Cho axit salixylic ( axit o-hiđroxibenzoic ) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic ( o – CH3COO – C6H4-COOH ) dùng làm thuốc cảm ( aspirin ). Để phản ứng trọn vẹn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V làNội dung chính

 • CÂU HỎI KHÁC
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit
  axetylsalixylic (o-C?
 • Video liên quan

A. 0,72. B. 0,48. C. 0,96. D. 0,24.

Trả lời thắc mắc :
Cho axit salixylic ( axit o-hiđroxibenzoic ) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic ( o-CH3COO – C6H4 – COOH ) dùng làm thuốc cảm ( aspirin ). Để phản ứng trọn vẹn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là :

A. 0,72.

B. 0,48.

C. 0,96.

D. 0,24.

Đáp án :

A. 0,72.

      Phương trình phản ứng :

            o-CH3COO–C6H4–COOH    +   3KOH  →   CH3COOK + o-KO–C6H4–COOK  +  H2O   (1)

mol : 0,24 → 0,72

Theo giả thiết và (1) ta có : nKOH  = 3. No-CH3COO-C6H4-COOH =3. 43,2/180 = 0,72 mol

Vậy Vdd KOH = 0,72 : 1 = 0,72 lít.

Từ khóa google: Hóa học lớp 12; Trắc nghiệm hóa 12;

Các bài viết khác :
Polime vạn vật thiên nhiên X được sinh ra trong quy trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là
TUYỂN TẬP 10 ĐỀ THI TN trung học phổ thông MÔN HÓA HỌC NĂM 2021
Natri hiđroxit ( hay xút ăn da ) là chất rắn, không màu, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa ra một lượng nhiệt lớn. Công thức của natri hiđroxit là
Đốt cháy trọn vẹn một amin đơn chức, no, bậc 2 thu được CO2 và H2O với tỷ suất mol tương ứng là 2 : 3. Tên gọi của amin đó là

              Fanpage:  PageHoahocthcs

♥ Cảm ơn bạn đã xem : Cho axit salixylic phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic

 • Câu hỏi: Cho axit salixylic ( axit o-hiđroxibenzoic ) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic ( o-CH3COO-C6H4COOH ) dùng làm thuốc cảm ( aspirin ). Để phản ứng trọn vẹn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là :

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CH3COO-C6H4 – COOH + 3KOH → CH3COOK + KOC6H4 – COOH + 2H2 O ( { n_ { axit { rm { } } axetylsalixylic } } { rm { } } = { rm { } } frac { { 43,2 } } { { 180 } } { rm { } } = { rm { } } 0,24 { rm { } } to { rm { } } nKOH { rm { } } = { rm { } } 3.0,24 { rm { } } = { rm { } } 0,72 { rm { } } mol { rm { } } to { rm { } } V { rm { } } = { rm { } } 0,72 { rm { } } l ‘ i t )

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

AMBIENT-ADSENSE / Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và sacarozơ cần 2,52lít O2 (đktc)
 • Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3)
 • Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X
 • Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH.
 • UREKA

 • Một chất béo có công thức: CH2(OCOC17H33) -CH(OCOC15H31)–CH2(OCOC17H29 ).
 • Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa
 • Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este
 • Cho sơ đồ chuyển hoá: Triolein X Y Z. Tên của Z là:
 • X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5.
 • Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H8O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc.
 • Este X có công thức phân tử C2H4O2.
 • Trong công nghiệp sản xuất ruột phích nước ngưới ta thực hiện phản ứng nào sau đây?
 • Hỗn hợp hai chất hữu cơ tác dụng với dung dịch NaOH thu được hai muối của hai axit đơn chức và một rượu.
 • Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O
 • Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dd
 • Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức.
 • Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4COOH)
 • Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là:
 • Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol  O2 đã phản ứng.
 • Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?
 • Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dd nước vôi trong
 • Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường. X tạo với dd Iot
 • Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
 • Thủy phân este có công thức phân tử C4H6O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y.
 • Một este có CTPT là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit.
 • CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối
 • Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2
 • Este X có các đặc điểm sau:- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2Ocó số mol bằng nhau
 • Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M
 • Đốt cháy hoàn toàn 10 ml một este cần 45 ml O2 thu được  ({V_{C{O_2}}}:{V_{{H_2}O}} = {rm{ }}4:3) .
 • Cho sơ đồ chuyển hoá sau:({C_3}{H_4}{O_2} + {rm{ }}NaOH{rm{ }} to X{rm{ }} + Y{rm{ }};;;;;;X + {rm{ }
 • Poli(metyl metacrylat) được tạo thành từ monome tương ứng là
 • Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4.
 • Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen.
 • Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
 • Cho sơ đồ chuyển hoá:Tên gọi của Y là:
 • Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic
 • Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:
 • Chất X có công thức phân tử C H O, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
 • Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Chọn A.

HO-C6H4-COOH+CH3CO2O → CH3COO-C6H4-COOH+CH3COOHCH3COO-C6H4-COOH+3KOH → CH3COOK + KO-C6H4-COOK+2H2OnCH3COO-C6H4-COOH = 0,24 → nKOH = 0,72 → V = 0,72 lít

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. MgO, Na2O, Al2O3, CO2, SO2.

B. SO2, CO2, Al2O3, MgO, Na2O.

C. Na2O, MgO, Al2O3, CO2, SO2.

D. Na2O, MgO, CO2, Al2O3, SO2.

Xem đáp án » 06/09/2021 838

Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit
axetylsalixylic (o-C?

Cho axit salixylic ( axit o-hiđroxibenzoic ) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic ( o-CH3COO-C6H4-COOH ) dùng làm thuốc cảm ( aspirin ). Để phản ứng trọn vẹn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 0,5 M. Giá trị của V là

A. 1,44.

B. 0,72.

C. 0,96.

D. 0,24.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.