Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo chuẩn bị tốt cho môn Công nghệ 7. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung chính

  • Bài: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi
  • A. Lý thuyết & Nội dung bài học
  • B. Câu hỏi trắc nghiệm
  • Video liên quan

nội dung

Bài: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi

  • A. Lý thuyết & Nội dung bài học
  • B. Câu hỏi trắc nghiệm

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

I. Khái niệm về chọn giống vật nuôi

Chọn giống vật nuôi: Chọn những vật nuôi đực và cái tốt giữ lại làm giống.

Ví dụ : Để có giống gà ri ngày càng tốt hơn người ta giữ lại làm giống những con gà trống và gà mái chóng lớn, đẻ nhiều trứng, ấp trứng và nuôi con khéo .

II. Một số phương pháp chọn giống vật nuôi

1. Chọn lọc hàng loạt: dựa vào các tiêu chuẩn đã định trước rồi căn cứ vào sức sản xuất (cân nặng, sản lượng trứng, sữa, ) của từng vật nuôi để chọn ra những cá thể tốt nhất làm giống.

2. Kiểm tra năng suất: các vật nuôi tham gia chọn lọc (thường là con của những vật nuôi giống tốt) được nuôi dưỡng trong cùng một điều kiện chuẩn, cùng một thời gian rồi dựa vào kết quả đạt được đem so sánh với những tiêu chuẩn đã dự định trước để lựa chọn những con tốt nhất làm giống.

Phương pháp tinh lọc giống vật nuôi đang được dùng thông dụng ở nước ta là kiểm tra hiệu suất. Vì phương pháp này có trình độ đúng chuẩn cao .

III. Quản lý giống vật nuôi

Quản lí giống vật nuôi gồm có việc tổ chức triển khai và sử dụng những giống vật nuôi. Quản lí giống vật nuôi nhằm mục đích giữ cho những giống vật nuôi không bị pha tạp về mặt di truyền, sẽ tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc tinh lọc giống thuần chủng hoặc lai tạo để nâng cao chất lượng của giống vật nuôi .Các giải pháp theo mức độ thiết yếu từ cao đến thấp :a ) Chính sách chăn nuôi .b ) Phân vùng chăn nuôi .c ) Quy định về sử dụng đực giống ở chăn nuôi mái ấm gia đình .d ) Đăng kí vương quốc những giống vật nuôi .

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Chọn giống vật nuôi là:

A. Căn cứ vào mục tiêu chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực lại làm giống .B. Căn cứ vào mục tiêu chăn nuôi để chọn những vật nuôi cái lại làm giống .C. Căn cứ vào mục tiêu chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái lại làm giống .D. Căn cứ vào mục tiêu chăn nuôi để chọn những vật nuôi còn bé lại làm giống .

Đáp án: C. Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái lại làm giống.

Giải thích: (Chọn giống vật nuôi là căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái lại làm giống  SGK trang 89)

Câu 2: Có mấy phương pháp chọn giống vật nuôi?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Đáp án: A. 2

Giải thích: (Có 2 phương pháp chọn giống vật nuôi:

– Chọn lọc hàng loạt- Kiểm tra hiệu suất SGK trang 89 )

Câu 3: Phương pháp đơn giản, phù hợp với trình độ kĩ thuật còn thấp về công tác giống là loại phương pháp nào?

A. Chọn lọc hàng loạt .B. Kiểm tra hiệu suất .C. Cả A và B đều đúng .D. Cả A và B đều sai .

Đáp án: A. Chọn lọc hàng loạt.

Giải thích: (Phương pháp đơn giản, phù hợp với trình độ kĩ thuật còn thấp về công tác giống là loại phương pháp chọn lọc hàng loạt  SGK trang 89)

Câu 4: Chọn lọc hàng loạt là phương pháp dựa theo các tiêu chuẩn về sức sản xuất của vật nuôi như:

A. Cân nặngB. Sản lượng trứngC. Sản lượng sữaD. Tất cả đều đúng

Đáp án: D. Tất cả đều đúng

Giải thích: (Chọn lọc hàng loạt là phương pháp dựa theo các tiêu chuẩn về sức sản xuất của vật nuôi như:

– Cân nặng- Sản lượng trứng- Sản lượng sữa SGK trang 89 )

Câu 5: Phương pháp được áp dụng để chọn lọc tất cả các loại vật nuôi tại các cơ sở giống là:

A. Chọn lọc hàng loạt .B. Kiểm tra hiệu suất .C. Cả A và B đều đúng .D. Cả A và B đều sai .

Đáp án: B. Kiểm tra năng suất.

Giải thích: (Phương pháp được áp dụng để chọn lọc tất cả các loại vật nuôi tại các cơ sở giống là kiểm tra năng suất  SGK trang 89)

Câu 6: Để chọn lọc lợn giống bằng phương pháp kiểm tra năng suất, người ra căn cứ vào các tiêu chuẩn nào sau đây, trừ:

A. Cân nặng .B. Mức tiêu tốn thức ăn .C. Độ dày mỡ bụng .D. Độ dày mỡ sống lưng .

Đáp án: C. Độ dày mỡ bụng.

Giải thích: (Để chọn lọc lợn giống bằng phương pháp kiểm tra năng suất, người ra căn cứ vào các tiêu chuẩn:

– Cân nặng .- Mức tiêu tốn thức ăn .- Độ dày mỡ sống lưng SGK trang 89 )

Câu 7: Ở nước ta, người ta áp dụng phương pháp kiểm tra cá thể với lợn đực và lợn cái ở giai đoạn nào?

A. 90 300 ngàyB. 10 100 ngàyC. 200 400 ngàyD. 50 200 ngày

Đáp án: A. 90  300 ngày

Giải thích: (Ở nước ta, người ta áp dụng phương pháp kiểm tra cá thể với lợn đực và lợn cái ở giai đoạn 90  300 ngày  SGK trang 89)

Câu 8: Để chọn lọc giống gà Ri ngày càng tốt hơn, người ta giữ lại làm giống những con gà trống và mái không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Chóng lớn .B. Có tính ấp bóng .C. Đẻ nhiều trứng .D. Nuôi con khéo .

Đáp án: B. Có tính ấp bóng.

Giải thích: (Để chọn lọc giống gà Ri ngày càng tốt hơn, người ta giữ lại làm giống những con gà trống và mái không có đặc điểm: Có tính ấp bóng (ấp không có trứng)  SGK trang 89)

Câu 9: Có mấy biện pháp quản lí giống vật nuôi?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Đáp án: B. 4

Giải thích: (Có 4 biện pháp quản lí giống vật nuôi:

– Đăng kí vương quốc những giống vật nuôi- Phân vùng chăn nuôi- Chính sách chăn nuôi- Quy định về sử dụng đực giống ở chăn nuôi mái ấm gia đình SGK trang 90 )

Câu 10: Trong các biện pháp quản lí giống vật nuôi, biện pháp nào là cần thiết nhất?

A. Quy định về sử dụng đực giống ở chăn nuôi mái ấm gia đình .B. Phân vùng chăn nuôi .C. Chính sách chăn nuôi .D. Đăng kí vương quốc những giống vật nuôi .

Đáp án: D. Đăng kí quốc gia các giống vật nuôi.

Giải thích: (Trong các biện pháp quản lí giống vật nuôi, biện pháp nào cần thiết nhất là: Đăng kí quốc gia các giống vật nuôi)

Bài : Một số phương pháp tinh lọc và quản trị giống vật nuôi trên đây với những nội dung kỹ năng và kiến thức cần nắm vững khái niệm về chọn giống vật nuôi, phương pháp chọn giống vật nuôi lúc bấy giờ đang được vận dụng .Trên đây VnDoc đã ra mắt tới những bạn kim chỉ nan Công nghệ 7 : Một số phương pháp tinh lọc và quản trị giống vật nuôi. Để có tác dụng cao hơn trong học tập, VnDoc xin ra mắt tới những bạn học viên tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7, Giải SBT Công nghệ 7, Giải bài tập Công nghệ 7 mà VnDoc tổng hợp và trình làng tới những bạn đọc .

Video liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *