cuo-h2so4-cuso4-h2o-3090649
2022 – 03-18 T11 : 41 : 52-04 : 002022 – 03-18 T11 : 41 : 52-04 : 00https://thcsbevandan.edu.vn/phuong-trinh/vo-co/cuo-h2so4-cuso4-h2o-570.html

Hóa Học 24H

https://thcsbevandan.edu.vn/uploads/hoa-hoc-123.webp

I – Phương trình phản ứng cuo h2so4

CuO+H2SO4=CuSO4+H2O đây chính là phương trình hóa học được thể hiện qua công thức hóa học của từng chất. Trong đó:
– CuO là một oxit bazơ.
– H2SO4 là một axit mạnh.
– CuSO4 là một muối.
– H2O là nước.
cuo-h2so4-cuso4-h2o-3639454Cuo + h2so4 không phải là phản ứng oxi hóa – khử như nhiều bạn đang tìm kiếm thông tin trên mạng.
Nếu chúng ta thay đổi điều kiện của phản ứng thì sao?
Trong phản ứng hóa học trên, việc thay đổi điều kiện cũng không có quá nhiều. Đơn giản có thể thấy CuO là không thể thay đổi được rồi và chúng ta chỉ còn có thể thay đổi h2so4 thành axit đặc hoặc các điều kiện khác như h2so4 đặc nguội, h2so4 đặc nóng dư thì cũng đều cho một kết quả giống nhau đó chính là tạo thành muối đồng (II) sunfat và nước. Để lí giải điều này, chúng ta hãy quan sát vào hóa trị của đồng trong hợp chất cuo.
Trong hợp chất cuo, đồng đang có hóa trị là II hay số oxi hóa cao nhất của đồng là +2 rồi nên khi tác dụng với những chất oxi hóa mạnh thì ion đồng cũng không còn khả năng thay đổi hóa trị hoặc số oxi hóa nữa. Do vậy, cuối cùng chúng ta sẽ thu được một sản phẩm như nhau ở những điều kiện phản ứng khác nhau.
Phương trình phản ứng hóa học của CuO với H2SO4 ở nhiều điều kiện khác nhau
– CuO+H2SO4=CuSO4+H2O
Phản ứng trên xảy ra với điều kiện h2so4 là một axit loãng, như vậy cuo có tác dụng với h2so4 loãng.
– CuO+H2SO4 đặc = CuSO4 + H2O
Phản ứng trên xảy ra với điều kiện h2so4 là một axit đặc.
– CuO+H2SO4 đặc nóng = CuSO4+H2O
Phản ứng trên xảy ra với điều kiện h2so4 đậm đặc và được đun nóng. Một câu hỏi cũng được rất nhiều bạn tìm kiếm đó chính là CuO+H2SO4 đặc nóng ra SO2 ?
Câu trả lời ở đây là CuO+H2SO4 đặc nóng không thể tạo ra được SO2 các em nhé vì như thầy đã phân tích ở trên. Đây không phải là phản ứng oxi hóa- khử do vậy sẽ không tạo thành SO2 được.
– CuO + H2SO4 đặc nguội = CuSO4 + H2O

CuO + H2SO4 đặc nóng có phải phản ứng oxi hóa khử?

Trong nhiều dạng bài tập hóa học chúng ta đều biết đến CuO là một oxit đồng (II) có được thi thực hiện phản ứng khác là cho Cu tác dụng với Oxi ở nhiệt độ cao. Trong chương trình hóa học lớp 8 chúng ta áp dụng quy tắc hóa trị sẽ xác định được hóa trị của đồng là II bằng với hóa trị của oxi là II và sau này chúng ta học lên cao sẽ thấy rằng trong hợp chất trên đồng đang có số oxi hóa là +2 cao nhất rồi nên đồng trong hợp chất CuO sẽ không còn số oxi hóa nào để thực hiện phản ứng nữa.
Từ những dữ liệu trên chúng ta kết luận được ngay phản ứng trên khi thực hiện sẽ không phải là phản ứng oxi hóa – khử.
Vậy những hợp chất nào của đồng có thể thực hiện được với H2SO4 đặc nóng phản ứng oxi hóa – khử ?
Trong một phản ứng oxi hóa khử điều nhận biết trước tiên nhất chính là có sự thay đổi số oxi hóa của đơn chất hoặc các chất trong hợp chất nên những hợp chất nào của đồng mà đồng có số oxi hóa khác +2 thì khi tác dụng được với H2SO4 đặc nóng khả năng cao là một phản ứng oxi hóa khử.
Ví dụ:
Cu + H2SO4 đặc nóng →CuSO4 + SO2 + H2O
Cu2O + H2SO4 đặc nóng →CuSO4 + SO2 + H2O
Như vậy, CuO + H2SO4 đặc nóng ra SO2 là phản ứng không thể tạo được khí SO2 do Cu trong CuO đã đạt số oxi hóa cao nhất là +2 nên không thể cho Electron được nữa.

II – Các dạng bài tập hóa học liên quan.

Từ phương trình phản ứng hóa học trên chúng ta thấy rất nhiều dạng bài tập liên quan và được mở rộng vô cùng phong phú. Một trong những dạng bài tập hóa học cơ sở đó chính là tính theo phương trình hóa học.
Ví dụ 1: Cho 8 gam CuO tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit sunfuric vừa đủ. Sau phản ứng thu được m gam muối.
– Viết phương trình phản ứng hóa học.
– Tính m = ?
Bài giải:
– Số mol của CuO là 0,1 mol.
– CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O
    0,1                        0,1
Vậy khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là 0,1. (64 + 32 + 64) = 16 gam.

Như vậy, ở những phương trình phản ứng và một vài ví dụ bài tập trên các em đã nắm được những thông tin rất cần thiết về một phương trình phản ứng hóa học vô cơ rồi. Tuy nhiên, trên thực tế còn có nhiều điều kiện khác nhau nữa để phương trình có thể xảy ra do vậy thầy rất cần sự đóng góp ý kiến từ các em qua bình luận ở bên dưới để bài viết thêm phong phú và hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn quý độc giả, các em học sinh đã đồng hành xây dựng ngân hàng phương trình phản ứng hóa học.

Bài viết còn tiếp tục cập nhật

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O đây chính là phương trình hóa học được biểu lộ qua công thức hóa học của từng chất. Trong đó : – CuO là một oxit bazơ. – H2SO4 là một axit mạnh. – CuSO4 là một muối. – H2O là nước. Trong phản ứng hóa học trên, tất cả chúng ta không thấy có sự biến hóa hóa trị hay nói cách khác là không có sự đổi khác số oxi hóa của những chất. Do vậy, phản ứng trên là phản ứng trao đổi thông thường. không phải là phản ứng oxi hóa – khử như nhiều bạn đang tìm kiếm thông tin trên mạng. Nếu tất cả chúng ta biến hóa điều kiện kèm theo của phản ứng thì sao ? Trong phản ứng hóa học trên, việc đổi khác điều kiện kèm theo cũng không có quá nhiều. Đơn giản hoàn toàn có thể thấy CuO là không hề biến hóa được rồi và tất cả chúng ta chỉ còn hoàn toàn có thể biến hóa h2so4 thành axit đặc hoặc những điều kiện kèm theo khác nhưdư thì cũng đều cho một tác dụng giống nhau đó chính là tạo thành muối đồng ( II ) sunfat và nước. Để lí giải điều này, tất cả chúng ta hãy quan sát vào hóa trị của đồng trong hợp chất cuo. Trong hợp chất cuo, đồng đang có hóa trị là II hay số oxi hóa cao nhất của đồng là + 2 rồi nên khi tính năng với những chất oxi hóa mạnh thì ion đồng cũng không còn năng lực đổi khác hóa trị hoặc số oxi hóa nữa. Do vậy, ở đầu cuối tất cả chúng ta sẽ thu được một mẫu sản phẩm như nhau ở những điều kiện kèm theo phản ứng khác nhau. Phương trình phản ứng hóa học của CuO với H2SO4 ở nhiều điều kiện kèm theo khác nhau – CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2OPhản ứng trên xảy ra với điều kiện kèm theo h2so4 là một axit loãng, như vậy cuo có tính năng với h2so4 loãng. – CuO + H2SO4 đặc = CuSO4 + H2OPhản ứng trên xảy ra với điều kiện kèm theo h2so4 là một axit đặc. – CuO + H2SO4 đặc nóng = CuSO4 + H2OPhản ứng trên xảy ra với điều kiệnvà được đun nóng. Một câu hỏi cũng được rất nhiều bạn tìm kiếm đó chính là CuO + H2SO4 đặc nóng ra SO2 ? Câu vấn đáp ở đây là CuO + H2SO4 đặc nóng không hề tạo ra được SO2 những em nhé vì như thầy đã nghiên cứu và phân tích ở trên. Đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử do vậy sẽ không tạo thành SO2 được. – CuO + H2SO4 đặc nguội = CuSO4 + H2OTrong nhiều dạng bài tập hóa học tất cả chúng ta đều biết đến CuO là một oxit đồng ( II ) có được thi triển khai phản ứng khác là cho Cu tính năng với Oxi ở nhiệt độ cao. Trong chương trình hóa học lớp 8 tất cả chúng ta vận dụng quy tắc hóa trị sẽ xác lập được hóa trị của đồng là II bằng với hóa trị của oxi là II và sau này tất cả chúng ta học lên cao sẽ thấy rằng trong hợp chất trên đồng đang có số oxi hóa là + 2 rồi nên đồng trong hợp chất CuO sẽ không còn số oxi hóa nào để triển khai phản ứng nữa. Từ những tài liệu trên tất cả chúng ta Kết luận được ngay phản ứng trên khi thực thi sẽ không phải là phản ứng oxi hóa – khử. Vậy những hợp chất nào của đồng hoàn toàn có thể triển khai được với H2SO4 đặc nóng phản ứng oxi hóa – khử ? Trong một phản ứng oxi hóa khử điều nhận ra thứ nhất nhất chính là có sự biến hóa số oxi hóa của đơn chất hoặc những chất trong hợp chất nên những hợp chất nào của đồng mà đồng có số oxi hóa khác + 2 thì khi tính năng được với H2SO4 đặc nóng năng lực cao là một phản ứng oxi hóa khử. Ví dụ : Cu + → CuSO4 + SO2 + H2OCu2O + → CuSO4 + SO2 + H2ONhư vậy, là phản ứngtạo được khí SO2 do Cu trong CuO đã đạt số oxi hóa cao nhất là + 2 nên không hề cho Electron được nữa. Từ phương trình phản ứng hóa học trên tất cả chúng ta thấy rất nhiều dạng bài tập tương quan và được lan rộng ra vô cùng đa dạng và phong phú. Một trong những dạng bài tập hóa học cơ sở đó chính là tính theo phương trình hóa học. Ví dụ 1 : Cho 8 gamvừa đủ. Sau phản ứng thu được m gam muối. – Viết phương trình phản ứng hóa học. – Tính m = ? Bài giải : – Số mol của CuO là 0,1 mol. – CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O0, 1 0,1 Vậy khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là 0,1. ( 64 + 32 + 64 ) = 16 gam. Như vậy, ở những phương trình phản ứng và một vài ví dụ bài tập trên những em đã nắm được những thông tin rất thiết yếu về một phương trình phản ứng hóa học vô cơ rồi. Tuy nhiên, trên trong thực tiễn còn có nhiều điều kiện kèm theo khác nhau nữa để phương trình hoàn toàn có thể xảy ra do vậy thầy rất cần sự góp phần quan điểm từ những em qua phản hồi ở bên dưới để bài viết thêm nhiều mẫu mã và triển khai xong hơn. Xin cảm ơn quý fan hâm mộ, những em học viên đã sát cánh kiến thiết xây dựng ngân hàng nhà nước phương trình phản ứng hóa học .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *