de-cuong-luan-van-tot-nghiep-dai-hoc-bach-khoa

nội dung

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN

Khoa Quản Lý Công Nghiệp nhu yếu tổng thể những sinh viên thực thi LVTN sẵn sàng chuẩn bị và bảo vệ đề cương trong tuần thứ ba từ khi mở màn nhận đề tài .
Mục đích của đề cương cụ thể :

Đề cương chi tiết giúp làm rõ những gì sinh viên muốn thực hiện, và tại sao lại làm điều đó;

Thuyết phục hội đồng rằng sinh viên hoàn toàn có thể hoàn tất những điều mong ước trong điều kiện kèm theo thời hạn và năng lực ;
Đề cương đã được phê duyệt sẽ là “ hợp đồng ” giữa sinh viên và Hội đồng ,
Đề cương cụ thể sẽ gồm những phần chính sau :

Tựa đề của đề cương rất quan trọng. Ngoài việc thể hiện nội dung luận văn, tựa đề còn giúp phân loại đề tài và là tham chiếu để tránh sự trùng lắp.

Giới thiệu về đề tài: phần này phải nêu rõ được cơ sở hình thành đề tài, phát biểu rõ vấn đề cần phải giải quyết từ đó hình thành nên đề tài. Cơ sở của đề tài có thể là lịch sử của đề tài và mối quan hệ của tác giả với vấn đề này, hoặc cũng có thể là lý thuyết liên quan đến đề tài. Từ những cơ sở này xác định vấn đề mà đề tài cần giải quyết.

Mục tiêu đề tài: Mục tiêu đề tài là kết quả luận văn sẽ giải quyết. Mục tiêu phải cụ thể và hướng đến trọng tâm của luận văn.

Phạm vi đề tài: trong khuôn khổ đề tài LVTN đại học, nêu rõ phạm vi thực hiện của đề tài về không gian, thời gian.

Phương pháp thực hiện: Nêu rõ nội dung thông tin cần và cách thức để tiến hành luận văn, các công cụ cần sử dụng, những khó khăn dự kiến và biện pháp khắc phục. Điều quan trọng là phải xác định được phương pháp sẽ sử dụng trong đề tài cũng như giải thích ngắn gọn tại sao phương pháp này phù hợp trong khi phương pháp khác không phù hợp.

Nội dung dự kiến: Phần này thể hiện mục lục dự kiến bao gồm các chương và phần chính của Luận văn.

Tiến độ thực hiện: nêu rõ tiến độ thực hiện đề tài từ khi bắt đầu nhận đề tài đến khi hoàn tất nộp luận văn kèm theo khối lượng thực hiện trong từng giai đoạn.

Tài liệu tham khảo: tài liệu sẽ sử dụng để tham khảo cho luận văn.

Tùy theo loại và đặc thù đề tài, những LVTN hoàn toàn có thể theo những dàn ý khác nhau. Tổng quát, hoàn toàn có thể chia những đề tài LVTN thành hai loại : đề tài điều tra và nghiên cứu kim chỉ nan và đề tài ứng dụng. Để góp thêm phần tạo cơ sở chung cho việc nhìn nhận LVTN, dưới đây sẽ trình diễn hai dàn ý mẫu để CBHD tìm hiểu thêm .

DÀN Ý CHO ĐỀ TÀI LOẠI ỨNG DỤNG

Số trang

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1 Cơ sở, thực trạng hoặc nguyên do hình thành đề tài .
Đang xem : đề cương luận văn tốt nghiệp đại học bách khoa
1.2 Mục tiêu của đề tài .
1.3 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài .
1.4 Phạm vi số lượng giới hạn của đề tài

2 – 5 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Khái niệm, yếu tố kim chỉ nan có tương quan đến đề tài .
( Cần nhấn mạnh vấn đề việc nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận ; không chép lại nguyên văn lý thuyết có sẵn trong sách ) .
2.2 Mô hình hóa hoặc hệ thống hóa yếu tố nghiên cứu và điều tra .
2.3 Phương pháp xử lý :
Có những chiêu thức nào hoàn toàn có thể xử lý yếu tố
Đặc điểm, điều kiện kèm theo vận dụng và ưu, điểm yếu kém của mỗi chiêu thức
Chọn chiêu thức triển khai

10 – 15 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU ĐỐI TƯỢNG CÓ VẤN ĐỀ PHẢI GIẢI QUYẾT

3.1 Tổng quan về đối tượng người dùng ( Doanh nghiệp, Ngành, Địa phương, … )
3.2 Mô tả chi tiết cụ thể yếu tố cần xử lý ở đơn vị chức năng đó
3.3 Nhận dạng và nghiên cứu và phân tích những yếu tố ảnh hưởng tác động

10 – 15 CHƯƠNG 4: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tùy thuộc từng nghành và đề tài đơn cử phần này hoàn toàn có thể có những phần mục khác nhau .

25 – 35 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 Bình luận về hiệu quả
5.2 Kết luận
5.3 Kiến nghị

3 – 5

DÀN Ý CHO ĐỀ TÀI LOẠI NGHIÊN CỨU

Số trang

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1 Cơ sở, thực trạng hoặc nguyên do hình thành đề tài .
1.2 Mục tiêu của đề tài .
1.3 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài .

1.4 Phạm vi giới hạn của đề tài

2 – 5

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Nêu những khái niệm, yếu tố triết lý có tương quan đến đề tài .
Xem thêm : Cách Tính Điểm Thi Chuyên Vào Lớp 10 2017, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Năm 2017
( Cần nhấn mạnh vấn đề đặc thù nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận và phê bình ; không chỉ chép lại triết lý có sẵn trong sách ) .
2.2 Mô hình hóa hoặc hệ thống hóa yếu tố điều tra và nghiên cứu
2.3 Xây dựng giả thuyết

10 – 15

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HOẶC THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

3.1 Chọn chiêu thức
3.2 Nhu cầu thông tin và Nguồn thông tin
3.3 Thiết kế mẫu
3.4 Phương pháp và công cụ thu nhập thông tin
3.5 Phương pháp nghiên cứu và phân tích tài liệu hoặc kiểm định giả thuyết .

10 – 15

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ

4.1 Mô tả tài liệu
4.2 Kiểm định giả thuyết / Kết quả nghiên cứu và phân tích
4.3 Bình luận về tác dụng ( so sánh, nhìn nhận )

25 – 35

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 Khái quát hóa ( generalization ) về những điều tìm thấy
5.2 Ý nghĩa ( implication )
5.3 Những hạn chế
5.4 Kiến nghị hướng điều tra và nghiên cứu tiếp theo ( nếu có )

3 – 5

4. Áp dụng

Sổ tay hướng dẫn thực thi luận văn tốt nghiệp đại học này được vận dụng cho sinh viên khoa QLCN chính quy và Bằng II. Sinh viên và CBHD phải tuân thủ những nhu yếu trong sổ tay. Vào mỗi thời gian làm luận văn, Giáo vụ sẽ thông tin chi tiết cụ thể những nhu yếu đơn cử về kế hoạch, thời hạn thực thi luận văn, báo cáo giải trình giữa kỳ, nộp và hình thức nộp trong từng học kỳ đơn cử .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, Quy chế về hướng dẫn tốt nghiệp và bảo vệ LVTN đại học và tiểu luận cao đẳng, Ban hành kèm theo Quyết định số 705 / 2002 – QĐ-ĐHBK-ĐT ký ngày 24/05/2002 .
Đại Học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh, 2002, Niên giám .
Lê Nguyễn Hậu và tập sự, 1999, Hướng dẫn thực thi luận văn tốt nghiệp tại khoa Quản Lý Công Nghiệp .
Nguyễn Tấn Phước, 2000, Phương pháp thực thi luận văn tốt nghiệp và tiểu luận báo cáo giải trình thực tập, NXB Đồng Nai .

PHỤ LỤC

CÁC BIỂU MẪU

Mẫu 1 : Bìa cứng và gáy LVTN
Mẫu 2 : Bìa 2 .
Mẫu 3 : Mẫu trách nhiệm luận văn tốt nghiệp .
Mẫu 4 : Mẫu mục lục .
Mẫu 5 : Mẫu một trang nội dung chính .
Mẫu 6 : Mẫu Theo dõi quá trình .
Mẫu 7 : Báo cáo quy trình tiến độ giữa kỳ .
Mẫu 8 : Phiếu chấm điểm hướng dẫn / phản biện luận văn .
Xem thêm : Cách Điều Trị Viêm Tinh Hoàn Mãn Tính, 3 Hiệu Quả
Mẫu 9 : Phiếu chấm điểm bảo vệ
Mẫu 10 : Mẫu đề xuất kiến nghị hướng dẫn luận văn tốt nghiệp .
Mẫu 11 : Cách trình diễn CD LVTN

MU 1A

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

anh-7-11-9316195

Điều hướng bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *