Cách viết phương trình đã cân bằng

Hãy click nút “Youtube” để theo dõi kênh của Ad

để nhận nhiều phần quà học bổng hấp dẫn

và nghe về hành trình định cứ Úc của giảng viên RMIT nhé

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình C6H5OH + 3HNO3 → 3H2O + C6H2OH(NO2)3

C6H5OH + 3HNO3 → 3H2 O + C6H2OH ( NO2 ) 3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C6H5OH ( Phenol ) phản ứng với HNO3 ( axit nitric ) để tạo ra H2O ( nước ), C6H2OH ( NO2 ) 3 ( Axit picric ) dười điều kiện kèm theo phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để C6H5OH (Phenol) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Không có

Làm cách nào để C6H5OH (Phenol) tác dụng HNO3 (axit nitric)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để C6H5OH ( Phenol ) phản ứng với HNO3 ( axit nitric ) và tạo ra chất H2O ( nước ) phản ứng với C6H2OH ( NO2 ) 3 ( Axit picric ) .
Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.
Bạn hoàn toàn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để góp phần thông tin cho chúng mình nhé .Nếu đang làm bài tập những bạn hoàn toàn có thể viết đơn thuần là C6H5OH ( Phenol ) tính năng HNO3 ( axit nitric ) và tạo ra chất H2O ( nước ), C6H2OH ( NO2 ) 3 ( Axit picric )

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C6H5OH + 3HNO3 → 3H2O + C6H2OH(NO2)3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng kỳ lạ nhận ra đặc biệt quan trọng .

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
H2O (nước), C6H2OH(NO2)3 (Axit picric), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
C6H5OH (Phenol), HNO3 (axit nitric), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C6H5OH + 3HNO3 → 3H2O + C6H2OH(NO2)3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kể thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn hoàn toàn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / góp phần để đưa thêm thông tin

Advertisement

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5OH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C6H5OH (Phenol) ra
H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5OH (Phenol) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5OH Ra C6H2OH(NO2)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C6H5OH (Phenol) ra
C6H2OH(NO2)3 (Axit picric)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5OH (Phenol) ra C6H2OH(NO2)3 (Axit picric)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra C6H2OH(NO2)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
C6H2OH(NO2)3 (Axit picric)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra C6H2OH(NO2)3 (Axit picric)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C6H5OH + 3HNO3 → 3H2O + C6H2OH(NO2)3

Advertisement

Câu 1. Thí nghiệm

Trong các thí nghiệm sau:

(1). Sục etilen vào dung dịch brom trong CCl4.

(2). Cho phenol vào dung dịch đun nóng chứa đồng thời HNO3 đặc và H2SO4 đặc.

(3). Cho axit stearic vào dung dịch Ca(OH)2.

(4). Cho phenol vào nước brom.

(5). Cho anilin vào nước brom.

(6). Cho glyxylalanin vào dung dịch NaOH loãng, dư.

(7). Cho HCOOH vào dung dịch AgNO3/NH3.

Số thí nghiệm có kết tủa xuất hiện là

A. 6
B. 3
C. 4
D. 5

Xem đáp án câu 1
A. 6B. 3C. 4D. 5

Câu 2. Tìm đặc điểm chất hóa học từ sơ đồ phản ứng

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Y (NaOH)→ Z1 + Z2

Z1 → A1 → B1 (axit picric)

Z2 → A2 → B2 → C2 (Poli metylacrylat)

Chất Y có đặc điểm là

A. tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:2.
B. điều chế trực tiếp từ axit và ancol tương ứng.
C. tham gia phản ứng tráng gương.
D. không thể tác dụng với nước brom.

Xem đáp án câu 2
A. tính năng với NaOH theo tỷ suất mol 1 : 2. B. điều chế trực tiếp từ axit và ancol tương ứng. C. tham gia phản ứng tráng gương. D. không hề tính năng với nước brom .

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân đối đúng chuẩn. Hãy click vào nút bên dưới để thông tin cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.