A. Tăng cường độ hô hấp
B. Tăng cường độ quang hợp
C. Tăng thông số kinh tế tài chính

D. Tăng diện tích lá

Đáp án đúng A.

Tăng cường độ hô hấp không phải là cách tăng năng suất cây trồng, bởi tăng cường mức độ hô hấp => tăng quy trình phân giải các chất => năng suất giảm .

Lý do việc chọn đáp án A là do :

+ Quang hợp quyết định hành động năng suất cây trồng
– Quang hợp quyết định hành động 90 – 95 % năng suất cây trồng, 5 – 10 % là các chất dinh dưỡng khoáng .
– Năng suất sinh học : là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời hạn sinh trưởng .
– Năng suất kinh tế tài chính : là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa loại sản phẩm ( hạt, quả, củ … ) có giá trị kinh tế tài chính so với con người .
– Hệ số kinh tế tài chính : Tỉ lệ % giữa năng suất kinh tế tài chính và năng suất sinh học
+ Tăng năng suất cây trồng trải qua điều tiết quang hợp

Tăng diện tích bộ lá cho

– Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → tăng năng suất cây trồng.

– Có thể tinh chỉnh và điều khiển tăng diện tích quy hoạnh bộ lá bằng cách vận dụng các giải pháp kĩ thuật như : chăm nom, bón phân, tưới nước phải chăng, … tương thích với loài và giống cây trồng .
– Trị số diện tích quy hoạnh lá ảnh hưởng tác động lớn đến quang hợp. Ví dụ : trị số cực lớn của diện tích quy hoạnh lá so với cây lấy hạt là 3 – 4 ( 30000 – 40000 m lá / ha ) ; so với cây lấy củ và rễ là 4 – 5,5 .

Tăng cường độ quang hợp

– Cường độ quang hợp là biểu lộ hiệu suất hoạt động giải trí của cỗ máy quang hợp, có ảnh hưởng tác động quyết định hành động đến sự tích lũy chất khô và năng suất cây trồng .
– Có thể tăng mức độ quang hợp bằng cách :
Thực hiện các giải pháp kĩ thuật như : tưới tiêu nước, bón phân hợp lý, chăm nom tốt tạo điều kiện kèm theo cho cây hấp thụ và chuyển hóa nguồn năng lượng mặt trời một cách hiệu suất cao .
Tuyển chọn và tạo mới các giống cây trồng có cường độ quang hợp cao .
Điều tiết hoạt động giải trí quang hợp của lá bằng cách vận dụng các giải pháp kĩ thuật chăm nom, bón phân, tưới nước phải chăng tương thích so với loài và giống cây trồng tạo điều kiện kèm theo cho cây hấp thụ và chuyển hóa nguồn năng lượng mặt trời một cách có hiệu suất cao .

Tăng hệ số kinh tế

– Có thể tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng các biện pháp chọn giống và bón phân:

Tuyển chọn các giống cây có sự phân bổ loại sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế tài chính ( hạt, củ, quả, .. ) với tỉ lệ cao .
Thực hiện các giải pháp kĩ thuật như bón phân phải chăng, ví dụ với cây công nghiệp cần bón đủ kali để giúp tăng sự luân chuyển mẫu sản phẩm quang hợp vào hạt, củ, quả .
Tuyển chọn các giống cây có sự phân bổ mẫu sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế tài chính với tỉ lệ cao ( hạt, quả, củ … ) → tăng thông số kinh tế tài chính của cây trồng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.