nội dung

Phản ứng Ca ( HCO3 ) 2 ra CaCO3

Ca ( HCO3 ) 2 → CaCO3 + CO2 + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn là phản ứng nhiệt phân Ca ( HCO3 ) 2, đây cũng là phương trình nằm trong nội dung bài học kinh nghiệm nước cứng. Nước cứng trong thời điểm tạm thời do những muối Ca ( HCO3 ) 2, Mg ( HCO3 ) 2 gây nên. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

1. Phương trình phản ứng phân hủy Ca ( HCO3 ) 2

Ca(HCO3)2 overset{t^{circ } }{rightarrow} CaCO3 + CO2 + H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ

Bạn đang xem : Ca ( HCO3 ) 2 → CaCO3 + CO2 + H2O

3. Phương pháp giải nhiệt phân muối hiđrocacbonat và muối cacbonat

a. Nhiệt phân muối hiđrocacbonat (HCO3-)

Nhận xét : Tất cả những muối hiđrocacbonat đều kém bền nhiệt và bị phân huỷ khi đun nóng .
Phản ứng :
2M ( HCO3 ) n → M2 ( CO3 ) n + nCO2 + nH2O
Ví dụ : 2N aHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

b. Nhiệt phân muối cacbonat (CO32-)

Nhận xét : Các muối cacbonat không tan ( trừ muối amoni ) đều bị phân huỷ bởi nhiệt .
Phản ứng :
M2 ( CO3 ) n → M2On + CO2
VD : CaCO3 → CaO + CO2
Lưu ý :
Các phản ứng nhiệt phân muối cacbonat và hiđrocacbonat đều không thuộc phản ứng oxi hoá – khử .
Phản ứng nhiệt phân muối FeCO3 trong không khí có phản ứng :
FeCO3 → FeO + CO2
4F eO + O2 → 2F e2O3

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Nhiệt phân hoàn toàn 81 gam Ca(HCO3)2 thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 5,6 .
B. 33,6 .
C. 11,2 .
D. 22,4 .

Đáp án D

nCa ( HCO3 ) 2 = 81 : 162 = 0,5 mol
Ca ( HCO3 ) 2 → CaCO3 + CO2 + H2O
0,5 → 0,5 → 0,5 mol
CaCO3 → CaO + CO2
0,5 → 0,5 mol
=> nCO2 = 0,5 + 0,5 = 1 mol
=> VCO2 = 1.22,4 = 22,4 lít

Câu 2. Hỗn hợp rắn A gồm Ca(HCO3); CaCO3; NaHCO3; Na2CO3. Nung A đến khối lượng không đổi được chất rắn B gồm:

A. CaCO3 và Na2O .
B. CaO và Na2O .
C. CaCO3 và Na2CO3 .
D. CaO và Na2CO3 .

Đáp án D

Ca ( HCO3 ) 2 → CaO + 2CO2 + H2O
CaCO3 → CaO + CO2
2N aHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 3. Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A. Na2CO3 và Na3PO4
B. Na2SO4 và Na3PO4 .
C. HCl và Na2CO3 .
D. HCl và Ca ( OH ) 2 .

Đáp án A

Câu 4. Nhiệt phân hoàn toàn 16,2 gam Ca(HCO3)2, thu được V lít khí CO­2 ở đktc. Giá trị của V là

A. 2,24
B. 3,36
C. 4,48
D. 5,6

Đáp án C

Ca ( HCO3 ) 2 → CaO + 2CO2 ↑ + H2O
→ nCO2 = 2 nCa ( HCO3 ) 2 = 2.16,2162 = 0,2 mol → V = 4,48

Câu 5. Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3– và 0,02 mol Cl-. Nước trong cốc là:

A. Nước mềm
B. Nước cứng trong thời điểm tạm thời
C. Nước cứng vĩnh cửu
D. Nước cứng toàn phần

Đáp án D

Câu 6. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dung dịch lại thấy có kết tủa nữa. Tìm V?

A. 3,136 lít

B. 6,272 lít
C. 1,568 lít
D. 4,704 lít

Đáp án A

nCaCO3 = 6/100 = 0,06 mol
Do đun nóng lại thu được thêm kết tủa => nên có Ca ( HCO3 ) 2
nCaCO3 tạo thêm là 4/100 = 0,04 mol
CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 + H2O
0,06 → 0,06 → 0,06
2CO2 + Ca ( OH ) 2 → Ca ( HCO3 ) 2
Ca ( HCO3 ) 2 → CaCO3 + CO2 + H2O
0,04 0,04
→ nCO2 ở phản ứng 2 là 0,04. 2 = 0, 08 mol
→ nCO2 = 0,06 + 0,08 = 0,14 mol
→ V = 0,14. 22,4 = 3,136 lít

Câu 7. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,97 .
B. 3,94 .
C. 19,7 .
D. 9,85 .

Đáp án D

nCO2 = 3,36 / 22,4 = 0,15 ( mol ) ;
nBa ( OH ) 2 = 0,1. 1 = 0,1 ( mol )
Ta có : 1 < nCO2 / nBa ( OH ) 2 = 0,15 / 0,1 = 1,5 < 2 => Tạo 2 muối BaCO3 và Ba ( HCO3 ) 2 cả CO2 và Ba ( OH ) 2 đều phản ứng hết
CO2 + Ba ( OH ) 2 → BaCO3 ↓ + H2O
a ← a ← a ( mol )
2CO2 + Ba ( HCO3 ) 2 → Ba ( HCO3 ) 2
2 b ← b ← b ( mol )
Ta có :
∑ nBa ( OH ) 2 = a + b = 0,1
∑ nCO2 = a + 2 b = 0,15
a = 0,05
b = 0,05
=> mBaCO3 = 0,05. 197 = 9,85 ( g )
Câu 8. Nung hỗn hợp X gồm FeCO3 và BaCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y và V lít CO2 ( đktc ). Hòa tan Y vào H2O dư thu được dung dịch Z và 8 gam chất rắn không tan. Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào Z thu được 9,85 gam kết tủa. Khối lượng của FeCO3 và BaCO3 trong hỗn hợp khởi đầu ?
A. 11,6 gam, 29,77 g
B. 23,2 gam, 29,77 gam
C. 23,2 gam, 32,45 gam
D. 11,6 gam, 24, 67 gam
Đáp án A
4F eCO3 + O2 → 2F e2O3 + 4CO2
x … … … … … … → 0,5 x … …. x
BaCO3 → BaO + CO2
y … … … … .. → .. y … … y
nCO2 = x + y
Chất rắn Y gồm : Fe2O3 và BaO
Y + H2O dư : Chất rắn không tan là Fe2O3
→ 160.0,5 x = 8 → x = 0,1 mol → nCO2 = 0,1 + y
BaO + H2O → Ba ( OH ) 2
y. … … … … .. → … … .. y
Dung dịch Z là dung dịch Ba ( OH ) 2
Ba ( OH ) 2 + CO2 → BaCO3 + H2O
y … …. → … … y … … y
→ Số mol CO2 dư để hòa tan kết tủa BaCO3 là : ( 0,1 + y ) – y = 0,1 mol
CO2 + BaCO3 + H2O → Ba ( HCO3 ) 2
0,1 … → … .. 0,1 … … … … … … … .. 0,1
nBaCO3 = y – 0,1 = 9,85 / 197 = 0,05 mol → y = 0,15 mol
mFeCO3 = 0,1. 116 = 11,6 g
mBaCO3 = 0,15. 197 = 29,77 g
… … … … … … … … … … … … … …
Trên đây THPT Sóc Trăng đã đưa tới những bạn bộ tài liệu rất hữu dụng Ca ( HCO3 ) 2 → CaCO3 + CO2 + H2O. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập, THPT Sóc Trăng xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải .
Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã xây dựng group san sẻ tài liệu học tập trung học cơ sở không tính tiền trên Facebook : Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu mới nhất .
Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận !
Nguồn san sẻ : Trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng ( thptsoctrang.edu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *