Biến dị di truyền là biến đổi về mặt di truyền của sinh vật.

Thuật ngữ này được dịch từ tiếng Anh genetic variation dùng để chỉ biến đổi (variation) về mặt di truyền (genetic), phân biệt với các biến đổi khác trong địa chất, vật lí học v.v. Cho nên cũng có tác giả gọi là biến đổi sinh học (biological variation).

nội dung

Mục lục

Nội dung khái niệm

 • Biến dị di truyền là thuật ngữ dùng để chỉ các biến dị của sinh vật có khả năng di truyền được cho thế hệ sau, phân biệt với khái niệm “biến đổi” do Lamac (Jean-Baptiste Lamarck) đề xuất và biến dị thường biến (hay tính mềm dẻo kiểu hình).[1], [2], [3]
 • Về vai trò, thì biến dị di truyền là nền tảng của tiến hoá, không có loại biến dị này thì quá trình tiến hoá của sinh vật không thể xảy ra. Các biến dị di truyền – theo thuyết tiến hoá hiện đại – là nguồn nguyên liệu cho chọn lọc. Từ nguồn nguyên liệu này, quá trình chọn lọc (chọn lọc tự nhiên hoặc chọn lọc nhân tạo) có thể tạo ra các dạng sinh vật mới và hình thành loài mới.

Các dạng chính

Ở trình độ Di truyền học đại trà phổ thông, người ta thường phân biệt 3 dạng biến dị di truyền : [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]
– đột biến ,

– dòng gen,

– biến dị tổng hợp qua giao phối .

 • Đột biến (mutation) là biến đổi của vật chất di truyền, đó là những biến đổi của DNA (hình 1) hoặc của biến đổi nhiễm sắc thể (hình 2).
 • Dòng gen (gene flow) là thuật ngữ dùng để chỉ sự di cư hoặc nhập cư giữa các quần thể khác nhau nhưng của cùng một loài. Qua di cư hoặc nhập cư, quần thể có khả năng thêm các alen khác mà nó vốn không có (hình 3).
 • Giao phối phát sinh các tổ hợp gen mới mà quần thể vốn không có, nhờ sự phân li độc lập trong giảm phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh (hình 4). Dạng này gồm cả tái tổ hợp gen, bao gồm tái tổ hợp tương đồng và tái tổ hợp không tương đồng.

Nguồn trích dẫn

 1. ^
  “Genetic variation”.
 2. ^ Phạm Thành Hổ : ‘ Di truyền học ’ – Nhà xuất bản Giáo dục đào tạo, 1998 .
 3. ^ a ă SGK : Sinh học 12 – Nhà xuất bản Giáo dục đào tạo, năm nay
 4. ^ “ The Genetic Variation in a Population Is Caused by Multiple Factors ” .
 5. ^ “ Genetic Variation ” .

TRANG BAN ĐẦU

Biến dị di truyền (tiếng Anh: Genetic variation, hay còn gọi là biến đổi di truyền) nghĩa là các hệ thống sinh học, gồm các cá nhân hay quần thể có sự khác biệt về không gian.[1] Mỗi vốn gen bao gồm các loại gen alen khác nhau. Sự biến đổi xảy ra giữa bên trong và ở giữa dân số, được hỗ trợ bởi các cá nhân mang gen biến dị.

Biến dị di truyền về cơ bản là do đột biến sinh học, là sự thay đổi vĩnh viễn cấu trúc hóa học chromosome. Tái tổ hợp di truyền cũng tạo ra các thay đổi bên trong các alen.

Tham khảo

 1. ^ “ Molecular genetics ” .

Đọc thêm

 • Ernst Mayr (1970): Populations, species, and evolution – An abridgment of Animal species and evolution. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, ISBN 0-674-69013-3.
 • Theodosius Dobzhansky (1970): Genetics of the evolutionary process. Columbia, New York, ISBN 0-231-02837-7.
 • McGinley, Mark; J. Emmett Duffy (ed). 2008. “Genetic variation.” In: Encyclopedia of Earth. Washington, D.C.: National Council for Science and the Environment.
 • “Genetic Variation” in Griffiths, A.J.F. Modern Genetic Analysis, Vol 2., p. 7
 • “How is Genetic Variation Maintained in Populations” in Sadava, D. et al. Life: The Science of Biology, p. 456
 • Eviatar Nevo; Beiles, A. “Genetic variation in nature”. Scholarpedia, 6(7):8821. Doi:10.4249/scholarpedia.8821
 • Hedrick P. (2011): Genetics of populations. Jones & Bartlett Learning, ISBN 978-0-7637-5737-3.
 • Rieger R. Michaelis A., Green M. M. (1976): Glossary of genetics and cytogenetics: Classical and molecular. Springer-Verlag, Heidelberg – New York, ISBN 3-540-07668-9; ISBN 0-387-07668-9.
 • Griffiths, A. J. F. (1999). An Introduction to genetic analysis. W. H. Freeman, San Francisco, ISBN 0-7167-3520-2.
 • Luigi Luca Cavalli-Sforza, Bodmer W. F. (1999): The genetics of human populations. Dover, Mineola, New York, ISBN 0-486-40693-8.

Liên kết ngoài

 • Genetic variation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *