Dàn đồng ca mùa hạ lớp 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.1 MB, 10 trang )

Vinh dự được đón các
Vinh dự được đón các
thầy, cô giáo về dự và động
thầy, cô giáo về dự và động
viên lớp 5A
viên lớp 5A

Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2013
Âm nhạc
Đồ SonFa

Mi
(Đố)
SiLa

Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2013
Nhạc: LÊ MINH CHÂU
Lời: Phỏng thơ NGUYỄN MINH NGUYÊN
Dàn đồng ca mùa hạ
Âm nhạc

Chẳng nhìn thấy ve đâu, chỉ râm ran tiếng hát, bè trầm hòa bè
cao trong màn xanh lá dày. Tiếng ve ngân trong veo, đung

đưa rặng tre ngà, lời dịu dàng thương yêu mang bao niềm tha thiết.
Lời ve ngân da diết, xe sợi chỉ âm

thanh, khâu những đường rạo rực vào nền mây biếc
xanh. Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong lá suốt ngày, mặt

đất tràn tiếng nhạc dậy nghe nào mầm cây. Ve ve ve ve ve.
Ve
ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve.

Chẳng nhìn thấy ve đâu, chỉ râm ran tiếng hát,
Bè trầm hòa bè cao trong màn xanh lá dày.
Tiếng ve ngân trong veo, đung đưa rặng tre ngà,
Lời dịu dàng thương yêu mang bao niềm tha thiết.
Lời ve ngân da diết, xe sợi chỉ âm thanh,
Khâu những đường rạo rực vào nền mây biếc xanh.
Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong lá suốt ngày,
Mặt đất tràn tiếng nhạc dậy nghe nào mầm cây.
Ve ve ve ve ve, ve ve ve ve ve,
Ve ve ve ve ve, ve ve ve ve ve,

Chẳng nhìn thấy ve đâu, chỉ râm ran tiếng hát, bè trầm hòa bè
cao trong màn xanh lá dày. Tiếng ve ngân trong veo, đung

đưa rặng tre ngà, lời dịu dàng thương yêu mang bao niềm tha thiết.
Lời ve ngân da diết, xe sợi chỉ âm
thanh, khâu những đường rạo rực vào nền mây biếc
xanh. Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong lá suốt ngày, mặt

đất tràn tiếng nhạc dậy nghe nào mầm cây. Ve ve ve ve ve.
Ve
ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve.

Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp.
Chẳng nhìn thấy ve đâu, chỉ râm ran tiếng hát, bè trầm hòa bè cao
trong màn xanh lá dày. Tiếng ve ngân trong veo, đung đưa rặng tre
ngà, lời dịu dàng thương yêu mang bao niềm tha thiết.
Lời ve ngân da diết, xe sợi chỉ âm thanh, khâu những đường rạo
rực vào nền mây biếc xanh. Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong lá
suốt ngày, mặt đất tràn tiếng nhạc dậy nghe nào mầm cây.
Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve.
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x

x x x x x x x x
x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x x

Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2013
– Vừa rồi các em được học hát bài gì?
– Nhạc của ai? Lời của ai?
– Nội dung bài hát nói lên điều gì?
– Kể tên 1 vài bài hát nói về chủ đề mùa hè?
+ Mùa hoa phượng nở (Hoàng Vân); Hè về (Hùng Lân);
Mùa hè mong ước (Hoàng Lân); Tiếng ve gọi hè (Trịnh
Công Sơn); Mùa hè dễ thương (Vũ Đình Ân)….
+ Dàn đồng ca mùa hạ
+ Nhạc: Lê Minh Châu
Lời: Phỏng thơ Nguyễn Minh Nguyên
+ Khi tiếng ve râm ran, vang vọng là âm thanh báo hiệu
mùa hè tới, là lúc các em chia tay ngôi trường để đón một

mùa hè vui.

KÍNH CHÚC THẦY, CÔ
VÀ CÁC EM LUÔN VUI – KHỎE
Người thực hiện
Thào A Páo
GV: Trường TH Mường Bám I – Thuận
Châu – Sơn La
thanh, khâu những đường rạo rực vào nền mây biếcxanh. Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong lá suốt ngày, mặtđất tràn tiếng nhạc dậy nghe nào mầm cây. Ve ve ve ve ve. Veve ve ve ve. Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve. Chẳng nhìn thấy ve đâu, chỉ râm ran tiếng hát, Bè trầm hòa bè cao trong màn xanh lá dày. Tiếng ve ngân trong vắt, đung đưa rặng tre ngà, Lời dịu dàng êm ả yêu dấu mang bao niềm tha thiết. Lời ve ngân da diết, xe sợi chỉ âm thanh, Khâu những đường rạo rực vào nền mây biếc xanh. Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong lá suốt ngày, Mặt đất tràn tiếng nhạc dậy nghe nào mầm cây. Ve ve ve ve ve, ve ve ve ve ve, Ve ve ve ve ve, ve ve ve ve ve, Chẳng nhìn thấy ve đâu, chỉ râm ran tiếng hát, bè trầm hòa bècao trong màn xanh lá dày. Tiếng ve ngân trong vắt, đungđưa rặng tre ngà, lời dịu dàng êm ả yêu dấu mang bao niềm tha thiết. Lời ve ngân da diết, xe sợi chỉ âmthanh, khâu những đường rạo rực vào nền mây biếcxanh. Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong lá suốt ngày, mặtđất tràn tiếng nhạc dậy nghe nào mầm cây. Ve ve ve ve ve. Veve ve ve ve. Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve. Hát phối hợp vỗ tay theo nhịp. Chẳng nhìn thấy ve đâu, chỉ râm ran tiếng hát, bè trầm hòa bè caotrong màn xanh lá dày. Tiếng ve ngân trong vắt, đung đưa rặng trengà, lời êm ả dịu dàng thương mến mang bao niềm tha thiết. Lời ve ngân da diết, xe sợi chỉ âm thanh, khâu những đường rạorực vào nền mây biếc xanh. Dàn đồng ca mùa hạ, ngân trong lásuốt ngày, mặt đất tràn tiếng nhạc dậy nghe nào mầm cây. Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve. Ve ve ve ve ve. x x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x x x xx x x x xx x x x x x x xx x x x x x x x x xThứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2013 – Vừa rồi những em được học hát bài gì ? – Nhạc của ai ? Lời của ai ? – Nội dung bài hát nói lên điều gì ? – Kể tên 1 vài bài hát nói về chủ đề mùa hè ? + Mùa hoa phượng nở ( Hoàng Vân ) ; Hè về ( Hùng Lân ) ; Mùa hè mong ước ( Hoàng Lân ) ; Tiếng ve gọi hè ( TrịnhCông Sơn ) ; Mùa hè dễ thương và đáng yêu ( Vũ Đình Ân ) …. + Dàn đồng ca mùa hạ + Nhạc : Lê Minh ChâuLời : Phỏng thơ Nguyễn Minh Nguyên + Khi tiếng ve râm ran, vang vọng là âm thanh báo hiệumùa hè tới, là lúc những em chia tay ngôi trường để đón mộtmùa hè vui. KÍNH CHÚC THẦY, CÔVÀ CÁC EM LUÔN VUI – KHỎENgười thực hiệnThào A PáoGV : Trường TH Mường Bám I – ThuậnChâu – Sơn La

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.