Công thức tính công cơ học hay nhất – Vật lí lớp 8

Công thức tính công cơ học hay nhất

Với loạt bài Công thức tính công cơ học Vật Lí lớp 8 sẽ giúp học viên nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu suất cao để đạt tác dụng cao trong những bài thi môn Vật Lí 8 .
Bài viết Công thức tính công cơ học hay nhất gồm 4 phần : Định nghĩa, Công thức, Kiến thức lan rộng ra và Bài tập minh họa vận dụng công thức trong bài có giải thuật cụ thể giúp học viên dễ học, dễ nhớ Công thức tính công cơ học Vật Lí 8 .

                         Công thức tính công cơ học hay nhất

1. Định nghĩa

– Thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tính năng vào vật làm vật chuyển dời theo phương không vuông góc với phương của lực .
– Công cơ học nhờ vào vào hai yếu tố : Lực tính năng vào vật và độ chuyển dời của vật .
– Công cơ học là công của lực ( khi một vật tính năng lực và lực này sinh công thì ta hoàn toàn có thể nói đó là công của vật ) .
– Công cơ học thường được gọi tắt là công .

2. Công thức

– Công thức tính công cơ học : A = F.s

 Công thức tính công cơ học hay nhất

Trong đó :
F : là lực công dụng vào vật ( N ) ;
s : là quãng đường vật di dời ( m ) ;
A : là công của lực F ( N.m )
– Đơn vị công là Jun ( kí hiệu là J ) : 1J = 1 N.m.
Ngoài ra, cũng hay dùng bội số của Jun là kilojun ( kí hiệu là kJ ) : 1 kJ = 1000 J .
* Lưu ý :
+ Công thức trên chỉ đúng khi vật chuyển dời theo phương của lực .
+ Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng 0 .

Công thức tính công cơ học hay nhất

+ Nếu vật chuyển dời không theo phương của lực thì công được tính theo công thức khác sẽ học ở lớp trên .

Công thức tính công cơ học hay nhất

3. Kiến thức mở rộng

– Từ công thức tính công cơ học : A = F.s, suy ra :

  + Công thức tính độ lớn của lực sinh công: Công thức tính công cơ học hay nhất

  + Công thức tính độ lớn của quãng đường vật dịch chuyển: Công thức tính công cơ học hay nhất

– Đơn vị kW.h cũng là đơn vị của công cơ học: 1 kW.h = 3600000 J.

– Công của lực hoàn toàn có thể thôi thúc ( lực cùng chiều hoạt động : lực kéo, … ) hoặc cản trở ( lực ngược chiều hoạt động : lực ma sát, lực cản … ) hoạt động của vật .

                         Công thức tính công cơ học hay nhất

4. Bài tập minh họa

BÀI TẬP 1: Đầu tàu hoả kéo toa xe với lực F = 5000N làm toa xe đi được 1 km. Tính công của lực kéo đầu tàu.

Tóm tắt:

F = 5000N, s = 1 km = 1000 m : A = ?

Giải:

Công của lực kéo đầu tàu là :
A = F.s = 5000.1000 = 5000000 J

BÀI TẬP 2: Một thang máy đưa người và hàng hoá lên độ cao 80 m thì sinh công 160000J. Biết người có khối lượng 60 kg, tính khối lượng hàng hoá?

Tóm tắt:

s = 80 m
A = 160000 J
Người : m1 = 60 kg
Hàng hoá : mét vuông = ?

Giải:

Lực kéo F của thang máy bằng tổng khối lượng P. của người và hàng hoá .
Ta có : A = F.s = P.s
Suy ra, tổng khối lượng P. của người và hàng hoá là :

Công thức tính công cơ học hay nhất 

Tổng khối lượng của người và hàng hoá là :

Công thức tính công cơ học hay nhất 

Vậy khối lượng của hàng hoá là :

 m2 = m – m1 = 200 – 60 = 140 (kg).

Xem thêm những Công thức Vật Lí lớp 8 quan trọng hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.