Cấu hình electron của Na (Natri)

Từ cấu hình electron của Na ta hoàn toàn có thể suy luận ra Natri ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn, đặc thù hóa học ra làm sao ? Bài viết sẽ phân phối khá đầy đủ những thông tin về yếu tố này .

Cấu hình electron của Na (Natri)

Quảng cáo

1. Cấu hình electron nguyên tử natri (Z = 11)

– Na có số hiệu nguyên tử là 11 ⇒ nguyên tử Na có 11 electron .
– Cấu hình electron nguyên tử natri là 1 s2 2 s2 2 p6 3 s1 .
Viết gọn : [ Ne ] 3 s1 .

2. Mối quan hệ giữa cấu hình electron với vị trí trong bảng tuần hoàn và tính chất nguyên tố

– Vị trí Na trong bảng tuần hoàn :
+ Từ cấu hình electron của Na 1 s2 2 s2 2 p6 3 s1 xác lập được nguyên tử Na có 11 electron, phân bổ trên 3 lớp electron và số electron lớp ngoài cùng bằng 1 .
⇒ Vậy Na ở ô thứ 11 ( do Z = 11 ) ; chu kì 3 ( do có 3 lớp electron ), nhóm IA ( do 1 electron hóa trị, nguyên tố s ) .
– Tính chất nguyên tố :
+ Na có 1 electron ở lớp ngoài cùng nên Na là sắt kẽm kim loại hoạt động giải trí mạnh .
+ Na có khuynh hướng nhường 1 electron lớp ngoài cùng khi tham gia phản ứng hóa học để đạt cấu hình vững chắc của Ne .
Na ⟶ Na + + 1 e
+ Công thức oxit cao nhất : Na2O ( là oxit bazơ )
+ Công thức hiđroxit tương ứng : NaOH ( là bazơ mạnh ) .

Quảng cáo

3. Ví dụ

Câu 1. Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của R trong bảng tuần hoàn hóa học là

A. Chu kì 2, nhóm VIA .
B. Chu kì 2, nhóm VIIIA .
C. Chu kì 3, nhóm VIIA .

D. Chu kì 3, nhóm IA.

Lời giải:

Đáp án D

Cation R + có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2 p6
⇒ Cation R + có 10 electron .
⇒ Nguyên tử R có 11 electron
⇒ Cấu hình electron của R là 1 s2 2 s2 2 p6 3 s1 .
⇒ R thuộc chu kì 3, nhóm IA .

Câu 2. Nguyên tử của nguyên tố X có phân lớp ngoài cùng là 3s. Tổng số electron ở các phân lớp s là 5. Nguyên tố X là

A. Al ( Z = 13 )
B. P. ( Z = 15 )
C. Na ( Z = 11 )
D. K ( Z = 19 )

Lời giải:

Đáp án C

Nguyên tử của nguyên tố X có phân lớp ngoài cùng là 3 s .
⇒ Cấu hình electron của X có dạng 1 s2 2 s2 2 p6 3 sa .
Tổng số electron ở những phân lớp s là 5 ⇒ 2 + 2 + a = 5
⇒ a = 1
⇒ Số hiệu nguyên tử của X là 11 .
⇒ Nguyên tố X là Na ( Z = 11 )

Quảng cáo

Xem thêm cách viết cấu hình electron của các nguyên tố hóa học hay, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Các loạt bài lớp 12 khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.