cau-4-6-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-3322039
Cập nhật lúc : 14 : 07 26-05-2015 Mục tin : LỚP 12

Phần xét tính đơn điệu của hàm số bao gồm: Lý thuyết cơ bản về tính đơn điệu của hàm số, phương pháp làm 2 dạng bài thường gặp trong kỳ thi THPT Quốc Gia môn Toán là dạng bài xét tính đơn điệu ( tính đồng biến, nghịch biến ) của hàm số, dạng bài tìm m để hàm số đơn điệu trên một khoảng.

Xem thêm : Tính đơn điệu của hàm số

I. Kiến thức cơ bản

1. Định nghĩa

Kí hiệu K là một khoảng chừng, nửa khoảng chừng hoặc một đoạn

a) Hàm số f(x) được gọi là đồng biến trên K, nếu với mọi cặp ( x_{1},x_{2}epsilon K) mà ( x_{1}

b) Hàm số f(x) được gọi là nghịch biến trên K, nếu với mọi cặp ( x_{1},x_{2}epsilon K) mà ( x_{1}f(x_{2}))

Hàm số f ( x ) đồng biến ( nghịch biến ) trên K còn gọi là tăng ( hay giảm ) trên K. Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên K còn gọi chung là hàm số đơn điệu trên K

2. Định Lý

Cho hàm số y = f ( x ) xác lập và có đạo hàm trên K

cau-1-0-bai-tinh-dong-bien-nghich-bien-cua-ham-so-trang-mon-4323273

cau-2-0-bai-tinh-dong-bien-nghich-bien-cua-ham-so-trang-mon-9333747

II. Phân loại các dạng bài tập

Vấn đề 1. Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của một hàm số cho trước ( hay xét chiều biến thiên của hàm số y = f(x) )

Phương pháp chung

Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số. Tính đạo hàm f'(x)

Bước 2: Tìm các giá trị của x làm cho f'(x) = 0 hoặc f'(x) không xác định.

Bước 3: Tính các giới hạn

Bước 4: Lập bảng biến thiên của hàm số và kết luận.

Bài tập 1: Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số ( y=-x^{4}+2x^{2}+3)

Giải

Tập xác lập D = R

cau-1-1-bai-tinh-dong-bien-nghich-bien-cua-ham-so-trang-mon-1062720

Vậy hàm số đồng biến trong các khoảng (-∞; -1) (0;1)

Hàm số nghịch biến trong các khoảng (-1;0) (1; +∞).

Chú ý: Khi kết luận không được kết luận là Vậy hàm số đồng biến trong các khoảng (-∞; -1)∪  (0;1); Hàm số nghịch biến trong các khoảng (-1;0) ∪ (1; +∞).

Bài tập 2: Xét chiều biến thiên của hàm số ( y = 2x^{3}-3x^{2}+1)

Giải

Tập xác lập D = RĐạo hàm y ‘ = ( 6 x ^ { 2 } – 6 x )y ‘ = 0 < => ( 6 x ^ { 2 } – 6 x ) = 0 < => x = 0 hoặc x = 1

cau-1-0-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-cau-2-trang-mon-6887079

Bảng biến thiên

cau-1-1-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-cau-2-trang-mon-7850894

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng chừng ( – ∞ ; 0 ) và ( 1 ; + ∞ ) ; hàm số nghịch biến trên khoảng chừng ( 0 ; 1 ) .

cau-2-5-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-7677206

 cau-2-1-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-6675510

cau-2-2-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-7351177

cau-2-3-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-4571232

Bài tập vận dụng

cau-3-0-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-5467162

Vấn đề 2. Xác định tham số m để hàm số đồng biến ( nghịch  biến ).

I. Phương pháp 1. Sử dụng phương pháp hàm số

Trong phương pháp này ta cần quan tâm 2 chú ý sau

cau-4-1-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-1675719

cau-4-2-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-8224525

cau-4-3-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-2248462

cau-4-4-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-8588563

cau-4-5-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-7642936

cau-4-6-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-8562006

cau-4-7-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-3076063

cau-4-8-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-2602186

cau-4-9-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-8484699

II. Phương pháp 2: Sử dụng tam thức bậc 2

1. Cơ sở lý thuyết

1. Cho hàm số xác lập và có đạo hàm trên D

cau-4-0-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-7878695 

2. Bài tập áp dụng

cau-4-10-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-7263730

cau-4-11-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-9918261

cau-4-12-de-bai-tinh-don-dieu-cua-ham-so-trang-mon-phan-khao-sat-5984067Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 – Xem ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.