tich-vo-huong-cua-hai-vecto-4473516

Trong bài viết này, điện máy Sharp Việt Nam sẽ nhắc lại lý thuyết định nghĩa, tính chất tích vô hướng của hai vectơ, ứng dụng và biểu thức tích vô hướng để các bạn cùng tham khảo nhé

Tích vô hướng của hai vectơ là gì?

Tích vô hướng của hai vectơ a → và b → là một số ít ( đại lượng đại số ) được ký hiệu là a →, b → và được xác lập bởi công thức

a→.b→ = |a→|.|b→|.cos(a→,b→)

Trường hợp ít nhất một trong 2 vectơ a→ và b→ bằng vecto 0→ ta quy ước a→.b→ = 0

Lưu ý:

Với a → và b → khác vectơ 0 → ta có a →. b → = 0 ⇔ a → ⊥ b →
Khi a → = b → tích vô hướng a →. a → được kí hiệu là | a → | 2 và số này được gọi là bình phương vô hướng của vectơ a →

Ta có tich-vo-huong-cua-hai-vecto-7712552

Như vậy : Bình phương vô hướng của một vectơ bằng bình phương độ dài của vectơ đó

Tính chất tích vô hướng của hai vectơ

Người ta chứng tỏ được những đặc thù sau đây của tích vô hướng :
Với ba vectơ a →, b →, c → bất kể và mọi số thực k ta có :

  • a→.b→ = b→.a→ (tính chất giao hoán)
  • a→.(b→ + c→ ) = a→.b→ + a→.c→ (tính chất phối hợp)
  • (ka→).b→ = k.(a→.b→) = a→.(kb→)

Từ những đặc thù tích vô hướng của hai vectơ suy ra :

tich-vo-huong-cua-hai-vecto-1-6053116

THam khảo thêm:

Biểu thức tọa độ tích vô hướng

Trên mặt phẳng tọa độ ( O, i →, j → ), cho hai vectơ a → = ( a1 ; a2 ), b → = ( b1 ; b2 ). Khi đó tích vô hướng a →. b → là : a →. b → = a1b1 + a2b2

Ứng dụng

Độ dài của vectơ

Độ dài của vectơ a → = ( a1, a2 ), được tính theo công thức :

|a→| = √a12 + a22

Góc giữa hai vectơ

Từ định nghĩa tích vô hướng của 2 vectơ ta suy ra nếu a → = ( a1, a2 ) và a → = ( b1, b2 ) đều khác 0 → thì ta có :

tich-vo-huong-cua-hai-vecto-2-1-1003988

Bài tập tích vô hướng của hai vectơ

Ví dụ 1 : Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A ( 2 ; 4 ), B ( 1 ; 2 ), C ( 6 ; 2 ). Chứng minh AB → ⊥ AC → .
Lời giải :

tich-vo-huong-cua-hai-vecto-3-1-8259024

Xem thêm: este – Wiktionary

Ví dụ 2 : Tích vô hướng của a → ( 2,3 ) và b → ( 1,1 ) biết chúng tạo với nhau một góc 300

 tich-vo-huong-cua-hai-vecto-4-9185119

AB →. CD → = | AB → |. | CD → |. cos00 = a2
Ví dụ

tich-vo-huong-cua-hai-vecto-5-2911090

tich-vo-huong-cua-hai-vecto-6-5643973

Hy vọng với những kỹ năng và kiến thức mà chúng tôi vừa san sẻ hoàn toàn có thể giúp bạn nắm chắc được kỹ năng và kiến thức tích vô hướng của hai vectơ để vận dụng vào làm bài tập nhé

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.