danh-gia-hoc-vien-online-hieu-qua

nội dung

Đánh giá Tổng kết & Đánh giá Quá trình

Đánh giá là quy trình giám sát hiệu quả học tập và hiệu suất cao giảng dạy trong huấn luyện và đào tạo. Theo quy mô truyền thống lịch sử, việc đánh giá thường là công cụ thể phân loại, xếp loại người học dựa vào tác dụng cuối. Hiện tại, đánh giá đã trở thành một thành phần của quy trình huấn luyện và đào tạo giúp nâng cao hiệu suất cao học tập. Người học hoàn toàn có thể tự kiểm tra các kiến thức và kỹ năng, kiến thức và kỹ năng đã học trải qua các bài kiểm tra để biết tác dụng và cải tổ quy trình học. Vì vậy, hai hình thức đánh giá tổng kết và quán trình nên được sử dụng đồng thời trong quy trình huấn luyện và đào tạo .

Tiêu chí Đánh giá tổng kếtSummative assessment Đánh giá quá trìnhFormative assessment
Thời điểm Khi kết thúc quá trình học tập Trong suốt quá trình học tập
Mục tiêu Để ra một quyết định trong đào tạo: xếp loại, qui định đậu – trượt Giúp người học kiểm tra kiến thức và cải thiện việc học
Cách phản hồi Đánh giá cuối cùng, cho điểm và xếp loại Phản hồi, góp ý giúp người học cải thiện
Khung tham chiếu Dùng các qui chuẩn, tiêu chuẩn để so sánh người học này với những người học khác với các định mức cụ thể

Hoặc/và Dùng các tiêu chí

Luôn dùng các tiêu chí
Hình thức Thi tự luận, trắc nghiệm với để mở hoặc đề đóng. Nộp đề án, bài luận, đề cương, luận văn Kiểm tra viết, Trắc nghiệm (quiz), Bài tập: Thảo luận nhóm (discussion), seminar, bài thực hành, trình bày Đánh giá theo cặp (peer review).

Cách hình thức đánh giá học viên online của Thinking School

Dùng hình thức nào tương thích để đánh giá quy trình và đánh giá tổng kết ? Việc đánh giá theo quy trình cần nhiều công cụ và hình thức đánh giá gồm có :

 1. Khảo sát nhu cầu học tập (Training Need Assessment)
 2. Kiểm tra trước khóa học (Pre test)
 3. Quiz online sau mỗi bài giảng
 4. Tạo các diễn đàn thảo luận và nhận xét lẫn nhau
 5. Bài tập cá nhân, nhóm
 6. Phản hồi thảo luận
 7. Kiểm tra kết thúc khóa học (Post test)
 8. Nộp báo cáo
 9. Trình bày nhóm cuối khóa

Tuy nhiên tiến hành nhiều hoạt động giải trí đánh giá trong lớp offline sẽ tốn nhiều thời hạn, nguồn lực và vật tư. Việc tốn kém này giảm đi đáng kể khi tiến hành trên mạng lưới hệ thống online và các ứng dụng ứng dụng. Việc dùng đồng thời nhiều hình thức đánh giá online sẽ hạn chế đáng kể những chưa ổn trong việc đánh giá .

Lợi ích của việc Đánh giá Học viên online

Đánh giá học viên học online như thế nào cho dễ dàng, hiệu quả trong việc học tập, giảng dạy và quản lý đào tạo. Việc đánh giá online trên Hệ thống quản lý Học tập (LMS) được Thinking School triển khai thông qua các quiz tự đánh giá, bài tập cá nhân và bài tập nhóm. Học viên tự kiểm tra, nộp và lưu trữ bài tập online ở dạng bài viết, video clip, sản phẩm… Đánh giá online cực kỳ hiệu quả, thậm chí là hiều quả hơn đánh giá offline với các vẻ đẹp sau:

 1. Dễ dàng:  Vì các câu hỏi trắc nghiệm được thể hiện ngay trên màn hình, người học làm, máy tính tự chấm mà không cần tốn giấy in và chấm tay.
 2. Minh bạch: Kết quả được công bố ngay và đáp án có thể được công bố giúp các bên có thể theo dõi và kiểm soát. Giảng viên chấm điểm và phản hồi cho học viên.
 3. Chính xác: Kết quả bài trắc nghiệm được máy chấm, bài làm được lưu trữ. Tất cả các hoạt động của học viên được ghi nhận: thời gian học, thời gian nộp bài, những nội dung bài đã xem, điểm số…
 4. Hiệu quả: Kết quả được bảng điểu khiển (dashboard) tổng kết để so sánh diện rộng (Large-scale Assessment) với Đánh giá trên lớp học (Classroom Assessment)

loi-ich-cua-viec-danh-gia-hoc-vien-online-8722429

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *