quicklatex-com-6313927b78eb766f12d302dbe858aba5_l3-5719732

Bài toán rút gọn biểu thức trong chương trình Toán lớp 9 được chia thành các dạng dựa vào các bài toán phụ kèm theo.

Tổng hợp lại có những dạng cơ bản sau :– Tính giá trị biểu thức khi cho giá trị của ẩn ;– Tìm điều kiện kèm theo của biến để biểu thức lớn hơn ( nhỏ hơn ) một số ít nào đó ;

– Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên;

– Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức, …Do vậy, ta phải vận dụng những giải pháp tương ứng, thích hợp cho từng dạng toán .Dưới đây là bài tập những dạng toán rút gọn biểu thức – Đại số 9 .

Dạng 1. Rút gọn biểu thức

cac-dang-toan-rut-gon-bieu-thuc-lop-9-7203105

Dạng 2. Rút gọn biểu thức – tính giá trị của biểu thức khi cho giá trị của ẩn

Các bước triển khai :– Rút gọn, chú ý quan tâm điều kiện kèm theo của biểu thức– Rút gọn giá trị của biến nếu cần– Thay vào biểu thức rút gọn

cac-dang-toan-rut-gon-bieu-thuc-lop-9-1-3514143

Dạng 3. Rút gọn biểu thức – tìm x để biểu thức rút gọn đạt giá trị nguyên

– Rút gọn biểu thức– Lấy tử chia cho mẫu tách biểu thức thành tổng của 1 số ít nguyên và một biểu thức có tử là một số nguyên– Trong biểu thức mới tạo thành, ta cho mẫu là những ước nguyên của tử để suy ra x .

cac-dang-toan-rut-gon-bieu-thuc-lop-9-2-3595820

Dạng 4. Rút gọn biểu thức – tìm x để biểu thức thỏa bằng hoặc lớn hơn (nhỏ hơn) một số cho trước

– Rút gọn– Cho biểu thức rút gọn thỏa điều kiện kèm theo ta được phương trình hoặc bất phương trình, quan tâm điều kiện kèm theo của ẩn trong bài toán .

cac-dang-toan-rut-gon-bieu-thuc-lop-9-3-6881743

Dạng 5. Rút gọn biểu thức – tìm x để biểu thức đạt giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN)

– Rút gọn– Biến đổi biểu thức ( BT ) về dạng :+ Số không âm + hằng số ⇒ GTNN .VD : A2 + m ≥ m. Khi đó GTNN của biểu thức bằng m xảy ra khi và chỉ khi A = 0 .+ Hằng số – số không âm ⇒ GTLN .VD : M – A2 ≤ M. Khi đó GTLN của biểu thức bằng M xảy ra khi và chỉ khi A = 0 .+ Sử dụng bất đẳng thức Cô-si : Cho hai số dương a và b, ta có :

quicklatex-com-6313927b78eb766f12d302dbe858aba5_l3-2888576. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi  a = b.

+ |A| + |B|  ≥ |A + B|

Xem thêm: este – Wiktionary

cac-dang-toan-rut-gon-bieu-thuc-lop-9-4-9006620

Dạng 6. Nâng cao phát triển tư duy

cac-dang-toan-rut-gon-bieu-thuc-lop-9-5-6028907

Đại số 9 – Tags: biểu thức, rút gọn biểu thức, toán 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.