v4-460px-calculate-the-volume-of-a-sphere-step-3-version-5-9793796
 1. v4-460px-calculate-the-volume-of-a-sphere-step-1-version-5-2941409

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/3e/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-1-Version-5.jpg/v4-460px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-1-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/3/3e/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-1-Version-5.jpg/v4-728px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-1-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  “}

1

Viết ra giấy công thức tính thể tích hình cầu. Ta có: V = ⁴⁄₃πr³. Trong đó, “V” tượng trưng cho thể tích và “r” là bán kính của khối cầu.

 • v4-460px-calculate-the-volume-of-a-sphere-step-2-version-5-9314044

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/f/f7/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-2-Version-5.jpg/v4-460px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-2-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/f/f7/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-2-Version-5.jpg/v4-728px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-2-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  “}

 • 2Tìm bán kính. Nếu có sẵn bán kính thì chúng ta có thể thực hiện bước tiếp theo. Còn nếu đề bài cho bạn đường kính, muốn tìm bán kính bạn chỉ cần đem đường kính chia đôi. Sau khi có được số liệu, hãy viết nó ra giấy. Ví dụ, ta có bán kính hình cầu là 1 cm.[1]

  • Nếu bạn chỉ có diện dích mặt cầu (S), để tìm bán kính, lấy diện tích mặt cầu đó chia cho 4π, rồi tính căn bậc hai của kết quả này. Tức là, r = √(S/4π) (“bán kính bằng căn bậc hai của thương số của diện tích và 4π”).

  Nếu có sẵn nửa đường kính thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể triển khai bước tiếp theo. Còn nếu đề bài cho bạn đường kính, muốn tìm nửa đường kính bạn chỉ cần đem đường kính chia đôi. Sau khi có được số liệu, hãy viết nó ra giấy. Ví dụ, ta có nửa đường kính hình cầu là 1 cm .

 • v4-460px-calculate-the-volume-of-a-sphere-step-3-version-5-5044551

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/5/50/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-3-Version-5.jpg/v4-460px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-3-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/5/50/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-3-Version-5.jpg/v4-728px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-3-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  “}

 • 3Tính lũy thừa bậc ba của bán kính. Để làm điều này, bạn chỉ cần đem bán kính nhân ba lần với chính nó hoặc nâng nó lên số mũ ba. Ví dụ, (1 cm)3 thật ra chính là 1 cm x 1 cm x 1 cm. Kết quả của (1 cm)3 vẫn là 1 bởi vì 1 nhân với chính nó bao nhiêu lần vẫn bằng 1. Bạn sẽ phải viết lại đơn vị đo lường (ở đây là xen-ti-mét) sau khi đưa ra đáp án. Khi tính xong, bạn thay giá trị r³ vào công thức tính thể tích hình cầu gốc, V = ⁴⁄₃πr³. Trong ví dụ này, ta có V = ⁴⁄₃π x 1.

  • Ví dụ: nếu bán kính là 2 cm, sau khi lũy thừa bậc ba bán kính lên ta có 23, chính là 2 x 2 x 2 hay 8.

  Để làm điều này, bạn chỉ cần đem nửa đường kính nhân ba lần với chính nó hoặc nâng nó lên số mũ ba. Ví dụ, ( 1 cm ) thật ra chính là 1 cm x 1 cm x 1 cm. Kết quả của ( 1 cm ) vẫn là 1 chính bới 1 nhân với chính nó bao nhiêu lần vẫn bằng 1. Bạn sẽ phải viết lại đơn vị chức năng đo lường và thống kê ( ở đây là xen-ti-mét ) sau khi đưa ra đáp án. Khi tính xong, bạn thay giá trị r³ vào công thức tính thể tích hình cầu gốc ,. Trong ví dụ này, ta có

  Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

 • v4-460px-calculate-the-volume-of-a-sphere-step-4-version-5-8184374

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/9/9d/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-4-Version-5.jpg/v4-460px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-4-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/9/9d/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-4-Version-5.jpg/v4-728px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-4-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  “}

 • 4

  Nhân lũy thừa bậc ba của bán kính với 4/3. Thay r3, hay 1, vào công thức V = ⁴⁄₃πr³, sau đó tiếp tục nhân để phương trình gọn hơn. 4/3 x 1 = 4/3. Bây giờ, công thức của chúng ta sẽ là V = ⁴⁄₃ x π x 1, hay V = ⁴⁄₃π.

 • v4-460px-calculate-the-volume-of-a-sphere-step-5-version-4-7256110

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/4/4c/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-5-Version-4.jpg/v4-460px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-5-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/4/4c/Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-5-Version-4.jpg/v4-728px-Calculate-the-Volume-of-a-Sphere-Step-5-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  “}

 • 5

  Nhân biểu thức với π. Đây là bước cuối để tìm ra thể tích hình cầu. Bạn có thể để nguyên π trong đáp án theo dạng V = ⁴⁄₃π. Hoặc, bạn đặt π vào phép tính và nhân giá trị của nó với 4/3. Giá trị của π tương đương với 3.14159, vậy V = 3.14159 x 4/3 = 4.1887, bạn có thể làm tròn thành 4.19. Đừng quên kết luận cùng với đơn vị đo lường và đưa kết quả về đơn vị khối. Vậy, thể tích của hình cầu với bán kính bằng 1 là 4.19 cm3.

  Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

  Quảng cáo

  Source: https://thcsbevandan.edu.vn
  Category : Phương pháp học tập

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *