CH4 + H2O → CO + 3H2 – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

    CH4 + H2O ⇄ CO + 3H2

Quảng cáo

Điều kiện phản ứng

– Xúc tác : Ni / Al2O3 .- Nhiệt độ : 9000C .

Cách thực hiện phản ứng

Cho hỗn hợp khí metan và hơi nước đi qua xúc tác, nung nóng .

Hiện tượng nhận biết phản ứng

Phản ứng thu nhiệt mạnh ( ∆ H = + 205 kJ ) .

Bạn có biết

– Phản ứng trên được triển khai trong công nghiệp, thường triển khai kèm theo phản ứng CH4 + 50% O2 ⇄ CO + 2H2 ( ∆ H = – 33,4 kJ ). Sản phẩm chính là CO và H2 được chuyển sang quy trình tổng hợp metanol hoặc chế hóa tiếp để cung ứng H2 cho quy trình tổng hợp amoniac .

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho các cân bằng:

( 1 ) CH4 ( k ) + H2O ( k ) ⇄ CO ( k ) + 3H2 ( k )( 2 ) CO2 ( k ) + H2 ( k ) ⇄ CO ( k ) + H2O ( k )( 3 ) 2SO2 ( k ) + O2 ( k ) ⇄ 2SO3 ( k )( 4 ) 2HI ( k ) ⇄ H2 ( k ) + I2 ( k )Khi đổi khác áp suất của hệ, số cân đối không bị vận động và di chuyển làA. 2B. 1C. 4D. 3

Hướng dẫn:

Nếu phản ứng có số mol khí ở hai vế của phương trình hóa học bằng nhau hoặc phản ứng không có chất khí thì áp suất không làm tác động ảnh hưởng đến cân đối .→ Khi biến hóa áp suất những cân đối ( 2 ) và ( 4 ) không bị chuyển dời .

Đáp án A.

Quảng cáo

Ví dụ 2: Cho cân bằng hóa học sau:

CH4 + H2O ⇄ CO + 3H2 ( ∆ H = + 205 kJ )Nhận xét nào sau đây là đúng ?A. Phản ứng thuận tỏa nhiệt mạnh .B. Phản ứng thuận thu nhiệt mạnh .C. Phản ứng nghịch thu nhiệt mạnh .D. Thay đổi nhiệt độ không làm cân đối chuyển dời .

Hướng dẫn:

Có ∆ H = + 205 kJ > 0 nên phản ứng thuận thu nhiệt mạnh .

Đáp án B.

Ví dụ 3: Cho cân bằng hóa học sau:

CH4 + H2O ⇄ CO + 3H2 ( ∆ H = + 205 kJ )Cân bằng vận động và di chuyển theo chiều thuận khi :A. Tăng nhiệt độ .B. Giảm nhiệt độ .C. Tăng áp suất .D. Thêm chất xúc tác .

Hướng dẫn:

Có ∆ H = + 205 kJ > 0 → phản ứng thuận thu nhiệt .Khi tăng nhiệt độ cân đối sẽ vận động và di chuyển theo chiều phản ứng thu nhiệt tức chiều thuận .

Đáp án A.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankan.jsp
Các loạt bài lớp 12 khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.