Câu hỏi:

Trường hợp nào sau đây là chất tinh khiết?

A.Gỗ.
B.Nước khoáng .

C.Sodium chioride.

D.Nước biển .

Đáp án đúng C.

Trường hợp sau đây là chất tinh khiết là Sodium chioride, chất tinh khiết hoặc chất hóa học là vật tư có thành phần không đổi và chúng có những đặc tính đồng điệu trong hàng loạt mẫu .

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C

– Chất tinh khiết hoặc chất hóa học là vật tư có thành phần không đổi ( như nhau ) và chúng có những đặc tính đồng nhất trong hàng loạt mẫu .
Chúng tham gia phản ứng hóa học để tạo thành những mẫu sản phẩm hoàn toàn có thể đoán trước được .
– Trong hóa học, một chất tinh khiết gồm có một loại nguyên tử, phân tử hoặc hợp chất .
– Một số đặc thù của chất tinh khiết
+ Chất tinh khiết có thành phần hóa học như nhau, ở quy mô nano, điều này chỉ vận dụng cho một chất được tạo thành từ một loại nguyên tử, phân tử hoặc hợp chất .
+ Chúng là bất kể hỗn hợp đồng nhất nào, vật chất Open như nhau về hình dáng và thành phần, bất kể size mẫu nhỏ đến đâu .
– Ví dụ về chất tinh khiết

+ Một số chất tinh khiết phổ biến hiện nay gồm có: Thiếc, lưu huỳnh, kim cương, nước, đường tinh khiết (sacaroza), muối ăn (natri clorua), muối nở (natri bicacbonat).

+ Thiếc, lưu huỳnh và kim cương là nguyên tố hóa học .
+ Đường, muối và muối nở là những chất tinh khiết là hợp chất .

+ Chất tinh khiết là tinh thể gồm: Muối, kim cương, tinh thể protein, tinh thể đồng sunfat.
+ Hỗn hợp đồng nhất có thể được coi là ví dụ của các chất tinh khiết như: dầu thực vật, mật ong và không khí.

– Cách xác lập chất tinh khiết đơn thuần
Để xác lập một chất tinh khiết, thường dựa vào điểm sôi, điểm nóng chảy, độ dẫn điện, áp suất hơi và phản ứng hóa học. Cụ thể như sau :
+ Điểm sôi, điểm nóng chảy của những chất tinh khiết đều đơn cử .
+ Về độ dẫn điện : Đồng nguyên chất được dùng trong mạng lưới hệ thống dây điện, còn nước tinh khiết lại dẫn điện kém do thiếu chất điện giải tương hỗ cho việc dẫn điện .
– Một số giải pháp tách chất dựa vào đặc thù vật lý
Dựa vào đặc thù vật lý, lúc bấy giờ ta hoàn toàn có thể tách chất một cách thuận tiện. Sau đây là 1 số ít chiêu thức bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm :
+ Phương pháp lọc ( Dùng phễu lọc ) : Để tách rời những chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp .

+ Phương pháp chưng cất: Để giúp tách các chất lỏng hòa tan với nhau ra khỏi hỗn hợp (nhiệt độ sôi của các chất lỏng khác nhau). 

+ Phương pháp chiết ( Dùng phễu chiết ) : Để tách những chất lỏng không hòa tan với nhau ra khỏi hỗn hợp ( như dầu ăn với nước ) .
+ Phương pháp cô cạn : Để tách những chất rắn tan được ra khỏi hỗn hợp ( như muối trong hỗn hợp nước muối ) .
Ngoài ra, lúc bấy giờ cũng hoàn toàn có thể tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp hóa học .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.