Phương pháp giải:

( * ) Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa:
– Bản chất hai điện cực phải khác nhau về thực chất ( KL-KL, KL-PK, … )
– Hai điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau ( qua dây dẫn )
– Hai điện cực phải cùng tiếp xúc với môi trường tự nhiên chất điện li

Lời giải chi tiết:

( 1 ) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Kim loại Cu bám trực tiếp vào lá Fe tạo thành cặp điện cực Fe-Cu, cùng nhúng trong dd điện li
→ có xảy ra ăn mòn điện hóa
( 2 ) Không có cặp điện cực
→ không xảy ra ăn mòn điện hóa
( 3 ) Không có cặp điện cực
→ không xảy ra ăn mòn điện hóa
( 4 ) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Kim loại Cu bám trực tiếp vào lá Fe tạo thành cặp điện cực Fe-Cu, cùng nhúng trong dd điện li
→ có xảy ra ăn mòn điện hóa
( 5 ) Cu + 2A gNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + 2A g
Kim loại Ag bám trực tiếp vào thanh Cu tạo thành cặp điện cực Cu-Ag, cùng nhúng trong dd điện li
→ có xảy ra ăn mòn điện hóa
( 6 ) Cu + 2F e ( NO3 ) 3 → Cu ( NO3 ) 2 + 2F e ( NO3 ) 2
Không có cặp điện cực
→ không xảy ra ăn mòn điện hóa
Vậy có 3 thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa : ( 1 ) ( 4 ) ( 5 )

Đáp án C

Cu + HNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + NO2 + H2O là phản ứng oxi hóa khử.

nội dung

Cu HNO3 đặc: Cu HNO3 Cu(NO3)2 NO2 H2O

 • 1. Phương trình phản ứng Cu tác dụng HNO3 đặc
  • Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O
 • 2. Điều kiện phản ứng Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc
 • 3. Cân bằng phản ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
 • 4. Cách tiến hành phản ứng cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc
 • 5. Cu tác dụng với HNO3 đặc hiện tượng
 • 6. Tính chất của đồng và hợp chất của đồng kim loại
  • 6.1. Tính chất vật lí
  • 6.2. Tính chất hóa học của đồng
 • 7. Bài tập vận dụng liên quan

Hy vọng tài liệu này hoàn toàn có thể giúp những bạn viết và cân đối phương trình một cách nhanh và đúng chuẩn hơn, cũng như vận dụng tốt vào giải những dạng bài tập tương quan. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

1. Phương trình phản ứng Cu tác dụng HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

2. Điều kiện phản ứng Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc

Cu công dụng với dung dịch HNO3 đặc ở nhiệt độ thường

3. Cân bằng phản ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

Bước 1. Xác định số oxi hóa biến hóa thế nào .Cu0 + HN + 5O3 → Cu + 2 ( NO3 ) 2 + N + 4O2 + H2OBước 2. Lập cân đối electron .

1 x2 x Cu → Cu + 2 + 2 eN + 5 + 1 e → N + 4

Bước 3. Đặt những thông số tìm được vào phương trình phản ứng và tính những thông số còn lại .Cu + 4HNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + 2NO2 ↑ + 2H2 O

4. Cách tiến hành phản ứng cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc

Cho vào ống nghiệm 1,2 lá đồng, nhỏ từ từ vừa đủ dung dịch HNO3 loãng

5. Cu tác dụng với HNO3 đặc hiện tượng

Lá đồng màu đỏ Đồng ( Cu ) tan dần trong dung dịch axit HNO3 đặcvà sinh ra khí nito đioxit NO2 nâu đỏ .

Mở rộng: Axit nitric HNO3 oxi hoá được hầu hết các kim loại, kể cả kim loại có tính khử yếu như Cu. Khi đó, kim loại bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao và tạo ra muối nitrat.

Thông thường, nếu dùng dung dịch HNO3 đặc thì mẫu sản phẩm là NO2, còn dung dịch loãng thì tạo thành NO .

6. Tính chất của đồng và hợp chất của đồng kim loại

6.1. Tính chất vật lí

Đồng là một sắt kẽm kim loại có màu đỏ, dẻo, và dễ kéo sợi, dễ dát mỏng, là sắt kẽm kim loại dẻo nhất, sắt kẽm kim loại đồng thường dẫn điện và dẫn nhiệt cao ( sau bạc ). đồng có khối lượng riêng là 8,98 g / cm3 và nhiệt độ nóng chảy 10830C .Khi có tạp chất thì độ giảm điện của đồng sẽ giảm dần, Các loại kim loại tổng hợp của đồng khá ổn .

6.2. Tính chất hóa học của đồng

Đồng là loại sắt kẽm kim loại có tính khử yếu hơn so với những sắt kẽm kim loại khác. Đồng hoàn toàn có thể công dụng được với phi kim, tính năng với những axit và công dụng với những dung dịch muối

a. Tác dụng với phi kim

Khi ( Cu ) phản ứng với Oxi đun nóng sẽ tạo thành CuO bảo vệ do đó ( Cu ) sẽ không bị oxi hoá .2C u + O2 → CuOKhi ta đun nóng đến nhiệt độ từ ( 800 – 1000 oC )CuO + Cu → Cu2O ( đỏ )Khi tính năng trực tiếp với khí Cl2, Br2, S …Cu + Cl2 → CuCl2Cu + S → CuS

Tác dụng với các axit

( Cu ) không hề công dụng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng .Khi có oxi, ( Cu ) hoàn toàn có thể tính năng với dung dịch HCl, có tiếp xúc giữa axit và không khí .2C u + 4HC l + O2 → 2C uCl2 + 2H2 OĐối với HNO3, H2SO4 đặc thì :Cu + 2H2 SO4 đặc → CuSO4 + SO2 + H2OCu + 4HNO3 ( đặc ) → Cu ( NO3 ) 2 + 2NO2 + 2H2 O

c. Tác dụng với các dung dịch muối

Đồng hoàn toàn có thể khử được những ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó trong dung dịch muối .Cu + 2A gNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + 2A g

7. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.Phát biểu nào sau đây không chính xác?

A.Cu phản ứng với HNO3 loãng giải phóng N2 .B. Cu phản ứng với oxi ( ở 800 – 1000 oC ) tạo ra Cu2O .C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản ứng được với dung dịch HCl .D. CuCl2 phản ứng với khí hiđro sulfua tạo kết tủa màu đen CuS .

Xem đáp án

Đáp án A

A. Đồng phản ứng với HNO3 loãng giải phóng nitơ .3C u + 8HNO3 → 3C u ( NO3 ) 2 + 2NO ↑ + 4H2 O

Câu 2. Để nhận biết ion nitrat, thường dùng Cu và dung dịch axit sulfuric loãng đun nóng là vì

A. Phản ứng tạo ra kết tủa màu vàng và dung dịch có màu xanh .B. Phản ứng tạo ra dung dịch có màu xanh và khí không mùi làm xanh giấy quỳ ẩm .C. Phản ứng tạo ra kết tủa màu xanh .D. Phản ứng tạo dung dịch có màu xanh và khí không màu hóa nâu trong không khí .

Xem đáp án

Đáp án D

Để phân biệt ion nitrat, thường dùng Cu và dung dịch axit sunfuric loãng đun nóng là vì phản ứng tạo dung dịch có màu xanh và khí không màu hóa nâu trong không khí .

Câu 3. Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với khí hiđro bằng 18,8. Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là

A. 9,40 gam .B. 11,28 gam .C. 8,60 gam .D. 47,00 gam .

Xem đáp án

Đáp án A

2KNO3 → 2KNO2 + O2x → 0,5 x2C u ( NO3 ) 2 → 2C uO + 4NO2 + O2y → 2 y → 0,5 yMX = 18,8. 2 = 37,6 = 46.2 y + 32. ( 0,5 x + 0,5 y ) / ( 0,5 x + 2,5 y )=> 2,8 x – 14 y = 0 ( 1 )mmuối = 101 x + 188 y = 34,65 ( 2 )=> x = 0,25, y = 0,05=> mCu ( NO3 ) = 188.0,05 = 9,4 gam

Câu 4. Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là

A. 1 .B. 3 .C. 2 .D. 4 .

Xem đáp án

Đáp án C

Các dung dịch phản ứng được với Cu ( OH ) 2 là HCl, NH3Cu ( OH ) 2 + HCl → CuCl2 + H2OZn ( OH ) 2 + 4NH3 → ( Zn ( NH3 ) 4 ) ( OH ) 2

Câu 5. Thành phần chính của quặng cancopirit (pirit đồng) là

A. CuS .B. CuS2 .C. Cu2S .D. CuFeS2 .

Xem đáp án

Đáp án D: CuFeS2

Câu 6. Hợp kim Cu – Zn (45% Zn) được gọi là

A. đồng thau .B. đồng thanh .C. đồng bạch .D. đuy ra .

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 7. Nhúng một thanh Cu vào dung dịch AgNO3, sau một thời gian lấy ra, rửa sạch, sấy khô, đem cân thì khối lượng thanh đồng thay đổi thế nào ?

A. Tăng .B. Giảm .C. Không biến hóa .D. không xác lập được .

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi khối lượng thanh đồng khởi đầu là aCu + 2A gNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + 2A gx mol → 2 x molKhối lượng thanh đồng sau phản ứng là a + mAg – aCu phản ứng = a + 2 x. 108 – 64 x = a + 152 x ( gam )Tức là khối lượng thanh đồng tăng .

Câu 8. Cho m gam hỗn hợp A gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu cho a gam hỗn hợp R trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của a là:

A. 10,5B. 11,5C. 12,3D. 6,15

Xem đáp án

Đáp án D

X + HCl => chỉ có Al phản ứngnH2 = 0,125 molBảo toàn electron :3 nAl = 2 nH2 => nAl = 2.0,125 / 3 = 0,05 molX + HNO ­ 3 đặc nguội => chỉ có Cu phản ứngnNO2 = 0,315 molBảo toàn e : 2 nCu = nNO2 => nCu = 0,125 / 2 = 0,075 mol=> m = mAl + mCu = 0,05. 27 + 0,125. 64 = 6,15 gam

Câu 9. Tổng hệ số là các số nguyên, tối giản của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

A. 8 .B. 10 .C. 11 .D. 9 .

Xem đáp án

Đáp án B
Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Câu 10. Phát biểu nào không đúng?

A. đồng phản ứng với HNO3 loãng giải phóng N2B. đồng phản ứng với oxi ( 800 – 10000C ) tạo ra Cu2O .C. Khi xuất hiện oxi, Cu phản ứng với dung dịch HCl .D. Cu phản ứng với lưu huỳnh tạo CuS .

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng Cu công dụng HNO3 loãng sinh ra khí NO3C u + 8HNO3 → 3C u ( NO3 ) 2 + 2NO ↑ + 4H2 O

Câu 11. Trong phân tử HNO3 có các loại liên kết là

A. link cộng hoá trị và link ion .B. link ion và link phối trí .C. link phối trí và link cộng hoá trị .D. link cộng hoá trị và link

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 12. Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong dung dịch HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 16,6. Giá trị của m là

A. 8,32 .B. 3,90 .C. 4,16 .D. 6,40 .

Xem đáp án

Đáp án C

M ( trung bình NO và NO2 ) = 16,6. 2 = 33.2 gam .n ( NO và NO2 ) = 0.05 ( mol )Gọi x = số mol NO, y = số mol NO2 .Ta có hệ phương trình 😡 + y = 0.05( 30 x + 46 y ) / ( x + y ) = 33.2Giải hệ phương trình => x = 0.04, y = 0.01Cu0 → Cu + 2 + 2 ex → 2 xN + 5 + 3 e → N + 2 ( NO )0,12 0,04N + 5 + 1 e → N + 4 ( NO2 )0,01 0,01Bảo toàn e => 2 x = 0,13 => x = 0,065 => mCu = m = 0,065. 64 = 4,16 gam

Câu 13. HNO3 chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe ( OH ) 2 .B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO .C. Cu, C, Fe2O3, Fe ( OH ) 2, SO2 .D. Na2SO3, P., CuO, CaCO3, Ag .

Xem đáp án

Đáp án A

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe ( OH ) 2 .3M g + 8HNO3 → 3M g ( NO3 ) 2 + 2NO + 4H2 OH2S + 8HNO3 → H2SO4 + 8NO2 + 4H2 OS + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2 O3F e3O4 + 28HNO3 → 9F e ( NO3 ) 3 + NO ↑ + 14H2 O3F e ( OH ) 2 + 10HNO3 → 3F e ( NO3 ) 3 + NO + 8H2 OD loại CuO, CaCO3B loại CaOC loại Fe2O3

Câu 14.Axit nitric tinh khiết là chất lỏng không màu nhưng lọ Axit nitric đặc trong phòng thí nghiệm có màu nâu vàng hoặc nâu là do.

A. HNO3 oxi hóa bụi bẩn trong không khí tạo hợp chất có màuB. HNO3 tự oxi hóa thành hợp chất có màuC. HNO3 bị phân hủy 1 ít tạo NO2 tan lại trong HNO3 lỏngD. HNO3 hút nước mạnh tạo dung dịch có màu .

Xem đáp án

Đáp án C: HNO3 bị phân hủy 1 ít tạo NO2 tan lại trong HNO3 lỏng

Câu 15. Cho các phản ứng sau : (1) nhiệt phân Cu(NO3)2; (2) nhiệt phân NH4NO2; (3) NH3 + O2 (t0, xt); (4) NH3 + Cl2; (5) nhiệt phân NH4Cl; (6) NH3 + CuO. Các phản ứng tạo ra được N2 là

A. ( 3 ), ( 5 ), ( 6 )B. ( 1 ), ( 3 ), ( 4 )C. ( 1 ), ( 2 ), ( 5 )D. ( 2 ), ( 4 ), ( 6 )

Xem đáp án

Đáp án D

1 ) 2C u ( NO3 ) 2 → 2C uO + 4NO2 + O2( 2 ) NH4NO2 → N2 + 2H2 O( 3 ) 2NH3 + 5/2 O2 → 2NO + 3H2 O( 4 ) 2NH3 + 3C l2 → N2 + 6HC l( 5 ) NH4Cl → NH3 + HCl( 6 ) 2NH3 + 3C uO → N2 + 3C u + 3H2 O

Câu 16. Trong phòng thí nghiệm HNO3 được điều chế theo phản ứng sau:

NaNO3 ( rắn ) + H2SO4 ( đặc ) → HNO3 + NaHSO4Phản ứng trên xảy ra là vì :A. Axit H2SO4 có tính axit mạnh hơn HNO3 .B. HNO3 dễ bay hơi hơn .C. H2SO4 có tính oxi hoá mạnh hơn HNO3 .D. Một nguyên do khác .

Xem đáp án

Đáp án B

Vì HNO3 dễ bay hơi => làm giảm lượng HNO3 trong bình => phản ứng làm tăng lượng HNO3 ( chiều thuận )…………………………

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O
 • Cu+ H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
 • Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag
 • CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
 • Lý thuyết hóa 12 học kì 1 đầy đủ chi tiết nhất
 • Bộ đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa học Có đáp án
 • Bài tập về đồng và hợp chất của đồng

Thcsbevandan đã gửi tới bạn phương trình hóa học Cu + HNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + NO2 + H2O được VnDoc biên soạn là phản ứng oxi hóa khử, đối phản ứng khi cho đồng tính năng với dung dịch axit nitric loãng loại sản phẩm thu được là muối đồng nitrat và thoát ra khí có màu nâu đỏ NO2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *