3-9630454
Duới đây là những thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3 hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp : trac-nghiem-hoa-hoc-lop-12-8905053

ts247-7643590

 • Tác giả: tuyensinh247.com

 • Ngày đăng: 4/1/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 81446 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3?

 • Mô tả: Đáp án : A. ( 0) bình luận ( 0) lời giải. Giải chi tiết: Bậc của amin = Số nguyên tử H trong NH 3 bị thay thế bằng gốc hiđrocacbon. (CH 3) 3 N là amin bậc 3. Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay. Gửi. Mẹo : Viết lời giải với bộ công thức đầy đủ tại đây. Xem bình luận….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 24/4/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 55272 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Mô tả: Hợp chất nào sau đây chứa 40% cacbon về khối lượng? Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3? Nhúng quỳ tím lần lượt vào các dung dịch chứa các chất riêng biệt sau: (1) metyl amin; (2) glyxin; (3) lysin; (4) axit glutamic. Cho 17,8 gam alanin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu ……

 • Xem Ngay

455-bai-tap-1573466150-2729643

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 12/8/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 82567 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3? A. CH3NHCH3. B. C2H5NH2. C. CH3NH2. D. (CH3)3N.

 • Mô tả: 2019-11-24 · Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3? A. CH3NHCH3. B. C2H5NH2. C. CH3NH2. D. (CH3)3N. Đăng nhập. Đăng nhập Đăng ký … Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai? A. Đimetylamin. B. Trimetylamin. C. Phenylamin. D. Metylamin. Xem đáp án » 27/11/2019 6,488. Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 6/7/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 91290 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Mô tả: Câu hỏi: Chất nào sau đây là amin bậc 3? A. Anilin. B. CH3NHCH3. C. C3H7NH2. D. (CH3)3N. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D. Amin bậc một: C 6 H 5 NH 2 (anilin), C 3 H 7 NH 2….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: moon.vn

 • Ngày đăng: 18/3/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 73424 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: ID 629253. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3?

 • Mô tả: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3? Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba? A. CH 3 NHCH 3. B. C 2 H 5 NH 2. C. CH 3 NH 2. D. (CH 3) 3 N….

 • Xem Ngay

450-cau-ly-thuyet-amin-amino-axit-co-loi-giai-1569299219-7255692

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 12/5/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 89080 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Amin nào sau đây là amin bậc 3? A. (C6H5)2NH. B. (CH3)2CHNH2. C. (CH3)3N. D. (CH3)3CNH2

 • Mô tả: 2019-08-25 · A. (C 6 H 5) 2 NH là amin bậc 2. B. (CH 3) 2 CHNH 2 là amin bậc 1. C. (CH 3) 3 N là amin bậc 3. D. (CH 3) 3 CNH 2 là amin bậc 1. Lưu ý: – Bậc amin được tính bằng số gốc hiđrocacbon liên kết với nguyên tử nitơ. – Hoặc có thể tính: Bậc amin = ……

 • Xem Ngay

banner2c-7716497

 • Tác giả: loga.vn

 • Ngày đăng: 24/3/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 35966 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba? A. (CH3)3N. B. CH3–NH–CH3. C. C2H5–NH2. D. CH3–NH2.

 • Mô tả: 3 năm trước. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba? A. (CH3)3N. B. CH3–NH–CH3. C. C2H5–NH2. D….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 10/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 36926 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? A. (CH3)3N. B. CH3CH2NHCH3. C. CH3NHCH3. D. CH3NH2.

 • Mô tả: 2019-08-24 · Chọn đáp án D. Chất thuộc loại amin bậc một là CH 3 NH 2.. Lưu ý: Bậc của amin bằng số H trong NH 3 bị thay thế bởi gốc hiđrocacbon. Đối với các đáp án còn lại: A. (CH 3) 3 N là amin bậc 3 B. CH 3 CH 2 NHCH 3 là amin bậc 2 C. CH 3 NHCH 3 là amin bậc 2…

 • Xem Ngay

1635909033311_banner_vungoi-4393144

 • Tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 21/3/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 47259 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Cho các chất sau: CH3NH2, CH3NHCH3, (CH3)3N, CH3CH2NH2. Số chất thuộc loại amin bậcI ?

 • Mô tả: Amin bậc I là amin chỉ có 1 nhóm hiđrocacbon thay thế cho 1 H trong phân tử NH 3 => Chất thuộc loại amin bậc 1 là CH 3 NH 2, CH 3 CH 2 NH 2. Đáp án cần chọn là: b… Bài tập có liên quan. Bài tập khái niệm, phân loại và danh pháp của amin Luyện Ngay >> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 3/7/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 97024 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Mô tả: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? A. (CH3)3N. B. CH3NHCH3. C. CH3NH2. D. CH 3 CH 2 NHCH 3. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C. CH 3 NH 2 là amin bậc một….

 • Xem Ngay

banner_default-6277339

 • Tác giả: www.hamchoi.vn

 • Ngày đăng: 16/8/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 82512 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

 • Mô tả: 2022-05-09 · Bậc của amin được tính bằng số nguyên tử H trong phân tử amoniac được thay thế bằng gốc hiđrocacbon. Phenylamin : C 6 H 5 NH 2 (amin bậc I). Đimetylamin : CH 3 NHCH 3 (amin bậc II). Metylamin : CH 3 NH 2 (amin bậc I). Trimetylamin : (CH 3) ……

 • Xem Ngay

3-6696668

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 26/1/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 86810 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai? A. C6H5NH2. B. CH3NHCH3. C. (CH3)3N. D. CH3NH2.

 • Mô tả: Xác nhận phù hợp. Nguyễn Hoàng Nam. 26 tháng 11 2018 lúc 12:04. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai? A. C 6 H 5 NH 2. B. CH 3 NHCH 3. C. (CH 3) 3 N. D. CH 3 NH 2. Lớp 12 Hóa học….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 28/3/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 72695 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Mô tả: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai? A. CH3NHCH3. B. C2H5NH2. C. CH3NH2. D. C6H5NH2. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A. Amin bậc 2 là CH 3 NHCH 3….

 • Xem Ngay

banner_default-1641704

 • Tác giả: hamchoi.vn

 • Ngày đăng: 18/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 69858 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai ?

 • Mô tả: 2022-03-11 · Chất nào sau đây là axit béo? Cho dãy các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số chất trong dãy không có phản ứng thủy phân là. Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường Glucozơ để bổ sung ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 4/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 20458 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Mô tả: Cho V lít CO (đktc) phản ứng với một lượng dư hỗn hợp chát rắn gồm Al2O3 và Fe3O4 nung nóng. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M thu được dung dịch chưa 47,52 gam hỗn h. Để thu được kim ……

 • Xem Ngay

1-5784601

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 13/5/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 37013 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? A. (CH3)3N. B. CH3CH2NHCH3. C. CH3NHCH3. D. CH3NH2.

 • Mô tả: Cho các phát biểu sau đây (a). Các amin đều có tính độc hại. (b). Các chất CH 3 NH 2; CH 3 NHCH 3; C 2 H 5 NH 2; (CH 3) 3 N là những chất khí và tan nhiều trong nước. (c). Amin và aminoaxit đều có chứa nhóm – NH 2. (d)….

 • Xem Ngay

 • Tác giả: www.hamchoi.vn

 • Ngày đăng: 29/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 79509 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Chất nào sau đây không phải amin bậc II ?

 • Mô tả: 2022-05-07 · Chất có công thức tổng quát C n H 2n+3 N có thể là : Cho các amin sau : CH 3 NH 2, (C 2 H 5) 2 NH, C 3 H 7 NH 2, C 2 H 5 NH 2, (C 6 H 5) 3 N, (CH 3) 2 ……

 • Xem Ngay

9-8076872

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 2/4/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 33576 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?  A. (CH3)3N B. C2H5-NH2 C. CH3-NH-C2H5 D. CH3-NH-CH3

 • Mô tả: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? A. (CH3)3N B. C2H5-NH2 C. CH3-NH-C2H5 D. CH3-NH-CH3. HOC24. Lớp học. Lớp học. Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Hỏi đáp Đề thi Video bài giảng Khóa học Tin tức Cuộc thi vui Tìm kiếm câu trả lời Tìm kiếm câu trả lời cho câu ……

 • Xem Ngay

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 26/4/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 33099 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2?

 • Mô tả: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2? A. CH 3 NH 2. B. CH 3 CH 2 NH 2. C. (CH 3) 3 N. D. CH 3 NHCH 3….

 • Xem Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.