CuO + HNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn là phản ứng khi cho đồng oxit công dụng với dung dịch axit HNO3 loãng phản ứng thu dung dịch muối đồng có màu xanh. Dưới đây đây tài liệu sẽ giúp những bạn viết và cân đối đúng phương trình phản ứng CuO + HNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + H2O

nội dung

1. Phương trình phản ứng CuO tính năng HNO3 loãng

CuO + 2HNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + H2

2. Điều kiện phản ứng CuO công dụng với HNO3

Không có

3. Cách triển khai phản ứng cho CuO tính năng HNO3

Cho đồng oxit CuO công dụng với dung dịch axit nitric HNO3
Bạn đang xem : CuO + HNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + H2O

5. Hiện tượng Hóa học

Chất rắn màu đen Đồng II Oxit ( CuO ) tan dần trong dung dịch axit, mẫu sản phẩm thu được dung dịch có màu xanh làm của muối đồng nitrat

6. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1. Cho các mô tả sau:

( 1 ). Hoà tan Cu bằng dung dịch HCl đặc nóng giải phóng khí H2
( 2 ). Ðồng dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, chỉ thua Ag
( 3 ). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan trong dung dịch FeCl3
( 4 ). Có thể hoà tan Cu trong dung dịch HCl khi xuất hiện O2
( 5 ). Ðồng thuộc nhóm sắt kẽm kim loại nhẹ ( d = 8,98 g / cm3 )
( 6 ). Không sống sót Cu2O ; Cu2S
Số diễn đạt đúng là :
A. 1 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 4 .

Đáp án C

1. Sai vì Cu không công dụng với HCl .
2. Đúng
3. Đúng, Cu + 2F eCl3 → CuCl2 + 2F eCl2
4. Đúng, 2C u + 4HC l + O2 → 2C uCl2 + 2H2 O
5. Sai, đồng thuộc nhóm sắt kẽm kim loại nặng
6. Sai, có sống sót 2 chất trên

Câu 2. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

A. 2 .
B. 3 .
C. 4 .
D. 1 .

Đáp án D

2C u ( NO3 ) 2 → 2C uO + 4NO2 ( 4 x ) + O2 ( x mol )
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có :
mchất rắn khởi đầu = mchất rắn sau + mkhí
→ 6,58 = 4,96 + 46.4 x + 32 x → x = 0,0075 mol
Dẫn khí X vào nước
O2 ( 0,0075 ) + 4NO2 ( 0,03 ) + 2H2 O → 4HNO3 ( 0,03 mol )
CM ( HNO3 ) = 0,03 : 0,3 = 0,1 → pH = 1 .

Câu 3. Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là

A. 1 .
B. 3 .

C. 2.

D. 4 .

Đáp án C

2HC l + Cu ( OH ) 2 → CuCl2 + 2H2 O
4NH3 + Cu ( OH ) 2 → | Cu ( NH3 ) | 4 ( OH ) 2

Câu 4. Nhúng một thanh Fe nặng 200 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 203,44 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh Fe). Khối lượng Fe đã phản ứng là

A. 2,16 gam .
B. 0,84 gam .
C. 1,72 gam .
D. 2,80 gam .

Đáp án D

Fe + 2A g + → Fe2 + + 2A g ( 1 )
0,04 0,04 mol
mtăng ( 1 ) = 0,04. 108 – 0,02. 56 = 3,2 gam
Theo bài ra mKL tăng = 203,44 – 200 = 3,44 gam .
Phản ứng :
Fe + Cu2 + → Fe2 + + Cu
a a mol
mtăng ( 2 ) = 64 a – 56 a = 3,44 – 3,2 → a = 0,03 mol
→ mFe = ( 0,02 + 0,03 ). 56 = 2,8 gam .

Câu 5. Cho luồng khí CO (dư) đi qua 18,2 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 16,6 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là

A. 0,8 gam .
B. 8,0 gam .
C. 2,0 gam .
D. 4,0 gam

Đáp án B

Hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 chỉ có CuO phản ứng với CO
Phương trình hóa học
CuO + CO → Cu + CO2
a a a a mol
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có :
mchất rắn khởi đầu + mCO pư = mchất rắn sau + mCO2
→ 18,2 + 28 x = 16,6 + 44 x → a = 0,1 mol
→ mCuO = 0,1. 80 = 8 gam .
… … … … … … … … … ..

>> Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan 

  trung học phổ thông Sóc Trăng đã gửi tới bạn CuO + HNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn. Nội dung tài liệu gồm 5 phần, phần đầu giúp những bạn hoàn thành xong phương trình hóa học đã cho, những mục sau là hỗ trợ, lan rộng ra cho phần cân đối phản ứng hóa học .
  Các bạn hoàn toàn có thể những em cùng tìm hiểu thêm thêm một số ít tài liệu tương quan có ích trong quy trình học tập như : Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, … .
  Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã xây dựng group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia không lấy phí trên Facebook : Quyết tâm đỗ Đại Học Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất .
  Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng

  Chuyên mục: Giáo dục

  Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận !
  Nguồn san sẻ : Trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng ( thptsoctrang.edu.vn )

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *