Lý thuyết Dao động điều hòa hay, chi tiết nhất

Lý thuyết Dao động điều hòa

Bài giảng: Đại cương về dao động điều hòa (phần 1) – Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

I) Khái niệm.

     – Dao động cơ: là chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng ( vị trí hợp lực tác dụng lên vật bằng không). VD: chuyển động đung đưa của chiếc lá,…

     – Dao động tuần hoàn: là dao động cơ mà sau những khoảng thời gian bằng nhau vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ. Khi vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ thì vật thực hiện được một dao động toàn phần. Thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần là một chu kỳ T. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s là tần số f.

Dao động điều hòa - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

     – VD: dao động của con lắc đồng hồ. Vị trí B: là vị trí cân bằng của con lắc.

Dao động điều hòa - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ
+ ) Quá trình từ B → C → B : vật quay trở lại cùng một vị trí nhưng không cùng chiều nên không phải là một dao động toàn phần .
+ ) Quá trình B → C → B → A → B : là một dao động toàn phần .

    Dao động điều hòa: là dao động trong đó li đô (vị trí) của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

II) Phương trình dao động điều hòa.

Điểm P dao động điều hòa trên một đoạn thẳng từ – A đến A luôn hoàn toàn có thể coi là hình chiếu của một điểm M hoạt động tròn đều với vận tốc góc ω, trên đường tròn có đường kính là đoạn thẳng đó .

    CM:

Dao động điều hòa - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ
Giả sử t = 0 vật ở vị trí M0 được xác đinh bằng góc φ
Tại thời gian t vị trí của M là ( ωt + φ )
Khi đó hình chiều P của M có tọa độ :

    x = A cos⁡(ωt + φ)

    Phương trình trên được gọi là phương trình của dao động điều hòa.

Trong đó :
x : Li độ của vật .
A : Biên độ của vật ( giá trị lớn nhất của li độ ) .

    ω: tốc độ góc trong chuyển động tròn đều hay tần số góc trong dao động điều hòa.

Dao động điều hòa - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ
ωt + φ : pha dao động tại thời gian t .
φ : pha khởi đầu ( pha dao động tại thời gian khởi đầu ) .

Quảng cáo

III) Vận tốc, gia tốc của vật dao động điều hòa

– Vận tốc v = x ‘ = – Aω sin ⁡ ( ωt + φ ) = ωA cos ⁡ ( ωt + φ + π / 2 )
→ Độ lớn vmax = ωA tại vị trí cân đối x = 0 ; v = 0 tại vị trí biên x = ± A
– Gia tốc a = v ‘ = x ” = – ω2A = – ω2 A cos ⁡ ( ωt + φ ) = ω2 A cos ⁡ ( ωt + φ + π )
→ Độ lớn amax = ω2 A tại vị trí biên x = ± A ; a = 0 tại vị trí cân đối x = 0

    Nhận xét:

    – Mối quan hệ giữa các giá trị tức thời x, v, a.

+ ) Vận tốc v sớm pha hơn li độ x một góc π / 2 :
Dao động điều hòa - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ
+ ) Gia tốc a sớm pha hơn tốc độ v một góc π / 2 :
Dao động điều hòa - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

       +) Gia tốc a và li độ x ngược pha: a = -ω2x

    – Đồ thị của dao động điều hòa: đều là một đường hình sin.

Quảng cáo

Bài giảng: Đại cương về dao động điều hòa (phần 2) – Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài Lý thuyết Vật Lí lớp 12 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

dao-dong-co.jsp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.