Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1 Tuần 15 – Chính tả trang 75, 77, được chúng tôi biên soạn bám sát nội dung yêu cầu trong vở bài tập. Nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm và ôn tập hiệu quả.

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 75: Chính tả

Câu 1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi:

– m … dao, con m …,

n…… lửa, t….. trẻ ,

– hạt m …, m … bưởi, n …….. nấng, t … thôn

Câu 2. Tìm và viết lại các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng hoặc x, có nghĩa như sau:

– Còn lại một chút ít do sơ ý hoặc quên : ………………. – Món ăn bằng gạo nếp đồ chín : ………………. – Trái nghĩa với tối : …………………….

b) Chứa tiếng có vần âc hoặc ât, có nghĩa như sau .

– Chất lỏng, ngọt, màu vàng óng, do ong hút nhuỵ hoa làm ra : …………… – Vị trí trên hết trong xếp hạng : …………….. – Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi : ………

TRẢ LỜI:

Câu 1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi:

– mũi dao, con muỗi

– hạt muối, múi bưởi

– núi lửa, nuôi nấng

– tuổi trẻ, tủi thân

Câu 2. Tìm và ghi lại các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng hoặc x, có nghĩa như sau:

– Còn lại một chút do sơ ý hoặc quên: sót

– Món ăn bằng gạo nếp đồ chín: xôi

– Trái nghĩa với tối: sáng

b) Chứa tiếng có vần âc hoặc ất, có nghĩa như sau:

– Chất lỏng, ngọt, màu vàng óng, do ong hút nhụy hoa làm ra: mật

– Vị trí trên hết trong xếp hạng: nhất

– Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi: gấc

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 77: Chính tả

Câu 1. Điền vào chỗ trống ui hoặc ươi:

– khung c …., c …. ngựa, s …. ấm – mát r …., g …. thư, t …. cây

Câu 2. Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây:

a )

xâu ……………
sâu

……………

xẻ ……………
sẻ ……………

b )

bật ……………
bậc ……………
nhất ……………
nhấc ……………

TRẢ LỜI:

Câu 1. Điền vào chỗ trống ưi hoặc ươi:

– khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm

– mát rượi, gửi thư, tưới cây

Câu 2.Tìm và viết chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây:

a )

xâu xâu chuỗi, xâu kim, xâu tiền
sâu con sâu, sâu xa, thâm sâu
xẻ xẻ gỗ, phẫu thuật, máy xẻ
sẻ chim sẻ, san sẻ, san sẻ

b )

bật bật dậy, điển hình nổi bật, bật lửa
bậc bậc thang, bậc lương, cấp bậc
nhất

giải nhất, nhất trí, nhất định

nhấc nhấc lên, nhấc bổng, nhấc chân

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1 Tuần 15 – Chính tả trang 75, 77 chi tiết file PDF hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *