rttrt-5662046
Hướng dẫn Soạn Bài 2 : Dân số và ngày càng tăng dân số, sách giáo khoa Địa lí lớp 9. Nội dung Giải bài tập 1 2 3 Bài 2 trang 10 sgk Địa lí 9 gồm có vừa đủ kỹ năng và kiến thức triết lý và bài tập có trong SGK để giúp những em học tốt môn địa lí lớp 9 .

giaibaisgk-com_-16-08-12-2972912

Lý thuyết

I. Số dân

– Nước Ta là nước đông dân. 85.789.573 người ( 1.4.2009 )
– Ngày 1/11/2013 dân số Nước Ta là 90 triệu người, đứng thứ 58 trên toàn quốc tế .

II. Gia tăng dân số

– Giai đoạn 1954 – 1979, dân số tăng nhanh, Open hiện tượng kỳ lạ bùng nổ dân số
– Hiện nay, dân số bước vào tiến trình không thay đổi. Hàng năm, tăng thêm hơn 1 triệu người .
– Gia tăng dân số giảm nhưng dân số vẫn đông .
rttrt-7731792
– Nguyên nhân : vì tỉ lệ ngày càng tăng dân số trước đây quá cao .
– Hậu quả : tài nguyên thiên nhiên và môi trường, kinh tế tài chính – xã hội .
– Tỷ lệ ngày càng tăng tự nhiên :
+ Gia tăng tự nhiên có xu thế giảm dần, do thực thi tốt những chủ trương của Đảng và Nhà nước về Kế hoạch hóa mái ấm gia đình .
+ Năm 2003, ngày càng tăng tự nhiên nước ta 1,32 %
+ Gia tăng tự nhiên có sự độc lạ giữa những vùng trong nước .

III. Cơ cấu dân số

– Theo giới tính : Tỉ lệ phái mạnh có xu thế tăng và đang tiến tới trạng thái cân đối .
– Theo nhóm tuổi :
+ Nước Ta có dân số trẻ .
+ Dưới độ tuổi lao động có xu thế giảm ; trong vè trên độ tuổi lao động có khuynh hướng tăng → Dân số có sự già hóa .
– Nguyên nhân : Gia tăng dân số ở những năm trước, nay đã giảm tỉ lệ sinh, tân tiến của y học, kinh tế tài chính tăng trưởng làm cho tuổi thọ ngày càng cao .
– Hậu quả : áp lực đè nén về việc làm, nhà ở …Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 2 trang 10 sgk Địa lí 9 tất cả chúng ta cùng vấn đáp những câu hỏi in nghiêng giữa bài ( Câu hỏi đàm đạo trên lớp ) sau đây :

Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 sgk Địa lí 9

Quan sát hình 2.1, nêu nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của nước ta giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh ?

Trả lời:

– Trong quá trình 1954 – 2003, dân số nước ta tăng nhanh, tăng liên tục, tăng từ 23,8 triệu người ( năm 1954 ) lên là 80,9 triệu người ( 2003 ), tăng gấp 3,4 lần so với năm 1954 .
– Tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của nước ta giảm nhưng số dân vẫn tăng nhannh, mỗi năm tawg khoảng chừng 1 triệu người do cấu trúc dân số nước ta trẻ, số người trong độ tuổi sinh đẻ lớn. Đây là hậu quả của cùng nổ dân số tiến trình trước .

2. Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 8 sgk Địa lí 9

Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì ? Nêu những quyền lợi của việc giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số tự nhiên ở nước ta .

Trả lời:

– Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả :
+ Kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .
+ Vấn đề xử lý việc làm, nâng cao chất lượng đời sống .
+ Các tai tệ nạn xã hội .
+ Sức ép lên tài nguyên môi trường tự nhiên .
– Những quyền lợi của việc giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số tự nhiên ở nước ta :
+ Tăng thu nhập trung bình đầu người, tăng chất lượng đời sống .
+ Giải tỉ lệ người thất nghiệp, thiếu việc làm .
+ Đáp ứng được nhu yếu về giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống, xã hội, …
+ Giảm thiếu ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, hạn chế hết sạch tài nguyên .
Dựa vào bảng 2.1, hãy xác lập những vùng có tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của dân số cao nhất, thấp nhất ; những vùng có tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của dân số cao hơn trung bình cả nước .

Trả lời:

– Vùng có tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của dân số thấp nhất cả nước : Đồng bằng sông Hồng .
– Vùng có tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của dân số cao nhất cả nước : Tây Nguyên .
– Vùng có tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của dân số cao hơn trung bình cả nước : Nông thôn, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên .

3. Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng 2.2, hãy nhận xét:

– Tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979 – 1999 .
– Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 – 1999 .

Trả lời:

– Tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979 – 1999 :
+ Dân số nữ chiếm tỉ lệ cao hơn nam : năm 1999 dân số nữ là 50,8 %, nam là 49,2 % .
+ Tỉ lệ dân số theo giới đang có sự biến hóa, tăng tỉ lệ dân số nam, giảm tỉ lệ dân số nữ .
– Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 – 1999 :
+ Nhóm tuổi 0-14 tuổi : Nam từ 21,8 giảm xuống còn 17,4, nữ từ 20,7 giảm xuống còn 16,1 .
+ Nhóm tuổi 15-59 tuổi : Nam tăng từ 23,8 lên 28,4, nữ từ 26,6 lên 30,0 .
+ Nhóm tuổi trên 60 tuổi : nam tăng từ 2,9 lên 3,4 ; nữ tăng từ 4,2 lên đến 4,7 .
Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 2 trang 10 sgk Địa lí 9. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi vấn đáp nhé !

Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk. com trình làng với những bạn vừa đủ giải pháp vấn đáp những câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 9 kèm câu vấn đáp chi tiết cụ thể câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 2 trang 10 sgk Địa lí 9 cho những bạn tìm hiểu thêm. Nội dung chi tiết cụ thể câu vấn đáp từng câu hỏi và bài tập những bạn xem dưới đây :

1. Giải bài tập 1 Bài 2 trang 10 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng 2.1, hãy cho biết số dân và tình hình ngày càng tăng dân số của nước ta .

Trả lời:

– Về dân số :
+ Nước ta có số dân đông và tăng nhanh. Năm 2003 dân số nước ta là 80,9 triệu dân .
+ Tăng liên tục, năm 2009 so với năm 1954, số dân tăng hơn 3,5 lần .
+ Tốc độ tăng dân số của quá trình 1976 – 2009 nhanh hơn tiến trình 1954 – 1976 .
– Về ngày càng tăng dân số :
+ Từ 1954 đến 2003, dân số tăng nhanh liên tục. Nhưng khác nhau qua những quá trình : dân số ngày càng tăng rất nhanh trong tiến trình 1954 – 1960 ; từ 1970 đến 2003, tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên có khuynh hướng giảm .
+ Hiện nay, dân số Nước Ta có tỉ suất sinh tương đối thấp ( năm 1999, tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên là 1,43 % ). Tuy thế, mỗi năm, dân số nước ta vẫn liên tục tăng thêm khoảng chừng 1 triệu người .
+ Tỉ lệ ngày càng tăng dân số khác nhau giữa những vùng : vùng có tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của dân số cao nhất là Tây Nguyên, vùng có tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của dân số thấp nhất là Đồng bằng sông Hồng. Các vùng chủ quyền lãnh thổ có tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của dân số cao hơn trung bình cả nước là Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên .

2. Giải bài tập 2 Bài 2 trang 10 sgk Địa lí 9

Phân tích ý nghĩa của việc giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số tự nhiên và sự đổi khác cơ cấu tổ chức dân số nước ta .

Trả lời:

Giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số và đổi khác cơ cấu tổ chức dân số sẽ tạo điều kiện kèm theo :
– Giảm bớt những khó khăn vất vả về việc làm, nhà tại, giáo dục, y tế và những yếu tố xã hội khác .
– Nâng cao chất lượng đời sống của dân cư, không thay đổi xã hội .
– Đẩy mạnh vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính, tăng nhanh công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia .
– Sử dụng phải chăng, bảo vệ tài nguyên và thiên nhiên và môi trường, tăng trưởng theo hướng bền vững và kiên cố .

3. Giải bài tập 3 Bài 2 trang 10 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu dưới đây :
– Tính tỉ lệ ( % ) ngày càng tăng tự nhiên của nước ta qua những năm và nêu nhận xét .
– Vẽ biểu đồ bộc lộ tình hình ngày càng tăng tự nhiên của dân số nước ta thời kì 1979 – 1999 .

bai-3-trang-3-sgk-dia-li-9-3676030

Trả lời:

– Tỉ lệ ( % ) ngày càng tăng tự nhiên của dân số :
Công thức tính :

Gia tăng dân số tự nhiên = Tỉ suất Sinh – Tỉ suất Tử = %

+ Năm 1979 = 32,5 – 7,2 = 25,3 % o = 2,53 %
+ Năm 1999 = 19,9 – 5,6 = 14,3 % o = 1,43 %
– Vẽ biểu đồ :

bai-3-trang-10-sgk-dia-li-9-8814253

– Nhận xét : tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của dân số ngày càng giảm, từ 2,53 % ( Năm 1979 ) xuống còn 1,43 % ( năm 1999 ). Đây là hiệu quả lâu bền hơn của quy trình nước ta triển khai nhiều giải pháp nhằm mục đích hạn chế ngày càng tăng dân số .

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 2 trang 10 sgk Địa lí 9 rất đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc những bạn làm bài môn Địa lí lớp 9 thật tốt !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.