nội dung

Tổng hợp Lý thuyết Chương 1: Dao động cơ hay, chi tiết

Dưới đây là phần tổng hợp kỹ năng và kiến thức, công thức, triết lý Vật Lí lớp 12 Chương 1 : Dao động cơ ngắn gọn, chi tiết cụ thể. Hi vọng tài liệu Lý thuyết Vật Lí lớp 12 theo chương này sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng môn Vật Lí lớp 12 .

Mục lục Tổng hợp Lý thuyết Vật Lí 12 Chương 1: Dao động cơ

Lý thuyết Dao động điều hòa

I) Khái niệm.

     – Dao động cơ: là chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng ( vị trí hợp lực tác dụng lên vật bằng không). VD: chuyển động đung đưa của chiếc lá,…

     – Dao động tuần hoàn: là dao động cơ mà sau những khoảng thời gian bằng nhau vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ. Khi vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ thì vật thực hiện được một dao động toàn phần. Thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần là một chu kỳ T. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s là tần số f.

Dao động điều hòa - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

     – VD: dao động của con lắc đồng hồ. Vị trí B: là vị trí cân bằng của con lắc.

Dao động điều hòa - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ
+ ) Quá trình từ B → C → B : vật trở lại cùng một vị trí nhưng không cùng chiều nên không phải là một dao động toàn phần .
+ ) Quá trình B → C → B → A → B : là một dao động toàn phần .

    Dao động điều hòa: là dao động trong đó li đô (vị trí) của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

II) Phương trình dao động điều hòa.

Điểm P. dao động điều hòa trên một đoạn thẳng từ – A đến A luôn hoàn toàn có thể coi là hình chiếu của một điểm M hoạt động tròn đều với vận tốc góc ω, trên đường tròn có đường kính là đoạn thẳng đó .

    CM:

Dao động điều hòa - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ
Giả sử t = 0 vật ở vị trí M0 được xác đinh bằng góc φ
Tại thời gian t vị trí của M là ( ωt + φ )
Khi đó hình chiều P. của M có tọa độ :

    x = A cos⁡(ωt + φ)

    Phương trình trên được gọi là phương trình của dao động điều hòa.

Trong đó :
x : Li độ của vật .
A : Biên độ của vật ( giá trị lớn nhất của li độ ) .
ω : vận tốc góc trong hoạt động tròn đều hay tần số góc trong dao động điều hòa .
Dao động điều hòa - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ
ωt + φ : pha dao động tại thời gian t .
φ : pha bắt đầu ( pha dao động tại thời gian khởi đầu ) .

III) Vận tốc, gia tốc của vật dao động điều hòa

– Vận tốc v = x ‘ = – Aω sin ⁡ ( ωt + φ ) = ωA cos ⁡ ( ωt + φ + π / 2 )
→ Độ lớn vmax = ωA tại vị trí cân đối x = 0 ; v = 0 tại vị trí biên x = ± A
– Gia tốc a = v ‘ = x ” = – ω2A = – ω2 A cos ⁡ ( ωt + φ ) = ω2 A cos ⁡ ( ωt + φ + π )
→ Độ lớn amax = ω2 A tại vị trí biên x = ± A ; a = 0 tại vị trí cân đối x = 0

    Nhận xét:

    – Mối quan hệ giữa các giá trị tức thời x, v, a.

+ ) Vận tốc v sớm pha hơn li độ x một góc π / 2 :
Dao động điều hòa - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ
+ ) Gia tốc a sớm pha hơn tốc độ v một góc π / 2 :
Dao động điều hòa - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

       +) Gia tốc a và li độ x ngược pha: a = -ω2x

    – Đồ thị của dao động điều hòa: đều là một đường hình sin.

Lý thuyết Con lắc lò xo

I) Khái niệm

     – Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k và khối lượng không đáng kể.

II) Phương trình dao động

     – Xét một con lắc lò xo nằm ngang: vật có khối lượng m, lò xo có độ cứng k, mặt ngang không ma sát.

Con lắc lò xo - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ
Chọn trục tọa độ như hình vẽ, gốc tọa độ ở VTCB ( vị trí lò xo không biến dạng .

     Các lực tác dụng lên vật: trọng lực P→, phản lực N→, lực đàn hồi F→.

     Theo Định luật II Niu-tơn ta có: P→ + N→ + F→ = ma→

Chiếu lên trục Ox ta có : F = ma
⇔ – kx = ma ⇔ a = x ” = ( – k / m ). x ( Phương trình vi phân cấp 2 )

     Nghiệm của phương trình trên có dạng: x = A cos⁡(ωt + φ)

     Với Con lắc lò xo - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

A, φ ∶ được xác lập từ điều kiện kèm theo khởi đầu của bài toán .

III) Lực trong con lắc lò xo:

     – Lực đàn hồi Fđh: là lực xuất hiện khi lò xo bị biến dạng.

     Fđh = -k∆l (Với ∆l là độ biến dạng của lò xo, so với vị trí lò xo không biến dạng)

     – Lực phục hồi (lực hồi phục): là hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa.

     Fph = ma = -kx (Với x là li độ của vật, so với VTCB)

Lực phục sinh luôn hướng về vị trí cân đối .

     – Nhận xét

     Trong con lắc lò xo nằm ngang: x = ∆l ( do VTCB là vị trí lò xo không biến dạng)

     Trong con lắc lò xo thẳng đứng:

Con lắc lò xo - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ
Tại VTCB, tổng hợp lực bằng 0 : k ∆ l0 = mg
→ Độ biến dạng của lò xo ở VTCB ∆ l0 = mg / k
( VTCB khác vị trí lò xo không biến dạng ) .

     Độ lớn Con lắc lò xo - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

     Độ lớn Con lắc lò xo - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

IV) Năng lượng trong con lắc lò xo:

     – Động năng của con lắc lò xo:

Con lắc lò xo - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

     – Thế năng đàn hồi của con lắc lò:

Con lắc lò xo - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ
– Trong con lắc lò xo nằm ngang x = ∆ l nên :
Con lắc lò xo - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

     – Cơ năng trong con lắc lò xo:

Con lắc lò xo - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ

     – Nhận xét: Trong suốt quá trình dao động, động năng và thế năng của con lắc lò xo biên thiên tuần hoàn với chu kì T/2, còn cơ năng của vật được bảo toàn.

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *