Kiến thức câu bị động tiếng anh 9 là một nền tảng khá quan trọng cho việc học tiếng Anh. Các bạn cần nắm rõ lý thuyết và thực hành nhiều bài tập để có thể thành thạo kiến thức này. Bhiu.edu.vn với bài viết Lý thuyết đầy đủ về kiến thức câu bị động tiếng anh 9 để bạn nắm rõ kiến thức hơn.

câu bị động tiếng anh 9Câu bị động tiếng anh 9

nội dung

Câu bị động trong tiếng Anh lớp 9 là gì?

Câu bị động là một cấu trúc ngữ pháp cơ bản rất quan trọng trong tiếng Anh lớp 9. Mục đích khi dùng câu bị động nhằm mục đích nhấn mạnh vấn đề vào hành vi diễn ra và đối tượng người tiêu dùng chịu ảnh hưởng tác động của hành vi đó. Ngược lại, đối tượng người dùng hay tác nhân triển khai hành vi lúc này không quan trọng hoặc chưa được xác lập thì hoàn toàn có thể bị lược bỏ .
Thì của câu bị động phải đúng với thì của câu dữ thế chủ động. Nếu câu dữ thế chủ động chia hiện tại đơn thì câu bị động cũng chia thì hiện tại đơn .

Ví dụ:

An expensive bag was stolen. ( Một chiếc túi đắt tiền đã bị đánh cắp. )

NHẬP MÃ BHIU5TR – GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Đăng ký thành công xuất sắc. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời hạn sớm nhất !
Để gặp tư vấn viên vui mừng click TẠI ĐÂY .
Trong câu trên, vấn đề chiếc túi bị đánh cắp được nhấn mạnh vấn đề, còn đối tượng người tiêu dùng đánh cắp là ai thì không rõ .
Câu bị động tiếng anh 9Câu bị động tiếng anh 9

Cách chuyển thành câu bị động tiếng Anh 9

Để chuyển từ những câu ở thể dữ thế chủ động sang thể bị động bạn cần nắm vững kiến thức và kỹ năng bởi đây là một trong những dạng bài tập mà học viên hay gặp trong những kỳ thi. Bài tập dạng này thường không khó vì chỉ cần nhớ hết công thức và vận dụng theo .

  • Bước 1: Cần xác định đúng các thành phần trong câu chủ động, thì được dùng trong câu bị động.
  • Bước 2: Tiến hành xác định chủ ngữ mới và tân ngữ mới. Bởi chủ ngữ mới sẽ là tân ngữ trong câu chủ động, và tân ngữ mới sẽ là chủ ngữ trong câu chủ động.
  • Bước 3: Bắt đầu chia động từ cho câu bị động và lưu ý là động từ cần chia theo chủ ngữ mới và theo thì của câu.
  • Bước 4: Cuối cùng, tiến hành ghép lại thành một câu hoàn chỉnh và nhớ kiểm tra lại.

Câu bị động trong các thì tiếng Anh lớp 9

Cấu trúc câu chủ động Cấu trúc câu bị động
Thì hiện tại đơn S+V(s/es) +0Ví dụ: The City Council organizes the party annually. (Hội đồng thành phố tổ chức tiệc hàng năm) S+ is/ am/ are + PP (by + 0)
Ví dụ: The party is organized annually by the City Council. (Tiệc được tổ chức hàng năm bởi hội đồng thành phố)

Thì hiện tại tiếp diễn S+ Is/am/ are + V_ing + OVí dụ: He is drawing a picture. (Anh ấy đang vẽ một bức tranh)

S+is/am/ are BEING + PP (by + 0) Ví dụ: A picture is being drawn by him. (Một bức tranh đang được vẽ bởi anh ấy)

Thì hiện tại hoàn thành S+have/ has + PP + OVí dụ: They have built this building for 4 years, (Họ đã xây dựng tòa nhà này được 4 năm.)

S+ have/ has BEEN+ PP (by + 0)Ví dụ: This building has been built for 4 years by them. (Tòa nhà này đã được xây dựng được 4 năm bởi họ)
Thì quá khứ đơn S+ V2/ ed+0Ví dụ: Mary cooked this dish yesterday. (Hôm qua, Mary đã nấu món ăn này. )

S + was/were + PP (by O)Ví dụ: This dish was cooked yesterday by Mary. (Món ăn này đã được nấu hôm qua bởi Mary)
Thì quá khứ tiếp diễn S+ was/ were + V_ing + 0At this time yesterday, dad was fixing the bike. (Vào giờ này ngày hôm qua, bố tôi đang sửa xe đạp.) S+ was/ were BEING + PP (by + 0)At this time yesterday, thebike was being fixed by my dad. (Vào giờ này ngày hôm qua, xe đạp đang được sửa bởi bố tôi. )
Thì quá khứ hoàn thành S+ had + PP + OJohn had done all of hishomework by 10PM yesterday. (John đã hoàn thành tất cả các bài tập vềnhà của mình trước 10h tối hôm qua.) S + had been + PP + By O All of John homework had been done by him by 10PM yesterday. (Tât ca bài tập về nhà của John đã được hoàn thành trước 10h tối hôm qua.)
Thì tương lai đơn S+will+V inf+OVí dụ: I will finish this song tomorrow. (Tôi sẽ hoàn thành bài hát này vào ngày mai. )

S+ will be + PP (by + 0)Ví dụ: This song will be finished tomorrow by me. (Bài hát này sẽ được hoàn thành vào ngày mai bởi tôi.)
Thì tương lai gần S+ is/ am/ are going to + V inf+OVí dụ: They are going to hold a party this month. (Họ định sẽ tổ chức một bữa tiệc trong tháng này.)

S+is/am/ are going to be + V inf (by O)Ví dụ: A party is going to be held this month by them. (Một bữa tiệc sẽ được tổ chức trong tháng này bởi họ.)

Cấu trúc câu bị động với động từ khiếm khuyết

Một số động từ khiếm khuyết như : must, can, could, should, may, might, have to hoàn toàn có thể được sử dụng trong câu bị động bằng cách thêm “ be + động từ phân từ sau chúng .Câu dữ thế chủ động : Chủ ngữ + động từ khuyết thiếu + động từ nguyên thể + tân ngữ
Câu bị động : Chủ ngữ + động từ khuyết thiếu + be + động từ phân tử + by + tân ngữ Câu bị động
Ví dụ :
Câu dữ thế chủ động : City residents should plant flowers in their neighborhood .
Câu bị động : Flowers should be planted in their neighborhood by city residents .

Một số cấu trúc câu bị động đặc biệt

Cấu trúc bị động có nhiều hơn một tân ngữ

Một số động từ thường đi sau bởi hai tân ngữ ( tân ngữ chỉ người và tân ngữ chỉ vật ) như : send, give, bring, buy, provide, … .
Câu dữ thế chủ động : Chủ ngữ + động từ + tân ngữ 1 + tân ngữ 2
Câu bị động :
1 ) Chuyển tân ngữ chỉ người thành chủ ngữ của câu : Chủ ngữ + be + động từ phân từ + tân ngữ chi vật + by + tên người
2 ) Chuyển tân ngữ chỉ vật thành chủ ngữ của câu ( bắt buộc có giới từ kèm theo ) : Chủ ngữ + be + động từ phân tử + to / for + tần ngữ chỉ người + by + tân ngữ
Ví dụ :
Câu dữ thế chủ động : Teachers should give students homework .
Câu bị động :
• Trường hợp 1 : Students should be given homework by teachers .
• Trường hợp 2 : Homework should be given to students .
Lưu ý : Giới từ trong trong hợp này là giới từ đi chung với những động từ đơn cử ví dụ điển hình như give to, talk to, share with ( những bạn nên kiểm tra trong từ điển để bảo vệ tính đúng mực. )

Cấu trúc câu bị động của các động từ tường thuật: think, say, report, rumor, believe,……

Câu dữ thế chủ động : Chủ ngữ 1 + động từ tưởng thuật + that + mệnh đề
Câu bị động :
1 ) It + be + động từ phân từ ( động từ tường thuật ) + that + mệnh đề
2 ) Chủ ngữ 2 + be + động từ phân từ ( động từ tưởng thuật ) + to + động từ nguyên thể / to + have + động từ phân tử + tân ngữ
Lưu ý : cách dùng của to V và to have + động từ phân tử như sau :

* To V: Khi hành động ở động từ tường thuật và mệnh đề tường thuật diễn ra cùng thời hiện tại hoặc quá khứ.

• To have + động từ phân từ : Khi hành vi ở động từ 2 diễn ra trước hành vi ở động từ tường thuật .
Ví dụ :
Câu dữ thế chủ động ; People believe that John is a famous doctor ,
Câu bị động :
Cách 1 : It is believed that John is a famous doctor .
Cách 2 : John is believed to be a famous doctor .

Cấu trúc câu bị động với have/get

Động từ have và get hoàn toàn có thể được sử dụng để miêu tả ý nghĩa nhờ hoặc mướn ai đó làm gì. Khi được dùng với cấu trúc bị động, câu sử dụng động từ have và get sẽ có cấu trúc sau :
Câu dữ thế chủ động
1 ) Chủ ngữ + have + tân ngữ ( chỉ người ) + động từ nguyên thể + tân ngữ chỉ vật .
2 ) Chủ ngữ + get + tân ngữ chỉ người + to + động từ nguyên thể + tân ngữ chỉ vật .
Câu bị động
Chủ ngữ + have / get + tân ngữ chỉ vật + động từ phân từ + by + tân ngữ chỉ người .
Ví dụ :
Câu dữ thế chủ động : I have John fix my bike .
Câu bị động : I have my bike fixed by John .

Cấu trúc bị động với đại từ bất định

Những đại từ bất định như nobody, noone và anything thường không đứng sau by trong thể bị động :
Câu dữ thế chủ động :
1 ) Nobody / No one + động từ + tên ngữ .
2 ) Chủ ngữ + động từ + anything .
Câu bị động
1 ) Chủ ngữ + be + not + động từ phân từ .
2 ) Nothing + be + động từ phân từ .
Ví dụ :
Câu dữ thế chủ động : Nobody has received the message from the manager yet .
Câu bị động : The message from the manager has not been received yet .

Lưu ý khi dùng Câu bị động trong tiếng Anh lớp 9

Nội động từ và ngoại động từ

Mọi người cần chú ý quan tâm chỉ những câu có ngoại động từ ( là những động từ bắt buộc có tân ngữ phía sau ) mới hoàn toàn có thể chuyển sang cầu bị động ( passive voice ). Ngược lại, nội động từ ( không cần tân ngữ phía sau ) chỉ được sử dụng ở dạng dữ thế chủ động .
Ví dụ : Ngoại động từ ( transitive verbs ) : buy, use, watch ,
My mother bought a new smartphone => a new smartphone was bought by my mother

Rút gọn chủ ngữ trong câu bị động

Khi tân ngữ trong câu dữ thế chủ động là một đại từ bất định như anyone, someone, somebody hoặc một danh từ chung không được xác lập đơn cử như people, woman, … thì ở câu bị động, cụm tân ngữ “ by + O ” hoàn toàn có thể được rút gọn .

Câu có hai tân ngữ

Một số động từ trong tiếng Anh hoàn toàn có thể có hai tân ngữ ( chỉ người và chỉ vật ) : “ V + someone + something ”. Các câu có chứa những động từ như này hoàn toàn có thể được chuyển sang câu bị động theo hai cách khác nhau, bằng việc đưa từ tân ngữ ra đầu câu làm chủ ngữ .
Ví dụ :
John sent me a letter yesterday. ( anh ấy gửi cho tôi một lá thư vào ngày trong ngày hôm qua )
Cách 1 : I was sent a letter by John yesterday .
Cách 2 : A letter was sent to me by John yesterday .

Vị trí các trạng từ trong câu bị động

Khi chuyển từ câu dữ thế chủ động sang câu bị động ( passive voice ) cũng cần chú ý quan tâm về vị trí của những loại trạng từ đơn cử :

• Các trạng từ chỉ tần xuất (usually, always, rarely, never, often, sometimes, regularly) và trạng từ chỉ cách thức (quickly, beautifully, slowly, …) được đặt giữa động từ tobe và quá khứ phân từ.

• Các trạng từ chỉ thời hạn ( yesterday, 2 years ago, at 8 A.M, last year, … ) : đặt sau “ by + 0 ”
• Các trạng từ chỉ nơi chốn ( in the city, at school, in the garden, … ) : đặt trước “ by + O ”
Trên đây là những kỹ năng và kiến thức về kim chỉ nan rất đầy đủ về câu bị động tiếng anh 9 mà Bhiu phân phối nhằm mục đích giúp những bạn ôn luyện và nắm vững kỹ năng và kiến thức. Chúc những bạn nhanh gọn nắm vững kỹ năng và kiến thức này. Bạn hãy ghé thăm Học ngữ pháp tiếng Anh để có thêm kiến thức và kỹ năng mỗi ngày .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *