có ý nghĩa nào sau đây?

A. Củng cố chính quyền sở tại cách mạng trong cả nước .
B. Mở đầu thời kỳ hoạt động giải phóng dân tộc bản địa .
C. Bước đầu kiến thiết xây dựng lực lượng cho cách mạng .
D. Giúp cho quần chúng nhân dân tập dượt đấu tranh .

Lời giải: 

Cao trào kháng Nhật cứu nước có ý nghĩa :
– Lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang được củng cố, tăng trưởng vượt bậc ; quân địch hoang mang lo lắng, suy yếu .
– Tập dượt cho quần chúng đấu tranh, chuẩn bị sẵn sàng khởi nghĩa giành chính quyền sở tại khi thời cơ đến .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 32: Đâu không phải là luận điểm để chứng minh cho sự việc: Nhật đảo chính Pháp lại tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương?

A. Chính quyền Pháp đã tan rã, chính quyền sở tại Nhật chưa không thay đổi
B. Quân Nhật đã gục ngã
C. Tầng lớp trung gian sợ hãi
D. Quần chúng cách mạng muốn hành vi

Lời giải: 

Nhật thay máu chính quyền Pháp đã tạo ra thực trạng khủng hoảng cục bộ chính trị thâm thúy ở Đông Dương vì :
– Chính quyền Pháp đã tan rã nhưng chính quyền sở tại Nhật chưa không thay đổi
– Tầng lớp trung gian sợ hãi
– Quần chúng cách mạng muốn hành vi
Thời điểm này Nhật đang đóng vai trò thống trị Đông Dương => Quân Nhật lúc này chưa gục ngã .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 33: Đâu là biểu hiện của cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc khi Nhật đảo chính Pháp?

A. Hai quân cướp nước cắn xé nhau chí tử .
B. Quân Nhật độc quyền Đông Dương .
C. Quân Pháp suy yếu .
D. Lực lượng trung gian ngả về phía cách mạng .

Lời giải: 

– Trước khi Nhật đảo chính Pháp: Nhật – Pháp cùng nhau thống trị Đông Dương.

– Khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945): Pháp buộc phải đầu hàng, Nhật độc chiếm Đông Dương => tạo nên cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc.

Đáp án cần chọn là : B

Câu 34: Vì sao Đảng cộng sản Đông Dương không phát động tổng khởi nghĩa khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945)?

A. Quân Nhật mới chỉ suy yếu
B. Tầng lớp trung gian vẫn chưa ngả hẳn về phía cách mạng
C. Đảng Cộng sản Đông Dương và quần chúng chưa sẵn sàng chuẩn bị hành vi
D. Thời cơ cách mạng chưa chín muồi

Lời giải: 

Khi Nhật thay máu chính quyền Pháp Đảng cộng sản Đông Dương đã không phát động tổng khởi nghĩa mà lại phát động khởi nghĩa từng phần vì thời cơ cách mạng chưa chín muồi : Quân Nhật mới chỉ suy yếu. Tầng lớp trung gian vẫn chưa ngả hẳn về phía cách mạng. Đảng Cộng sản Đông Dương và quần chúng chưa sẵn sàng chuẩn bị hành vi .

=> Thời cơ cách mạng chưa chín muồi nên chưa thể tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Đáp án cần chọn là : D

Câu 35: Sự kiện Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương (3-1945) chứng tỏ

A. Thời cơ của cách mạng Nước Ta chưa Open .
B. Kẻ thù của cách mạng Nước Ta vẫn còn mạnh .
C. Pháp trở thành quân địch trực tiếp cách mạng .
D. Phát xít Nhật không đủ sức chống lại phe Đồng minh .

Lời giải: 

Bước sang năm 1945, mặc dầu gặp thất bại nặng nề ở mặt trận châu Á – Thái Bình Dương nhưng trước hành vi của Pháp ( ráo riết hoạt động giải trí, chờ thời cơ phản công quân Nhật ), Nhật đã làm cuộc thay máu chính quyền lật đổ Pháp ( 9-3-1945 ) để độc chiếm Đông Dương. Điều này chứng tỏ Nhật – quân địch của Nước Ta vẫn còn mạnh -> thời cơ cho tổng khởi nghĩa vẫn chưa chín muồi .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 36: Vì sao từ ngày 14-8, tuy chưa nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa nhưng nhiều địa phương đã phát động nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền?

A. Do địa thế căn cứ vào tình hình trong thực tiễn của cách mạng quốc tế .
B. Do vận dụng thông tư “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của tất cả chúng ta ”
C. Do xích míc dân tộc bản địa không hề điều hòa được nữa
D. Do nhạy bén của chính quyền sở tại những địa phương

Lời giải: 

Từ ngày 14-8, tuy chưa nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa nhưng địa thế căn cứ vào tình hình thực tiễn, đặc biệt quan trọng là vận dụng phát minh sáng tạo bản thông tư “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của tất cả chúng ta ”, nhiều địa phương đã phát động nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền sở tại từ ngày 14-8-1945 .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 36: Vì sao từ ngày 14-8-1945, các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa,… đã tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền ở một số xã?

A. Do lệnh tổng khởi nghĩa về đây sớm .
B. Do những tỉnh này được lựa chọn thử nghiệm khởi nghĩa giành chính quyền sở tại .
C. Do những tỉnh này đã sẵn sàng chuẩn bị chu đáo cho Tổng khởi nghĩa .
D. Do cấp bộ Đảng và Mặt trận Việt Minh đã nhạy bén, dữ thế chủ động, vận dụng đúng niềm tin thông tư ngày 12-3-1945 .

Lời giải: 

Từ ngày 14-8-1945, những tỉnh như Nghệ An, TP Hà Tĩnh, Thanh Hóa, … đã triển khai khởi nghĩa giành chính quyền sở tại ở một số ít xã do những cấp bộ Đảng và Mặt trận Việt Minh đã nhạy bén, dữ thế chủ động, vận dụng niềm tin thông tư 12-3-1945 .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 37: Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự kiện Nhật đảo chính Pháp vào ngày 9-3-1945?

A. Do thực chất đế quốc của Nhật – Pháp
B. Do Đông Dương có vị trí kế hoạch so với Nhật
C. Do Nhật đang thất bại trên mặt trận
D. Để tránh rủi ro tiềm ẩn bị Pháp đánh từ phía sau

Lời giải: 

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự kiện Nhật thay máu chính quyền Pháp ngày 9-3-1945 là do Nhật – Pháp đều là đế quốc nên không hề cùng nhau san sẻ một xứ thuộc địa giá trị như Đông Dương. Khi mới vào Đông Dương, Nhật – Pháp đã bắt tay hòa hoãn với nhau nhưng đó chỉ là sự hòa hoãn trong thời điểm tạm thời .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 38: Nguyên nhân trực tiếp nào dẫn đến sự kiện Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-1945?

A. Do Đông Dương có vị trí kế hoạch so với Nhật
B. Do thực chất đế quốc của Nhật – Pháp
C. Để tránh rủi ro tiềm ẩn bị Pháp đánh từ phía sau
D. Do Nhật đang thất bại trên mặt trận

Lời giải: 

Cuối năm 1944 – đầu năm 1945, cuộc chiến tranh quốc tế thứ hai bước vào quá trình kết thúc. Quân Đồng minh liên tục giáng cho phát xít Nhật những đòn nặng nề. Tháng 8-1944, nước Pháp được giải phóng. Lực lượng Pháp theo phái Đờ Gôn ở Đông Dương ráo riết hoạt động giải trí, chờ thời cơ phản công quân Nhật Bản. Để tránh rủi ro tiềm ẩn bị Pháp đánh từ phía sau, ngày 9-3-1945, Nhật giật mình thay máu chính quyền Pháp trên toàn cõi Đông Dương .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 39: Đặc điểm nổi bật về hình thức, phương pháp giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

A. Đấu tranh chính trị tự do
B. Đấu tranh vũ trang
C. Đấu tranh chính trị phối hợp với đấu tranh vũ trang
D. Đấu tranh công khai minh bạch, hợp pháp

Lời giải: 

Hình thức, hương pháp giành chính quyền sở tại trong Cách mạng tháng Tám là sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng, tích hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang .
– Bạo lực không phải là mục tiêu của giai cấp vô sản mà chỉ là phương tiện đi lại của giai cấp vô sản mà thôi. Khi quân địch đã lún sâu vào thất bại thì lúc đó nắm chắc thời cơ và tình thế cách mạng để chỉ huy quần chúng nhân dân đấu tranh giành lấy chính quyền sở tại về tay nhân dân. Trong sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng, Đảng ta phối hợp ngặt nghèo 2 lực luợng chính trị, quân sự chiến lược và sử dụng phối hợp 2 hình thức đấu tranh này để hình thành nên giải pháp cách mạng đấm đá bạo lực hiệu suất cao. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, cách mạng đấm đá bạo lực khi nào cũng phải dựa vào 2 lực lượng : chính trị của toàn dân và vũ trang nhân dân, trong đó lực lượng chính trị là cơ sở để thiết kế xây dựng lực lượng vũ trang
– Trong Cách mạng tháng Tám, đấm đá bạo lực của cách mạng là sự phối hợp ngặt nghèo giữa lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, tích hợp nổi dậy của quần chúng với tiến công của lực lượng vũ trang cách mạng ở cả nông thôn và thành thị, trong đó vai trò quyết định hành động là những cuộc tổng khởi nghĩa ở TP. Hà Nội, Huế, TP HCM. Khởi nghĩa vũ trang ở nơi địch yếu nhất, đánh địch từ từ, sử dụng cách đánh du kích tiến đến đánh nơi địch mạnh, đuổi quân địch ra khỏi chủ quyền lãnh thổ Nước Ta thống nhất nước nhà
Đáp án cần chọn là : C

Câu 40: Quá trình phát triển của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có đặc điểm gì nổi bật?

A. Đồng loạt khởi nghĩa trên cả nước
B. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa
C. Nổ ra đồng thời ở cả nông thôn và thành thị
D. Nổ ra ở nông thôn, rừng núi rồi tăng trưởng về đồng bằng, đô thị

Lời giải: 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Nước Ta là một quy trình hoạt động đi từ khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền sở tại từng bộ phận ở những nơi có điều kiện kèm theo tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền sở tại trong cả nước .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 41: Hình thức của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là đi từ

A. Giành chính quyền sở tại ở thành thị tiến về giành chính quyền sở tại ở nông thôn .
B. Giành chính quyền sở tại ở nông thôn, rừng núi tiến về giành chính quyền sở tại ở thành thị .
C. Đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang .
D. Khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa .

Lời giải: 

Hình thức của cách mạng tháng Tám năm 1945 là đi từ khởi nghĩa từng phần ( Cao trào kháng Nhật cứu nước – từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945 ) đến Tổng khởi nghĩa .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 42: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tiến trình khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Việt Nam trong năm 1945?

A. Giành chính quyền sở tại đồng thời ở cả hai địa phận nông thôn và thành thị .
B. Giành chính quyền sở tại bộ phận tiến lên giành chính quyền sở tại toàn nước .
C. Giành chính quyền sở tại ở những vùng nông thôn rồi tiến vào thành thị .
D. Giành chính quyền sở tại ở những đô thị lớn rồi tỏa về những vùng nông thôn .

Lời giải: 

Hội nghị tháng 5-1941 đã xác lập hình thái của cách mạng nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa. Cách mạng tháng Tám đã phản ánh đúng tiến trình đó, dựa vào diễn biến của cách mạng tháng Tám hoàn toàn có thể thấy, ta giành chính quyền sở tại từng bộ phậ ( từng tỉnh, nhiều tình ) sau đó tiến lên giành chính quyền sở tại trên toàn nước. Đầu tiên là ở Bắc Giang, Thành Phố Hải Dương, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Nam sau đó là TP. Hà Nội, Huế, Hồ Chí Minh rồi đến những tỉnh, thành phố còn lại. Đến sau cuối là Hà Tiên và Đông Nai Thượng đã giành chính quyền sở tại vào ngày 28-8-1945, lưu lại ta giành chính quyền sở tại trên cả nước .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 43: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là một cuộc cách mạng

A. không mang tính đấm đá bạo lực
B. có tính dân chủ nổi bật
C. không mang tính cải lương
D. chỉ mang đặc thù dân tộc bản địa

Lời giải: 

– Đáp án A:Cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng mang tính bạo lực, kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

– Đáp án B:Cách mạng tháng Tám có tính dân tộc điển hình, có tính dân chủ nhưng không điển hình.

– Đáp án CCách mạng tháng Tám không mang tính cải lương, nó nhắm trúng kẻ thù của dân tộc lúc này phát xít Nhật, thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất là giải phóng dân tộc.

– Đáp án D:Cách mạng mạng tháng Tám mang cả tính dân tộc và tính dân chủ nhưng tính dân tộc điển hình hơn.

Đáp án cần chọn là : C

Câu 44: Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là một cuộc cách mạng bạo lực, nét độc đáo của cuộc cách mạng này là

A. Kết hợp đấm đá bạo lực chính trị với đấm đá bạo lực vũ trang, trong đó đấm đá bạo lực vũ trang là hầu hết .
B. Sử dụng đấm đá bạo lực chính trị đồng thời với đấm đá bạo lực vũ trang .
C. Kết hợp đấm đá bạo lực chính trị với đấm đá bạo lực vũ trang, trong đó đấm đá bạo lực chính trị là đa phần .
D. Sử dụng đấm đá bạo lực vũ trang với đấm đá bạo lực của quần chúng nhân dân .

Lời giải: 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng bạo lực, có sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị và vũ trang. Trong đó:

– Đấu tranh chính trị : đóng vai trò quyết định hành động thắng lợi .
– Đấu tranh vũ trang : đóng vai trò quan trọng, tương hỗ đấu tranh chĩnh trị .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 45:Tại sao trong cùng một khoảng thời gian thuận lợi nhưng chỉ có 3 nước Indonexia, Việt Nam và Lào giành được chính quyền?

A. Do quân Đồng minh vẫn chưa vào giải giáp ở 3 nước này
B. Do quân Nhật và lực lượng thân Nhật ở 3 nước này đã rệu rã
C. Do ý chí quyết tâm cao của nhân dân 3 nước
D. Do 3 nước đã có sự sẵn sàng chuẩn bị chu đáo về mọi mặt

Lời giải: 

Ngày 15-8-1945, Nhật Bản công bố đầu hàng Đồng minh. Chiến tranh quốc tế thứ hai kết thúc. Điều kiện khách quan thuận tiện cho những dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền sở tại đã đến. Trong điều kiện kèm theo thuận tiện chung đó chỉ có 3 nước là Indonexia, Nước Ta, Lào giành được độc lập do cả 3 nước đã có sự chuẩn bị sẵn sàng rất đầy đủ đường lối – chiêu thức, lực lượng để chớp lấy thời cơ ngàn năm có một. Trong khi nhiều nước ở khu vực Khu vực Đông Nam Á có xu thế thân Đồng minh, quân Đồng minh đã sớm vào chiếm đóng nên thời cơ thuận tiện đã bị bỏ lỡ .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 46: Trong cùng hoàn cảnh thuận lợi vào năm 1945, nhưng ở Đông Nam Á chỉ có ba nước tuyên bố độc lập, các quốc gia không giành được độc lập hoặc giành thắng lợi ở mức độ thấp vì

A. Không đi theo con đường cách mạng vô sản .
B. Không biết tin Nhật Bản đầu hàng liên minh .
C. Không có trào lưu đấu tranh của nhân dân .
D. Không có sự chuẩn bị sẵn sàng chu đáo để chớp thời cơ .

Lời giải: 

– Năm 1945, nhân thời cơ Nhật Bản đầu hàng liên minh, ba nước Inđônêxia, Nước Ta và Lào đã giành được độc lập. Để có được thắng lợi này ngoài việc biết chớp lấy thời cơ thì quan trọng nhất vẫn là có đường lối đấu tranh rõ ràng và có sự sẵn sàng chuẩn bị chụ đáo. Các vương quốc khác không giành được thắng lợi hoặc giành được thắng lợi ở mức độ thấp vì chưa có được điều này .
– Cụ thể xét ở Nước Ta, từ năm 1930, đảng và nhân dân đã có sự chuẩn bị sẵn sàng thông quan những cuộc tập dượt đấu tranh : cao trào 1930 – 1931, trào lưu dân chủ 1936 – 1939, 1939 – 1945. Sự chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa kháng chiến. Đó quy trình không phải một sớm một chiều mà hoàn thành xong ngay được. Vì thế, nếu có thời cơ nhưng không có sự sẵn sàng chuẩn bị lưỡng thì di có chớp thời cơ cũng khó mà giành thắng lợi được .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 47: Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra theo hình thái nào?

A. Nổ ra ở thành thị rồi lan về nông thôn
B. Nổ ra ở nông thôn rồi tiến về thành thị
C. Nổ ra và thành thắng lợi ở thành thị
D. Kết hợp hài hòa giữa nông thôn và thành thị

Lời giải: 

Có thể khẳng định chắc chắn Cách mạng tháng Tám ở nước ta có hình thái hoạt động rất đa dạng và phong phú so với cách mạng ở một số ít nước trên quốc tế. Cụ thể, Cách mạng tháng Tám có ba hình thái hoạt động cơ bản sau :

– Thứ nhất: “Trong cao trào chống Nhật, cứu nước, những cuộc khởi nghĩa từng phần đều nổ ra ở nông thôn. Đến khi tổng khởi nghĩa tháng Tám bắt đầu, 28 tỉnh…đã khởi nghĩa từ xã lên huyện rồi lên tỉnh hoặc từ ngoại thành vào nội thành”.

– Thứ hai: “Có 24 tỉnh…đã khởi nghĩa từ tỉnh lị và kết thúc ở huyện và xã”. Trong số 24 tỉnh này có tỉnh Bạc Liêu.

– Thứ ba: “Còn lại 7 tỉnh…thì thành thị và nông thôn cùng khởi nghĩa một ngày”.

=> Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Nước Ta diễn ra có sự phối hợp hài hòa giữa nông thôn và thành thị. Trong đó cuộc khởi nghĩa ở thành thị nhằm mục đích vào những cơ quan đầu nào của quân địch có công dụng quyết định hành động thắng lợi cách mạng
Đáp án cần chọn là : D

Câu 48: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Giành chính quyền sở tại ở những đô thị lớn rồi tản về những vùng nông thôn .
B. Kết hợp khởi nghĩa giành chính quyền sở tại ở cả nông thôn và thành thị .
C. Giành chính quyền sở tại ở những vùng nông thôn để vây hãm rồi tiến vào thành thị .
D. Khởi nghĩa giành chính quyền sở tại ở Trung ương rồi tiến về những địa phương .

Lời giải: 

Trong cách mạng tháng Tám, đảng chủ trương tích hợp hài hòa giữa khởi nghĩa giành chính quyền sở tại ở nông thôn và thành thị. Trong đó, khởi nghĩa ở thành thị có vai trò quyết định hành động thắng lợi. Cụ thể là :
– Thứ nhất : “ Trong cao trào chống Nhật, cứu nước, những cuộc khởi nghĩa từng phần đều nổ ra ở nông thôn. Đến khi tổng khởi nghĩa tháng Tám khởi đầu, 28 tỉnh … đã khởi nghĩa từ xã lên huyện rồi lên tỉnh hoặc từ ngoài thành phố vào nội thành của thành phố ” .
– Thứ hai : “ Có 24 tỉnh … đã khởi nghĩa từ tỉnh lị và kết thúc ở huyện và xã ”. Trong số 24 tỉnh này có tỉnh Bạc Liêu .
– Thứ ba : “ Còn lại 7 tỉnh … thì thành thị và nông thôn cùng khởi nghĩa một ngày ” .
=> Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Nước Ta diễn ra có sự phối hợp hài hòa giữa nông thôn và thành thị. Trong đó cuộc khởi nghĩa ở thành thị nhằm mục đích vào những cơ quan đầu nào của quân địch có tính năng quyết định hành động thắng lợi cách mạng
Đáp án cần chọn là : B

Câu 49: Cách mạng tháng Tám chĩa mũi nhọn tấn công vào kẻ thù nào?

A. Pháp – Nhật .
B. Đế quốc phát xít Pháp – Nhật và chính sách phong kiến .
C. Chế độ phong kiến
D. Phát xít Nhật .

Lời giải: 

Sau khi Nhật thay máu chính quyền Pháp, Nhật độc chiếm Đông Dương => Đảng ta xác lập và đưa ra tiềm năng “ đánh đổ phát xít Nhật ” => Từ thời gian này Nhật và tay sai là đối tượng người dùng của cách mạng => Sau khi Nhật đầu hàng liên minh ( 15-8-1945 ) – quân địch duy nhất của ta đã gục ngã trọn vẹn => Chớp lấy thời cơ này, ta đã triển khai tổng khởi nghĩa tháng Tám giành thắng lợi .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 50: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung của bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta“?

A. Khẩu hiệu “ đánh đuổi Nhật – Pháp ” được thay thế sửa chữa bằng khẩu hiệu “ đánh đuổi phát xít Nhật ” .
B. Nhận định điều kiện kèm theo tổng khởi nghĩa đã chín muồi, cần chuyển qua hình thức Tổng khởi nghĩa .
C. Xác định phát xít Nhật trở thành quân địch chính của nhân dân ta
D. Nhận định cuộc thay máu chính quyền đã tạo nên sự khủng hoảng cục bộ chính trị thâm thúy

Lời giải: 

Nôi dung bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta“(12-3-1945) xác định thời cơ Tổng khởi nghĩa vẫn chưa chín muồi. Vì thế cần phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa.

Đáp án cần chọn là : B

Câu 51: Lực lượng vũ trang có vai trò như thế nào trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Nòng cốt, quyết định hành động thắng lợi .
B. Xung kích, hỗ trợ lực lượng chính trị .
C. Quan trọng nhất đưa đến thắng lợi .
D. Đông đảo, quyết định hành động thắng lợi .

Lời giải: 

Về vai trò của lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang trong cách mạng tháng Tám:

– Lực lượng chính trị : quan trọng, quyết định hành động thắng lợi của cách mạng tháng Tám .
– Lực lượng vũ trang : xung kích, hỗ trợ lực lượng chính trị .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 52: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và cuộc cách mạng dân tộc dân chủ (1946 – 1949) ở Trung Quốc có điểm giống nhau là

A. Kết hợp đấu tranh quân sự chiến lược và ngoại giao .
B. Diễn ra ở những thành thị và nông thôn .
C. Không phải một cuộc cách mạng đấm đá bạo lực .
D. Đã lật đổ được chính sách phong kiến .

Lời giải: 

Cách mạng tháng Tám và cách mạng dân tộc bản địa dân chủ ( 1946 – 1949 ) ở Trung Quốc đều diễn ra cả ở thành thị và nông thôn. Tấn công và lần lượt giải phóng những vùng đất do quân địch trấn áp .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 53: Bài học kinh nghiệm quan trọng từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 mà Đảng Cộng sản Việt Nam có thể áp dụng trong đấu tranh bảo về chủ quyền lãnh thổ hiện nay là

A. phân hóa, cô lập quân địch, chớp thời cơ linh động .
B. tăng cường quan hệ ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế .
C. nhạy bén trước tình hình quốc tế, đề ra chủ trương tương thích .
D. kiến thiết xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa .

Lời giải: 

Cách mạng tháng Tám để lại bài học kinh nghiệm về kiến thiết xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân : Thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 là một vật chứng hùng hồn trong thực tiễn, khẳng định chắc chắn vai trò và sức mạnh của quần chúng nhân dân trong cách mạng, của khối đại đoàn kết : ” Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công xuất sắc, đại thành công xuất sắc “, với những hình thức hoạt động, tập hợp và quy tụ quần chúng tương thích, hoạt động giải trí hiệu suất cao. Đặc biệt, những hình thức Mặt trận, trong đó Mặt trận Việt Minh ” coi quyền hạn dân tộc bản địa cao hơn hết thảy, Việt Minh chuẩn bị sẵn sàng giơ tay nghênh tiếp những cá thể hay đoàn thể, không cứ theo chủ nghĩa quốc tế hay vương quốc, miễn thành thực muốn đánh đuổi Nhật, Pháp để dựng lên một nước Nước Ta tự do độc lập ”, với những tổ chức triển khai quần chúng như Phụ nữ cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Nông dân cứu quốc …. đã không chỉ quy tụ, mà còn là nơi những những tầng lớp nhân dân tham gia tham đóng góp sức mình vào việc làm của của nước nhà .
Với ý nghĩa đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời nay phải tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc bản địa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phải thay đổi phương pháp hoạt động giải trí, đa dạng hóa những hình thức tổ chức triển khai, để phát huy vai trò, nhất là giám sát và phản biện xã hội, góp thêm phần thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .
Đáp án cần chọn là : D

Câu  54: Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất trong chỉ đạo khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Đảng là

A. Xây dựng khối liên minh công nông và mặt trận dân tộc bản địa thống nhất
B. Tổ chức, chỉ huy quần chúng đấu tranh công khai minh bạch, hợp pháp, nữa hợp pháp
C. Phải có chủ trương và giải pháp tương thích với tình hình thực tiễn cách mạng trong cả nước .
D. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền sở tại từng bộ phận, kịp thời chớp thời cơ khởi nghĩa .

Lời giải: 

– Cách mạng tháng Tám có sự tích hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, trong đó :
+ Lực lượng chính trị : đóng vai trò quyết định hành động .
+ Lực lượng vũ trang : đóng vai trò quan trọng hỗ trợ lực lượng chính trị .
– Khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945 khi thời cơ vẫn chưa chín muồi, sẵn sàng chuẩn bị trực tiếp cho tổng khởi nghĩa .
– Giành chính quyền sở tại từng bộ phận và kịp thời chớp thời cơ khởi nghĩa khi Nhật đầu hàng Đồng minh ( 15-8-1945 ) .

=> Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất trong chỉ đạo khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Đảng là kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền từng bộ phận, kịp thời chớp thời cơ khởi nghĩa.

Đáp án cần chọn là : D

Câu 55: Tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam là

A. Giải phóng dân tộc bản địa .
B. Dân chủ nhân dân .
C. Dân chủ tư sản kiểu cũ .
D. Dân chủ tư sản kiểu mới

Lời giải: 

Nước Ta khởi đầu từ năm 1884 đã trở thành thuộc địa của Pháp, sau cuộc chiến tranh quốc tế thứ nhất, Cách mạng tháng Tám đã đập tan ách thống trị của đế quốc thực dân, làn cho nước Nước Ta trọn vẹn độc lập. Vì thế, cách mạng tháng Tám mang đặc thù nổi bật là cách mạng giải phóng dân tộc bản địa .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 56: “Hỡi quân dân toàn quốc!… phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, quân đội Nhật tan rã trên khắp các mặt trận. Kẻ thù của chúng ta bị ngã gục”… Câu nói đó thể hiện điều gì trong cách mạng tháng Tám?

A. Thời kì tiền khởi nghĩa đã khởi đầu
B. Cách mạng tháng Tám đã thành công xuất sắc
C. Thời cơ chủ quan thuận tiện
D. Thời cơ khách quan thuận tiện

Lời giải: 

Thời điểm phát xít Nhật đầu hàng liên minh cho đến trước khi quân liên minh kéo vào nước ta để giải giáp quân đội Nhật là thời cơ ngàn năm có một ( thời cơ khách quan thuận tiện ). Để từ đó, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền sở tại trong cả nước .
Đáp án cần chọn là : D

D. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập (2-9-1945). Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Câu 1: Ngày 2-9-1945, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại gì?

A. Cách mạng tháng Tám thành công xuất sắc trên cả nước
B. Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, công bố sự sinh ra của nước Nước Ta Dân chủ cộng hòa
C. Vua Bảo Đại công bố thoái vị
D. Thực dân Pháp chính thức nổ súng quay trở lại xâm lược Nước Ta

Lời giải: 

Ngày 2-9-1945, tại trung tâm vui chơi quảng trường Ba Đình ( TP. Hà Nội ), trước cuộc mít tinh lớn của hàng vạn nhân dân Thủ đô và những vùng lân cận, quản trị Hồ Chí Minh đại diện thay mặt nhà nước lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng công bố với toàn thể quốc dân và quốc tế : nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được xây dựng .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 2: Ngày 2 – 9 – 1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chủ tịch Hồ Chí Minh

A. Đọc bản Tuyên ngôn độc lập .
B. Phát lệnh tổng khởi nghĩa .
C. Công bố thông tư toàn dân kháng chiến .
D. Đọc Lời lôi kéo toàn nước kháng chiến .

Lời giải: 

Ngày 2-9-1945, tại trung tâm vui chơi quảng trường Ba Đình ( TP.HN ), quản trị Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng công bố và toàn thể nhân dân và quốc tế : nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được xây dựng .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 3: Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được cải tổ từ

A. Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì
B. Ủy ban Khởi nghĩa toàn nước
C. Ủy ban Dân tộc giải phóng Nước Ta
D. Tổng bộ Việt Minh

Lời giải: 

Theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 28-8-1945

Đáp án cần chọn là : C

Câu 4: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập năm 1945 là nhà nước của

A. công, nông, binh .
B. toàn thể nhân dân .
C. công nhân và nông dân .
D. công, nông, tri thức .

Lời giải: 

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được xây dựng năm 1945 là nhà nước do nhân dân lao động làm chủ, nhà nước của toàn thể nhân dân .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 5: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập” là nội dung của văn bản nào?

A. Lời lôi kéo toàn nước kháng chiến .
B. Kháng chiến nhất định thắng lợi .
C. Tuyên ngôn độc lập .
D. Đường Kách mệnh .

Lời giải: 

Cuối bản Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh khẳng định chắc chắn : “ Nước Nước Ta có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã trở thành một nước tự do, độc lập ” .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 6: Tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong thời điểm lịch sử

A. Khởi nghĩa thắng lợi ở TP. Hà Nội ( 19-8-1945 ) .
B. Đại hội quốc dân Tân Trào ( 16 đến 18-8-1945 ) .
C. “ Tuyên ngôn độc lập ” ngày 2-9-1945 .
D. Hội nghị toàn nước diễn ra từ ngày 13 đến 15-8-1945 .

Lời giải: 

Ngày 2-9-1945, quản trị Hồ Chí Minh công bố với toàn thể nhân dân và quốc tế : nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sinh ra .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 7: Nội dung nào không phải là ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật và phong kiến, đưa nhân dân nắm chính quyền sở tại .
B. Góp phần vào thắng lợi của phe Đồng minh chống phát xít .
C. Mở ra một kỉ nguyên mới của dân tộc bản địa, kỉ nguyên độc lập, tự do .
D. Pháp công nhận độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Nước Ta .

Lời giải: 

– Các đáp án A, B, C: đều thuộc ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

– Đáp án D: là ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ (1954)

Đáp án cần chọn là : D

Câu 8: Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 không mở đầu kỉ nguyên mới nào sau đây của lịch sử dân tộc

A. Kỷ nguyên độc lập, tự do .
B. Kỉ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền sở tại, làm chủ quốc gia, làm chủ vận mệnh dân tộc bản địa .
C. Kỉ nguyên giải phóng dân tộc bản địa gắn liền với giải phóng xã hội .
D. Kỷ nguyên quốc gia độc lập, thống nhất, đi lên xã hội chủ nghĩa .

Lời giải: 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ghi lại bước tăng trưởng nhảy vọt của cách mạng Nước Ta, khởi đầu kỷ nguyên mới của dân tộc bản địa ; kỉ nguyên độc lập, tự do ; kỉ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền sở tại, làm chủ quốc gia, làm chủ vận mệnh dân tộc bản địa ; kỉ nguyên giải phóng dân tộc bản địa gắn liền với giải phóng xã hội .
=> Đáp án D là ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 9: Tại sao ngày 2-9-1945 Chủ tích Hồ Chí Minh lại đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân và thế giới nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập?

A. Để khẳng định tính hợp pháp của chính phủ nước nhà mới
B. Để thay thế sửa chữa nền thống trị của Pháp – Nhật
C. Để cung ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân
D. Để sẵn sàng chuẩn bị “ đón rước ” quân Đồng minh

Lời giải: 

Đến ngày 28-8-1945, Cách mạng tháng Tám đã thành công xuất sắc trên cả nước. Để hợp thức hóa thành công xuất sắc đó, khẳng định tính hợp pháp của cơ quan chính phủ mới, sẵn sàng chuẩn bị “ nghênh tiếp ” quân Đồng minh, ngày 2-9-1945 Chủ tích Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, công bố với quốc dân và quốc tế nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được xây dựng
Đáp án cần chọn là : A

Câu 10: Sự kiện đánh dấu sự khai sinh của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa

A. Ủy ban dân tộc bản địa giải phóng Nước Ta cải tổ thành cơ quan chính phủ lâm thời nước Nước Ta dân chủ cộng hòa ( 28-8-1945 )
B. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc ( 6-1945 ), hình ảnh nước Nước Ta mới
C. Hồ Chí Minh soạn thảo tuyên ngôn độc lập, chuẩn bị sẵn sàng cơ quan chính phủ lâm thời ra đời quốc dân
D. Ngày 2-9-1945 Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập .

Lời giải: 

Ngày 2-9-1945, tại Quảng Trường Ba Đình ( TP.HN ) trước cuộc mít tinh lớn của hàng vạn nhân dân TP. hà Nội và những vùng lân cận, quản trị Hồ Chí Minh đã đọc bản “ Tuyên ngôn độc lập ” trịnh trọng công bố với toàn thể quốc dân và quốc tế nước Nước Ta dân chủ Cộng hòa được xây dựng .

=> Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập là sự kiện đánh dấu sự khai sinh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đáp án cần chọn là : D

Câu 11: Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

A. Lật đổ chính sách phong kiến sống sót hàng chục thế kỉ ở Nước Ta
B. Chọc thủng khâu yếu nhất trong mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc
C. Người dân Nước Ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ
D. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc bản địa Nước Ta

Lời giải: 

Nhiệm vụ số 1 của cách mạng Nước Ta từ năm 1884 đến năm 1945 là chống đế quốc để giành độc lập dân tộc bản địa. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đem lại độc lập, tư do cho dân tộc bản địa Nước Ta nên nó có ý nghĩa quan trọng nhất .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 12: Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam trong thế kỉ XX đã góp phần vào việc xóa bỏ chủ nghĩa phát xít trên thế giới?

A. Cách mạng tháng Tám năm 1945 .
B. Kháng chiến chống Pháp ( 1945 – 1954 ) .
C. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 .
D. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 .

Lời giải: 

Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 đã góp thêm phần vào thắng lợi chủ nghĩa phát xít trong cuộc chiến tranh quốc tế thứ hai, chọc thủng khâu yếu nhất trong mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc .
Đáp án cần chọn là : A

Câu  13: Nguyên nhân khách quan nào đưa tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Nhân dân Nước Ta có truyền thống cuội nguồn yêu nước, ý thức đấu tranh quật cường
B. Sự chỉ huy tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương
C. Sự chuẩn bị sẵn sàng chu đáo trong suốt 15 năm của Đảng cộng sản Đông Dương và nhân dân
D. Thắng lợi của quân Đồng minh trong cuộc cuộc chiến tranh chống phát xít

Lời giải: 

Thắng lợi của quân Đồng minh trong cuộc trong cuộc cuộc chiến tranh chống phát xít đã cổ vũ niềm tin, củng cố niềm tin cho nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa, tạo điều kiện kèm theo khách quan thuận tiện để nhân dân Nước Ta đứng lên Tổng khởi nghĩa .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta?

A. Đảng ta đã có quy trình sẵn sàng chuẩn bị suốt 15 năm qua những trào lưu cách mạng từ 1930 – 1945 .
B. Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, phát minh sáng tạo .
C. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong đại chiến chống phát xít đã cổ vũ ý thức, củng cố niềm tin cho nhân dân ta, tạo thời cơ để nhân dân ta đứng lên Tổng khởi nghĩa .
D. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám mở màn kỉ nguyên mới của dân tộc bản địa : độc lập tự do, giải phóng dân tộc bản địa gắn liền với giải phóng xã hội .

Lời giải: 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta giành thắng lợi do nhiều nguyên do khách quan và chủ quan. Đáp án D là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 15: Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Có liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương
B. Sự trợ giúp trực tiếp của những nước Đồng minh .
C. Sự ủng hộ trực tiếp của những nước xã hội chủ nghĩa .
D. Truyền thống yêu nước của dân tộc bản địa được phát huy .

Lời giải: 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta giành thắng lợi do nhiều nguyên do khách quan và chủ quan. Truyền thống yêu nước của dân tộc bản địa được phát huy là một trong những nguyên do chủ quan .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 16: Cách mạng tháng Tám đã để lại cho cách mạng Việt Nam bài học gì về chỉ đạo chiến lược cách mạng?

A. Tập hợp, tổ chức triển khai đoàn kết lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân tộc bản địa thống nhất .
B. Sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng của quần chúng, kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang .
C. Luôn tích hợp giữa tổ chức triển khai và đấu tranh, làm cho đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng .
D. Vận dụng phát minh sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào thực tiễn Nước Ta, đổi khác chủ trương tương thích với tình hình .

Lời giải: 

Bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945 bao gồm:

– Về chỉ đạo chiến lược: Đảng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam, nắm bắt diễn biến tình hình thế giới và trong nước để thay đổi chủ trương cho phù hợp; giải quyết đúng mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ độc lập dân tộc và cách mạng ruộng đất, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu (đáp án D)

– Về xây dựng lực lượng: Tập hợp, tổ chức đoàn kết lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, tạo nên sức mạnh toàn dân, phân hoá và cô lập cao độ kẻ đế quốc và tay sai để đánh đổ chúng (đáp án A)

– Về phương pháp cách mạng: Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng, kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đi từ khởi nghĩa từng phần và chiến tranh du kích cục bộ ở nông thôn, tiến lên chớp đúng thời cơ tổng khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị, đập tan bộ máy chính quyền của đế quốc và tay sai, thiết lập chính quyền cách mạng (đáp án B)

– Về xây dựng Đảng: Luôn kết hợp giữa tổ chức và đấu tranh, làm cho đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ năng lực và uy tín lãnh đạo cách mạng thành công (đáp án C).

=> Đáp án D: là bài học về chỉ đạo chiến lược cách mạng.

Đáp án cần chọn là : D

Câu 17: Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Việt Nam chỉ diễn ra, giành thắng trong vòng 15 ngày và ít đổ máu xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu là

A. Sự chỉ huy tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương
B. Truyền thống yêu nước, đấu tranh quật cường của dân tộc bản địa
C. Có sự sẵn sàng chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để chớp thời cơ
D. Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh

Lời giải: 

Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Nước Ta chỉ diễn ra, giành thắng trong vòng 15 ngày và ít ngã xuống là do Đảng Cộng sản Đông Dương đã có sự chuẩn bị sẵn sàng chu đáo về mọi mặt trong suốt 15 năm để chớp lấy điều kiện kèm theo thuận tiện .

Cụ thể:

– Chuẩn bị về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng .
– Chuẩn bị về tập dượt đấu tranh qua : trào lưu 1930 – 1931, 1936 – 1939, 1939 – 1945 .
– Gấp rút sẵn sàng chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền sở tại và chớp thời cơ ngàn năm có một .

Đáp án cần chọn là : C

Câu 18: Ý nào không phải là điều kiện chủ quan đưa đến sự bùng nổ của cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Có sự sẵn sàng chuẩn bị vừa đủ về đường lối và giải pháp cách mạng
B. Lực lượng cách mạng cũng được chuẩn bị sẵn sàng chu đáo trong 15 năm
C. Tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng
D. Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, chính phủ nước nhà tay sai sợ hãi cực độ

Lời giải: 

Điều kiện chủ quan đưa đến sự bùng nổ của cách mạng tháng Tám năm 1945 gồm có :
– Có sự sẵn sàng chuẩn bị vừa đủ về đường lối và giải pháp cách mạng
– Lực lượng cách mạng cũng được sẵn sàng chuẩn bị chu đáo trong 15 năm
– Tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng .
Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, chinh phủ tay sai sợ hãi cực độ là điều kiện kèm theo khách quan .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 19: Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là nhà nước

A. Công – nông
B. Dân chủ nhân dân
C. Công – nông – binh
D. Cộng hòa tư sản

Lời giải: 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Nước Ta đã đưa đến sự sinh ra của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước dân chủ nhân dân tiên phong ở khu vực Khu vực Đông Nam Á. Vì nó không thuộc về riêng một giai cấp nào mà thuộc về toàn thể dân tộc bản địa Nước Ta
Đáp án cần chọn là : B

Câu 20: “Tôi thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ” câu nói trên là của nhân vật nào?

A. Hàm Nghi
B. Bảo Đại
C. Duy Tân
D. Thành Thái

Lời giải: 

“ Tôi thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ ” là câu nói của vua Bảo Đại vào chiều ngày 30-8-1945 khi công bố thoái vị và giao ấn kiếm cho chính phủ nước nhà lâm thời nước Nước Ta dân chủ Cộng hòa .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 21: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” là lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh giành cho

A. Trung đoàn Hà Nội Thủ Đô
B. Vệ quốc quân
C. Nước Ta giải phóng quân
D. Đội cứu quốc quân

Lời giải: 

Ngày 27 – 1 – 1947, quản trị Hồ Chí Minh viết Thư gửi những chiến sỹ cảm tử quân Thủ đô ( Trung đoàn TP. hà Nội ), thăm hỏi động viên tình hình ăn Tết, khen ngợi niềm tin gan góc chiến đấu của những chiến sỹ và dặn dò những điều thiết yếu .
Bức thư có đoạn :
” Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh. Các em là đại biểu cái niềm tin tự tôn tự lập của dân tộc bản địa ta mấy nghìn năm để lại, cái niềm tin quật cường đó đã kinh qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, truyền lại cho những em. Nay những em gan góc liên tục cái niềm tin bất diệt đó, để truyền lại cho nòi giống Nước Ta muôn đời về sau ” .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 22: Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được chủ tịch Hồ Chí Minh viết được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ mấy trong lịch sử Việt Nam?

A. thứ nhất
B. thứ hai
C. thứ ba
D. thứ tư

Lời giải: 

Bản “ Tuyên ngôn độc lập ” của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được quản trị Hồ Chí Minh viết được coi là bản Tuyên ngôn độc lập thứ ba trong lịch sử Nước Ta :
– Tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất : Nam Quốc sơn hà ( giải thuyết là Lý Thường Kiệt )
– Tuyên ngôn độc lập lần thứ hai : Bình Ngô đại cáo ( Nguyễn Trãi ) .
– Tuyên ngôn độc lập lần thứ ba : Tuyên ngôn độc lập ( Hồ Chí Minh soạn thảo )
Đáp án cần chọn là : C

Câu 23: Từ thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1930 – 1945 có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào dưới đây?

A. Kết hợp giữa đấu tranh chính trị với vũ trang .
B. Đấu tranh ngoại giao có vai trò quyết định hành động nhất .
C. Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh .
D. Giữ vững sự chỉ huy của Đảng cộng sản .

Lời giải: 

– Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Pháp bằng đường lối đúng đắn và phát minh sáng tạo, giúp Nước Ta giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác, đặc biệt quan trọng là những cuộc tập dượt chuẩn bị sẵn sàng cho cách mạng tháng Tám : trào lưu 1930 – 1931, 1936 – 1939, cao trào kháng Nhật cứu nước .

– Không chỉ lãnh đạo nhân dân chuẩn bị về mọi mặt suốt 15 năm, Đảng còn lãnh đạo nhân dân kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa từng phần và nắm lấy thời cơ “ngàn năm có một” để khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, lật đổ ách thống trị của Nhật.

=> Như vật từ năm 1930 đến năm 1945 đã để lại bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề quan trọng cho cách mạng Nước Ta ở quy trình tiến độ sau đó là giữ vừng sự chỉ huy của đảng .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 24: Đâu không phải là bài học kinh nghiệm chung nhất của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945?

A. Bài học về phân hóa và cô lập quân địch .
B. Bài học về giành và giữ chính quyền sở tại .
C. Bài học về khởi nghĩa vũ trang .
D. Bài học về liên minh công – nông .

Lời giải: 

Ngay từ đầu năm 1930, với Cương lĩnh chính trị, Đảng ta đã xác lập :
– Kẻ thù của cách mạng là chủ nghĩa đế quốc và phong kiến tay sai. Kẻ thù này được Đảng ta phân hóa và cô lập qua từng tiến trình đơn cử .
– Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền sở tại là điều tất yếu của những mạng. Trải qua những trào lưu đấu tranh, đặc biệt quan trọng là quá trình 1941 – 1945, bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề về khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền sở tại được biểu lộ rõ nét nhất .
– Xây dựng khối đoàn kết dân tộc bản địa vững mạnh mà trong đó liên minh công – nông là nòng cốt. Vấn đề này cũng được Đảng nêu ra và đúc rút kinh nghiệm tay nghề qua từng thời kì 1930 – 1931, 1936 – 1939, 1939 – 1945 .
– Vấn đề giành chính quyền sở tại chính là cái đích sau cuối của Đảng trong tiến trình 1930 – 1945. Sau năm 1945, sau khi giành chính quyền sở tại, Đảng ta mới thực thi quy trình giành và giữ chính quyền sở tại .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 25: Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay là

A. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương .
B. Kết hợp đấu tranh quân sự chiến lược với đấu tranh chính trị, ngoại giao .
C. Kết hợp sức mạnh của dân tộc bản địa với sức mạnh của thời đại .
D. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là trách nhiệm số 1 .

Lời giải: 

Một trong những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề rút ra từ cách mạng tháng Tám năm 1945 hoàn toàn có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dưng và bảo vệ tổ quốc lúc bấy giờ là tích hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại :

– Sức mạnh thời đại:

+ Thời cơ “ ngàn năm có một ” : Nhật Bản đầu hàng liên minh .
+ Sự ủng hộ của những lực lượng văn minh trên quốc tế .

– Sức mạnh dân tộc:

+ Sự chỉ huy sáng suốt của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh .
+ Sự sẵn sàng chuẩn bị của Đảng và Nhân dân về lực lượng cách mạng và qua những cuộc tập dượt .
+ Tinh thần đoàn kết và yêu nước của nhân dân Nước Ta .
Hiện nay, trong thời kì công nghiệp hóa văn minh hóa quốc gia, bài học kinh nghiệm này cần được vận dụng triệt để : vừa tranh thủ sự lan rộng ra của thị trường quốc tế, vốn góp vốn đầu tư của quốc tế, … vừa phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân kiến thiết xây dựng quốc gia .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 26: Bài học nào của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa quan trọng nhất trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?

A. Vận dụng phát minh sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng nước ta .
B. Linh hoạt trong việc phối hợp những hình thức đấu tranh .
C. Đoàn kết phát huy sức mạnh của toàn dân tộc bản địa trong một Mặt trận Thống nhất .
D. Dự đoán, chớp lấy thời cơ vượt qua thử thách, hoàn thành xong trách nhiệm kế hoạch cách mạng .

Lời giải: 

– Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc, ta đã rút ra được 1 số ít bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề như : Dự kiến, chớp lấy thời cơ ( gồm có thời cơ về tình hình quốc tế và trong nước ), đề ra chủ trương và giải pháp tương thích
– Bài học kinh nghiệm tay nghề quan trọng nhất rút ra từ thắng lợi của cách mạng tháng Tám có ý nghĩa quan trọng trọng nhất trong công cuộc thiết kế xây dựng và tăng trưởng quốc gia lúc bấy giờ là ta phải Dự kiến, chớp lấy thời cơ, vượt qua thử thách, để hoàn thành xong trách nhiệm kế hoạch cách mạng đề ra .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 27: Bài học kinh nghiệm gì từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 được rút ra cho cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945?

A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang .
B. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền sở tại .
C. Thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản .
D. Đấu tranh chính trị .

Lời giải: 

– Trong Cách mạng tháng Mười năm 1917, triển khai đường lối của Luận cương tháng Tư, tổ chức triển khai đảng ở những địa phương trong cả nước đã tăng nhanh công tác làm việc tuyên truyền, hoạt động mọi những tầng lớp nhân dân tham gia cách mạng, nhằm mục đích tạo nên một đội quân chính trị vững mạnh, lật đổ giai cấp tư sản, cô lập và vượt mặt những đảng thỏa hiệp ; đồng thời, thiết kế xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng làm chỗ dựa vững chãi cho cuộc đấu tranh chính trị và triển khai đấm đá bạo lực vũ trang giành chính quyền sở tại .
– Từ diễn tiến của cách mạng tháng Mười đã để lại bài học kinh nghiệm về khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền sở tại cho Nước Ta. Việt Nam trong cách mạng tháng Tám cũng đã hoạt động, tuyên truyền mọi những tầng lớp nhân dân tham gia cách mạng, thiết kế xây dựng lưc lượng vũ trang tương hỗ cho lực lượng chính trị. Đồng thời sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng để giành chính quyền sở tại. Thông qua đó, giành chính quyền sở tại trong cả nước, lật đổ ách thông trị của thực dân Pháp và phong kiến, lập nên nước Nước Ta Dân chủ cộng hòa .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 28: Bài học kinh nghiệm nào của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng ta tiếp tục vận dụng trong công cuộc công nghiệp, hóa hiện đại hóa đất nước nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc?

A. Phải linh động tích hợp những hình thức đấu tranh .
B. Kết hợp giữa đấu tranh với kiến thiết xây dựng để ngày càng vững mạnh .
C. Tập hợp, tổ chức triển khai những lực lượng yêu nước .
D. Có đường lối đúng đắn, tương thích .

Lời giải: 

Cách mạng tháng Tám là sự tích hợp giữa lực lượng chính trị ( đóng vai trò quyết định hành động thắng lợi ) và lực lượng vũ trang ( đóng vai trò quan trọng hỗ trợ lực lượng chính trị ). Sự tích hợp giữa lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang là tác nhân quan trọng cơ bản đưa đến sự thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 .
Các lực lượng yêu nước được tập hợp và tổ chức triển khai thành Mặt trận thống nhất, đoàn kết cùng nhau đấu tranh .

=> Bài học kinh nghiệm của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng ta tiếp tục vận dụng trong công cuộc công nghiệp, hóa hiện đại hóa đất nước nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc là tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước.

Đáp án cần chọn là : C

Câu 29: Sự kiện nào đã đưa Đảng Cộng sản Đông Dương từ một đảng hoạt động bất hợp pháp trở thành một đảng nắm quyền trong cả nước

A. Cách mạng tháng Tám thành công xuất sắc 1945
B. Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành TW lâm thời 1930
C. Hội nghị lần thứ tám ban chấp hành TW đảng 1941
D. Thành công của đại hội đảng toàn nước lần thứ nhất 1935 .

Lời giải: 

Với thắng lợi của cách mạng tháng Tám, Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một đảng cầm quyền, sẵn sàng chuẩn bị những điều kiện kèm theo tiên quyết cho thắng lợi tiếp theo .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 30: Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được cải tổ từ

A. Ủy ban lâm thời Khu giải phóng
B. Ủy ban Khởi nghĩa toàn nước
C. Ủy ban Dân tộc giải phóng những cấp
D. Ủy ban Dân tộc giải phóng Nước Ta .

Lời giải: 

Ngày 25-8-1945, quản trị Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng và Ủy ban Dân tộc giải phóng Nước Ta từ Tân Trào về đến TP. Hà Nội .
Theo ý kiến đề nghị của Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc giải phóng Nước Ta cải tổ thành nhà nước lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ( 28-8-1945 ) .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 31: Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945) đánh dấu

A. Những tàn dư của chính sách phong kiến ở Nước Ta đã bị xóa bỏ .
B. Cách mạng Nước Ta đã triển khai xong trách nhiệm dân tộc bản địa và dân chủ .
C. Thắng lợi trọn vẹn của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 .
D. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược .

Lời giải: 

– Đáp án A, B: Cách mạng tháng Tám đã lật đổ chế độ phong kiến những tàn dư của nó vẫn còn, nhiệm vụ dân chủ vẫn chưa được hoàn thành.

– Đáp án C: Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945) đã đánh dấu Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi hoàn toàn, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

– Đáp án D: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giành thắng lợi hoàn toàn vào năm 1954.

Đáp án cần chọn là : C

Câu 32: Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng tháng Tám năm 1945 là

A. lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên quốc gia ta .
B. chấm hết sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật so với nước ta .
C. dân cư Nước Ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ quốc gia .
D. đem lại độc lập cho dân tộc bản địa và góp thêm phần cổ vũ trào lưu cách mạng quốc tế .

Lời giải: 

– Đáp án A loại vì ngai vàng phong kiến ngự trị ở nước ta gần chục thế kỉ chứ không phải hàng chục thế kỉ .
– Đáp án B loại vì sau khi Nhật thay máu chính quyền Pháp độc chiếm Đông Dương ngày 9/3/1945 thì ta đấu tranh chống Nhật và lật đổ ách thống trị của Nhật, còn thực dân Pháp không còn vai trò thống trị ở Đông Dương sau sự kiện bị thay máu chính quyền .
– Đáp án C loại vì chưa không thiếu và nội dung này chưa phải là ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng tháng Tám năm 1945 .
– Đáp án D đúng vì trách nhiệm số 1 của cách mạng nước ta quy trình tiến độ 1884 – 1945 là giành lại độc lập dân tộc bản địa. Với thành công xuất sắc của cách mạng tháng Tám năm 1945, ta đã giành được độc lập từ tay phát xít Nhật. Thành công này không chỉ có ý nghĩa to lớn so với dân tộc bản địa Nước Ta mà còn có ý nghĩa quốc tế to lớn, là nguồn cổ vũ, thôi thúc trào lưu cách mạng quốc tế .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 33: Nguyên nhân nào đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Phát xít Nhật bị Đồng minh vượt mặt, chính quyền sở tại tay sai mất ý thức .
B. Phong trào kháng Nhật tăng trưởng mạnh, làm tiền đề quan trọng .
C. Sự chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và chớp thời cơ khởi nghĩa kịp thời của Đảng .

D. Liên Xô và lực lượng Đồng minh đánh bại phe phát xít.

Lời giải: 

Nguyên nhân đóng vai trò quyết định hành động đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là : Sự sẵn sàng chuẩn bị lực lượng và chớp thời cơ khởi nghĩa kịp thời của Đảng .
Đáp án cần chọn là : C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.