lsb125-1637917975-3091459
Tóm tắt kim chỉ nan Lịch sử 11 Bài 18 : Ôn tập lịch sử quốc tế văn minh ( Phần từ năm 1917 đến năm 1945 ) ngắn gọn, cụ thể sẽ giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng trọng tâm Lịch sử 11 Bài 18 .

Lý thuyết Lịch sử 11 Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

I. Những kiến thức về lịch sử thế giới hiện đại

Trong gần 30 năm (1917 – 1945), nhiều sự kiện lịch sử đã diễn ra trên toàn thế giới. Trong số đó, có những sự kiện tác động, ảnh hưởng to lớn tới lịch sử thế giới:

+ Tháng 2/1917, Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga .
+ Tháng 10/1917, Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga .

lsb181-1637917765-3201879

+ Tháng 3/1919, Quốc tế cộng sản được xây dựng .

lsb182-1637917805-6933343

+ Tháng 5/1919, Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc .

lsb183-1637917842-7979119

+ Tháng 12/1922, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được xây dựng .
+ 1925 – 1941, Liên Xô trong bước đầu kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội .
+ 1929 – 1933, Khủng hoảng kinh tế quốc tế .

lsb184-1637917881-9703798

+ 1939 – 1945, Chiến tranh quốc tế thứ hai .

II. Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại

Thứ nhất, sự phát triển khoa học – kĩ thuật đã đưa đến những chuyển biến quan trọng trong sản xuất vật chất của nhân loại; làm thay đổi đời sống chính trị, văn hóa, xã hội của nhiều quốc gia, dân tộc.

Thứ hai, chủ nghĩa xã hội được xác lập ở một nước đầu tiên trên thế giới (Liên Xô), nằm giữa vòng vây của chủ nghĩa tư bản. Chỉ trong thời gian ngắn, Liên Xô đã vươn lên trở thành một cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới, có nền văn hóa, khoa học – kĩ thuật tiên tiến và vị thế quan trọng trên trường quốc tế.

lsb185-1637917915-5866689

Thứ ba, phong trào cách mạng thế giới bước sang thời kì phát triển mới từ sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười và sự kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ hai.

lsb186-1637917951-7204459

Thứ tư, chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động, dẫn đến sự hình thành chủ nghĩa phát xít và cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

lsb125-1637917975-3243775

– Thứ năm, chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất, tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại. Chiến tranh kết thúc đã mở ra một thời kì phát triển mới của lịch sử thế giới.

lsb187-1637918005-8038124

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

I. NHẬN BIẾT

Câu 1. Trong cao trào cách mạng 1918 – 1923, một tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đã hình thành, đó là

A. Hội Quốc liên .
B. Hội Liên hiệp Lao động Quốc tế .
C. Quốc tế Cộng sản .
D. Liên hợp quốc .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích :
Trong cao trào cách mạng 1918 – 1923, một tổ chức triển khai cách mạng của giai cấp vô sản và những dân tộc bản địa bị áp bức trên toàn quốc tế đã hình thành, đó là Quốc tế Cộng sản .

Câu 2. Sự kiện nào đã đưa lịch sử thế giới bước sang một thời kì mới – thời hiện đại?

A. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 .
B. Cách mạng tháng Mười Nga ( 1917 ) thắng lợi .
C. Chiến tranh quốc tế thứ nhất bùng nổ .
D. Trật tự Vécxai – Oasinhtơn được thiết lập .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích :
Cách mạng tháng Mười Nga ( 1917 ) thắng lợi đã đã đưa lịch sử quốc tế bước sang một thời kì mới – thời tân tiến .

Câu 3. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, Quốc tế cộng sản đã lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới đấu tranh với mục tiêu trước mắt là chống

A. chủ nghĩa phát xít và rủi ro tiềm ẩn cuộc chiến tranh .
B. chủ nghĩa đế quốc và cuộc chiến tranh xâm lược .
C. chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc bản địa .
D. cuộc chiến tranh quốc tế và đói nghèo, dịch bệnh .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích :

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, Quốc tế cộng sản đã lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới đấu tranh với mục tiêu trước mắt là chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh.

Câu 6. Trong những năm 1921 – 1925, để khôi phục kinh tế sau chiến tranh, Liên Xô đã thực hiện

A. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa .
B. chủ trương cộng sản thời chiến .
C. chủ trương mới .
D. chủ trương kinh tế tài chính mới .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích :
Trong những năm 1921 – 1925, để Phục hồi kinh tế tài chính sau cuộc chiến tranh, Liên Xô đã triển khai chủ trương kinh tế tài chính mới .

Câu 7. Để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, Mĩ đã thực hiện chính sách nào?

A. Chính sách mới .
B. Láng giềng thân thiện .
C. Cộng sản thời chiến .
D. Chính sách kinh tế tài chính mới ( NEP ) .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích :
Để đưa quốc gia thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, Mĩ đã thực thi chủ trương Chính sách mới .

II. Thông hiểu

Câu 8. Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) là gì?

A. Chủ nghĩa phát xít Open và rủi ro tiềm ẩn cuộc chiến tranh quốc tế mới đang đến gần .
B. Tàn phá nặng nề nền kinh tế tài chính những nước tư bản chủ nghĩa .
C. Đẩy hàng trăm triệu người rơi vào thực trạng thất nghiệp, đói khổ .
D. Xã hội những nước tư bản không không thay đổi do những cuộc biểu tình của người thất nghiệp .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích :
Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế ( 1929 – 1933 ) là : đẩy hàng trăm triệu người rơi vào thực trạng thất nghiệp

Câu 9. Trong giai đoạn từ 1917 – 1945, đời sống chính trị – xã hội, văn hóa của các quốc gia dân tộc có sự thay đổi lớn, chủ yếu do

A. Sự tăng trưởng của những hệ tư tưởng mới .
B. Xuất hiện những lực lượng xã hội mới .
C. Sự tăng trưởng của kinh tế tài chính quốc tế .
D. Sự tăng trưởng của trào lưu dân chủ .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích :
Trong quy trình tiến độ từ 1917 – 1945, đời sống chính trị – xã hội, văn hóa truyền thống của những vương quốc dân tộc bản địa có sự đổi khác lớn, hầu hết do sự tăng trưởng của kinh tế tài chính quốc tế .

Câu 10. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại trong giai đoạn 1917 – 1945?

A. Tiến bộ về khoa học – kĩ thuật đã thôi thúc sự tăng trưởng của nền kinh tế tài chính quốc tế .
B. Cuộc cạnh tranh đối đầu giữa hai mạng lưới hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa .
C. Chủ nghĩa tư bản không còn là mạng lưới hệ thống duy nhất, trải qua nhiều bước thăng trầm .
D. Chiến tranh quốc tế thứ hai diễn ra quyết liệt, gây hậu quả nghiêm trọng .
Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích :
Cuộc cạnh tranh đối đầu giữa hai mạng lưới hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa diễn ra sau Chiến tranh quốc tế thứ hai .

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết Lịch sử lớp 11 đầy đủ, chi tiết khác:

Lý thuyết Bài 19 : Nhân dân Nước Ta kháng chiến chống Pháp xâm lược ( Từ năm 1858 đến trước năm 1873 )

Lý thuyết Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Lý thuyết Bài 21 : Phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân Nước Ta trong những năm cuối thế kỉ 19
Lý thuyết Bài 22 : Xã hội Nước Ta trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp
Lý thuyết Bài 23 : Phong trào yêu nước và cách mạng ở Nước Ta từ đầu thế kỉ 20 đến cuộc chiến tranh quốc tế thứ nhất ( 1914 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.