I. KEO ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CỦA ĐẤT

A. Lý thuyết, Nội dung bài học

1. Keo đất

a ) Khái niệm về keo đất

Keo đất là những phân tử có kích thước khoảng dưới 1 µm, không hoà tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù (lơ lửng trong nước)

b ) Cấu tạo keo đất
Mỗi một hạt keo có một nhân
Lớp phân tử nằm ngoài nhân phân li thành những ion và tạo ra lớp ion quyết định hành động điện. Lớp này mang điện âm thì keo mang điện âm, lớp này mang điện dương thì keo mang điện dương. Phía ngoài lớp ion quyết định hành động điện là lớp ion bù ( gồm 2 lớp : lớp ion bất động và lớp ion khuếch tán ) mang điện trái dấu với lớp ion quyết định hành động điện .

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 7: Một số tính chất của đất trồng hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

Keo đất có năng lực trao đổi ion ở lớp ion khuếch tán với những ion của dung dịch đất. Đây chính là cơ sở của sự trao đổi dinh dưỡng giữa đất và cây cối .

2. Khả năng hấp thụ của đất

Là năng lực đất giữ lại những chất dinh dưỡng, những thành phần nhỏ như hạt limon, hạt sét, … ; hạn chế sự rửa trôi của chúng dưới tác động ảnh hưởng của nước mưa, nước tưới .

II – PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT

Phản ứng của dung dịch đất chỉ tính chua, kiềm, hoặc trung tính của đất. Phản ứng do nồng độ [ H + ] > [ OH – ] quyết định hành động :
– [ H + ] > [ OH – ] : phản ứng chua
– [ H + ] = [ OH – ] : phản ứng trung tính
– [ H + ] < [ OH - ] : phản ứng kiềm 1. Phản ứng chua của đất Căn cứ vào trạng thái của H + và Al3 + trong đất, độ chua của đất được chia làm 2 loạichua : a ) Độ chua hoạt tính Là độ chua do H + trong dung dịch đất gây nên

Được biểu thị bằng pH (H20)

Trị số pH đất thường giao động từ 3 đến 9 :
– Đất lâm nghiệp : chua, rất chua, độ pH < 6.5 - Đất nông nghiệp : chua ( trừ đất phù sa, đất mặn kiềm ) - Đất phèn : rất chua, độ pH < 4 b ) Độ chua tiềm tàng Là độ chua do H + và Al3 + trên mặt phẳng keo đất gây nên . 2. Phản ứng kiềm của đất Một số loại đất chứa muối Na2CO3 và CaCO3, ... thủy phân tạo thành NaOH và Ca ( OH ) 2 làm cho đất hóa kiềm Dựa vào phản ứng của đất, người ta trồng cây, bón phân, vôi để tái tạo độ phì nhiêu của đất

III – ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT

1. Khái niệm
Là năng lực của đất, phân phối đồng thời và không ngừng nước, chất dinh dưỡng, không chứa chất ô nhiễm, bảo vệ cho cây đạt hiệu suất cao .
2. Phân loại
Tuỳ theo nguồn gốc hình thành, độ phì nhiêu của đất được chia thành 2 loại :
– Độ phì nhiêu tự nhiên : Độ phì nhiêu được hình thành dưới thảm thực vật tự nhiên, không có sự tác động ảnh hưởng của con người .
– Độ phì nhiêu tự tạo : Độ phì nhiêu được hình thành trong hoạt động giải trí sản xuất của con người .
Hoạt động sản xuất con người có vai trò nhất định trong độ phì nhiêu của đất, tuy nhiên độ phì nhiêu chỉ là năng lực đất cho hiệu suất cây cối cao .

Trong sản xuất để sản xuất nông, lâm nghiệp ngoài độ phì nhiêu của đất cần có các điều kiện:

– Giống tốt
– Thời tiết thuận tiện
– Đặc biệt cần chính sách chăm nom tốt, hài hòa và hợp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.