Trong hóa học, liên kết hóa học là lực, giữ cho các nguyên tử cùng nhau trong các phân tử hay các tinh thể. Sự hình thành các liên kết hóa học giữa các nguyên tố để tạo nên phân tử được hệ thống hóa thành các lý thuyết liên kết hóa học.

Với các hợp chất phức tạp hơn, ví dụ điển hình các phức chất sắt kẽm kim loại, thuyết liên kết hóa trị không hề lý giải được và sự lý giải tuyệt vời và hoàn hảo nhất hơn phải dựa trên các cơ sở của cơ học lượng tử .Các đặc trưng khoảng trống và khoảng chừng nguồn năng lượng tương tác bởi các lực hóa học nối với nhau thành một sự liên tục, do đó các thuật ngữ cho các dạng liên kết hóa học khác nhau là rất tương đối và ranh giới giữa chúng là không rõ ràng. Tuy vậy, Mọi liên kết hóa học đều nằm trong những dạng liên kết hóa học sau

Mọi liên kết hóa học phát sinh ra từ tương tác giữa các điện tử của các nguyên tử khác nhau đưa đến quá trình hình thành liên kết chính là sự giảm mức năng lượng. Điều này cho thấy, các quá trình hình thành liên kết luôn có năng lượng đính kèm entanpi < 0 (hệ toả năng lượng).

Trong liên kết điện tích, nguyên tố các điện tích liên kết với nhau qua lực hấp dẫn điện giữa hai điện tích. Vậy, các nguyên tố dễ cho hay nhận điện tử âm để trở thành điện tích dương hay âm sẻ thuận tiện liên kết với nhau. Liên kết điện tích ion được miêu tả bởi vật lý cổ xưa bằng lực mê hoặc giữa các điện tíchTrong liên kết cộng hóa trị, Các dạng liên kết hóa học được phân biệt bởi khoảng chừng khoảng trống mà các điện tử tập trung chuyên sâu hay phân tán giữa các nguyên tử của chất đó. Các điện tử nằm trong liên kết không gắn với các nguyên tử riêng không liên quan gì đến nhau, mà chúng được phân chia trong cấu trúc ngang qua phân tử, được diễn đạt bởi học thuyết phổ cập đương thời là các quỹ đạo phân tử. Không giống như liên kết ion thuần túy, các liên kết cộng hóa trị hoàn toàn có thể có các thuộc tính không đẳng hướng. Trạng thái trung gian hoàn toàn có thể sống sót, trong các liên kết đó là hỗn hợp của các đặc trưng cho liên kết ion phân cực và các đặc trưng của liên kết cộng hóa trị với điện tử phân tán. Liên kết cộng hóa trị thì phải dựa đa phần vào các khái niệm của cơ học lượng tử về khoảng chừng khoảng trống mà các điện tử tập trung chuyên sâu hay phân tán với một nguồn năng lượng nhiệt tương ứngCác liên kết hóa học phải tuân theo định luật bảo tồn nguồn năng lượng

Quan hệ giữa độ âm điện với liên kết hóa học[sửa|sửa mã nguồn]

Để đánh giá loại liên kết hóa học trong hợp chất,người ta có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Các loại liên kết hóa học được phân loại tương đối theo quy ước kinh nghiệm dựa vào thang độ âm điện của Linus Pauling như sau:

(Dấu < để chỉ các giá trị nằm giữa hoặc lớn hơn)
Hiệu độ âm điện 0 < 0.4 < 1.7 <
Loại liên kết Liên kết cộng hóa trị Liên kết ion
không cực có cực

Hiệu độ âm điện chỉ cho Dự kiến loại liên kết hóa học trong phân tử về mặt triết lý. Dự đoán này còn phải được xác định độ đúng đắn bởi nhiều chiêu thức thực nghiệm khác .

Cuốn sách của Linus Pauling The Nature of the Chemical Bond (Bản chất tự nhiên của liên kết hóa học) có thể coi là cuốn sách có ảnh hưởng đáng kể nhất về hóa học trong số các sách đã được xuất bản.

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.