cach-viet-ban-kiem-diem_2109221923-9208747

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập Là hình thức do cá nhân học sinh lập ra để tự đánh giá, nhận xét quá trình học tập của bản thân trong năm học vừa qua. Hãy cùng tham khảo với tmdl.edu.vn nhé !

be1baa3n-kie1bb83m-c491ie1bb83m-cc3a1-nhc3a2n-1-6263950

Bạn đang xem bài : Bản tự kiểm điểm quá trình học tập Và Mẫu bản tự kiểm điểm quá trình học tập

nội dung

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập là gì ?

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập của học sinh là một biểu mẫu được học sinh làm sẵn hoặc do cá nhân hoàn thành, thường được hoàn thành vào cuối học kỳ, năm học hoặc bất cứ khi nào vi phạm nội quy của trường. Tham gia một lớp học hoặc có định hướng phát triển và xem xét ngắn gọn những vi phạm đã thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể để rút ra bài học cho lần sau.

mau-ban-kiem-diem-cho-hoc-sinh-1-8502841
Nhiều cha mẹ và học viên vẫn lầm tưởng rằng bản kiểm điểm cá thể chỉ dành cho những học viên riêng biệt liên tục phá vỡ nội quy trường, lớp. Nhưng nó không phải như vậy. Phiếu điểm của từng học viên hoàn toàn có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp. Dựa vào khái niệm trên, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng có hai hình thức nhận xét cá thể học viên .
Đầu tiên là bản tự kiểm điểm quá trình học tập để tự soi lại bản thân và kiểm điểm những lỗi sai của mình để rút kinh nghiệm tay nghề cho những lần sau .
Thứ hai là bản tự kiểm điểm quá trình học tập của học viên, được viết vào cuối học kỳ hoặc năm học, ghi lại những mặt bạn đã đạt được và những điểm bạn còn thiếu sót để bạn có khuynh hướng tốt hơn cho lớp sau của mình .

Hướng dẫn viết bản tự kiểm điểm quá trình học tập

Để tổng kết quá trình tăng trưởng đạo đức quý I, một tháng, một năm thường dùng bản tự kiểm điểm quá trình học tập. Tự kiểm điểm cá thể còn giúp mọi người tự nhìn nhận năng lượng của bạn thân và rút kinh nghiệm tay nghề, thay thế sửa chữa .
cach-viet-ban-kiem-diem_2109221923-9581611
Bản tự kiểm điểm quá trình học tập cũng có những nội dung cơ bản như tên nước, mục tiêu. Tên nhìn nhận, địa chỉ, thông tin cá thể của người nhìn nhận, chi tiết cụ thể nhìn nhận, chữ ký của tác giả
Trong nội dung kiểm điểm cần nêu ngắn gọn những nội dung thiết yếu, đó là những mặt đạt được và những hạn chế còn sống sót, đồng thời yêu cầu phương hướng, giải pháp khắc phục .

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập của học sinh

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập được viết khi học viên triển khai xong năm học nhằm mục đích có khuynh hướng tăng trưởng và rút kinh nghiệm tay nghề bằng cách tự kiểm điểm hạnh kiểm và quá trình học tập của mình trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Dưới đây là mẫu bản tự kiểm điểm quá trình học tập, mời những bạn tải tại đây .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

( Về quá trình học tập )

Kính Thư : …………..

Tên và họ : … … … … … … … … … … … … … … .
Học sinh lớp : … … … … … … Trường : … … … … … … … … … .
Trong suốt học kỳ …. Trong năm học 2021 – 2022 vừa mới qua, tôi đã trải qua những thuận tiện và khó khăn vất vả sau :
+ Ưu điểm :
Trong học kỳ vừa mới qua, tôi đã đạt được những quyền lợi sau :
Học : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Bài học : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Hoạt động trào lưu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Các yếu tố khác : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Về điểm yếu kém :
Tuy nhiên, tôi đã mắc phải những sai lầm đáng tiếc sau :
– Nghỉ học : … …. lần .
– Nghỉ học không phép : … …. lần .
– Đi học muộn : … …. lần .
– Nói to trong giờ học : … …. lần .

– Gián đoạn, mất tập trung trong giờ học: …… .lần.

– Vô lễ với cô giáo : … … .. lần .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Với những thuận tiện và khó khăn vất vả trên, tôi xin nhìn nhận hành vi của cá thể như sau :
+ Tự nhìn nhận : … … … … … … … … … …
Ngoài ra, tôi cũng muốn đưa ra một số ít yêu cầu về khóa học cho học kỳ tới, tôi kỳ vọng, thưa ông .
+ Ý kiến ​ ​ cá thể :
Đây là quan điểm ​ ​ cá thể của tôi. Em mong cô giáo nhận xét, nhìn nhận, xếp loại hạnh kiểm của em .
Trong học kỳ tới, em xin hứa sẽ siêng năng học tập tốt hơn, chấp hành tốt nội quy, góp sức nhiều hơn nữa cho lớp, cho trường. xin chân thành cảm ơn !

…………., ngày tháng năm……

Sinh viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập lớp trung cấp chính trị

Dưới đây là Bản tự kiểm điểm quá trình học tập lớp tầm trung chính trị mới nhất hãy cùng tìm hiểu thêm và tài về nhé :
cach-viet-ban-kiem-diem-khong-lam-bai-tap-1-3756474

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ …………

LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ

Tên tôi là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ngày sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Đơn vị công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … .
Sau khi giảng dạy lớp Trung cấp LLCT-HC hơn một năm, khóa học … … … … .. ( Tiết : … … … … .. – … … … …. ) Khai giảng tại … … .. … … … …. … … … … … … … … … …
Tôi muốn xem xét những thuận tiện và khó khăn vất vả nhất định như sau :

1. Về tư tưởng chính trị

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

3. Ý thức tổ chức kỉ luật liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ học tập

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Tôi xác nhận rằng tôi đã trung thực xem xét những điều trên.

………ngày tháng năm
PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
( ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )
nhân viên tự phục vụ

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *