dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-thanh-lap-truong-quoc-te-va-truong-quan-tri-kinh-doanh
Quyết định của Giám đốc Lê Quân là triển khai theo Nghị quyết số 3768 / NQ-HĐ ngày 24/11/2021 của Hội đồng ĐH Quốc gia Hà Nội do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, quản trị Hội đồng Nguyễn Kim Sơn Ký .Theo đó, Quyết định số 3838 / QĐ-ĐHQGHN thành lập trường Quốc tế ; tên tiếng Anh là VNU – International School ; tên viết tắt : VNU – IS .Quyết định số 3869 / QĐ-ĐHQGHN thành lập trường Quản trị và Kinh doanh ; tên tiếng Anh : VNU – Hanoi School of Business and Management ; tên viết tắt : VNU – HSB .Trường Quốc tế và trường Quản trị và Kinh doanh là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch. Hai trường Quốc tế và trường Quản trị và Kinh doanh được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật có liên quan, Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH quốc gia và các cơ sở giáo dục ĐH thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường do Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội ban hành.Khoa Quản trị và Kinh doanh, nay là trường Quản trị và Kinh doanh, được thành lập ngày 13/7/1995 là thương hiệu uy tín với các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, các khóa đào tạo quản trị điều hành và những hoạt động tư vấn cho khu vực công và tư với hơn 13.000 cựu học viên. Trường Quản trị và Kinh doanh là tổ chức đào tạo đầu tiên ở Việt Nam được nhận ISO cho tất cả các hoạt động tư vấn và đào tạo từ năm 1996. Hiện nhà trường đang có quan hệ hợp tác nghiên cứu và đào tạo với nhiều nhà khoa học xuất sắc, nhiều trường ĐH nổi tiếng thế giới… Các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế được tăng cường gồm trao đổi giảng viên, học viên và chuyên gia trong nhiều chương trình đào tạo tiên tiến. Các học viên có nhiều cơ hội được tham gia các chương trình chất lượng từ MBA, MNS đến các khóa đào tạo quản trị điều hành và các khóa ngắn hạn ở nước ngoài…

Khoa Quốc tế, nay là trường Quốc tế được xây dựng ngày 24/7/2002 có quy mô đào tạo và giảng dạy trên 4.000 người học đến từ 12 quốc gia và 5 lục địa. Trường là một trong những đơn vị chức năng trong ĐH Quốc gia Hà Nội sớm tiến hành nhiều quy mô rực rỡ như : Liên kết quốc tế do ĐH Quốc gia Hà Nội cấp bằng, chương trình chất lượng cao theo đặc trưng của đơn vị chức năng được giảng dạy hàng loạt bằng tiếng Anh, chương trình đồng cấp bằng với những đối tác chiến lược quốc tế. Các ngành nghề được nhà trường hợp tác trải dài trên nhiều nghành nghề dịch vụ khác nhau : Kinh tế, kinh doanh thương mại, quản trị, kinh tế tài chính, quản trị, kỹ thuật công nghệ tiên tiến, khoa học dữ liệu, du lịch, khách sạn …Đến nay, ĐH Quốc gia Hà Nội có 8 trường ĐH thành viên do Thủ tướng nhà nước ký quyết định hành động xây dựng, 2 trường do Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội ký quyết định hành động xây dựng, 2 khoa thường trực, 7 viện điều tra và nghiên cứu, 2 TT đào tạo và giảng dạy và điều tra và nghiên cứu, 16 đơn vị chức năng ship hàng .Việc thành lập trường trên cơ sở kiểm soát và điều chỉnh, sắp xếp tăng trưởng những khoa thường trực sẽ giúp ĐH Quốc gia Hà Nội sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực từ lợi thế của quy mô ĐH cũng như tạo điều kiện kèm theo để lôi cuốn những nguồn lực về nhân sự, kinh tế tài chính từ bên ngoài. Đồng thời, ĐH Quốc gia Hà Nội liên tục hoàn thành xong quy mô ĐH nghiên cứu và điều tra và thay đổi phát minh sáng tạo trên nền tảng tăng trưởng những hạt nhân có năng lượng thực thi tốt những chủ trương thử nghiệm về đào tạo và giảng dạy, điều tra và nghiên cứu khoa học, link và hội nhập quốc tế, đặc biệt quan trọng là có năng lực tự chủ về kinh tế tài chính .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *