Công thức Địa lýNội dung chính

  • Một số công thức tính toán trong Địa Lý
  • Một số bài tập tính toán trong Địa Lý
  • Video liên quan

Công thức Địa lý là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo. Tài liệu bao gồm 12 công thức địa lý kèm theo 1 số bài tập tính toán kèm theo, giúp các bạn học sinh tham khảo, nắm rõ các công thức để giải nhanh các bài tập Địa lý.

Phần câu hỏi đo lường và thống kê luôn là một phần khó nhất so với các em học viên khi làm bài kiểm tra môn Địa lý, kể cả bài thi THPT Quốc gia. Để làm tốt phần bài tập này, các bạn học viên cần nắm rõ các công thức Địa lý, ôn luyện và làm bài liên tục để hoàn toàn có thể củng cố kỹ năng và kiến thức, rèn luyện kỹ năng và kiến thức giải đề nhanh, đúng nhất. Ngoài ra các bạn tìm hiểu thêm thêm : biểu đồ tròn, biểu đồ miền, Cách phân biệt các dạng biểu đồ Địa lý .

Một số công thức tính toán trong Địa Lý

Khi làm các bài kiểm tra, bài thi môn Địa lí, các bạn đều gặp phải các bảng số liệu. Tùy vào nhu yếu của bài cũng như số liệu có sẵn để bạn thực thi xử lí nó. Chính vì thế chúng tôi tổng hợp lại những công thức thường gặp và thường được sử dụng nhất trong môn Địa lí để các bạn tiện theo dõi. Đây là những công thức giúp các bạn vận dụng để xử lí các bảng số liệu khi bài nhu yếu tính hiệu quả. Một số công thức Địa lý sau đây :

Yêu cầu Đơn vị Công thức tính
1. Mật độ Người / km2

Mật độ =Dân số
              diện tích

2. Sản lượng Tấn hayTriệu tấn Sản lượng = diện tích quy hoạnh x hiệu suất
3. Năng suất Tạ / haTấn / ha

Năng suất = sản lượng
                    diện tích

4. Bình quânĐất trên người mét vuông / người

Bình quân đất = diện tích Đất 
                                 số dân

5. Bình quânThu nhậptrên người USD / người

B/quân thu nhập = Tổng thu nhập
                                     số dân

6. Bình quânSản lượng trên người Kg / người

B/quân sản lượng = tổng sản lượng 
                                         số dân

7. Tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên % Tỉ lệ ngày càng tăng = Tỉ suất sinh – tỉ suất tử( đơn vị chức năng sinh và tử là ‰ mà TLGTTN là %vì vậy ta đổi từ ‰ ra %bằng cách lấy cả tử và mẫu chia cho 10 )
8. Tính tỉ trọng % Cho tổng số ( hay cả nước ) = 100 %Rồi lấy giá trị từng phần x 100 % chia cho tổng sốA % = giá trị của A x 100 %chia cho tổng số
9. Tính vận tốc tăng trưởng % Cho năm tiên phong của bảng số liệu = 100 %% năm sau = giá trị của năm sau x 100 %chia cho giá trị năm đầu .
10. Từ % tính ra giá trị thực Theo giá trị tính( tỉ USD haytriệu tấn, ,, ) Giá trị của A = % của A x giá trị của tổng số
11. Tìm giá trị Xuất nhập khẩu Tỉ USD haytriệu đồng Tổng XNK = Xuất khẩu + Nhập khẩuCán cân XNK = Xuất khẩu – Nhập khẩuTổng XNK + CCXNK = 2 Xuất khẩu + 0
12. Tính biên độ nhiệt Độ C Biên độ nhiệt = Nhiệt độ cao nhất – Nhiệt độ thấp nhất

Một số lưu ý về đơn vị

– Tỷ suất ngày càng tăng dân số tính bằng Phần Trăm ( % ) nhưng tỷ suất sinh và tỉ suất tử tính bằng phần nghìn nên phải đổi từ phần nghìn ra Xác Suất bằng cách chia hiệu quả ( hiệu tìm được ) cho 10 .Đổi đơn vị chức năng : 1 tấn = 10 tạ = 1.000 kg. Nếu đổi tấn ra tạ thì sau khi chia, lấy tác dụng chia được nhân với 10, nếu đổi tấn ra kg thì nhân với 1000 .1 hải lý = 1852 m1 tấn = 10 tạ = 1000 kg1 ha = 10000 mét vuông1 km2 = 100 ha = 1.000.000 mét vuông+ Tính tỷ lệ sẽ lấy số nguyên, không có số lẻ .+ Chỉ nên lấy tối đa 2 số lẻ ( trừ khi đề nhu yếu lấy nhiều hơn )

Một số bài tập tính toán trong Địa Lý

Bài tập 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ, HỒ TIÊU NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2017

Năm

Cà phê

Hồ tiêu

Diện tích (nghìn ha)

Sản lượng (nghìn tấn)

Diện tích (nghìn ha)

Sản lượng (nghìn tấn)

2010 554,8 1100,5 51,3 105,4
năm trước 641,2 1408,4 85,6 151,6
năm ngoái 643,3 1453,0 101,6 176,8
2017 664,6 1529,7 152,0 241,5

( Nguồn : Tổng cục thống kê )a ) Nhận xét tình hình sản xuất cafe, hồ tiêu ở nước ta, quy trình tiến độ 2010 – 2017 ?b ) Đề xuất các giải pháp nhằm mục đích không thay đổi sản xuất cây công nghiệp tại các vùng chuyên canh. Nêu ý nghĩa hầu hết của việc tăng cường sản xuất cây đặc sản nổi tiếng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ ?

Trả lời

a) Nhận xét

Nhận xét tình hình sản xuất cafe, hồ tiêu ở nước ta quá trình 2010 – 2017 .- Diện tích, sản lượng, hiệu suất cafe, hồ tiêu tăng .+ Cà phê : diện tích quy hoạnh tăng 109,8 nghìn ha ; sản lượng tăng 429,2 nghìn tấn .+ Hồ tiêu : diện tích quy hoạnh tăng 100,7 nghìn ha ; sản lượng tăng 136,1 nghìn tấn .- Tốc độ tăng diện tích quy hoạnh, sản lượng, hiệu suất khác nhau :+ Cà phê : diện tích quy hoạnh tăng 119,8 % ; sản lượng tăng 139,0 % .

+ Hồ tiêu: diện tích tăng 296,3%; sản lượng tăng 229,1%.

+ Năng suất : cafe tăng từ 1983,6 kg / ha ( 2010 ) lên 2301,7 kg / ha ( 2017 ) ; hồ tiêu giảm từ 2054,6 kg / ha ( 2010 ) xuống còn 1588,8 kg / ha ( 2017 ) .

b) Đề xuất các giải pháp nhằm ổn định sản xuất cây công nghiệp tại các vùng chuyên canh. Nêu ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh sản xuất cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

* Đề xuất các giải pháp nhằm mục đích không thay đổi sản xuất cây công nghiệp tại các vùng chuyên canh- Quy hoạch ngặt nghèo, có cơ sở khoa học các vùng chuyên canh .- Đa dạng hóa cơ cấu tổ chức cây công nghiệp .- Đẩy mạnh tìm kiếm, lan rộng ra thị trường xuất khẩu .- Đầu tư tăng trưởng công nghiệp chế biến .* Ý nghĩa đa phần của việc tăng nhanh sản xuất cây đặc sản nổi tiếng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ- Tận dụng tài nguyên, tăng trưởng nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa .- Góp phần chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo ngành, chủ quyền lãnh thổ .- Khai thác thế mạnh của vùng núi, tạo nhiều việc làm .- Đa dạng hóa các mẫu sản phẩm, nâng cao vị thế của vùng .

Bài tập 2: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH CAO SU CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ THẾ GIỚI ( Đơn vị : Triệu ha )

Năm 1985 1995 2005 2013
Đông Nam Á 3,4 4,9 6,4 9,0
Thế giới 4,2 6,3 9,0 12,0

( Nguồn : Tổng cục thống kê )a ) Nhận xét sự biến hóa diện tích quy hoạnh cao su đặc của các nước Khu vực Đông Nam Á và quốc tế tiến trình 1985 – 2013 ?b ) Giải thích .

Trả lời

a) Nhận xét

– Diện tích cây cafe ở Khu vực Đông Nam Á và trên quốc tế ngày càng tăng ( Khu vực Đông Nam Á tăng thêm 5,6 nghìn ha ; quốc tế tăng thêm 7,8 nghìn ha ) .- Diện tích cây cafe ở Khu vực Đông Nam Á tăng chậm hơn quốc tế ( 264,7 % so với 285,7 % ) .- Tỉ trọng cây cafe ở Khu vực Đông Nam Á lên tới 75 % ( 2013 ), còn lại các khu vực khác trên quốc tế chỉ chiếm 25 % diện tích quy hoạnh cây cafe. Tuy nhiên, so với năm 1985 thì giảm 6 % .

b) Giải thích

– Diện tích cây cafe ngày càng tăng do nhu yếu của thị trường về mẫu sản phẩm cây cafe ngày càng lớn nên nhiều vương quốc lan rộng ra diện tích quy hoạnh, trong đó có khu vực Khu vực Đông Nam Á .- Các nước Khu vực Đông Nam Á có nhiều điều kiện kèm theo về tự nhiên ( đất badan, khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, … ) và dân cư, xã hội thuận tiện để tăng nhanh tăng trưởng cây cafe .- Tỉ trọng diện tích quy hoạnh cây cafe ở khu vực Khu vực Đông Nam Á giảm là do 1 số ít khu vực khác trên quốc tế tăng cường lan rộng ra diện tích quy hoạnh như Bra-xin, Ấn Độ, châu Phi, …

Bài tập 3: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm nay ( Đơn vị : Nghìn tấn )

Năm

Tổng số

Lúa đông xuân

Lúa hè thu và thu đông

Lúa mùa

2005 35832,9 17331,6 10436,2 8065,1
năm nay 43609,5 19404,4 15010,1 9195,0

( Nguồn : Tổng cục thống kê )a ) Nhận xét tình hình sản xuất lúa ở nước ta, năm 2005 và năm năm nay ?b ) Giải thích .

Trả lời

a) Nhận xét

– Sản lượng lúa nước ta có xu thế tăng lên và tăng thêm 7776,6 nghìn tấn. Trong đó, lúa đông xuân tăng thêm 2072,8 nghìn tấn ; lúa hè thu và thu đông tăng 4573,9 nghìn tấn và lúa mùa tăng thêm 1129,9 nghìn tấn .- Tỉ trọng sản lượng lúa phân theo mùa vụ có sự biến hóa :+ Lúa đông xuân luôn chiếm tỉ trọng cao nhất ( 44,5 % ) nhưng có xu thế giảm ( giảm 3,9 % ) .+ Lúa hè thu và thu đông có khuynh hướng tăng nhanh và tăng thêm 5,3 % .+ Lúa mùa luôn chiếm tỉ trọng nhỏ nhất và có xu thế giảm ( giảm 1,4 % ) .

Năm Tổng số Lúa đông xuân Lúa hè thu và thu đông Lúa mùa
2005 100,0 48,4 29,1 22,5
2016 100,0 44,5 34,4 21,1

b) Giải thích

– Sản lượng lương thực tăng lên là do việc tăng cường thâm canh, tăng vụ, cơ giới hóa và thủy lợi hóa trong sản xuất lúa. Đồng thời, tăng cường việc lan rộng ra diện tích quy hoạnh trồng lúa trên cả nước .- Tỉ trọng lúa hè thu và thu đông tăng lên là do việc tăng cường tăng vụ, đưa nhiều giống cây lúa có hiệu suất, chất lượng vào trong sản xuất, …

Bài tập 4: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – năm ngoái ( Đơn vị : Nghìn tấn )

Năm Tổng số Chia ra
Khai thác Nuôi trồng
2005 3466,8 1987,9 1478,9
2010 5142,7 2414,4 2728,3
2013 6019,7 2803,8 3215,9
2015 6549,7 3036,4 3513,3

( Nguồn : Tổng cục thống kê )a ) Nhận xét tỉ trọng sản lượng thủy hải sản ở nước ta trong quá trình 2005 – năm ngoái ?b ) Giải thích sự đổi khác tỉ trọng sản lượng thủy hải sản ở nước ta trong tiến trình 2005 – năm ngoái ?

Trả lời

a) Nhận xét

– Xử lí số liệu :+ Công thức : Sản lượng thủy hải sản thành phần = Sản lượng thủy hải sản thành phần / tổng số x 100 % .+ Áp dụng công thức, ta tính được bảng số liệu sau đây :SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – năm ngoái ( Đơn vị : % )

Năm Tổng số Chia ra
Khai thác Nuôi trồng
2005 100,0 57,3 42,7
2010 100,0 46,9 53,1
2013 100,0 46,6 53,4
2015 100,0 46,4 53,6

– Sản lượng thủy hải sản ở nước ta ngày càng tăng và tăng thêm 3082,9 nghìn tấn. Trong đó, thủy hải sản khai thác tăng thêm 1048,5 nghìn tấn ; thủy hải sản nuôi trồng tăng thêm 2034,4 nghìn tấn .- Sản lượng thủy hải sản khai thác tăng chậm hơn thủy hải sản nuôi trồng ( 152,7 % so với 237,6 % ) .- Tỉ trọng sản lượng thủy hải sản khai thác và nuôi trồng có sự biến hóa :+ Nuôi trồng chiếm tỉ trọng lớn hơn khai thác ( 53,6 % so với 46,4 % ) .+ Thủy sản khai thác có tỉ trọng giảm liên tục và giảm 10,9 % .+ Thủy sản nuôi trồng có tỉ trọng tăng liên tục và tăng 10,9 % .

b) Giải thích

– Thủy sản nước ta tăng liên tục qua các năm là do các mẫu sản phẩm của ngành thủy hải sản ngày càng được ưu chuộng không riêng gì trong nước mà còn tăng nhanh xuất khẩu. Thủy sản là một trong những mẫu sản phẩm xuất khẩu nòng cốt ở nước ta lúc bấy giờ .- Thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác là do hạn chế được các rủi ro đáng tiếc của thị trường, thời tiết và có nhiều điều kiện kèm theo để nuôi trồng thủy, món ăn hải sản ( nước mặt, kênh rạch, ao, hồ, cửa sông, biển, … ). Trong khi đó, thủy hải sản khai thác gần bờ ngày càng suy giảm ; khai thác xa bờ còn nhiều hạn chế về hạ tầng tàu thuyền, thời tiết ( bão ), đội ngũ đánh bắt cá, …- Thủy sản nuôi trồng tăng nhanh kéo theo tỉ trọng tăng nhanh, từ từ chiếm cao hơn thủy hải sản đánh bắt cá .

Bài tập 5: Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 – 2018

Năm

1995

2000

2010

2014

2018

Số dân thành thị ( triệu người ) 14,9 18,8 26,5 30,0 32,6
Tỉ lệ dân thành thị ( % ) 20,8 24,2 30,1 33,1 34,2

( Nguồn : Tổng cục thống kê )a ) Nhận xét dân số thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta, tiến trình 1995 – 2018 ?b ) Giải thích tại sao dân thành thị nước ta những năm gần đây tăng nhanh ?

Trả lời

a) Nhận xét

– Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta có khuynh hướng tăng liên tục qua các năm .- Dân số thành thị tăng thêm 17,7 triệu người với vận tốc tăng 218,7 % .- Tỉ lệ dân thành thị tăng thêm 13,4 % với vận tốc trung bình 0,6 % / năm .

b) Giải thích

Dân thành thị nước ta những năm gần đây tăng nhanh là do nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và một lượng lớn lao động từ các vùng nông thôn xuống các đô thị tìm kiếm việc làm, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Thủ Dầu Một,.

Trên đây là toàn bộ các công thức Địa lý đầy đủ liên quan đến tính toán môn Địa. Qua đó giúp các bạn vận dụng để xử lí các bảng số liệu khi bài yêu cầu tính kết quả. Chính vì thế, bạn nào chưa nắm rõ thì đây quả là một bài viết có ích cho các bạn đúng không nào. Chúc các bạn ôn tập và đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.