lan-dau-tien-tot-nghiep-dai-hoc-loai-kha-duoc-xet-tuyen-thang-cao-hoc

bằng cử nhân loại Giỏi có thể vào học các ngành phù hợp.

Có nghĩa là cử nhân bằng Giỏi ngành Báo chí, Quan hệ công chúng, Truyền thông quốc tế, Truyền thông đại chúng,.. được tuyển thẳng học Cao học Báo chí (định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng), hay Quản trị Báo chí Truyền thông.

Cử nhân ngành Văn học, Sư phạm Ngữ văn, đạt bằng Giỏi cũng được xét tuyển thẳng vào Cao học ngành Văn học. Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, ngành Du lịch, ngành Quản trị khách sạn hay Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đạt bằng Giỏi đều được xét tuyển thẳng vào Cao học ngành Du lịch.

Cử nhân bằng Giỏi ngành Khoa học Quản lý, Chính trị học, Luật được tuyển thẳng ngành Chính sách công.

Chính sách này được áp dụng cho 44 ngành đào tạo của trường.

Bên cạnh đó, cũng lần đầu tiên, sinh viên bằng Khá vẫn được tuyển thẳng lên Cao học. Quy định này được áp dụng với 8 ngành gồm: Văn học, Tâm lý học, Xã hội học, Chính trị học, Lịch sử, Việt Nam học, Quốc tế học, Lưu trữ học.

Không những thế, lần đầu tiên, sinh viên nghiên cứu khoa học được trực tiếp cộng điểm thưởng NCKH vào điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa để xét tuyển thẳng.

Năm nay là năm đầu tiên, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn áp dụng chính sách mới trong tuyển sinh bậc Tiến sĩ.

Theo đó, Nhà trường xem xét miễn học phí cho nghiên cứu sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc, đồng thời, đề nghị Đại học Quốc gia cấp học bổng tối đa 100 triệu đồng/người/năm (12 tháng) theo kết quả học tập, nghiên cứu trong thời gian đào tạo chuẩn.

Thực tập sinh được xét cấp học bổng tối đa 120 triệu đồng/người/năm (12 tháng).

Bên cạnh đó, trường tiếp tục Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ theo Đề án 89 của Bộ GD & ĐT, với 12 ngành gồm Báo chí học, Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Đông Nam Á học, Khảo cổ học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu, Quan hệ quốc tế, Quản lý khoa học và công nghệ, Tâm lý học và Xã hội học.

Theo đó, lần tiên phong trường vận dụng chủ trương tuyển thẳng đạtcó thể vào học những ngành tương thích. Có nghĩa là cử nhân bằng Giỏi ngành Báo chí, Quan hệ công chúng, Truyền thông quốc tế, Truyền thông đại chúng, .. được tuyển thẳng học Cao học Báo chí ( khuynh hướng điều tra và nghiên cứu, khuynh hướng ứng dụng ), hay Quản trị Báo chí Truyền thông. Cử nhân ngành Văn học, Sư phạm Ngữ văn, đạt bằng Giỏi cũng được xét tuyển thẳng vào Cao học ngành Văn học. Cử nhân ngành Quản trị Thương Mại Dịch Vụ Du lịch và Lữ hành, ngành Du lịch, ngành Quản trị khách sạn hay Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ nhà hàng siêu thị đạt bằng Giỏi đều được xét tuyển thẳng vào Cao học ngành Du lịch. Cử nhân bằng Giỏingành Khoa học Quản lý, Chính trị học, Luật được tuyển thẳng ngành Chính sách công. Chính sách này được vận dụng cho 44 ngành huấn luyện và đào tạo của trường. Bên cạnh đó, cũng lần tiên phong, vẫn được tuyển thẳng lên Cao học. Quy định này được vận dụng với 8 ngành gồm : Văn học, Tâm lý học, Xã hội học, Chính trị học, Lịch sử, Nước Ta học, Quốc tế học, Lưu trữ học. Không những thế, lần tiên phong, sinh viên điều tra và nghiên cứu khoa học được trực tiếp cộng điểm thưởng NCKH vào điểm trung bình chung tích góp toàn khóa để xét tuyển thẳng. Năm nay là năm tiên phong, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vận dụng chủ trương mới trong tuyển sinh bậc Tiến sĩ. Theo đó, Nhà trường xem xét miễn học phí cho nghiên cứu sinh có năng lượng nghiên cứu và điều tra xuất sắc, đồng thời, ý kiến đề nghị Đại học Quốc gia cấp học bổng tối đa 100 triệu đồng / người / năm ( 12 tháng ) theo hiệu quả học tập, nghiên cứu và điều tra trong thời hạn đào tạo và giảng dạy chuẩn. Thực tập sinh được xét cấp học bổng tối đa 120 triệu đồng / người / năm ( 12 tháng ). Bên cạnh đó, trường liên tục Tuyển sinh đào tạo và giảng dạy Tiến sĩ theo Đề án 89 của Bộ GD và ĐT, với 12 ngành gồm Báo chí học, Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vẻ vang, Khu vực Đông Nam Á học, Khảo cổ học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử quốc tế, Lịch sử Nước Ta, Ngôn ngữ học so sánh so sánh, Quan hệ quốc tế, Quản lý khoa học và công nghệ tiên tiến, Tâm lý học và Xã hội học .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *