Tailieumoi. vn xin trình làng đến các quý thầy cô, các em học viên đang trong quy trình ôn tập bộ bài tập Hệ thức Vi-et Toán lớp 9, tài liệu gồm có 26 trang, tuyển chọn 40 bài tập Hệ thức Vi-et có đáp án và giải thuật chi tiết cụ thể, giúp các em học viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi Tuyển sinh lớp 10 môn Toán sắp tới. Chúc các em học viên ôn tập thật hiệu suất cao và đạt được tác dụng như mong đợi .
Mời các quý thầy cô và các em học viên cùng tìm hiểu thêm và tải về chi tiết cụ thể tài liệu dưới đây :

DẠNG TOÁN ÔN THI LỚP 9

CHUYÊN ĐỀ. HỆ THỨC VI – ÉT

A. MỨC ĐỘ 1  

Câu 1: Cho phương trình:  x2-6x+m=0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1;x2 sao cho x1-x2=4

Câu 2: Cho phương trình: x2+2(m+1)x+m=0. Tìm m có 2 nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm bằng −2

Câu 3: Cho phương trình: x2-4x+m+1=0.. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1;x2 sao cho x12+x22=5(x1+x2)

Câu 4: Cho phương trình x2-m+5x-m+6=0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1;x2 sao cho x12.x2+x1.x22=24

Câu 5: Cho phương trình: x2-x+m=0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1;x2 thỏa mãn x1.x2-12=9×1+x2

Câu 6: Cho phương trình: x2-2mx-1=0. CMR phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt x1;x2. Tìm m để: x12+x22-x1.x2=7

Câu 7: Cho phương trình: x2-2x+m=0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1;x2 thỏa mãn 1×12+1×22=1

Câu 8: Cho phương trình: x2-2m-1x+m+1=0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1;x2 thoả mãn: x1x2+x2x1=4

Câu 9: Cho phương trình: x2-4m-1x+3m2-2m=0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn

x12 + x22 = 7

Câu 10: Cho phương trình: x2-4x-m2+3=0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân x2=-5x1biệt thỏa mãn 

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.