I. Văn nghị luận.

* Chia làm 2 :

– Nghị luận về hiện tượng đời sống: là những hiện tượng nổi bật, có ý nghĩa hoặc ảnh hưởng tới phần lớn mọi người trong xã hội. Đó có thể là hiện tượng tích cực hoặc tiêu cực. nghị luận về hiện tượng đời sống là kiểu bài sử dụng tổng hợp các thao tác lập luận để cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu về và đồng tình với ý kiến của người viết trước những hiện tượng đời sống có ý nghĩa trong xã hội.

– Nghị luận về tư tưởng đạo lí : là bàn yếu tố thuộc nghành nghề dịch vụ tư tưởng, đạo đức, quan điểm nhân sinh ( những yếu tố nhận thức, lối sống, tâm hồn, nhân cách, những quan hệ mái ấm gia đình – Xã hội ) .
– Nghị luận tư tưởng đạo lí gồm có :
+ Lí tưởng ( lẽ sống ) .
+ Cách sống .
+ Hoạt động sống .
+ Mối quan hệ giữa con người với con người ( mái ấm gia đình, xã hội ) .

II. Cấu trúc sơ về văn nghị luận xã hội.

1. Mở bài : Giới thiệu hiện tượng kỳ lạ đời sống .
2. Thân Bài :
– Thực trạng ( biểu lộ ) .
– Nguyên nhân ( dẫn chứng ) :
+ Nguyên nhân khách quan .
+ Nguyên nhân chủ quan .
– Hậu quả :
+ Đối với bản thân .
+ Đối với xã hội .
– Biện pháp khắc phục .
– Nêu phản đề
– Liên hệ bản thân -> rút ra bài học kinh nghiệm .
– Đánh giá .
3. Kết bài :
– Nhận định chung .
– Cảm nghĩ bản thân -> lan rộng ra yếu tố .

III. Một số lưu ý khi làm bài.

1. Đọc kĩ đề -> nghiên cứu và phân tích đề : thể loại, nội dung, khoanh vùng phạm vi tư liệu .
– Thao tác lập luận :
+ Giải thích
+ Phân tích
+ Chứng minh

+ Bình luận

+ Bác bỏ
+ Thuyết minh
2. Tìm ý .
– Tìm ý lớn .
– Triển khai ý lớn thành ý nhỏ .
– Xác định ý chủ yếu ( ý chính ) .
3. Lập dàn ý .
– Sắp xếp những ý theo một trình tự hợp lý, logic .
– Dự kiến dẫn chứng .
– Cần có sự nhìn nhận khái quát sau ý lớn .
4. Tiến hành viết bài .
* Lưu ý : Cần có sự cân đối giữa những phần trong bài .
-> Mở bài, kết bài : Nên viết mỗi phần một đoạn, dung tích ngôn từ tương đương nhau .
-> Thân bài :
– Không được viết thành một đoạn .
– Mỗi một vấn đề cần viết thành một đoạn .
5. Đọc lại bài và thay thế sửa chữa .

IV. Cách đưa dẫn chứng vào bài.

* Cần biết lựa chọn dẫn chứng
– Dẫn chứng phải sát với nhu yếu đề bài .
– Dẫn chứng phải tiêu biểu vượt trội .
– Dẫn chứng phải tổng lực .
=> Cách đưa dẫn chứng vào phần đang nghị luận thì cần có sự dẫn dắt, trích dẫn chứng rồi mới dẫn trích ( hay nguyên văn hay nhập vào lời nghị luận ) .

V. Yêu cầu về dùng từ, chuyển đoạn.

– Dùng từ : đúng chuẩn về chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa, phong thái, biểu lộ được cảm hứng của người viết .
– Chuyển đoạn : Dùng từ hay cụm từ để chuyển đoạn và đoạn sẽ viết tiếp .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *