bai-tap-trong-am-tieng-anh-4092569
Bài tập trọng âm tiếng Anh – những câu trắc nghiệm thuộc dạng bài Ngữ âm theo ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia những năm gần đây. Theo đề minh họa năm nay, sẽ có 2 câu trắc nghiệm về trọng âm tiếng Anh, vậy nên để hoàn toàn có thể chiếm trọn 0,4 điểm chắc như đinh thí sinh phải nắm vững những quy tắc ghi lại trọng âm cơ bản. Tham khảo bài viết dưới đây và tải về ngay file PDF bài tập trọng âm tiếng Anh để ôn luyện thi hiệu suất cao tại nhà bạn nhé !
bai-tap-trong-am-tieng-anh-6753142

nội dung

I.  Một số bài tập trọng âm trong tiếng Anh

Bài tập trọng âm trong kỳ thi THPT Quốc Gia tiếng Anh là một dạng bài tập quan trọng vì chiếm đến 2 câu hỏi (tương đương với 0,4 điểm) trong tổng điểm bài kiểm tra. Các bạn hãy cùng tham khảo bài tập trọng âm tiếng Anh mà Prep đính dưới đây để bạn có thể đạt số điểm tuyệt đối ở dạng bài này nhé.

Tài liệu gồm có 50 câu trắc nghiệm bài tập trọng âm và phần giải chi tiết cụ thể giúp bạn nhìn nhận được trình độ của bản thân sau khi triển khai xong. Với những phần kỹ năng và kiến thức mà tài liệu phân phối sẽ giúp những sĩ tử hoàn toàn có thể ôn tập thuần thục để không còn cảm thấy dạng bài này “ khó ăn ” hay “ mất điểm oan ” trong bài thi thực chiến. Download bài tập trọng âm :

Nguồn: Tổng hợp từ các trang tài liệu uy tín, các thầy cô giảng dạy lâu năm

Download tại đây !

II. Phương pháp làm bài tập trọng âm tiếng Anh

Để có thể giúp bạn đạt điểm cao, Prep hướng dẫn bạn một số phương pháp/ mẹo bạn có thể áp dụng để gia tăng số điểm của mình. Sau khi đã download tài liệu bên trên các bạn hãy thử áp dụng những mẹo sau đây để thực hành ngay nhé!

1. Cách xác định trọng âm trong từ có 2 âm tiết

 • Quy tắc thứ 1:Đa số những động từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ 2. Ví dụ : attract / əˈtrækt /, become / bɪˈkʌm /, destroy / dɪˈstrɔɪ / .
 • Quy tắc thứ 2: Đa số những danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ nhất. ( hiện text ). E.g. : speaker / ˈspiː. kər / language / ˈlæŋ. ɡwɪdʒ /, pretty / ˈprɪt. i / .
 • Quy tắc thứ 3: Một số từ vừa mang nghĩa danh từ hoặc động từ thì : Nếu là danh từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Nếu đó là động từ thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2. Ví dụ : Record ( v ) / rɪˈkɔːrd / : ghi âm ; ( n ) / ˈrek. ɚd / : bản ghi âm ; Present ( v ) / prɪˈzent / : thuyết trình ; ( n ) / ˈprez. ənt / : món quà ; Produce ( v ) / prəˈduːs / sản xuất ; ( n ) / ˈprɑː. duːs / : nông sản. Ngoại lệ : visit / ˈvɪz. ɪt /, travel / ˈtræv. əl /, promise / ˈprɑː. mɪs /, … : trọng âm thường luôn nhấn vào âm tiết thứ nhất ; reply / rɪˈplaɪ /, … : trọng âm luôn rơi vào âm thứ 2 .
 • Quy tắc thứ 4: Trọng âm không ưu tiên rơi vào âm / ɪ / và không khi nào rơi vào âm / ə /. Ví dụ : Result / rɪˈzʌlt /, effect / ɪˈfekt / dù là danh từ nhưng trọng âm rơi 2 do âm tiết 1 đều là / ɪ / ; Offer / ˈɒf. ər /, enter / ˈen. tər /, listen / ˈlɪs. ən / dù là động từ 2 âm tiết nhưng trọng âm lại rơi vào âm tiết tiên phong, do âm tiết thứ 2 đều là / ə / .

2. Cách xác định trọng âm trong từ có 3 âm tiết

 • Quy tắc thứ 1:Hầu hết những từ tận cùng là đuôi ; IC, ICS, IAN, TION, SION thì trọng âm rơi vào âm liền kề trước nó. Ví dụ : decision / dɪˈsɪʒ. ən /, exotic / ɪɡˈzɒt. ɪk /, electrician / ˌɪl. ekˈtrɪʃ. ən /, …
 • Quy tắc thứ 2: Hầu hết những từ tận cùng là những đuôi : ADE, EE, ESE, EER, OO, IQUE thì trọng âm nhấn vào chính những âm này. Ví dụ : Japanese / ˌdʒæp. ənˈiːz /, refugee / ˌref. juˈdʒiː /, kangaroo / ˌkæŋ. ɡəˈruː /, …
 • Quy tắc thứ 3:Hầu hết những từ tận cùng là : AL, FUL, Y thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên. Ví dụ : mineral / ˈmɪn. ər. əl /, plentiful / ˈplen. tɪ. fəl /, capability / ˌkeɪ. pəˈbɪl. ə. ti /, …
 • Quy tắc thứ 4:Các tiền tố – un, – im, – in, – ir, – dis, – re, – over, – under không làm đổi khác trọng âm của từ. Ví dụ : unable / ʌnˈeɪ. bəl /, unusual / ʌnˈjuː. ʒu. əl /, immature, discourage, insincere, …
 • Quy tắc thứ 5:

  Các từ kết thúc là đuôi EVER thì trọng âm nhấn chính vào âm đó. (hiện text). Ví dụ: however /ˌhaʊˈev.ər/, whoever /huːˈev.ər/, whatsoever /ˌwɒt.səʊˈev.ər/,…

Tham khảo thêm bài viết:

Download ngay file PDF bài tập trọng âm tiếng Anh bên trên để luyện thi hiệu suất cao trong quá trình nước rút này nhé. PREP chúc bạn chinh phục được điểm thi 9 + trong kỳ thi thực chiến sắp tới !

3.7 / 5 – ( 15 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *