chon-cau-phat-bieu-hop-li-nhat-a-trong-pascal-tat-ca-cac-bien-trong-chuong-trinh-deu-phai-dat-ten-4329494
V. Một số ưu và điểm yếu kém của ngôn từ PascalIII. Tính chất cơ bản của Pascal là gì ?

Trắc nghiệm: Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?

A. Trong Pascal, tổng thể những biến trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí
B. Trong Pascal, toàn bộ những biến trong chương trình đều phải có một giá trị tại mỗi thời gian thực thi chương trình

C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho kiểu của hằng

D. Biến đơn là biến chỉ nhận kiểu của hằng

Lời giải:

Đáp án: A

Trả lời: Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí. Biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình được gọi là biến đơn.

Tìm hiểu thêm về pascal qua bài viết dưới đây cùng Top Tài Liệu nhé.

nội dung

I. Ngôn ngữ lập trình Pascal là gì ?

Pascal là một ngôn từ lập trình cấp cao do giáo sư Niklaus Writh – Trường Đại Học Kỹ Thuật Zurich – Thụy Sĩ yêu cầu năm 1970 và đặt tên là Pascal để tưởng niệm nhà toán học, triết học nổi tiếng người Pháp : Blaise Pascal .
Pascal được tăng trưởng theo khuôn mẫu của ngôn từ ALGOL 60. Wirth đã tăng trưởng một số ít nâng cấp cải tiến cho ngôn từ này như một phần của những yêu cầu ALGOL X, nhưng chúng không được đồng ý do đó ngôn từ Pascal được tăng trưởng riêng không liên quan gì đến nhau và phát hành vào năm 1970 .

chon-cau-phat-bieu-hop-li-nhat-a-trong-pascal-tat-ca-cac-bien-trong-chuong-trinh-deu-phai-dat-ten-2216434

Ngôn ngữ lập trình Pascal

II. Các ký hiệu sử dụng trong Pascal

Bất cứ một ngôn từ lập trình nào cũng được kiến thiết xây dựng từ 1 số ít hữu hạn những ký hiệu. Trong ngôn từ Pascal được thiết kế xây dựng từ những ký hiệu :
Begin, end, var, while, do, {, }, ;, …
Và những kí tự a, b, c, d, …, A, B, C, D, …, 1, 2, 3, 4, …
Ngôn ngữ Pascal không dùng những ký hiệu của bộ chữ Hy Lạp .
Để thiết kế xây dựng thành chương trình, những ký hiệu phảI tuân theo những quy ước về ngữ pháp và ngữ nghĩa lao lý của Pascal .

a) Danh hiệu (identifiler)

Trong Pascal, để đặt tên cho những biến, hằng, kiểu, chương trình con, ta dùng thương hiệu ( indentifiler ). Danh hiệu trong Pascal pháp luật khởi đầu phảI là một vần âm, sau đó hoàn toàn có thể là vần âm, chữ số hau là dấu gạch dướI “ _ ” .
Ví dụ :

Tam
X
PT_bac_1
Delta
Z200

Ví dụ : những biến sau không phảI là thương hiệu

2bien
n!
Bien x

Trong Pascal thương hiệu không phân biệt chữ thường và chữ hoa .
Ví dụ : y vớI Y là một. Thanh_Da và THANH_dA là một .
Chú ý : Chúng ta không nên đặt thương hiệu trùng vớI thương hiệu của ngôn từ và nên dùng thương hiệu có tính gợI nhớ để dễ viết và kiểm tra chương trình, người đọc cũng cảm thấy dễ hiểu .
Ví dụ : Write, Writeln, read, readln, sqrt, integer, real …

b) Từ khoá (key word)

Trong ngôn từ có những từ được dành riêng như thể những thành phần tạo nên ngôn từ. Do đó tất cả chúng ta không được đặt những thương hiệu trùng với những từ dành riêng này. Người ta thường gọi những từ này là từ khoá ( key word ) .
Ví dụ : Program, begin, end, while, do, procedure, function, type, var …
Từ dành riêng này cũng không phân biệt chữ thường và chữ hoa .

c) Khoảng trắng, dấu chấm phẩy, dấu móc, dấu nháy đơn, toán tử, toán hạng.

+ Khoảng trắng “ “: Dùng để cách biệt 2 từ trong chuỗi.

+ Dấu chấm phẩy “ ; ” : Dùng sau tên chương trình, sau những câu lệnh .
+ Dấu móc “ { } ” : Trong Pascal những gì đặt trong hai dấu móc sẽ là phần ghi chú .
+ Dấu nháy đơn “ ’ ” : Dùng để bao một chuỗi .
+ Toán tử : Đặt giữa hai toán hạng. Ví dụ : x + 2, y = 8, 7 > 3, x < 7, z > = y … vậy +, =, >, <, < = là những toán tử, còn hai bên sẽ là những toán hạng .

III. Tính chất cơ bản của Pascal là gì ?

1. Pascal chính là một ngôn ngữ cố định kiểu rõ ràng:

Mọi biến và hằng của kiểu tài liệu nào cũng chỉ được gán những giá trị của đúng kiểu tài liệu đó và không được tự do đem gán cho những giá trị của kiểu tài liệu khác nhau. ​
Việc định kiểu một cách ngặt nghèo như vậy sẽ khiến cho nhiều người lập trình luôn luôn phải có những biểu thức thích hợp với nhau về những kiểu tài liệu. ​

2. Pascal là một ngôn ngữ để thể hiện tư duy lập trình có cấu trúc:​

Dữ liệu đang được cấu trúc hóa : từ tài liệu đơn thuần hay có cấu trúc khá đơn thuần người lập trình viên hoàn toàn có thể kiến thiết xây dựng nhiều tài liệu có cấu trúc khá phức tạp hơn. ​
Mệnh lệnh được cấu trúc hóa : từ những lệnh chuẩn đã có, người lập trình cũng hoàn toàn có thể nhóm chúng lại với nhau và đặt giữa hai từ khóa đó là : Begin và End khiến chúng trở thành một ngôn từ vô cùng phức tạp hơn gọi là lệnh hợp thành hoặc lệnh ghép. ​
Chương trình được cấu trúc hóa : một chương trình hoàn toàn có thể chia thành nhiều chương trình con tổ chức triển khai theo hình cây khi phân cấp. Mỗi chương trình con nhằm mục đích mục tiêu xử lý một trách nhiệm xác lập đơn cử và điều này giúp cho người lập trình cũng hoàn toàn có thể xử lý từng phần một và từng khối một để hoàn toàn có thể cho nhiều người tham gia lập trình, mỗi người đảm nhiệm một vài khối. ​

IV. Cấu trúc của một chương trình Pascal

Cấu trúc chương trình gồm :
+ Tên chương trình .
+ Sử dụng lệnh .
+ Kiểu khai báo .
+ Khai báo liên tục .
+ Khai báo biến .
+ Khai báo hàm .
+ Khai báo thủ tục .
+ Khối chương trình chính .
+ Báo cáo và biểu thức trong mỗi khối .
+ Khai báo biến
Khai báo biến được hiểu là khai báo những biến sử dụng trong chương trình. Cách khai báo biến như sau :
Var : ;
Trong đó :

  • Tên các biến là tên các biến được đặt tùy ý theo người lập trình (thường được đặt ngắn gọn, dễ nhớ và dễ sử dụng). Nếu có các biến có cùng kiểu dữ liệu thì có thể khai báo cùng nhau và được ngăn cách bởi dấu phẩy. Ví dụ: Var a,b: integer;
  • Kiểu dữ liệu là các loại dữ liệu được máy định sẵn. Ví dụ: integer là kiểu số nguyên, real là kiểu số thực, string là kiểu chữ,….

V. Một số ưu và điểm yếu kém của ngôn từ Pascal

Dưới đây là một số ít ưu điểm yếu kém của Pascal :
– Pascal là ngôn từ định kiểu tài liệu can đảm và mạnh mẽ ( strong typed language ) .
– Kiểm tra lỗi thoáng đãng .

– Cung cấp một số loại dữ liệu như mảng (array), bản ghi (record), file và tập hợp (set).

– Cung cấp một loạt cấu trúc lập trình .
– Hỗ trợ lập trình cấu trúc trải qua những tính năng và thủ tục .
– Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng ( OOP – object oriented programming ) .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *