You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Nội dung chính

  • Chất nào sau đây không phải là polime?
  • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Khái niệm, cấu tạo, phân loại vật liệu – Hóa học 12 – Đề số 2
  • Video liên quan

  • Người khởi tạo Thanh
  • Ngày gửi 8/1/22

Chất nào sau đây không phải là polime ?
A. B. C. D.

nội dung

Chất nào sau đây không phải là polime?

A. Thủy tinh hữu cơ.

B. Tơ nilon – 6.

C. Etyl axetat.

D. Tơ nilon – 6,6.

Đáp án và lời giải
Đáp án : C
Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Khái niệm, cấu tạo, phân loại vật liệu – Hóa học 12 – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

  • Một loại polietilen có phân tử khối là 42560. Hệ số trùng hợp của loại polietilen đó là

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

  • Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây:

  • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *