You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Nội dung chính

  • Chất nào sau đây không phải là polime?
  • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Khái niệm, cấu tạo, phân loại vật liệu – Hóa học 12 – Đề số 2
  • Video liên quan

  • Người khởi tạo Thanh
  • Ngày gửi 8/1/22

Chất nào sau đây không phải là polime ?
A. B. C. D.

Chất nào sau đây không phải là polime?

A. Thủy tinh hữu cơ.

B. Tơ nilon – 6.

C. Etyl axetat.

D. Tơ nilon – 6,6.

Đáp án và lời giải
Đáp án : C
Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Khái niệm, cấu tạo, phân loại vật liệu – Hóa học 12 – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

  • Một loại polietilen có phân tử khối là 42560. Hệ số trùng hợp của loại polietilen đó là

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

  • Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây:

  • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.