nội dung

Triolein + H2O | (C17H33COO)3C3H5 + 3H2O ⇋ 3C17H33COOH + C3H5(OH)3 | (C17H33COO)3C3H5 ra C17H33COOH | (C17H33COO)3C3H5 ra C3H5(OH)3

Phản ứng triolein + H2O hoặc ( C17H33COO ) 3C3 H5 + H2O hay ( C17H33COO ) 3C3 H5 ra C17H33COOH hoặc ( C17H33COO ) 3C3 H5 ra C3H5 ( OH ) 3 thuộc loại phản ứng thủy phân este đã được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh đó là 1 số ít bài tập có tương quan về ( C17H33COO ) 3C3 H5 có giải thuật, mời những bạn đón xem :

Phản ứng hóa học:

    (C17H33COO)3C3H5 + 3H2O CH<sub>3</sub>COOC<sub>4</sub>H<sub>9</sub> + HOH ⇋ CH<sub>3</sub>COOH + C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>OH | (C17H33COO)3C3H5 ra C17H33COOH | (C17H33COO)3C3H5 ra C3H5(OH)3″ src=”http://vietjack.com../phan-ung-hoa-hoc/images/phuong-trinh-ch3cooc4h9-hoh-a01.PNG”/>  3C17H33COOH + C3H5(OH)3</b></p>
<div style=

Bạn đang đọc: Triolein + H2O | (C17H33COO)3C3H5 + 3H2O ⇋ 3C17H33COOH + C3H5(OH)3 | (C17H33COO)3C3H5 ra C17H33COOH | (C17H33COO)3C3H5 ra C3H5(OH)3

Quảng cáo

Điều kiện phản ứng

– Đun sôi nhẹ trong môi trường tự nhiên axit .

Cách thực hiện phản ứng

– Cho 2 ml triolein vào ống nghiệm, sau đó cho tiếp dung dịch 1 ml H2SO4 20 %. Lắc đều ống nghiệm rồi đun cách thủy trong 5 phút .

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Sản phẩm sinh hòa tan Cu ( OH ) 2 tạo phức màu xanh đặc trưng .

Bạn có biết

– Phản ứng trên gọi là phản ứng thủy phân este trong thiên nhiên và môi trường axit .- Các este khác cũng có phản ứng thủy phân trong thiên nhiên và môi trường axit tựa như triolein .

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Khi thủy phân triolein trong môi trường axit thu được một sản phẩm là

A. Axit đa chức .C. Phenol .B. Ancol đa chức .D. Andehit .

Hướng dẫn:

  (C17H33COO)3C3H5 + 3H2O CH<sub>3</sub>COOC<sub>4</sub>H<sub>9</sub> + HOH ⇋ CH<sub>3</sub>COOH + C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>OH | (C17H33COO)3C3H5 ra C17H33COOH | (C17H33COO)3C3H5 ra C3H5(OH)3″ src=”http://vietjack.com../phan-ung-hoa-hoc/images/phuong-trinh-ch3cooc4h9-hoh-a01.PNG”/> 3C17H33COOH + C3H5(OH)3
</p>
<p>C3H5(OH)3: ancol đa chức</p>
<div style=

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

Đáp án B.

Quảng cáo

Ví dụ 2: Nhận biết C3H5(OH)3 có trong sản phẩm thu được sau phản ứng bằng cách

A. Đun sôi nhẹ .B. Sử dụng dung dịch brom .C. Sử dụng bột sắt .D. Sử dụng đồng hidroxit .

Hướng dẫn:

C3H5 ( OH ) 3 công dụng với đồng hidroxit tạo phức màu xanh đặc trưng

Đáp án D.

Ví dụ 3: Khi thủy phân triolein trong môi trường axit, chất sau phản ứng không có

A. Ancol đa chức .B. Axit đa chức .C. Este triolein .D. Axit oleic .

Hướng dẫn: Sau phản ứng thu được axit oleic là axit đơn chức.

Đáp án A.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-este.jsp
Các loạt bài lớp 12 khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *