Toán lớp 4 chia một tích cho một số là đặc thù quan trọng trong dạng bài tính giá trị của biểu thức. Hãy cùng bước vào bài học kinh nghiệm của Vuihoc. vn để trang bị kỹ năng và kiến thức cho mình nhé !Toán lớp 4 chia một tích cho một số là đặc thù quan trọng trong dạng bài tính giá trị của biểu thức. Sau đây, Vuihoc sẽ ra mắt đến những em phần kỹ năng và kiến thức lí thuyết và một số bài tập ôn luyện .
Đây là một trong những nội dung quan trọng hoàn toàn có thể vận dụng trong rất nhiều dạng bài tập. Vì vậy, những em hãy quan tâm học tập nhé !

1. Ví dụ về bài toán lớp 4 chia một tích cho một số

Ví dụ: 

Ví dụ toán lớp 4 chia một tích cho một số

Sau khi thực thi phép tính, những em rút ra được nhận xét sau :

Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

2. Hai cách chia một tích cho một số

  • Cách 1 : Tính tác dụng của tích trước sau đó lấy hiệu quả chia cho số chia
  • Cách 2 : Khi chia một tích 2 thừa số cho một số, ta hoàn toàn có thể lấy một thừa số chia cho số đó ( nếu chia hết ), rồi nhân tác dụng với thừa số kia .

Học toán lớp 4 chia một tích cho một số

Công thức tổng quát :

(A x B) : C = A x (B : C) = (A : C) x B

3. Bài tập vận dụng chia một tích cho một số ( Có hướng dẫn giải + đáp án )

3.1. Một số dạng bài tập vận dụng chia một tích cho một số

Bài 1: Tính bằng hai cách

a ) ( 72 x 2 ) : 8
b ) ( 144 x 10 ) : 12

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất (121 x 100) : 11

Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 450m, chiều rộng là 300m. Bác nông dân chia mảnh vườn đó thành 9 luống bằng nhau để trồng các loại rau khác nhau. Hỏi mỗi luống rộng bao nhiêu mét vuông?

3.2. Hướng dẫn chi tiết cụ thể và đáp án

Bài 1: Áp dụng tính chất chia một tích cho một số để tính bằng 2 cách

a ) ( 72 x 2 ) : 8

  • Cách 1 : ( 72 x 2 ) : 8 = 144 : 8 = 18
  • Cách 2 : ( 72 x 2 ) : 8 = ( 72 : 8 ) x 2 = 9 x 2 = 18

b ) ( 144 x 10 ) : 12

  • Cách 1 : ( 144 x 10 ) : 12 = 1440 : 12 = 120
  • Cách 2 : ( 144 x 10 ) : 12 = ( 144 : 12 ) x 10 = 12 x 10 = 120

Bài 2: Để tính bằng cách thuận tiện, các em hãy xét xem trong 2 thừa số có thừa số nào chia hết cho số thứ 3 hay không.

Ta thấy 121 chia hết cho 11 :
( 121 x 100 ) : 11 = ( 121 : 11 ) x 100 = 11 x 100 = 1100

Bài 3: Để giải bài toán, đầu tiên các em hãy tính diện tích của mảnh vườn. Sau đó, tính tiếp được diện tích mỗi luống được chia ra.

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó là :
450 x 300 = 135000 ( mét vuông )
Mỗi luống rau rộng số mét vuông là :
135000 : 9 = 15000 ( mét vuông )
Đáp số : 15000 mét vuông

4. Bài tập tự luyện toán lớp 4 chia một tích cho một số (Có đáp án)

4.1. Bài tập tự luyện

Bài 1: Tính bằng 2 cách

a ) ( 80 x 123 ) : 8
b ) ( 1254 x 56 ) : 7

c) (81 x 56) : 9

d ) ( 1500 x 780 ) : 60

Bài 2: Tính giá trị biểu thức sau bằng 3 cách: (32 × 24) : 4

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất: (100 x 38240) : 40 

Bài 4: Một cửa hàng hải sản có 10 thùng tôm đông lạnh, mỗi thùng nặng 30 kg. Trong một ngày, cửa hàng bán được 1 /5 số kg tôm. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki lô gam tôm? 

4.2. Đáp án

Bài 1:

a ) 1230
b ) 10032
c ) 504
d ) 19500

Bài 2: 192

Bài 3: 95600

Bài 4: 60 kg tôm.

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 chia một tích cho một số

Bài 1. Tính bằng hai cách

a ) ( 8 × 23 ) : 4 b ) ( 15 × 24 ) : 6

Đáp án: Các em có thể tính như sau:

a ) ( 8 × 23 ) : 4 = ?

  • Cách 1 : ( 8 × 23 ) : 4 = 184 : 4 = 46
  • Cách 2 : ( 8 × 23 ) : 4 = ( 8 : 4 ) × 23 = 2 × 23 = 46

b ) ( 15 × 24 ) : 6 = ?

  • Cách 1 : ( 15 × 24 ) : 6 = 360 : 6 = 60
  • Cách 2 : ( 15 × 24 ) : 6 = 15 × ( 24 : 6 ) = 15 × 4 = 60

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

( 25 × 36 ) : 9

Đáp án:

( 25 × 36 ) : 9 = 25 × ( 36 : 9 ) = 25 × 4 = 100

Bài 3. Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được 1/5 số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Đáp án:

Số mét vải shop có là :
30 × 5 = 150 ( m )
Cửa hàng đã bán số mét vải là :
150 : 5 = 30 ( m )
Đáp số : 30 m vải .

Trên đây, Vuihoc đã hướng dẫn cho các em cách giải một vài dạng bài tập về nội dung Toán lớp 4 chia một tích cho một số.

Hãy vận dụng kiến thức và kỹ năng này để tính giá trị biểu thức nhanh hơn, tìm ra cách tính thuận tiện nhất. Từ đó rút ngắn thời hạn giải bài tập mà vẫn bảo vệ độ đúng mực .
Chúc những em học tập văn minh mỗi ngày !

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.