Zn + HNO3 → Zn ( NO3 ) 2 + N2O + N2 + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng đúng chuẩn phản ứng Zn công dụng HNO3 mẫu sản phẩm sinh ra 2 chất khử N2O và N2 ( biết tỉ lệ mol của N2O : N2 = 2 : 3 ). Đây là dạng cân bằng phương trình oxi hóa khử khó, kỳ vọng trải qua tài liệu bạn đọc sẽ nắm được cách cân bằng cũng như biết cách vận dụng vào những dạng bài tập tương quan một cách tốt nhất. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

1. Phương trình phản ứng Zn tính năng HNO3

23Zn + 56HNO3 → 23Zn(NO3)2 + 2N2O + 3N2 + 28H2O

2. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Zn + HNO3 → Zn ( NO3 ) 2 + N2O + N2 + H2O ( biết tỉ lệ mol của N2O : N2 = 2 : 3 )

can-bang-phan-ung-zn-hno3-theo-ti-le-3-2-1-7679933

Vì tỉ lệ mol của N2O : N2 là 2 : 3
Bạn đang xem : Zn + HNO3 → Zn ( NO3 ) 2 + N2O + N2 + H2O
=> đặt 2 trước N2O và đặt 3 trước N2 sau đó tính tổng eletron nhận = 10.5 – 2.2.1 – 0 = 46
Chọn thông số sao cho tổng electron cho = tổng electron nhận => nhân 23 ở quy trình cho eletron và nhân 1 ở quy trình nhận eletron

23Zn + 56HNO3 → 23Zn(NO3)2 + 2N2O + 3N2 + 28H2O

3. Điều kiện phản ứng Zn công dụng HNO3

Nhiệt độ thường

4. Câu hỏi vận dụng tương quan

Câu 1. Cho 7,2 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 4,48 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là

A. N2O .
B. NO2 .
C. N2 .
D. NO .

Đáp án D

Câu 2. Dung dịch Amoniac có thể hòa tan được Zn(OH)2 là do:

A. Zn ( OH ) 2 là hidroxit lưỡng tính
B. Zn ( OH ) 2 là một bazơ ít tan
C. Zn ( OH ) 2 có năng lực tạo thành phức chất tan
D. Amoniac là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu .

Đáp án C

Câu 3. Hợp chất nào sau đây của nitơ không được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại?

A. N2O
B. NH4NO3

C. NO2

D. N2O5

Đáp án D

Câu 4. Cho phản ứng aFe + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2O. Các hệ số a,b,c,d,e là những số nguyên đơn giản nhất. Tổng hệ số cân bằng tối giản trong phản ứng trên là

A. 8
B. 9
C. 7
D. 6

Đáp án B

Phương trình hóa học
Fe + 4HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO ↑ + 2H2 O
Tổng thông số cân bằng trong phản ứng = a + b + c + d + e = 1 + 4 + 1 + 1 + 2

Câu 5. Cho bột sắt vào dung dịch bạc natrat dư, sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X gồm:

A. Fe ( NO3 ) 2, H2O
B. Fe ( NO3 ) 2, AgNO3
C. Fe ( NO3 ) 2, AgNO3
D. Fe ( NO3 ) 2, Fe ( NO3 ) 3, AgNO3

Đáp án B

… … … … … … … … … …
trung học phổ thông Sóc Trăng đã gửi tới bạn Zn + HNO3 → Zn ( NO3 ) 2 + N2O + N2 + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn. Nội dung tài liệu giúp những bạn biết cách viết và cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa khử Zn tính năng với HNO3 cho 2 loại sản phẩm khử là N2O, N2 thay vì cho 1 mẫu sản phẩm khử duy nhất như những dạng phương trình trước đó. Từ nội dung tài liệu bạn đọc hoàn toàn có thể biết cách vận dụng làm những dạng câu hỏi phương trình tương tự như .
Các bạn hoàn toàn có thể những em cùng tìm hiểu thêm thêm 1 số ít tài liệu tương quan hữu dụng trong quy trình học tập như : Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, … .
Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã xây dựng group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia không lấy phí trên Facebook : Tài liệu học tập lớp 12 Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất .
Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận !
Nguồn san sẻ : Trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng ( thptsoctrang.edu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.